MỤc lục danh mục bảng V danh mục hình VII danh mục bảN ĐỒ VIIItải về 3.31 Mb.
trang35/40
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.31 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

Bảng 6.20. Phân bổ diện tích đến các xã thuộc huyện Ba Tri trong vùng QH đến năm 2015

(Đvt: ha)

SttTổng DT

Diện tích nuôi nước ngọt

Diện tích nuôi mặn, lợ

Nuôi cá

TCX

Nuôi tôm Sú

TCTNghêuChuyên

Kết hợp

TC, BTC

QCCT

Tôm - lúa

Tôm - rừng

1

Tân Hưng

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tân Mỹ

21

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mỹ Hòa

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Mỹ Chánh

16

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

An Phú Trung

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mỹ Thạnh

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Mỹ Nhơn

22

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

An Ngãi Trung

42

20

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

An Bình Tây

37

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

An Ngãi Tây

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

An Hiệp

217

15

22

25

 

100

30

 

 

25

 

 

12

An Đức

120

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

13

Tân Xuân

260

 

20

 

40

100

 

 

100

 

 

 

14

Phước Tuy

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Phú Lễ

122

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Phú Ngãi

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Thị trấn Ba Tri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Vĩnh An

125

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

19

Vĩnh Hòa

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

An Hòa Tây

91

 

 

 

80

11

 

 

 

 

 

 

21

Tân Thủy

409

 

13

 

13

150

 

33

 

 

200

 

22

Bảo Thạnh

654

 

 

 

70

274

 

180

50

 

 

80

23

Bảo Thuận

1.568

 

 

 

135

785

 

150

120

 

350

28

24

An Thủy

1.544

 

 

 

97

380

 

137

130

 

800

 
Tổng

5.376

73

385

25

680

1.800

30

500

400

25

1.350

1081   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương