Mục tiêu Về kiến thứctải về 3.03 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu14.05.2024
Kích3.03 Mb.
#57618
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Bai ging tai nn thng tich

 • Hướng dẫn thực hiện
 • Quản lý, bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non

Mục tiêu - Về kiến thức:

 • Biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
 • Củng cố, cập nhật kiến thức về bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non
 • Biết cách quản lý nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non.
 • Trương Đắc Nguyên

Mục tiêu - Về kỹ năng

 • Nâng cao kỹ năng giám sát, theo dõi, đánh giá và quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
 • Biết cách ứng dụng công tác quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ vào việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ hàng ngày.
 • Trương Đắc Nguyên

Mục tiêu: về ý thức

 • Nâng cao ý thức, vai trò và trách nhiệm, góp phần củng cố, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tài liệu có liên quan cần nghiên cứu tham khảo

 • Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT Ban hành Điều lệ trường mầm non
 • Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trong trường mầm non tư thục
 • Quyết định số 58/2008/QĐ-GD&ĐT Ban hành quy định về hoạt động y tế trong các trường mầm non
 • Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT về xây dựng trường học an toàn phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non.
 • Trương Đắc Nguyên

Tài liệu có liên quan cần nghiên cứu tham khảo

 • Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT quy định nội dung đánh giá công tác y tế tại trường tiểu học, trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
 • Thông tư số 02/2014/TT- BGDĐT Ban hanh Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 • Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ( Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT- BGDĐT)

tải về 3.03 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương