MỤc lục chương một: CÁc khái niệm chung về sinh thái họC


SỰ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HỆ SINH THÁItải về 3.98 Mb.
trang15/24
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.98 Mb.
#39208
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

4.4. SỰ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HỆ SINH THÁI

4.4.1. Đặc điểm chung của dòng vận chuyển năng lượng (tự học)


Một trong những chức năng cơ bản của hệ sinh thái là thực hiện hoạt động trao đổi năng lượng giữa các thành phần của hệ sinh thái. Đặc điểm của dòng năng lượng đi qua hệ sinh thái tuân theo các quy luật nhiệt động học cơ bản như sau.

Quy luật 1: Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi, mà chỉ di chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ, năng lượng ánh sáng chuyển sang năng lượng hóa học trong quá trình quang hợp.

Quy luật 2: Khi năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác không được bảo toàn 100% mà thường mất đi một số năng lượng nhất định. Ví dụ, khi động vật ăn cỏ lấy thức ăn để sinh trưởng và tồn tại, nó không thể sử dụng tất cả năng lượng chứa trong nguyên liệu thực vật. Trong quá trình biến đổi sinh học từ nguyên liệu thực vật thành nguyên liệu động vật thì một số lớn năng lượng nhiệt bị hao phí.

Hai quy luật nhiệt động học trên quán triệt rằng, toàn bộ năng lượng mặt trời được cố định trong thực vật phải trải qua một trong ba quá trình:  • Nó có thể đi qua hệ sinh thái bởi mạng lưới thức ăn và chuỗi thức ăn;

  • Nó có thể tích luỹ trong hệ sinh thái như năng lượng hoá học trong nguyên liệu động vật hoặc thực vật;

  • Nó có thể đi khỏi hệ sinh thái ở dạng nhiệt hoặc sản phẩm nguyên liệu.

Trong hệ sinh thái, năng lượng tồn tại trong thức ăn được chuyển hoá từ thực vật sang một số sinh vật khác, làm thành chuỗi thức ăn. Trong chuỗi thức ăn có các mức dinh dưỡng khác nhau: Mức sản xuất, gồm các thực vật có diệp lục, tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng mặt trời; Mức tiêu thụ bậc nhất, gồm các động vật ăn cỏ; Mức tiêu thụ bậc hai, ba, bốn…gồm các động vật ăn thịt.

Sự di chuyển của dòng năng lượng trong hệ sinh thái có thể được mô phỏng ở Hình 4.3. Trong sơ đồ này, dòng năng lượng được biểu thị bằng các ống dẫn; độ lớn của ống tương ứng với độ lớn của dòng năng lượng.tải về 3.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương