MỤc lục phòng tổ chức nhân sự VÀ tiền lưƠng 11 phòng kiểm tra và kiểm toán nội bộ 12 trung tâm thông tin và CÔng nghệ tin họC 12tải về 0.5 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

Chuyên đề tốt nghiệp

MỤC LỤC


PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG 11

PHÒNG KIỂM TRA VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ 12

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC 12

Tăng trương tổng tài sản và số dư huy động 43


DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

PVFC: Công ty tài chính Dầu khí

PTSC: Công ty dịch vụ kỹ thuật Dầu khí

PVD: Công ty dịch vụ Khoan Dầu khí

PETROSETCO: Công ty dịch vụ Du lịch Dầu khí.

PVtranco: Công ty vận tải Dầu khí

PVI: Công ty bảo hiểm Dầu khí

DMC: Công ty dịch vụ khoan và hoá phẩm Dầu khí

NHNN: Ngân hàng nhà nước

QLRR: Quản lý rủi ro

QLVUT: Quản lý vốn uỷ thác

CTCG: Chứng từ có giá

HĐQT: Hội đồng quản trị

HTKD: Hợp tác kinh doanh

CTTC: Công ty tài chính

QLDT: Quản lý dòng tiền

TXV: Thu xếp vốn

TCNSTL: Tổ chức nhân sự tiền lương

TCT: Tổng công ty

LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% hàng năm.Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới chúng ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2006 và kết quả của nó là dòng đầu tư nước ngoài chảy vào mạnh mẽ cùng với nó là sự tăng trưởng mọi mặt của nền kinh tế.Hoà cùng sự phát triển chung của kinh tế đất

nước một ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất là ngành tài chính, ngân hàng, hiện nay ở Việt Nam có hơn 50 ngân hàng và công ty tài chính với số vốn điều lệ mỗi đơn vị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2006 có nhiều ngân hàng được thành lập mới.Các ngân hàng và công ty tài chính đã phát huy tích cực vai trò trung gian huy động vốn cho nền kinh tế,sự phát triển của các doanh nghiệp. Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) là một trong những công ty lớn mạnh nhất trong ngành tài chính; là một định chế tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trong quá trình hoạt động đã được sự giúp đỡ tích cực của tổng công ty, tuy mới ra đời năm 2000 nhưng cho đến nay PVFC đã khẳng định được vị thế là một công ty tài chính mạnh của tập đoàn dầu khí và góp phần tích cực trong vai trò huy động vốn cho sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành Dầu khí nói riêng.Ngoài chức năng huy động vốn, hoạt động đầu tư của công ty cũng là một mảng lớn, có tầm quan trọng đặc biệt; PVFC đã tham gia đầu tư vào các dự án lớn với số vốn hàng nghìn tỷ đồng trong ngành Dầu khí, năng lượng đặc biệt là lĩnh vực sản xuất điện, xi măng. Vì vậy việc quản lý đầu tư dự án tại PVFC là việc hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và hiệu quả hoạt động của công ty. Đó cũng là đề tài mà tôi nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp.

Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Nguyễn Hồng Minh đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.
CHƯƠNG 1 : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Ở PVFC.

1.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ.

1.1.1. Giới thiệu về công ty.

Công ty tài chính dầu khí (PVFC).

Trụ sở chính: 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Công ty tài chính Dầu khí thành viên 100% vốn của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam ra đời với phương châm hoạt động Vì sự phát triển vững mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thành lập Công ty Tài chính Dầu khí là một dấu mốc quan trọng, một tầm nhìn mới trong chiến lược phát triển của ngành năng lượng Dầu khí và hướng tăng trưởng vững bền nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 21.

Ngay từ khi ra đời, Công ty đã nhanh chóng hội nhập vào cộng đồng Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cũng như hội nhập vào cộng đồng các định chế tài chính trong nước và quốc tế. Công ty xác định hợp tác chặt chẽ, chân thành với các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các dự án của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam - Yếu tố quan trọng đầu tiên đảm bảo sự thành công của Công ty.

"Tầm nhìn tăng trưởng - Cam kết vững chắc - Thành công tài chính" là tôn chỉ hoạt động của Công ty Tài chính Dầu khí. Tư tưởng của tôn chỉ thể hiện rõ nhiệm vụ chiến lược của Công ty là: đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của ngành Dầu khí Việt nam và vận hành sinh lời hiệu quả nhất mọi nguồn tài chính tiền tệ của ngành Dầu khí.

Hiện nay trụ sở chính của công ty tại Hà Nội và hơn 10 chi nhánh khắp các tỉnh thành trong cả nước trong đó chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Vũng Tàu, Đà Nẵng là những chi nhánh triển khai hiệu quả hoạt động kinh doanh nhất.Cho đến 1-1-2007 PVFC có vốn điều lệ là 3000 tỷ đồng và tổng tài sản gần 21000 tỷ đồng. Công ty có khoảng 1000 lao động và có tổng quỹ lương khoảng 66 tỷ đồng.

Mạng lưới hoạt động của PVFC đang được tích cực triển khai tại các địa phương có hoạt động kinh tế, đầu tư sôi động. Đến hết năm 2006, PVFC đã có chi nhánh tại Tp.HCM, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng. Trong kế hoạch năm 2007, PVFC sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống các chi nhánh tại Nam Định, Cần Thơ, Thanh Hoá, Nghệ An. Tại Hà nội, công ty sẽ mở thêm chi nhánh Thăng long, tại Tp.HCM mở thêm chi nhánh Sài Gòn.


1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty.

1.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ chính.

Công ty tài chính dầu khí được thành lập ngày 19/6/2000 bởi Tổng công ty Dầu khí Việt Nam(PetroVietnam) trong chiến lược xây dựng tập đoàn Dầu khí phát triển vững mạnh ,với 100% vốn của tổng công ty nhằm đảm đương vai trò là công cụ tài chính của tập đoàn, tạo lập và quản lý vốn đầu tư, thực hiện chức năng thu xếp vốn của tổng công ty Dầu khí Việt Nam một cách đa dạng và hiệu quả.

PVFC không chỉ đảm đương nhiệm vụ thu xếp vốn cho Tập đoàn Dầu khí và các đơn vị thành viên, thực hiện kinh doanh sinh lợi nguồn tài chính của PetroVietnam mà còn làm đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của PetroVietnam trong các liên doanh, công ty cổ phàn trực thuộc.

Trong quá trình hội nhập với thị trường tài chính khu vực và quốc tế PVFC đang từng bước hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình nhằm đem lại cho các nhà đầu tư nước ngoài những sản phẩm dịch vụ an toàn, hiêu quả.1.1.2.2 Các hoạt động trọng yếu của PVFC.

*. Thu xếp vốn:PVFC có mạng lưới các đối tác là các ngân hàng thương mại quốc doanh,các quỹ đầu tư có uy tín, PVFC đã thu xếp vốn thành công cho hơn 30 dự án dàu khí, điện… với tổng thu xếp đạt hơn 5.500 tỷ đồng. PVFC cũng là thành viên đồng tài trợ trực tiếp ký kết hợp đồng theo dõi việc giải ngân; quản lý khoản vay.

*. Tư vấn tài chính: gồm tư vấn tài chính dự án và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

-Tư vấn tài chính Dự án: Thực hiện khảo sát, nghiên cứu phân tích và đánh giá tính kinh tế của dự án, đánh giá năng lực các nguồn tài trợ tiềm năng, từ đó xây dựng, cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế-tài chính cho Dự án.

- Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Tư vấn cho doanh nghiệp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tài chính, tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính trong kinh doanh, lập đề án thu xếp vốn theo nhu cầu doanh nghiệp.

*. Đầu tư: PVFC là nhà đầu tư chuyên nghiệp trong hai lĩnh vực chính: Một là đầu tư dự án trong đó PVFC cùng khách hàng tìm kiếm các dự án chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, quản lý vận hành, khai thác dự án. Hai là đầu tư chứng khoán, chứng từ có giá và vào các công ty cổ phần.

*. Tư vấn đầu tư và nhận uỷ thác đầu tư: PVFC thực hiện cung cấp cho các khách hàng dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc nhận uỷ thác quản lý vốn đầu tư vào dự án ,đầu tư chứng khoán,chứng từ có giá hoặc vào các công ty cổ phần.

Ngoài các sản phẩm dịch vụ chủ yếu trên PVFC còn thực hiện các hoạt động cho vay các tổ chức kinh tế, cho vay cá nhân, bảo lãnh,bao thanh toán trong nước;bảo lãnh và phát hành trái phiếu doanh nghiệp;tư vấn cổ phần hoá,tư vấn quản lý dòng tiền, tư vấn tài chính doanh nghiệp,thẩm định dự án; kinh doanh ngoại hối , vàng bạc; thực hiện các dịch vụ kiều hối và dịch vụ chuyển tiền nhanh…1.1.3. Sơ đồ tổ chức của công ty.

 • BAN GIÁM ĐỐC

 • VĂN PHÒNG

 • PHÒNG QUẢN LÝ VỐN UỶ THÁC ĐẦU TƯ

 • PHÒNG QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

 • PHÒNG THU XẾP VỐN VÀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 • PHÒNG DỊCH VỤ VÀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN

 • PHÒNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

 • PHÒNG ĐẦU TƯ

 • PHÒNG GIAO DỊCH TRUNG TÂM

 • PHÒNG THẨM ĐỊNH ĐỘC LẬP

 • PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ĐẦU TƯ

 • PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG

 • PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ THỊ TRƯỜNG

 • PHÒNG KẾ TOÁN

 • PHÒNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 • TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC

 • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

 • BAN CHUẨN BỊ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRỤ SỞ

 • CÁC CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Chức năng từng phòng ban:

VĂN PHÒNG

Văn phòng là Phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty trong việc chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Công ty bao gồm : công tác thư ký, trợ lý Ban Giám đốc, công tác giúp việc Hội đồng quản trị, công tác pháp chế, công tác đối ngoại công ty, quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ, an ninh bảo vệ.


PHÒNG QUẢN LÝ UỶ THÁC ĐẦU TƯ VỐN

Phòng Quản lý vốn uỷ thác đầu tư là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc công ty trong việc nghiên cứu, tổ chức triển khai huy động và quản lý nguồn vốn uỷ thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

PHÒNG QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

Phòng quản lý dòng tiền là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc công ty trong việc cân đối, điều hoà, sử dụng và kinh doanh mọi nguồn vốn trong công ty nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời và hiệu quả vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty.


PHÒNG THU XẾP VỐN VÀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Phòng Thu xếp vốn và Tín dụng doanh nghiệp là Phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Công ty trong thu xếp vốn cho các dự án đầu tư trong và ngoài Tổng công ty; quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp.


PHÒNG DỊCH VỤ VÀ TÍN DỤNG CÀ NHÂN

Phòng Dịch vụ và tín dụng cá nhân là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc công ty trong việc nghiên cứu và chỉ đạo triển khai chung trong toàn hệ thống công ty và trực tiếp tổ chức hoạt động các phòng giao dịch trực thuộc công ty về dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu của cán bộ công nhân viên ngành Dầu khí và các cá nhân khác.


PHÒNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Phòng Dịch vụ Tài chính là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực tổ chức, triển khai cung cấp các dịch vụ tài chính tiền tệ cho Tổng công ty và các tổ chức kinh tế khác.


PHÒNG ĐẦU TƯ

Phòng đầu tư là Phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc công ty trong việc nghiên cứu, tổ chức triển khai và quản lý đầu tư vốn của Công ty vào các dự án và các doanh nghiệp; nghiên cứu và triển khai kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán.
: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id24231 50525
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Lời mở đầu 1 Chương 1: Sự phát triển của các hệ thống thông tin di động 3
UploadDocument server07 id24231 50525 -> ĐẠi học quốc gia thành phố HỒ chí minh trưỜng đẠi học kinh tế luậT
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Dự án vie/61/94 Hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu ở Việt Nam nguyên tắc marketing
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Tại các thị trường Nhật, eu, Hoa Kỳ
UploadDocument server07 id24231 50525 -> TÀi liệu tham khảo môn học tư TƯỞng hồ chí minh phần: Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh TÀi liệU ĐỌc thêM
UploadDocument server07 id24231 50525 -> THỜi kì SƠ khai củA ĐIỆn từ HỌC: 2 những phát hiệN ĐẦu tiên về ĐIỆn và TỪ CỦa ngưỜi hy lạP: 2
UploadDocument server07 id24231 50525 -> MỤc lục danh mục bảng danh mục hình chưƠng I. TỔng quan về CÔng ty 1 SỰ HÌnh thành và phát triển của công ty
UploadDocument server07 id24231 50525 -> Nghiên cứU ĐẶC ĐIỂm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh việN Đa khoa trung ƣƠng thái nguyêN


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương