Mở ĐẦu lý do chọn đề tàitải về 1.51 Mb.
trang4/88
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.51 Mb.
#55685
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
[123doc] - quan-ly-hoat-dong-hoc-tap-cua-sinh-vien-theo-he-thong-tin-chi-o-truong-dai-hoc-viet-nam

8. Luận điểm cần bảo vệ

  • Chuyển HĐHT của SV các trường ĐH từ cách học theo niên chế sang cách học theo HTTC là thực hiện bước đổi mới căn bản cách học theo hướng tư duy sáng tạo trong tự chọn lựa tích lũy kiến thức và hình thành cách học mới, thói quen cho việc học suốt đời.

  • Quản lý đào tạo theo HTTC là tạo sự sống động trong mọi HĐHT của SV theo hướng mở, nâng cao tính tự chủ và sự chịu trách nhiệm về kết quả và chất lượng học tập, nghiên cứu của từng SV trước bản thân, gia đình và xã hội.

  • Giải pháp quản lý đề xuất đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả cao cho toàn bộ quá trình HĐHT theo HTTC của sinh viên thông qua tăng tính tự lập, lựa chọn sáng tạo kiến thức và kỹ năng thực hành theo sở trường, nguyện vọng đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

9. Những đóng góp mới của luận án

  • Đề tài: Quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học Việt Nam là đề tài có nội dung nghiên cứu mang tính cấp thiết, đặc biệt trong xu thế đổi mới căn bản giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay và phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

  • Tên luận án và các nội dung nghiên cứu, các số liệu khảo sát, điều tra, kết luận và 05 giải pháp đề xuất không trùng lặp với các công trình đã nghiên cứu trước đó.

  • Phân tích làm rõ thực trạng công tác quản lý HĐHT của SV trong đào tạo theo HTTC ở các trường ĐH Việt Nam, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và các nguyên nhân của thực trạng.

  • Đưa ra các nội dung cần thiết đối với công tác quản lý HĐHT của SV trong đào tạo theo HTTC ở các trường đại học Việt Nam. Đồng thời, đưa ra 05 giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý HĐHT của SV phù hợp với đào tạo theo quy trình mới theo HTTC ở trường ĐH Việt Nam.

Về mặt lý luận

  • Luận án đã phân tích được sự cần thiết, tính phù hợp của việc áp dụng quy trình đào tạo mới theo HTTC ở trường ĐH Việt Nam trong bối cảnh hiện nay của đất nước; đặc điểm, yêu cầu của HĐHT của SV theo HTTC; vị trí, vai trò của công tác quản lý HĐHT của SV ở trường ĐH thực hiện đào tạo theo HTTC.

  • Luận án xây dựng bổ sung và làm phong phú cơ sở lý luận cho GDĐH, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quá trình hình thành và áp dụng đào tạo theo HTTC ở các trường ĐH Việt Nam, đã đề ra được 5 giải pháp quản lý HĐHT của SV trong đào tạo theo HTTC ở trường ĐH, xây dựng làm phong phú cho lý luận quản lý GDĐH nói chung và quản lý HĐHT của SV trong đào tạo theo HTTC ở trường ĐH Việt Nam.


tải về 1.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương