MỤc lục phần I 2 những ngưỜi chịu trách nhiệm chính đỐi với nội dung bản cáo bạch 2


Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tứctải về 0.53 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.


Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hiện nay của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An cùng với việc phân tích thị trường trong nước và thế giới. Công ty Chứng khoán Đầu tư cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An dự kiến trong giai đoạn từ năm 2006 – 2008 là có thể đạt được nếu không chịu những ảnh hưởng của những sự kiện bất khả kháng.

Chúng tôi lưu ý rằng nhận xét trên của chúng tôi chỉ có tính chất tham khảo cho các nhà đầu tư. Chúng tôi không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo.


16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin niêm yết.


Khoản mục

Số hợp đồng

Diện tích

Thời hạn

Ghi chú

Hợp đồng thuê đất tại 48/5 Phan Huy ích, P.15, Quận TB

4010/HĐ-GTĐ

11,236 m²

50 năm

Sở địa chính – nhà đất HCM

Hợp đồng thuê đất tại 16/5 Phan Huy ích, P.15, Quận TB

3696/HĐ-TĐ

1,845 m²

50 năm

Sở địa chính – nhà đất HCM

Hợp đồng thuê đất tại 48/5 Phan Huy ích, P.15, Quận TB

3110/HĐ-GTĐ

5,977 m²

50 năm

Sở địa chính – nhà đất HCM

Quyết định của

UBND - TPHCM

48/5 Phan Huy ích, P.15, Quận TB


Quyết định 1874/QĐ-UBND ngày 31/4/2006

5,441 m²
Theo giấy phép sử dụng đất số 35/GPCĐ-86 ngày 10/5/1986

Hợp đồng thuê đất tại 135 Nguyễn Viết Xuân, P. Hưng Dũng, Nghệ An

21/HĐ-TĐ

39,296 m²

30 năm

Sở địa chính - Nghệ An

Hợp đồng thuê mặt bằng tại Cảng Nghệ Tĩnh

37/HĐ

380 m²

20 năm

Cảng Nghệ Tĩnh

Hợp đồng thuê mặt bằng tại Cảng Nghệ Tĩnh

321/HĐ

260 m²

20 năm

Cảng Nghệ Tĩnh

Hợp Đông Thuê Lại Đất Tại KCN Phú Mỹ 1 Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

03/HĐ/TLĐ.2005

79,992m²

43 năm

Công ty Đầu tư & khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên & Phú Mỹ 1

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán.


 • Tại thời điểm ngày 31/12/2005 Công ty đang có 2 vụ kiện thu hồi nợ quá hạn bán hàng trả chậm: có giá trị 82,445,553 đồng.

+ Ông Huỳnh Đình Nhiệm: 87/2A Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ, còn nợ Công ty số tiền 25,466,405 đồng (Hai mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm lẻ năm đồng). Ngày 25 tháng 05 năm 2006, Tòa án nhân dân quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ đã ra quyết định số 51/QĐ CNSTT công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc ông Huỳnh Đình Nhiệm có nghĩa vụ trả cho Công ty số tiền còn nợ nói trên. Hiện nay cơ quan thi hành án đang thu hồi nợ theo quyết định của Tòa án nhân dân quận Cái Răng. Từ tháng 07/2006 Công ty đã thu nợ hàng tháng 1 triệu đồng.

+ Bà Đỗ Ngọc Điệp: Số 3 Nguyễn Duy, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An, còn nợ Công ty 56,979,148 đồng (Năm mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi chín ngàn một trăm bốn mươi tám đồng). Đến ngày 05/07/2006 Công ty đã thu hồi được nợ tổng cộng số tiền 56,979,148 đồng. • Như vậy công nợ khó đòi đến cuối tháng 9 năm 2006 chỉ còn 01 người là Ông Huỳnh Đình Nhiệm với số công nợ là: 23,466,405 đồng.

PHẦN IV

CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

 1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 2. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

 3. Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết: 18,980,200 cổ phiếu

Trong đó:

+ Số cổ phiếu hạn chế của HĐQT & BKS: 13,190 cổ phiếu

+ Số cổ phiếu hạn chế của cổ đông nội bộ: 736,320 cổ phiếu

+ Số cổ phiếu hạn chế của cổ đông bên ngoài (do thế chấp cầm cố): 56,650 cổ phiếu. 1. Giá dự kiến niêm yết: 36,000 đồng/cổ phiếu

 2. Phương pháp tính giá:

Phương pháp so sánh P/E:

Chỉ số P/E bình quân trên thị trường niêm yết tại TTGDCK TP. HCM 9 tháng đầu năm 2006

18.17 lần

Thu nhập trên mỗi cổ phần của Tường An năm 2005

2,112 đồng/cổ phần

Giá cổ phiếu của Tường An theo phương pháp so sánh P/E

38,369 đồng/cổ phần

Phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF:

Cổ tức chi trả năm 2006

1,200 đồng/cổ phần

Tỷ lệ hoàn vốn cần thiết

13.25%

Giả định tốc độ tăng trưởng hàng năm

10%

Giá cổ phiếu của Tường An theo phương pháp chiết khấu dòng tiền

36,923 đồng/cổ phần

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 • Thực hiện theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng chính phủ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An. Các cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán với tỷ lệ tối đa là 49% cổ phiếu của Công ty .

 • Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông là người nước ngoài tại Công ty hiện nay là 15.19% (đến thời điểm ngày 30/10/2006).

7. Các loại thuế có liên quan.

 • Do Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần vào tháng 10 năm 2004 và đầu tư mở rộng, nên Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm (từ tháng 01/2005 đến 12/2006) và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm tiếp theo, tức là từ tháng 01/2007 đến 12/2008.

 • Khi dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành, Công ty sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo quy định (dự kiến được hưởng từ năm 2007 hoặc 2008). Như vậy tại thời điểm năm 2007 Công ty có thể được hưởng 2 chính sách ưu đãi về thuế TNDN, nhưng theo quy định hiện hành tại cùng 1 thời điểm doanh nghiệp chỉ được lựa chọn đăng ký 1 chính sách ưu đãi. Căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty sẽ xin hưởng chính sách thuế có lợi nhất cho Công ty.

 • Sau khi niêm yết chứng khoán tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty được giảm 50% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm kể từ ngày niêm yết. (theo thông tư số 74/2000/TT-BC ngày 19/07/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TT ngày 27/03/2000 của Thủ tướng chính phủ quy định đối với những tổ chức có chứng khoán niêm yết và hưởng ưu đãi thuế của Luật thuế TNDN hiện hành). Theo Công văn số 11924/TC-CST về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết, các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp hai năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết. Tuy nhiên, theo công văn số 10997/BTC-CST, kể từ ngày 01/01/2007, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 và số 5248/TC-CST ngày 29/04/2005 về ưu đãi thuế TNDN đối với các tổ chức niêm yết chứng khoán, tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán. Các tổ chức có chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán tại các TTGDCK trước ngày 01/01/2007 sẽ vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo công văn số 11924 và 5248 cho thời gian còn lại.

 • Hiện nay thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các mặt hàng của Công ty là 10%, thuế nhập khẩu nguyên liệu dầu tinh luyện là 5%, dầu thô là 3%, xuất khẩu thành phẩm (dầu thực vật các loại) là 0%.


PHẦN V

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT

1. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BSC).


Trụ sở: Tầng 10, toà nhà VINCOM A , 191 Bà triệu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2200 668

Fax: (84-4) 2200 669

Wedsite: www.bsc.com.vn

Email: service@bsc.com.vn

CHI NHÁNH BSC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 9 – 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: (84-4) 8 218 883 – 8 218 886

Fax: (84-4) 8 218 510


2. Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM (AASC)


Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-4) 8 205 944

Fax: (84-4) 8 205 942

PHẦN VI

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Rủi ro về kinh tế


 1. Ảnh hưởng của việc VN gia nhập AFTA và WTO đối với hoạt động kinh doanh (HĐKD) của doanh nghiệp.

  • Ảnh hưởng của AFTA:

 • Theo lộ trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung CEPT/AFTA:

+ Dầu thực vật tinh luyện các loại (dầu cọ, dầu nành, dầu hạt cải…) có thuế suất nhập khẩu với mức 30 - 50% (trước 1/7/2003) hiện nay xuống còn 5%

+ Dầu thô có thuế suất nhập khẩu với mức 5% (trước 1/7/2003) hiện nay xuống còn 3% • Thuế suất nhập khẩu giảm làm tăng khối lượng hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa, dẫn đến hàng hoá nước ngoài cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp trong nước tại thị trường Việt Nam.

  • Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO:

 • Hàng hóa, sản phẩm sẽ chịu cạnh tranh quyết liệt không chỉ ở thị trường nước ngoài mà ngay cả tại thị trường nội địa.

 • Việc hỗ trợ của Nhà Nước mang tính chất trực tiếp không còn (miễn giảm thuế, các khoản trợ cấp, ưu đãi…), doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trước xu thế hội nhập Kinh tế thế giới.

 • Doanh nghiệp phải đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt và hệ thống phân phối rộng.

 • Đầu tư thêm chi phí ứng dụng CNTT vào quản lý SXKD, giao dịch thương mại điện tử…

 1. Ảnh hưởng của chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài đến vấn đề cạnh tranh, nguồn nguyên liệu, đầu ra của sản phẩm/dịch vụ:

 • Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư được điều chỉnh, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 ít nhiều tác động và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Rủi ro về tỷ giá


 • Nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty là nhập khẩu (khoảng 90%) do đó Công ty sử dụng ngoại tệ trong giao dịch thanh toán quốc tế là khá lớn chủ yếu là vốn lưu động dùng để thanh toán nhập khẩu nguyên vật liệu. Do đó, những biến động về tỷ giá có ảnh hưởng giá nguyên liệu nhập khẩu làm cho chi phí đầu vào tăng, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

 • Để giảm áp lực ảnh hưởng của tỷ giá đến kết quả kinh doanh, Công ty tiến hành tìm nguồn nguyên liệu trong nước và thực hiện các biện pháp tài chính nhằm hạn chế rủi ro về tỷ giá ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của Công ty.

3. Rủi ro về pháp luật

3.1. Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước:


 • Trở thành thành viên của WTO, Việt Nam phải theo luật chung và chấp nhận những rủi ro và thách thức. Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, trong quá trình hội nhập, Việt Nam phải liên tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống thể chế luật lệ. Điều này tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhưng cũng có không ít những rủi ro. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm như Tường An, những rủi ro về luật pháp có thể gặp trong những lĩnh vực sau đây:

+ Chính sách thuế xuất nhập khẩu với những ưu đãi về thuế quan theo những cam kết của Việt Nam khi tham gia các tổ chức thương mại thế giới và ký kết những hiệp định chung về thương mại.

+ Các quy định và chính sách về vệ sinh an toàn thực phẩm, về thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa, về cạnh tranh và bán phá giá, các chính sách về đất đai, về ưu đãi đầu tư trong nước và nước ngoài... còn nhiều vấn đề phức tạp và vướng mắc phát sinh khi áp dụng thực tế.+ Quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam vẫn chưa thực hiện xong, thị trường chứng khoán hoạt động với thời gian chưa lâu, luật doanh nghiệp và luật chứng khoán mới có hiệu lực thi hành và chưa có Nghị định, thông tư hướng dẫn.

3.2. Đối với các hoạt động của Công ty tại nước ngoài:


 • Các hoạt động đầu tư, xuất khẩu, xúc tiến thương mại của Công ty tại các thị trường nước ngoài phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước sở tại. Mức độ am hiểu luật pháp và kinh nghiệm về thị trường của Công ty tại mỗi nước càng cao thì rủi ro càng thấp và ngược lại.

4. Rủi ro về lãi suất tiền gửi và cho vay


 • Hiện nay, lượng tiền mặt của Công ty đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Lượng tiền đang dự trữ dùng để đầu tư cho dự án Nhà máy mới tại Phú Mỹ, do đó khi nhà máy mới đi vào hoạt động Công ty cần sử dụng vốn vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, vì vậy những biến động về lãi suất sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

 • Nguồn vốn cho đầu tư nhà máy mới, vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp và các quỹ tạm thời chưa sử dụng đến, Công ty linh động gửi vào ngân hàng theo các kỳ hạn khác nhau căn cứ vào nhu cầu thanh toán, nhằm gia tăng lợi nhuận đồng thời bù đắp một phần chi phí lãi vay cho dự án đầu tư nhà máy mới.

5. Rủi ro về tín dụng


 • Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty với khoảng 200 Nhà phân phối và Đại lý, 20 Siêu thị và 100 khách hàng Công nghiệp. Hiện nay, chủ yếu các Nhà phân phối và Đại lý là các Công ty tư nhân hoặc Công ty TNHH nhỏ và các Hộ kinh doanh chiếm khoảng 50% doanh số của Công ty. Do tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các Nhà phân phối, đại lý và tình hình cạnh tranh của các Công ty trong ngành do phải bán chịu (bán trả chậm) cho các nhà bán buôn và bán lẻ cho nên nếu các nhà bán buôn và bán lẻ không thanh toán cho Đại lý và Nhà phân phối một phần nào đó ảnh hưởng khả năng thanh toán của nhà phân phối, Đại lý cho Công ty.

6. Rủi ro khác (Thiên tai, địch họa, quan hệ ngoại giao giữa các nước với VN…)


 • Các yếu tố môi trường vĩ mô khác: lũ lụt thiên tai, khủng bố toàn cầu, giá dầu, giá vàng trên thế giới… tác động như một hệ thống mang tính dây chuyền, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

 • Những sự kiện như chiến tranh, biến động chính trị hay hệ thống pháp luật trong và ngoài nước có thể tạo ra những thay đổi về môi trường kinh doanh, làm tăng thêm sự bất ổn về thu nhập mong đợi và làm cho các nhà đầu tư quan tâm hơn các khoản đầu tư khác để bù đắp rủi ro.

Trên đây là bản cáo bạch của Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An công bố ra công chúng để phục vụ cho việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

PHẦN VII

PHỤ LỤC

1. Phụ lục 1: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An

2. Phụ lục 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004 – 2005

3. Phụ lục 3: Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2006

4. Phụ lục 4: Hồ sơ liên quan đến khoản công nợ khó đòi

TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỲNH TUÂN PHƯƠNG MAI

CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN TẤN NGHIỆPKẾ TOÁN TRƯỞNG

VŨ ĐỨC THỊNHTRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA
BIDV SECURITIES Co., Ltd

Website: www.bsc.com.vnEmail: service@bsc.com.vn1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương