Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôitải về 0.62 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ MẪU BỆNH THỰC VẬT
Mọi tài liệu ghi chép nếu không thể được kiểm tra lại thì cũng chỉ là những mảnh giấy vụn mà thôi
R.W.G. Dennis, theo British Ascomycetes (1968),

J. Cramer, Lehre, Germany.LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới TS. John Alcorn, người đã hiệu đính cuốn sách này. Xin cảm ơn Tổ chức hỗ trợ phát triển Quốc tế Australia (AusAID) đã cung cấp nguồn kinh phí quý báu cho việc ra đời và xuất bản cuốn sách. Xin giành lời cảm ơn đặc biệt cho ông Eli Szandala, Văn phòng các chuyên viên bảo vệ thực vật cao cấp, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia đã điều hành chương trình xuất bản cuốn sách này.


Cuốn sách này mô tả nhiều phương pháp đã được thảo luận bởi các thành viên tham gia trong hội thảo tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan ngày 20 tháng 11 năm 2004. Chúng tôi xin cảm ơn TS. Srisuk Poonpolgul (Bangkok, Thái Lan), bà Srisurang Likhitekaraj (Bangkok, Thái Lan), TS. Pornpimon Athipunyakom (Bangkok, Thái Lan), ông Woothisak Butranu (Bangkok, Thái Lan), TS. Kartini Kramadibrata (Bogor, Indonesia), TS. Lee Su See (Kepong, Malaysia), TS. Hien Thuy Phan (Hà Nội, Việt Nam) và ông Eli Szandala (Canberra, Australia) vì những đóng góp quý báu cho sự thành công của cuốn sách này.

Các tác giả chính

TS. Roger Shivas và TS. Dean Beasley, Bảo tàng bệnh cây, Sở Nông nghiệp và Thủy sản Queensland, Australia.


Các tác giả tham gia

TS. John Thomas và TS. Andrew Geering, Khoa virus học, Sở Nông nghiệp và Thủy sản Queensland, Australia.

TS. Ian Riley, Chuyên gia tuyến trùng học, Trường Đại học Adelaide, Bang Nam Australia, Australia.

© Commonwealth, Australia 2005Cuốn cẩm nang ‘Phương pháp quản lý mẫu bệnh thực vật’ được đảm bảo quyền tác giả. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống, in và sao chép cho việc sử dụng riêng, không vì mục đích thương mại hoặc sử dụng trong phạm vi cơ quan của mình. Ngoài mục đích sử dụng được phép trong phạm vi quy định của Luật bản quyền năm 1968, tất cả các quyền tác giả khác đều được đảm bảo.
ISBN 0-9751686-9-X


BẢng chỮ viẾt tẮt


AMV

Virus khảm lá linh lăng

ACIAR

Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia

ASEAN

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

ASEANET

Hội thiết lập và điều hành mạng lưới khu vực Đông Nam Á

AusAID

Tổ chức hỗ trợ phát triển Quốc tế Australia

BO

Bảo tàng Bogoriense

BRIP

Bảo tàng bệnh cây Queensland

DAFF

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

DAR

Bảo tàng bệnh cây New South Wales

DNA

Deoxyribonucleic Acid

ELISA

Kỹ thuật miễn dịch liên kết men

FAO

Tổ chức lương thực của Liên Hợp Quốc

GA

Glycerol Agar

GBIF

Phương tiện thông tin đa dạng sinh học toàn cầu

GPS

Hệ thống định vị toàn cầu

KBA

King’s B Agar

ICTV

Ủy ban Quốc tế về phân loại virus

IJSB

Tạp chí Quốc tế về phân loại học vi khuẩn

IJSEM

Tạp chí Quốc tế về tiến hóa và phân loại vi sinh vật học

IMI

CABI Bioscience, UK Centre

IPPC

Công ước Quốc tế về bảo vệ thực vật

ISPM

Tiêu chuẩn Quốc tế về kiểm dich động thực vật

LNYV

Virus đốm vàng hoại sinh rau diếp

MEA

Malt Extract Agar

MTA

Văn bản thỏa thuận chuyển giao mẫu

NA

Nutrient Agar

NSW

New South Wales

OCPPO

Văn phòng chuyên viên bảo vệ thực vật cao cấp

PCR

Phản ứng trùng hợp chuỗi

PDA

Khoai tây - đường – Agar

PEMV

Virus khảm biến dạng đậu

PRA

Đánh giá nguy cơ dịch hại

PRSV

Virus đốm vòng đu đủ

QDPIF

Sở Nông nghiệp và Thủy sản Queensland

RIRDC

Tổ chức nghiên cứu và phát triển nông thôn

RNA

Ribonucleic Acid

SEM

Kính hiển vi điện tử quét

SPA

Sucrose Peptone Agar

SPS

Kiểm dịch động thực vật

SCBV

Virus hình que hại mía

SWG

Cân trọng lượng tiêu chuẩn

TMV

Virus khảm lá thuốc lá

TSWV

Virus đốm héo cà chua

TWA

Môi trường agar - nước máy

UV

Tia cực tím

VIDE

Cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin giám định virus

WFCC

Hiệp hội lưu giữ mẫu vi sinh vật Thế giới

WTO

Tổ chức thương mại Thế giới
: SiteCollectionDocuments
SiteCollectionDocuments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> BỘ TÀi chính số: 136/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 1887 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
SiteCollectionDocuments -> V. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
SiteCollectionDocuments -> SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư phòng đĂng ký kinh doanh
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨNH
SiteCollectionDocuments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
SiteCollectionDocuments -> TỈnh hà TĨnh số: 853 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương