Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki (2014-2015) Môn: lịch sử lớp 6tải về 48.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích48.97 Kb.
#14591
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI (2014-2015)

Môn: lịch sử - lớp 6


Mức độ
Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN

T L

TN

T L

TN

T L

TN

T L
1. Những chuyển biến về xã hội

Chế độ thị tộc phụ hệ là

Số câu

Số điểm


Tỉ lệ

1

0.5


5%


1

0.5đ


5%

2. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Hai phát minh lớn của người nguyên thủy

Số câu

Số điểm


Tỉ lệ

1

0.5


5%


1

0.5đ


5%

3. Nước Văn Lang

1. Nước Văn Lang được thành lập vào thời gian.

2. Quân Tần kéo đến…

Tổ chức nhà nước Văn Lang


Tại sao nói là nhà nước sơ khai
Số câu

Số điểm


Tỉ lệ

1/2

1

10%

1/2

1

10%
1/2

1

10%3

30%4. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Hiện vật tiêu biểu của thời Văn Lang

Nêu những nét chính về…
Nêu những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần.
Số câu

Số điểm


Tỉ lệ

1

0.5


5%

1/2

2

20%


1/2

1

10%2

3.5đ


35%

5/Nước Âu Lạc

Công trình kiến trúc tiêu biểu nước Âu LạcDựa vào nguyên nhân thất bại của An Dương Vương


Để lại sau bài học gì
Số câu

Số điểm


Tỉ lệ

1

0.5


5%1/2

1

10%
1/2

1

10%2

2,5đ


25%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

6,550%

1,530%
120%

9

10đ

100%


ĐỀ KIỂM TRA HK I ( NH: 2014-2015)

Môn: Lịch sử - Lớp 6

Thời gian: 45 phút
A. Trắc nghiệm: (3đ)

Chọn câu trả lời đúng, rồi ghi vào bài làm ( mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu 1: (0,5đ)

Chế độ thị tộc phụ hệ là chế độ:

a. Tập hợp nhiều người đàn ông sống chung với nhau.

b. Những người cùng huyết thống sống chung với nhau, tôn người cha lớn tuổi đứng đầu.

c. Tập hợp nhiều người phụ nữ sống chung với nhau.

d. Tập hợp đàn ông, đàn bà sống chung với nhau.

Câu 2: (0,5đ)

Hai phát minh lớn của người nguyên thủy nước ta là:

a. Rèn sắt, mài đá b. Làm gốm, luyện kim

c. Luyện kim, trồng lúa nước d. Chăn nuôi, đánh cá.

Câu 3: (0,5đ)

Nước Văn Lang được thành lập vào thời gian:

a. Thế kỉ II TCN b. Thế kỉ VII TCN

c. Thể kỉ IV TCN d. Thế kỉ VI TCN.

Câu 4: (0,5đ)

Hiện vật tiêu biểu của thời Văn Lang là:

a. Trống đồng b. Mũi giáo đồng

c. Lưỡi cày sắt d. Dao găm sắt.

Câu 5: (0,5đ)

Quân Tần kéo đến Bắc Văn Lang vào năm :

a. 218 TCN b. 214 TCN

c. 208 TCN d. 204 TCN

Câu 6: (0,5đ)

Công trình kiến trúc tiêu biểu của nước Âu Lạc là:

a. Kim tự tháp b. Thành Babilon

c. Vạn lí trường thành d. Thành Cổ Loa.

B. Tự luận: (7đ)

Câu 1: (3đ)

Nêu những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang?Câu 2: (2đ)

Trình bày tổ chức nhà nước Văn Lang? Tại sao nói nhà nước Văn Lang là nhà nước sơ khai , đơn giản?Câu 3: (2đ)

Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy nêu nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà? Sự thất bại của An Dương Vương để lại đời sau bài học gì?


-------------- HẾT-----------
Каталог: fileupload -> tainguyen
tainguyen -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ I. MÔN hóa họC. NĂM họC: 2014-2015. I/ Phần câu hỏi lý thuyết
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki năm họC 2013-1014 Môn: Tin 6
tainguyen -> BÀi tập nâng cao- lớP 8
tainguyen -> ĐÁP ÁN ĐỀ SỬ 7 hki năm họC 2015-2016 Đề A
tainguyen -> Ubnd tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học phú YÊN Độc lập -tự do Hạnh phúc
tainguyen -> ĐÁP Án và biểU ĐIỂm lịch sử 8 KÌ II (2012-2013) Câu 1: ( 4điểm)
tainguyen -> MÔN : VẬt lý LỚP : 11 NÂng cao thời gian làm bài: 45 phút
tainguyen -> Trường th số 2 Sơn Thành Đông Họ và tên
tainguyen -> Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1
tainguyen -> Trường th số 2 Sơn Thành Đông Họ và tên

tải về 48.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương