Microsoft PowerPoint Anten và Truy?n Sóng ppt


Chương 3: Truyền sóng qua cáp quangtải về 3.18 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích3.18 Mb.
#53810
1   2   3   4   5
Anten truyensong

Chương 3: Truyền sóng qua cáp quang
1. Giới thiệu: 


2. Nguyên lý truyền ánh sáng trong cáp quang: 
2.1 truyền ánh sáng trong cáp quang: 
Điều kiện phản xạ toàn phần trên sọi quang: n1 > n2 & Φ > Φ
c


2. Nguyên lý truyền ánh sáng trong cáp quang: 
2.1 truyền ánh sáng trong cáp quang: 
Điều kiện phản xạ toàn phần trên sọi quang: n1 > n2 & Φ > Φ
c


2. Nguyên lý truyền ánh sáng trong cáp quang: 
2.1 truyền ánh sáng trong cáp quang: 
Điều kiện ánh sáng đi vào sợi quang:
θ
0

θ
c


2. Nguyên lý truyền ánh sáng trong cáp quang: 
2.1 truyền ánh sáng trong cáp quang: 


2. Nguyên lý truyền ánh sáng trong cáp quang: 
2.1 truyền ánh sáng trong cáp quang: 
Khẩu độ số NA của sợi quang: 


2.2 ảnh hưởng của chỉ số khúc xạ lên đường truyền: 


2.2 ảnh hưởng của chỉ số khúc xạ lên đường truyền: 


2.2 ảnh hưởng của chỉ số khúc xạ lên đường truyền: 
3. Suy hao trong sợ quang: 


3. Suy hao trong sợ quang: 


3. Suy hao trong sợ quang: 


3. Suy hao trong sợ quang: 


3. Suy hao trong sợ quang: 


3. Suy hao trong sợ quang: 


3. Suy hao trong sợ quang: 


3. Suy hao trong sợ quang: 


4. Tán sắc: 


4. Tán sắc: 


4. Tán sắc: 


4. Tán sắc: 


4. Tán sắc: 


4. Tán sắc: 


5. Các nguồn sáng cho sợi quang: 


5. Các nguồn sáng cho sợi quang: 


5. Các nguồn sáng cho sợi quang: 


Chương 4: Truyền sóng vô tuyến điện


Chương 4: Truyền sóng vô tuyến điện
Ôn tập – phần lý thuyết
• Chương: Antennas
• Chương: Mô tả các đặc tính của anten
• Chương: Lý thuyết anten
• Chương: Hệ thống bức xạ
• Chương: Truyền sóng trên đường dây dẫn
• Chương: Truyền sóng qua ống dẫn sóng
• Chương: Truyền sóng qua cáp quang
• Chương: Truyền sóng vô tuyến điện


Ôn tập – phần bài tập
1. Tính toán hướng bức xạ cực đại của hệ
thống anten dãy theo 1 hướng nào đó
2. Đồ thị Smith
3. Tính toán khẩu độ của sợi quang
4. Tính toán độ suy hao, công suất tín hiệu
thu được trong truyền sóng vô tuyến

tải về 3.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương