Mở ĐẦu lý do chọn đề tài


Các nghiên cứu hoạt động học tập của sinh viên trong hệ thống tín chỉtải về 1.51 Mb.
trang6/88
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.51 Mb.
#55685
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
[123doc] - quan-ly-hoat-dong-hoc-tap-cua-sinh-vien-theo-he-thong-tin-chi-o-truong-dai-hoc-viet-nam

1.1.1.2. Các nghiên cứu hoạt động học tập của sinh viên trong hệ thống tín chỉ
Tuyên bố Bologna có một trong những mục tiêu chính đề ra là thiết lập một đơn vị tín chỉ chung để đánh giá khối lượng học tập của các giáo trình được dạy ở các trường ĐH. Tuyên bố Bologna đưa ra hệ thống chuyển đổi TC Châu Âu (ECTS). ECTS là hệ thống chuyển đổi TC nhằm xác định việc học tập của SV trên cơ sở khối lượng công việc của mỗi HĐHT. Hệ thống này được Cộng đồng các nước Châu Âu thành lập nhằm tạo điều kiện cho SV các nước trong khối dễ dàng chuyển đổi trường tại nước ngoài. ECTS được thiết kế nhằm các mục tiêu:(i) Giúp SV trong nước và quốc tế dễ dàng hiểu và so sánh các chương trình học tập; (ii) Tạo điều kiện trao đổi SV và chuẩn hóa bằng cấp; (iii) Hỗ trợ các trường ĐH tổ chức và rà soát các chương trình học; (iv) Dễ dàng thích nghi với nhiều chương trình và phương thức chuyển tiếp; (v)Thu hút SV từ các châu lục khác đến học tập tại châu Âu. [107, tr 34]
Theo định nghĩa, ECTS là một HTTC đánh giá việc học của SV trên cơ sở khối lượng công việc của mỗi HĐHT (theo học một giáo trình, một kỳ thực tập ở xí nghiệp hay phòng thí nghiệm, viết một luận văn). Một SV toàn phần được tính là dành cho HĐHT của mình khoảng từ 1500 đến 1800 giờ một năm học, kể cả giờ nghe giảng, giờ làm bài tập có hướng dẫn, giờ thực tập trong phòng thí nghiệm ở các môn khoa học thực nghiệm và giờ học riêng ở nhà. Giá trị chung của một tín chỉ ECTS được ấn định theo chuẩn mực là SV đó sẽ đạt được trong một năm học khoảng 60 tín chỉ. Tính trung bình, mỗi ECTS đòi hỏi từ 25 đến 30 giờ làm việc. Bằng cử nhân sẽ được cấp cho SV đạt 180 ECTS. Mỗi HĐHT sẽ được nhà trường định sẵn bằng một bội số của ECTS. Như vậy, ECTS là một hệ thống chuyển đổi TC nhằm xác định việc học tập của SV trên cơ sở khối lượng công việc của mỗi HĐHT.
Như vậy, ECTS là hệ thống chuyển đổi TC nhằm đánh giá việc học của SV trên cơ sở khối lượng công việc của mỗi HĐHT. Hệ thống chuyển đổi tín chỉ Châu Âu không quy định cụ thể về tổ chức và quản lý đào tạo, đây là điểm khác biệt với mô hình đào tạo theo HTTC của Hoa Kỳ. Tuyên bố Bologna và nghiên cứu của Bahram Bekhradnia về ECTS tập trung chủ yếu đánh giá khối lượng học tập của SV, đánh giá hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ. Hệ thống này tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người có thể học tập suốt đời thông qua việc tích lũy hoặc chuyển đổi tín chỉ.
Frances L Hoffman đã thực hiện một nghiên cứu về quản lý GDĐH, đào tạo theo tín chỉ, kiểm định ở Hoa Kỳ và Việt Nam. Với nghiên cứu so sánh này, Frances L Hoffman đã cung cấp cho độc giả trên toàn thế giới hiểu hơn về HTTC Hoa Kỳ và bối cảnh áp dụng vào Việt Nam. Bà đã đưa ra một góc nhìn về GDĐH Hoa Kỳ với 4 đặc điểm (i) Phi tập trung, đa dạng, nhiều sứ mạng và do địa phương quản lý; (ii) Thích ứng cao đối với SV; (iii) SV là trung tâm và (iv) hoạt động nghiên cứu là trung tâm. Đây là một trong những tài liệu rất có ích cho các trường ĐH, các nhà quản lý nghiên cứu và áp dụng đào tạo theo HTTC. [ 40, tr 13]

tải về 1.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương