Mục lụC 1 chưƠng I. Giới thiệu chung 2tải về 1.34 Mb.
trang14/20
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2022
Kích1.34 Mb.
#51867
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Tài liệu HDVH Hệ thống XLNT trường mầm non Sao Sáng

Tủ điện điều khiển

Định kỳ vệ sinh các thiết bị bảo vệ trong tủ điện và tổng vệ sinh tủ điện (định kỳ 3 tháng/lần).

CHƯƠNG 3. BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI1.5BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI


Mục đích và tính chất của quá trình bảo trì hệ thống xử lý nước thải:

 • Xem xét tình trạng làm việc của các máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo sự vận hành của các thiết bị máy móc được liên tục.

 • Lập báo cáo hiện trạng hoạt động của hệ thống cũng như đề xuất phương án sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị hoặc thay mới khi cần thiết nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động hiệu quả.

Với hệ thống xử lý hiện tại, công tác bảo trì và chu kỳ thực hiện được trình bày như sau:
Bảng 3.1. Công tác bảo trì hệ thống xử lý nước thải

STT

Hạng mục
bảo trì

Công việc

Chu kỳ

1

Bơm hố ga
Bơm điều hòa
Bơm bể bùn hoạt tính

 • Kiểm tra tình trạng làm việc của các bơm;

 • Vệ sinh thân bơm và buồng bơm;

 • Đề nghị phương án sửa chữa hoặc thay mới khi cần thiết.

3 lần/năm

2

Máy thổi khí

 • Kiểm tra tình trạng làm việc;

 • Thay nhớt theo định kỳ, nếu máy chạy liên tục với thời gian 2400 giờ hoặc ít nhất 3 tháng/1 lần;

 • Liều lượng, loại nhớt và chu kỳ thay dầu/nhớt phải đúng theo quy định của catalog máy;

 • Thay dây Curoa khi cần thiết;

 • Vệ sinh màng lọc khí trên ống hút khí;

 • Đề nghị phương án sửa chữa hoặc thay mới khi cần thiết.

3 lần/năm

3

Bơm bùn

 • Kiểm tra tình trạng làm việc;

 • Vệ sinh buồng bơm và thân bơm;

 • Đề nghị phương án sửa chữa hoặc thay mới khi cần thiết.

3 lần/năm

4

Bơm hóa chất

 • Kiểm tra tình trạng làm việc của bơm;

 • Kiểm tra Rubbe đầu hút dung dịch hóa chất trong bồn;

 • Thay nhớt theo định kỳ: 500 giờ vận hành lần đầu, 3000 giờ vận hành cho những lần sau hoặc tối thiểu 1 năm/1 lần;

 • Liều lượng, loại nhớt và chu kỳ thay dầu/nhớt phải đúng theo quy định của catalog máy;

 • Đề nghị phương án sửa chữa hoặc thay mới khi cần thiết.
5

Tủ điện

 • Kiểm tra tình trạng làm việc;

 • Đề nghị phương án sửa chữa hoặc thay mới khi cần thiết.

3 lần/năm
tải về 1.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương