Mục lục số 84, tháng 5/2016 Nghiên cứutải về 12.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.68 Kb.
Mục lục số 84, tháng 5/2016
Nghiên cứu

1. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Tiến. Minh triết Việc học trong đổi mới tư duy giáo dục- The wisdom of learning in educational thinking innovation.

2. Trương Thị Thúy Hằng. Tư duy kinh tế giáo dục đối với việc tổ chức giảng dạy hoạt động thực hành trong đào tạo ở Học viện Quản lý giáo dục- The economics of organizing practical teaching activities at the National Institute of Education Management.

3. Bùi Thị Thu Hương. Công nghệ dạy học với việc tổ chức quá trình dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay- The application of teaching technology in the teaching process in order to meet higher education innovation requirements

4. Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Đình Thái. Đặc điểm nguồn nhân lực vùng Tây Bắc và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020- The characteristics of human resources in Northwest Vietnam and development from 2016-2020

5. Cao Cường. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục THCS ở khu vực khó khăn, dân tộc thiểu số- Improving the quality of the lower secondary education facilities in disadvantaged areas and among ethnic minorities

6. Huỳnh Thị Tiến, Trần Thị Nhung. Nhận diện những thuận lợi và khó khăn trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ các môn Lý luận chính trị ở Trường CĐSP Trung ương- Identifying the advantages and disadvantages of teachings political theory using the credit system at the National Central College of Education

7. Hoàng Văn Dương. Thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc- The current situation of management in upper secondary schools in the mountainous provinces of Northern VietnamÝ kiến- Trao đổi

8. Nguyễn Văn Quyền. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học một số chủ đề hình học ở trường trung học phổ thông- Applying information technology when teaching upper secondary school Geometry

9. Vũ Thị Bình. Biện pháp bồi dưỡng năng lực giao tiếp Toán học cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 6, 7- Improving mathematics communication competence among pupils when teaching 6th and 7th Grade mathematics

10. Lê Hồng Quang. Dạy học mô hình hóa Toán học thông qua hoạt động trò chơi ở trường trung học phổ thông- Teaching mathematical modeling via game activities in upper secondary school

11. Nguyễn Thị Phong, Lê Trung Hiếu. Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy Toán thực cho học sinh tiểu học- Constructing the integration topics of mathematics in practice - a theoretical study

Thực tiễn

12. Đỗ Tiến Cường, Ngô Quang Sơn. Quản lý phòng học đa phương tiện ở Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1- Management of multimedia in classrooms at People Security College Number 1

13. Lâm Thị Kim Liên. Thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên các trường đại học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh- Managing practice activities of public university students in Ho Chi Minh City

14. Nguyễn Hoàng Chương. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Lâm Đồng- Factors affecting the management of upper secondary school teachers in Lam Dong Province

15. Nguyễn Thị Nhung. Quản lý hoạt động học tập của học sinh hệ xét tuyển tại Khoa Dự bị dân tộc – Đại học Cần Thơ- Managing the study activities of students in Pre-university direct admission at Can Tho University

16. Nguyễn Hồng Phong. Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Dạy nghề huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình- Managing vocational training for rural laborers at the vocational training center in Thai Thuy District, Thai Binh Province17. Trần Thị Hòa. Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội- Assessing the testing of students at Yen Hoa upper secondary school in Hanoi
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương