MỤc lục mở ĐẦU 1 Sự cần thiết lập quy hoạch 1 Các căn cứ lập quy hoạch 2tải về 0.99 Mb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế tháng 9/2014

Dân số bình quân một CH phục vụ toàn tỉnh vào khoảng 1.631 người/CH, một số huyện có mật độ dân số/CH đông như Bình Lục (2.220 người/CH), Lý Nhân (2.014 người/CH) là do trên địa bàn các huyện này có số lượng các CH LPG ít hoặc do dân số đông so với các địa phương lân cận; các huyện, thành phố khác có tỷ lệ dân số/CH ở mức từ 1.200 người/CH đến 1.500 người/CH.- Về vị trí các CH: Theo kết quả khảo sát, trong tổng số 488 CH kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh, có 98 CH nằm ven quốc lộ, chiếm 20%; 124 CH ven tỉnh lộ, chiếm 25,4%; 259 CH ven huyện lộ và các tuyến đường liên xã, liên thôn,… chiếm 53,1%; và chỉ có 7 CH năm ở khu vực ven sông, chiếm 1,5% tổng số CH. Xét theo vị trí CH kinh doanh LPG so với hộ gia đình, thì trong tổng số 488 CH, có tới 376 CH, chiếm 77% số CH có vị trí chung với các hộ dân, còn lại 112 CH, tương ứng với 23% là có vị trí độc lập. Nguyên nhân chính là do các yêu cầu về tiêu chí diện tích trong các CH kinh doanh LPG chai còn đơn giản, phù hợp với không gian được thiết kế tại các gia đình nên các hộ kinh doanh thường tận dụng khu vực tầng 1 trước cửa nhà làm địa điểm kinh doanh và chứa LPG chai, do đó, phần lớn các CH đều có vị trí nằm ngay tại gia đình.

Bảng 1.9. Vị trí các CH LPG tỉnh Hà Nam năm 2014

Huyện/TP

Khoảng cách từ đường giao thông đến CH (m)

Vị trí CH so với đường giao thông

Vị trí CH so với hộ gia đình

Ven quốc lộ

Ven tỉnh lộ

Ven huyện lộ

Ven sông

Chung với gia đình

Độc lập

TP. Phủ Lý

23

22

26

40

0

60

28

H. Lý Nhân

27

14

30

44

0

77

11

H.Kim Bảng

9

13

11

58

0

51

31

H.Bình Lục

5

12

16

32

0

52

8

H.Duy Tiên

11

16

19

42

4

69

12

H. Thanh Liêm

6

21

22

43

3

67

22

Tổng cộng

13

98

124

259

7

376

112

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế tháng 9/2014

Khoảng cách từ vị trí cửa hàng tới đường giao thông bình quân toàn tỉnh là 13 m, trong đó có một số CH ngay sát mặt đường và chỉ cách 1 - 2 m, nguyên nhân là do các CH này nằm ngay tại nhà dân ở một số tuyến phố, tuyến đường có lòng đường hẹp, vỉa hè bị thu nhỏ.

b) Thực trạng lao động trong các CH kinh doanh LPG

Đến tháng 9/2014, tổng số lao động làm việc trong các CH kinh doanh LPG tỉnh Hà Nam là 1.040 người, trong đó số lao động đã qua đào tạo là 855 người, chiếm 82,2% tổng số lao động.

Số lượng lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao ở các huyện Duy Tiên (98,4%), Bình Lục (95,5%), tiếp đến là huyện Lý Nhân (82,7%); lực lượng lao động đã qua đào tạo có tỷ lệ thấp nhất lại là TP. Phủ Lý (mặc dù tổng số lao động cao nhất trong cả tỉnh). Nguyên nhân của tình trạng này có thể kể đến là do ở thành phố Phủ Lý, một số cơ sở kinh doanh LPG (gồm các các CH LPG gắn với CH xăng dầu) có nhu cầu về lao động với số lượng lớn hơn các khu vực khác, do đó, một số lượng nhất định lao động tham gia công tác khác mà không qua đào tạo về nghiệp vụ kinh doanh LPG như kế toán, vệ sinh,…

Tổng diện tích các CH kinh doanh LPG toàn tỉnh vào khoảng 10.131 m2, trong đó, diện tích kho chứa các chai LPG là 1.684 m2, bằng 16,6% tổng diện tích kinh doanh. Có thể thấy, tỷ lệ này tương đối thấp, nguyên nhân là do nhiều CH kinh doanh LPG không có kho chứa riêng, mà tận dụng chứa các LPG chai ngay tại khu vực bán hàng, nên số liệu báo cáo không khi diện tích kho.Bảng 1.10. Thực trạng lao động và diện tích CH LPG tỉnh Hà Nam năm 2014

Huyện/TP

Tổng số lao động

Lao động đã qua đào tạo 

Tổng diện tích chiếm đất (m2) 

Diện tích bán hàng (m2)

Diện tích kho (m2)

TP. Phủ Lý

323

281

3.487

2.391

235

H. Lý Nhân

125

43

1.569

1.313

485

H.Kim Bảng

139

74

2.544

1.604

173

H.Bình Lục

107

84

6.193

1.492

196

H.Duy Tiên

172

83

2.209

1.607

400

H. Thanh Liêm

174

122

3.388

1.724

195

Tổng cộng

1.040

687

19.390

10.131

1.684

Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế tháng 9/2014

Diện tích bình quân một CH kinh doanh LPG là 20,76 m2, cao hơn mức tối thiểu (12 m2) quy định trong TCVN 6223 : 2011 – Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn.

c) Thực trạng tiêu thụ trong các CH LPG

- Khối lượng tiêu thụ LPG năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đạt 3.567,8 tấn, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2008. Bình quân giai đoạn 2009 - 2013, lượng LPG tiêu thụ toàn tỉnh tăng 15,22%/năm.

Theo từng đơn vị hành chính, huyện Thanh Liêm có khối lượng tiêu thụ LPG lớn nhất, năm 2013 tiêu thụ hết 772,33 tấn, chiếm 21,65% toàn tỉnh (năm 2008 tiêu thụ 332 tấn, chiếm 18,9%); tiếp đến là TP. Phủ Lý, tiêu thụ 697,6 tấn, chiếm 19,55% (năm 2008 tiêu thụ 520,2 tấn, chiếm 29,61%);… Lý Nhân là huyện có lượng tiêu thụ LPG gia tăng mạnh nhất, từ 91,8 tấn (chiếm 5,23%) năm 2008 lên 514,8 tấn (chiếm 14,43%) năm 2013; các huyện còn lại cũng đều có nhu cầu tiêu thụ LPG gia tăng ở mức trung bình.

- Xét về lượng tiêu thụ LPG bình quân đầu người, năm 2013, bình quân một người dân tiêu thụ 4,48 kg/người (so với mức 2,23 kg/người năm 2008). Các huyện, thành phố có mức tiêu thụ bình quân đầu người ở mức cao là Thanh Liêm (6,81 kg/người), Kim Bảng (5,58 kg/người), TP. Phủ Lý (5,08 kg/người) và Duy Tiên (4,97 kg/người); hai huyện còn lại có mức tiêu thụ bình quân còn thấp (Lý Nhân 2,9 kg/người và Bình Lục 2,6 kg/người).Bảng 1.11. Khối lượng tiêu thụ LPG tỉnh Hà Nam giai đoạn 2009 - 2013

Huyện/TP

Khối lượng tiêu thụ (kg)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TP. Phủ Lý

520.228

542.100

567.971

690.800

672.160

697.624

H. Lý Nhân

91.800

114.980

134.000

170.500

469.900

514.800

H.Kim Bảng

367.200

430.640

514.080

554.280

608.004

659.600

H.Bình Lục

129.600

167.680

185.760

277.920

325.440

346.320

H.Duy Tiên

315.900

345.435

358.970

471.540

503.700

577.148

H. Thanh Liêm

332.016

413.526

491.036

663.392

717.776

772.332

Tổng cộng

1.756.744

2.014.361

2.251.817

2.828.432

3.296.980

3.567.8241   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương