Microsoft PowerPoint Anten và Truy?n Sóng ppttải về 3.18 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích3.18 Mb.
#53810
1   2   3   4   5
Anten truyensong

Phần 2: Truyền sóng
Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn
Hình 1.1: a. đường dây song hành; b. dây đồng trục; c. Trường điện từ xung quanh
dây song hành; d. Trường điện từ xung quanh cáp đồng trục


Phần 2: Truyền sóng

Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn

Quá trình truyền thông tin dưới dạng tín hiệu điện từ luôn xảy ra ở
dạng sóng điện từ ngang TEM hay dưới dạng kết hợp cá dạng sóng
trong ống dẫn sóng
Có hai loại dây đường dây truyền dẫn căn bản là loại dây song hành
và dây dây đồng trục
Dây song hành rẻ tiền và chủ yếu dùng cho các mạch điện thoại tần
số thấp
Dây đồng trục chống nhiễu tốt, có thể hoạt động ở tần số cao, tuy
nhiên giá thành đắt hơn dây song hành


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn

Các thông số R, L, G, C: các hằng số sơ cấp của đường dây, đặc
trưng cho cả đường truyền đi và về. Đây là các hằng số không thay
đổi theo điện áp và dòng điện, tuy nhiên nó phụ thuộc vào tần số
R sẽ tăng theo tần số do hiệu ứng bề mặt
L hầu như độc lập với tần số cho các dây hở, nhưng có khuynh
hướng giảm khi tần số tăng đối với các cáp bọc
1.2: các hằng số sơ cấp của đường dây


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn

C: hầu như độc lập với tần số
G: có khuynh hướng tăng theo tần số
Với dây song hành, 
Dây đồng trục
L = µ/π ln(2D/d) (H/m)
1.2: các hằng số sơ cấp của đường dây


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn

Vận tốc pha:
1.3: vận tốc pha và độ dài sóng của đường dây


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn
1.3: vận tốc pha và độ dài sóng của đường dây


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn
1.4: Trở kháng đặc tính:
- Là tỷ số V
max
/ I
max
tại bất kỳ điểm nào trên đường dây


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn
1.4: Trở kháng đặc tính:


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn
1.5: Các hệ số truyền sóng:


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn
1.5: Các hệ số truyền sóng:


Chương 1: Truyền sóng trên đường dây dẫn
1.7: Sóng đứng:
1.8: Đường dây không suy hao tại các tần số:


1.8: Đường dây không suy hao tại các tần số:


1.8: Đường dây không suy hao tại các tần số:


1.9: Tỷ số điện áp sóng đứng:


1.12: Đồ thị Smith:


1.12: Đồ thị Smith:


1.12: Đồ thị Smith:


1.14: Đường dây điện thoại và cáp


1.14: Đường dây điện thoại và cáp


1.15: Các đường dây truyền sóng tần số cao


1.16: Đường truyền vi dải


1.16: Đường truyền vi dải


1.16: Đường truyền vi dải


Chương 2: Truyền sóng qua các ống dẫn sóng
1. Giới thiệu:


1. Giới thiệu:


2. Ống dẫn sóng hình chữ nhật


2. Ống dẫn sóng hình chữ nhật


2. Ống dẫn sóng hình chữ nhật


2. Ống dẫn sóng hình chữ nhật


2. Ống dẫn sóng hình chữ nhật


2. Ống dẫn sóng hình chữ nhật


2. Ống dẫn sóng hình chữ nhậttải về 3.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương