Mavzu: direktor- maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbari. Reja kirishtải về 38.24 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu17.05.2023
Kích38.24 Kb.
#54700
  1   2   3   4   5   6
Mavzu direktor- maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbari. Reja kir
Harakatli o‘yinlar Karimjon Raximqulov (1), Boliboyeva Zebuniso, Xolmurodova Muharram

MAVZU: DIREKTOR- MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI RAHBARI.
REJA


Kirish

1.1.Mudira tashkilotchi, ma'muriyatchi, yuqori malakali pedagog va unga


qo'yilgan talablar
1.2. Maktabgacha ta’lim muassasasi mudiri lavozimining malaka tavsiflari.
2.1. Mudira tomonidan ta’lim-tarbiya ishlarini kuzatish, nazorat qilish usul va
uslublari
2.2. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ta’lim- tarbiya ishlariga rahbarlik qilish
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI
KIRISH.
Mavzuning dolzarbligi. O`zbekiston Respublikasining mustaqilligi sharoitida demokratik va huquqiy jamiyatni barpo etish yo`lida amalga oshirilayotgan ijtimoiy harakat mustaqil fikrlash layoqatiga ega, aqliy, ma'naviy– axloqiy va jismoniy jihatdan yetuk barkamol avlodni tarbiyalash zaruriyatini kun tartibiga olib chiqdi. Zero, sog`lom avlod va uning ijtimoiy faolligi milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi ta'minlangan huquqiy jamiyatni barpo etish imkoniyatini beradi.
O`zbekiston Respublikasining “Ta'lim to`g`risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” hamda “Sog`lom avlod” davlat dasturi mazmunida o`z aksini topgan g`oyalar insonni intellektual va ma'naviy – axloqiy jihatdan tarbiyalash, bo’lajak Mudiralarda sog`lom shaxsni tarbiyalash va madaniyatini shakllantirish imkonini beruvchi eng maqbul yo`l ekanligini ifoda etadi.Yoshlar salomatligini mustahkamlash, ularda mafkuraviy va jismoniy jihatdan xavfli sanalgan salbiy odatlarning qaror topishini oldini olish, ularga qarshi kurashuvchanlik immunitetini hosil qilish, pedagogika nazariyasi va amaliyotida keng ko`lamda tadqiq etilishi lozim bo`lgan muhim muammolardandir.
Mavzu doirasida qator ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilganligiga qaramasdan, Kurs ishi olib borilishini taqozo etgan mazkur muammoning dolzarbligini quyidagi omillarni belgilaydi: - ijtimoiy – siyosiy omil. Tarixiy xronologik manbalarni o`rganish natijasida shunday to`xtamga kelish mumkin: inson mavjud ekan, uning hayoti va salomatligi muhofazasini ta'minlash dolzarb ijtimoiy masalalardan biri sifatida e'tirof etilib, mazkur muammoga o`sha davr ehtiyojiga ko`ra o`ziga xos tarzda yondashilgan.Jamiyatda sog`lom bolalarni tarbiyalash o`sib kelayotgan yoshlarni jismonan baquvvat qilib tarbiyalash, barcha davrlarda bo`lgani kabi bugungi kunda ham davlatimiz oldida turgan muhim masalalardan biri hisoblanadi.Hattoki, 1-prezidentimiz I.A.Karimovning O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 12 yilligiga bag`ishlangan tantanali marosimdagi nutqida xalqning sog`lom va farovon hayot kechirishini asosiy sharti insonning “...hayot tarzini, hayot kechirishini to`g`ri tashkil qilishi, o`z salomatligiga bo`lgan oqilona munosabatidir” deya ta'kidlab, sog`lom bolalarni tarbiyalash va madaniyatini jamiyat a'zolari ongida qaror toptirish kechiktirib bo`lmaydigan muammo ekanligini qayd etgan holda – 2005 yilni mamlakatimizda “Sihat – salomatlik yili” deb e'lon qildilar.
Mudira - maktabgacha ta’lim muassasasining tashkilotchisi, rahbari, malakali pedagog uning faoliyati maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni komil inson qilib tarbiyalash vazifalarini to’laqonli xal etishga qaratilgan. U bolalar muassasalaridagi ta`lim-tarbiyaviy pedagogik va gigienik talablarga muvofiq ravishda amalga oshirilishi uchun zarur shart -sharoitlarni ta`minlaydi. O’z jamoasida ishchanlik maqsadga qaratilgan va inoqlik vaziyatini yaratadi. Ularga umumiy rahbarlik qiladi. Mudira o’z ishida-davlatimiz va Xalq ta`limi vazirligi tomonidan qabul qilingan qaror, qonunlarga amal qiladi va o’z ustida ijodiy ravishda ishlashni amalga oshiradi. Yuksak onglilik va siyosiy yetuklik tamoyillik o’ziga va qo’l ostidagilarga talabchanlik. Bu mudiraga qo’yiladigan asosiy talablardir.
Jamoadagi to’g’ri o’zaro munosabatlar har bir xodimning mehnat va ishlab chiqarish intizomligiga rioya qilishni ta`minlaydi.
Rahbarlik mavqei mudira o’z g’oyaviy, ma`naviy ma`rifiy, siyosiy – huquqiy saviyasini va mintaqaviylik mahoratini doimo ongli ravishda pedagogik bilimlarni bolalarga ta`lim - tarbiya berish nazariyasi va amaliyotini puxta egallashga, hozirgi bosqichda maktabgacha ta`lim oldida turgan vazifalarni bilishga va o`z bilimlaridan amaliy faoliyatiga foydalanishga majbur etadi. U dastur metodik instruktiv, normativ xujjatlarni yaxshi bilishi va ularga amal qilishi kerak. U pedagogik jarayonning mohiyatini chuqur bilib, yetuk va kamchiliklarini darhol bartaraf qilish choralarini ko`rishi lozim.tải về 38.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương