MỤc lục thư chúc tết của hiệu trưỞng trưỜng đẠi học bạc liêu chào xuân giáp ngọtải về 23.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích23.65 Kb.

Thông tin Khoa học – Giáo dục Tháng 01 – 2014MỤC LỤC

THƯ CHÚC TẾT CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ

 1. Mừng năm mới – Đảng thêm tuổi mới với nhiều thắng lợi mới – Lê Văn Dững

 2. Mùa xuân mới – thực hiện nhiệm vụ mới – Lý Sa Phal

 3. Tuổi trẻ Trường Đại học Bạc Liêu đón mừng mùa xuân mới – Nguyễn Phước Hoàng

 4. Chào năm mới – thể dục thể thao với nhiều thành tích mới – Nguyễn Hùng Vĩ

 5. Chào năm mới – Phát huy thế mạnh Khoa Nông nghiệp – Tiền Hải Lý

FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ BẠC LIÊU 2014

 1. Hãy đến với Bạc Liêu “Festival đờn ca tài tử 2014” – Phạm Trần Thùy Linh

 2. Câu lạc bộ đờn ca tài tử Trường Đại học Bạc Liêu nhìn lại chặng đường hoạt động từ khi thành lập đến nay – Nguyễn Phước Hoàng

TIN HOẠT ĐỘNG

 1. HỘI NGHỊ

 2. HỢP TÁC – ĐÀO TẠO

 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 4. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

 5. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI

TRAO ĐỔI – THAM KHẢO

 1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn khi chuyển sang học chế tín chỉ Nguyễn Hữu Tâm

 2. Chứng chỉ nghề nghiệp – mở rộng thêm cơ hội việc làm cho sinh viên Công nghệ Thông tin – Huỳnh Kiến Thiết

 3. Xây dựng văn hóa học đường ở khoa Sư phạm – Trương Thu Trang

 4. Những bài học của Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa – Lê Văn Xuân

 5. Thủ pháp nghệ thuật trong truyện ngắn của O.Henry – Vĩnh Đường

 6. Mùa xuân trong một số ca khúc Việt Nam – Phạm Quế Nguyên

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu truyền thống Khmer Nam bộ – Đào Hoàng Nam

 2. Đánh giá khả năng tăng trưởng, năng suất và chất lượng rau cải mầm (Raphamus sativus L.) được trồng trên các giá thể khác nhau – Nguyễn Thị Kiều

 3. Tình hình gây hại của Nhện gié (Steneotareonnemus spinki Smiley) trên lúa hè thu năm 2013 tại huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu – Đặng Nguyệt Quế, Phạm Thị Thắm

 4. Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên heo tại huyện Phước Long – tỉnh Bạc Liêu – Trần Thiện Thanh Toàn

 5. Nuôi lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793) bằng các mô hình khác nhau – Trần Thị Bích Như, Dương Hải Toàn

 6. Sự điều khiển quá trình trùng hợp của vinyl ether mang những giá treo có chứa hai nhóm chức ưa nước được bảo vệ bằng vòng acetal và những ứng dụng của nó đến sự hình thành các hạt polymer – Nguyễn Minh Tân.

SÁNG TÁC

 1. Đại học Bạc Liêu – mái nhà chung – Huỳnh Kiến Thiết

 2. Thơ: Mừng xuân Giáp Ngọ – Nguyễn Minh Tân

Nhớ hoài Dạ cổ – Nguyễn Minh Tân

Vẫn là anh – người lính kiên cường – Phạm Trần Thùy LinhTABLE OF CONTENTS
NEW YEAR’S LETTER OF THE RECTOR

WELCOME THE NEW YEAR 2014

  1. Welcome the New Year – The Party get the new success – Le Van Dung

  2. Performing a new task to welcome a new year– Ly Sa Phal

  3. The Youth of Bac Lieu University welcome the New Year – Nguyen Phuoc Hoang

  4. Welcome the New year – Bac Lieu University’s gymnastic and sport activities gain new achievement – Nguyen Hung Vi

  5. Welcome the New year – Upholding Agriculture Faculty’s strength – Tien Hai Ly

AMATEUR MUSIC (“DON CA TAI TU”) FESTIVAL IN BAC LIEU 2014

 1. Let’s come to Bac Lieu Amateur Music (“Don Ca Tai Tu”) Festival 2014 – Pham Tran Thuy Linh

 2. Amateur Music (“Don Ca Tai Tu”) Club of Bac Lieu University reviews its activities from the beginning – Nguyen Phuoc Hoang

NEWS

    1. CONFERENCES

    2. COOPERATION – TRAINING

    3. SCIENCE RESEARCH

    4. EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

    5. YOUTH UNION AND ASSOCIATION’S ACTIVITIES

DISCUSSION – REFERENCE

 1. Several solutions to enhance the efectiveness of the youth union’s task in the stage of credit education system – Nguyen Huu Tam

 2. Professional Certificate gives information technology students one more opportunity in looking for a job – Huynh Kien Thiet

 3. Building academic culture in Education Faculty of Bac Lieu University – Truong Thu Trang

 4. Lessons from Nguyen Minh Chau’s short story “Chiec Thuyen Ngoai Xa” – Le Van Xuan

 5. Artistic methods in O.Henry’s short stories – Vinh Duong

 6. Spring in Vietnamese songs – Pham Que Nguyen

SCIENCE RESEARCH

 1. Training human resources for traditional art of Khmer peoples in the South of Viet Nam – Dao Hoang Nam

 2. Evaluation of the possibility of growth, productivity and quality of vegetable sprouts (Raphamus sativus L.) planted on various types of substratum – Nguyen Thi Kieu.

 3. Harmful situation on paddy in the summer 2013 caused by Rice Panicle Mite (Steneotarsonemus spinki Smiley) in Vinh Loi district, Bac Lieu province – Dang Nguyet Que and Pham Thi Tham

 4. Suveying the breeding and epidemic diseases on pigs in Phuoc Long district, Bac Lieu province – Tran Thien Thanh Toan

 5. Breeding rice-paddy eel (Monopterus albus Zuiew, 1793) in various models, Tran Thi Bich Nhu and Duong Hai Toan

 6. Controlled polymerization of a vinyl ether bearing a diol-protected pendant with a cyclic acetal group and its application to the preparation of polymer particles – Nguyen Minh Tan

CREATION

 1. Bac Lieu University – the public roof – Huynh Kien Thiet.

 2. Poems: Welcome the New Year 2014 – Nguyen Minh Tan

Unforgetable memory about “Da Co” – Nguyen Minh Tân

It is you – an unyeilding solider – Pham Tran Thuy Linh
: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương