MỤc lục chương một: CÁc khái niệm chung về sinh thái họC


DIỄN THẾ CỦA QUẦN XÃ 3.3.1. Khái niệmtải về 3.98 Mb.
trang10/24
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.98 Mb.
#39208
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

3.3. DIỄN THẾ CỦA QUẦN XÃ

3.3.1. Khái niệm


Diễn thế của quần xã là quá trình phát triển có thứ bậc, diễn ra do những biến đổi nội tại của quần xã (biến đổi về cấu trúc loài và các quá trình tiến triển trong quần xã) theo thời gian. Đồng thời những biến đổi nội tại của quần xã đó lại tác động đến môi trường vật lý xung quanh và làm biến đổi môi trường. Những biến đổi của môi trường lại quyết định những đặc điểm của quá trình diễn thế, đến tốc độ biến đổi và thời hạn phát triển của quần xã.

Ví dụ: Diễn thế của quần xã hồ nước trải qua các giai đoạn nối tiếp nhau, sau cùng trở thành một rừng cây gọi là quần xã cao đỉnh (hình 3.6).

A B

C D


Đáy lấp nhiều hơn

Hình 3.6. Quá trình diễn thế của quần xã hồ nước

Quá trình xảy ra từ quần xã A đến quần xã D được gọi là quá trình diễn thế. Thông thường thì quá trình diễn thế được tiếp diễn theo hướng xác định, vì vậy ta có thể dự đoán được để lợi dụng chúng một cách hợp lý. Những biến đổi của quần xã có thể xảy ra nhanh hay chậm tùy theo từng hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái hồ nước trên, lúc đầu khi hồ còn sâu chúng ta gặp đầy đủ các quần thể: Giáp xác, thân mềm, côn trùng, cá và các loài thủy sinh sống ven hồ. Dần dần, đáy và các vùng xung quanh hồ được lấp bởi các chất trầm tích (lơ lửng) và các chất khác từ xung quanh chảy tới. Đáy hồ nông dần, xung quanh (ở các phần bị lấp) xuất hiện các loài cây mọc. Quá trình cứ như vậy diễn ra cho đến khi ta không còn nhận ra hồ nữa. Hệ sinh thái hồ đã dần dần chuyển sang hệ sinh thái đầm lầy, nếu như con người không can thiệp vào thì nó chuyển đến một hệ sinh thái ổn định với một sinh khối tối đa và sự phân hóa cao của các chủng quần sinh vật (quần xã cao đỉnh).

A: là quần xã đầu tiên được gọi là quần xã tiên phong.

B, C… là các quần xã quá độ khác nhau gọi là các giai đoạn phát triển (giai đoạn kế tiếp).

D: là hệ thống ổn định cuối cùng gọi là quần xã cao đỉnh (climax).

* Khái niệm:Diễn thế của quần xã là một quá trình thay thế kế tiếp nhau từ một quần xã này bằng một quần xã khác trong từng vùng cho tới khi có quần xã ổn định (climax).

Quần xã cao đỉnh (climax): là quần xã cuối cùng có thể duy trì trong trạng thái cân bằng đối với thức ăn, nơi ở. Trong quần xã cao đỉnh, các sinh vật thích nghi với nhau và thích nghi với điều kiện môi trường xung quanh.

Trong tự nhiên còn có những quần xã mất đỉnh cực, vì những quần xã này chưa đạt đến quần xã cao đỉnh thì đã bị tiêu diệt. Người ta gọi những diễn thế loại này là diễn thế phân hủy.


tải về 3.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương