Mở ĐẦu lý do chọn đề tàitải về 1.51 Mb.
trang2/88
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.51 Mb.
#55685
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
[123doc] - quan-ly-hoat-dong-hoc-tap-cua-sinh-vien-theo-he-thong-tin-chi-o-truong-dai-hoc-viet-nam

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận về triển khai đào tạo theo HTTC trên thế giới và ở Việt Nam, thực tiễn quản lý HĐHT của SV ở các trường ĐH Việt Nam đang thực hiện đào tạo theo HTTC. Từ đó, đề xuất những giải pháp quản lý HĐHT của SV nhằm hoàn thiện công tác quản lý theo HTTC ở trường ĐH Việt Nam.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học trong đào tạo theo HTTC ở trường ĐH.
Đối tượng nghiên cứu: Quản lý HĐHT của SV theo HTTC.
4. Giả thuyết khoa học:
Các giải pháp quản lý HĐHT của SV trong đào tạo theo HTTC ở trường ĐH Việt Nam nếu được thực hiện một cách khoa học và đồng bộ các chức năng quản lý từ chỉ đạo đổi mới cơ bản nhận thức, xây dựng hệ thống quản lý, hoàn thiện quy chế hướng dẫn HĐHT của SV đến quản lý kế hoạch học tập của SV, bảo đảm điều kiện CSVC cho HĐHT của SV sẽ góp phần hoàn thiện công tác quản lý theo HTTC ở trường ĐH Việt Nam.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận án xác định những nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động học tập của sinh viên nói chung và hệ thống tín chỉ nói riêng.
- Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên, phát hiện những điểm thuận lợi và điểm yếu, nguyên nhân khách quan và chủ quan của thành công và hạn chế trong quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp chủ yếu quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học Việt Nam.
- Khảo nghiệm và thử nghiệm một vài giải pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ ở một số trường đại học để kiểm nghiệm tính tác dụng và hiệu quả của giải pháp.
6. Phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu công tác quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ ở trường đại học theo cách tiếp cận chức năng quản lý.
- Địa bàn khảo sát nghiên cứu: Một số trường đại học Việt Nam đang thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ, trường ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, trường ĐH Cần Thơ, trường ĐH Xây dựng, trường ĐH Thăng Long, trường ĐH Vinh.
- Đối tượng khảo sát: Cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý sinh viên, sinh viên của một số trường đang thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Thời gian nghiên cứu: Năm 2010-2013.

tải về 1.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương