MỤc lục danh mục bảng V danh mục hình VII danh mục bảN ĐỒ VIIItải về 3.31 Mb.
trang32/40
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.31 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   40

Bảng 6.15. Phân bổ diện tích đến các xã thuộc huyện Bình Đại trong vùng QH đến năm 2015(Đvt: ha)

SttTổng DT

Diện tích nuôi nước ngọt

Diện tích nuôi mặn, lợ

Nuôi cá

TCX

Nuôi tôm Sú

TCTNghêuCá Tra

Chuyên

Kết hợp

TC, BTC

QCCT

Tôm - lúa

Tôm - rừng

1

Tam Hiệp

98

68

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Long Định

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Long Hòa

35

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phú Thuận

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Châu Hưng

58

 

43

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Vang Quới Tây

79

29

 

35

15

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vang Quới Đông

78

33

 

10

35

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thới Lai

35

 

 

20

15

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Phú Vang

35

 

 

25

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Lộc Thuận

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Định Trung

920

 

 

10

10

800

100

 

 

 

 

 

 

12

Phú Long

90

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bình Thới

655

 

 

 

 

400

50

200

 

 

5

 

 

14

Thạnh Trị

435

 

 

5

 

 

 

350

 

80

 

 

 

15

Thị trấn Bình Đại

210

 

 

 

 

100

 

100

 

 

10

 

 

16

Bình Thắng

500

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

17

Đại Hòa Lộc

1.215

 

 

 

 

505

 

620

 

80

10

 

 

18

Thạnh Phước

3.521

 

 

 

 

615

250

300

1.796

220

30

 

310

19

Thừa Đức

5.504

 

 

 

 

100

3.760

 

154

300

10

850

330

20

Thới Thuận

3.920

 

 

 

 

50

2.155

 

150

120

 

1.250

195
Tổng

17.428

130

43

315

85

3.070

6.315

1.570

2.100

800

65

2.100

8351   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương