Mỗi ngày có 208 doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể


Mỗi ngày có 208 doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thểtải về 0.93 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích0.93 Mb.
1   2   3   4   5

Mỗi ngày có 208 doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể

Theo thống kê mới nhất, trong 10 tháng qua, có 62.576 doanh nghiệp dừng hoạt động, chờ giải thể và đã giải thể. Như vậy, tính bình quân mỗi ngày có khoảng 208 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.


Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 10 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.619 doanh nghiệp, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2016, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Trong số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn có 8.301 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 42,31%; có 6.221 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 31,71%; có 1.724 doanh nghiệp tư nhân chiếm 8,79%; có 3.370 công ty cổ phần chiếm 17,18% và có 03 công ty hợp danh chiếm 0,02%.

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương