MỤc lục phần I 2 những ngưỜi chịu trách nhiệm chính đỐi với nội dung bản cáo bạch 2tải về 0.53 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


2. Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO HỆ THỐNGCÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN


NHÀMÁY

DẦU

VINH

NHÀ

MÁY

DẦU

TƯỜNG

AN

CHI

NHÁNH

MIỀN

BẮC

VPĐD

MIỀN

TÂY

CHI

NHÁNH

MIỀN

TRUNG

Trụ sở chính

Địa chỉ : 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84.8) 8153 972 – 9153 950 – 8153 519

Fax : (84.8) 8153 649

Email : tuongan@tuongan.com.vn

Website : www.tuongan.com.vnCác đơn vị trực thuộc

TT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

1

Nhà máy dầu Tường An

48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM.

ĐT: (08) 8153 972 Fax: (08) 8153 6492

Nhà máy dầu Vinh

135 Nguyễn Viết Xuân, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An.

ĐT: (038) 833 898 Fax: (038) 835 3533

Chi nhánh Miền Bắc

916 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (địa điểm thuê)

ĐT: (04) 984 3404 Fax: (04) 984 34034

Chi nhánh Miền Trung

54-58 Lê Trọng Tấn, Xã Hoà Phát, Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng (địa điểm thuê).

ĐT: (0511) 683 859 Fax: (0511) 682 9385

Văn phòng đại diện Miền Tây

108/95/16 Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ (địa điểm thuê)

ĐT: (071) 831 818 Fax: (071) 833 846


3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty.


Đại hội đồng cổ đông:

 • Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.


CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GIÁM


ĐỐC

KINH


DOANH

GIÁM


ĐỐC

ĐẦUHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT


TỔNG GIÁM ĐỐC


GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY DẦU VINH

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY DẦU TƯỜNG AN

GIÁM

ĐỐC

KẾ

HOẠCH

SX

KẾ TOÁN


TRƯỞNG

GIÁM


ĐỐC

NHÂN

SỰ

GIÁM


ĐỐC

ĐẦUGIÁM

ĐỐC KINH DOANH


Hội đồng quản trị:

 • Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.


Ban kiểm soát:

 • Do Đại hội đồng cổ đông bầu, là những người thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành của Tổng giám đốc.


Tổng giám đốc:

 • Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tổng giám đốc là người quản lý điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban Nhân sự:

 • Nghiên cứu đề xuất tổ chức và phát triển nguồn nhân lực điều hành trong Công ty;

 • Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn và định mức lao động, tiền lương, chính sách lao động;

 • Quản trị hành chính văn phòng, công tác PCCC, bảo vệ, giao tế …

Ban Tài chính - Kế toán:

 • Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động tài chính kế toán;

 • Lập các báo cáo kế toán tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

 • Dự báo, phân tích và tư vấn về tình hình tài chính cho Tổng giám đốc;

 • Sử dụng và quản lý vốn hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Ban Kinh doanh:

 • Xây dựng chiến lược và theo dõi thực hiện các kế hoạch kinh doanh;

 • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối, bán hàng, các chính sách giá cả;

 • Phân tích và dự báo nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất, cải tiến và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường;

 • Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích dữ liệu liên quan đến thị trường và các đối thủ cạnh tranh.

 • Xây dựng chiến lược sản phẩm và phát triển thương hiệu;

 • Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, biện pháp về Marketing hỗ trợ phát triển thị trường;

 • Thực hiện việc cung ứng nguyên nhiên vật liệu, bao bì...;

 • Thực hiện các công tác xuất nhập khẩu.

Ban Đầu tư:

 • Quản lý các dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành, từ khâu lập dự án, trình duyệt, tổ chức đấu thầu, giám sát thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng... ;

 • Quản lý việc sửa chữa cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, nhà làm việc và các công trình cơ bản trong Công ty.

Ban Kế hoạch - Sản xuất:

 • Xây dựng kế hoạch tổng hợp về sản xuất kinh doanh dài hạn, năm, quý, tháng cho toàn Công ty;

 • Xây dựng, quản lý và giám sát các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình công nghệ, sản xuất;

 • Xây dựng và giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và trong nước (ISO, HACCP);

 • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất;

 • Quản lý sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất;

 • Xây dựng các kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, các nội qui an toàn sản xuất;

 • Quản lý kho, tiếp nhận và cấp phát các loại nguyên nhiên liệu, vật tư, sản phẩm theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.Các nhà máy:

 • Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại nhà máy;

 • Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ sản xuất;

 • Thực hiện hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, HACCP;

 • Triển khai và thực hiện các kế hoạch sản xuất.1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương