MỤc lục chương Giới thiệu về quản lý dự án 3tải về 469.46 Kb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích469.46 Kb.
#29866
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
MỤC LỤC


Chương 1. Giới thiệu về quản lý dự án 3

1.1. Các khái niệm cơ bản 3

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự án (Stackholders) 3

1.3. Các lĩnh vực quản lý trong dự án (Knowledge areas) 4

1.4. Vai trò của người quản lý dự án 5

Bài tập 6

Chương 2. Dự án Công nghệ Thông tin 7

2.1. Các đặc điểm của dự án Công nghệ Thông tin 7

2.2. Các giai đoạn của dự án (Project phases) 7

Bài tập 9

Chương 3. Quản lý phạm vi dự án 10

3.1. Tầm quan trọng của quản lý phạm vi dự án (Project scope) 10

3.2. Xác định phạm vi dự án 10

3.4. Tạo bảng phân rã chi tiết công việc (Work Breakdown Structure- WBS) 12

3.5. Xét duyệt và điều khiển phạm vi 14

Bài tập 15

Chương 4. Quản lý thời gian của dự án 16

4.1. Tầm quan trọng của lịch trình dự án (Project schedules) 16

4.2. Các hoạt động của dự án (Activities) 16

4.3. Ước lượng thời gian thực hiện (Duration) 18

4.4. Xây dựng lịch trình 21

4.5. Điều khiển lịch trình 24

Bài tập 24

Chương 5. Quản lý chi phí của dự án 26

5.1. Tầm quan trọng của quản lý chi phí dự án (Project cost) 26

5.2. Ước lượng chi phí dự án 26

5.3. Xác định ngân sách dự án (Budget) 31

5.4. Điều khiển chi phí dự án 31

Bài tập 32

Chương 6. Quản lý chất lượng của dự án 34

6.1. Tầm quan trọng của quản lý chất lượng 34

6.2. Lập kế hoạch chất lượng (Planning quality) 34

6.3. Thực hiện đảm bảo chất lượng (Quality assurance) 35

Bài tập 36

7.1. Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực 37

7.2. Xây dựng kế hoạch quản lý nguồn nhân lực (Human resource) 37

7.3. Xây dựng nhóm dự án (Project team) 38

Bài tập 41

Chương 8. Quản lý các rủi ro của dự án 42

8.1. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro 42

8.2. Lập kế hoạch quản lý rủi ro 42

8.3. Xác định các rủi ro 42

8.4. Phân tích định lượng các rủi ro 44

8.5. Lập kế hoạch đối phó rủi ro (Risk responses) 47

8.6. Giám sát và điều khiển các rủi ro 48

Bài tập 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

Chương 1. Giới thiệu về quản lý dự án
1.1. Các khái niệm cơ bản


Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng trở thành nhà quản lý.

a) Dự án là gì?

Theo quan điểm chung dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải thực hiện theo một phương pháp riêng, trong khuôn khổ nguồn lực riêng, kế hoạch tiến độ cụ thể nhằm tạo ra một sản phẩm mới. Từ đó cho thấy, dự án có tính cụ thể, mục tiêu rõ ràng xác định để tạo ra một sản phẩm mới.

Theo PMBOK® Guide 2000, dự án là “một nỗ lực tạm thời được cam kết để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất”.

Theo cách định nghĩa này, hoạt động dự án tập trung vào 2 đặc tính:

- Nỗ lực tạm thời: mọi dự án đều có điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể. Dự án chỉ kết thúc khi đã đạt được mục tiêu dự án hoặc dự án thất bại.

- Sản phẩm và dịch vụ là duy nhất: điều này thể hiện có sự khác biệt so với những sản phẩm, dịch vụ tương tự đã có hoặc kết quả của dự án khác.


1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự án (Stackholders)


Các bên tham gia là tất cả những ai có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án, cụ thể:

- Có lợi ích nghiệp vụ trong kết quả dự án

- Liên quan trức tiếp tới dự án

- Đóng góp các nguồn lực cho dự án

Các bên liên quan dự án có những lợi ích, nhu cầu và ưu tiên khác nhau. Họ có thể có những quan điểm khác nhau về việc dự án cố gắng hoàn thành những gì. Do đó, việc xác định được các bên liên quan trong dự án càng sớm càng tốt, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng ý tưởng. Xem qua các bên liên quan còn chưa lộ diện sẽ là một rủi ro rất lớn đến việc tổ chức thực hiện dự án. Thông thường, trong một dự án, các bên tham gia bao gồm:

- Nhà tài trợ: • Chịu trách nhiệm cuối cùng đối với sự thành công của dự án. Nhà tài trợ có trách nhiệm ký kết hoàn tất các tài liệu lập kế hoạch và các yêu cầu thay đổi.

 • Đồng thời cho phép nhóm quản lý dự án sử dụng các nguồn lực, bảo vệ và cố vấn cho nhóm quản lý dự án.

 • Trong quá trình thực hiện dự án, nhà tài trợ có thêm các trách nhiệm xem xét lại các tiến trình và chất lượng, cắt băng khai trương, khánh thành, ký và công bố tôn chỉ dự án.

- Nhà quản lý dự án (giám đốc dự án):

 • Làm việc với các đối tượng liên quan để định nghĩa dự án

 • Lập kế hoạch, sắp xếp lịch trình và dự thảo ngân sách các hoạt động của dự án với đội ngũ ban đầu; chi huy nhóm dự án thực thi kế hoạch

 • Giám sát hiệu quả hoạt động và thực hiện các hoạt động hiệu chỉnh.

 • Thường xuyên thông báo cho nhà tài trợ và các đối tượng liên quan dự án: đưa ra yêu cầu và trình bày những thay đổi về phạm vi

 • Đóng vai trò là người trung gian giữa nhóm dự án và các đối tượng liên quan

 • - Nhà quản lý chức năng: Các nhà quản lý này chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động hay kết quả của dự án.

 • Kiểm soát và đóng góp nguồn lực cho dự án (con người, trang thiết bị …)

 • Có thể có những yêu cầu trái ngược với kết quả dự án

 • Trong một số trường hợp là cấp trên của nhà quản lý dự án

 • - Khách hàng: Trong trường hợp nhà tài trợ không phải là đơn vị triển khai sản phẩm của dự án thì nhà tài trợ chính là khách hàng. Đối tượng này có nhiệm vụ như sau:

 • Nhận đầu ra của dự án

 • Thanh toán cho đầu ra dự án

 • Xác định nhu cầu cho đầu ra dự án

 • Có thể là nhiều công ty hay cá nhân với những đặc điểm và yêu cầu trái ngược nhau

- Nhà cung cấp: một dự án thường bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, trong đó có những hạng mục khi xem xét yêu tố khả thi, nhà tài trợ quyết định mua. Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp các thiết bị, sản phẩm hay dịch vụ cần thiết phục vụ cho hoạt đông của dự án thông qua hình thức hợp đồng, để đảm bảo dự án đạt đưc mục tiêu đã đề ra.

Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 469.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương