Mở ĐẦu khái niệm cô đặc Mục đích của quá trình cô đặc Các yếu tố kỹ thuật trong quá trình cô đặc 5tải về 0.62 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.62 Mb.
#50569
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Kỹ-thuật-thực-phẩm Nhóm-5
[123doc] - cau-tao-giai-phau-mot-so-nong-san

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 3

1. Khái niệm cô đặc 5

2. Mục đích của quá trình cô đặc 5

3. Các yếu tố kỹ thuật trong quá trình cô đặc 5

4. Phạm vi ứng dụng trong sản xuất thực phẩm 7

5. Các biến đổi xảy ra đối với nguyên liệu 7

5.1. Biến đổi vật lý 7

5.2. Biến đổi hóa học 8

5.3. Biến đổi hóa lý 8

6. Công nghệ và thiết bị cô đặc 9

6.1. Thiết bị cô đặc có ống tuần hoàn ở tâm 9

6.1.1. Cấu tạo 9

6.1.2. Nguyên tắc hoạt động 9

6.1.3. Ưu, nhược điểm 10

6.1.4. Sự cố và cách khắc phục 10

6.2. Thiết bị cô đặc phòng đốt ngoài kiểu nằm ngang 11

6.2.1. Cấu tạo 11

6.2.2. Nguyên tắc hoạt động 11

6.2.3. Ưu, nhược điểm 11

6.2.4. Sự cố và cách khắc phục 12

6.3. Thiết bị cô đặc loại màng 12

6.3.1. Cấu tạo 13

6.3.2. Nguyên tắc hoạt động 13

6.3.3. Ưu, nhược điểm 14

6.4. Thiết bị cô đặc một nồi liên tục 14

6.4.1. Cấu tạo 15

6.4.2. Nguyên tắc hoạt động 16

6.4.3. Ưu, nhược điểm 16

6.4.4. Sự cố và cách khắc phục 16

7. Quy trình sản xuất sản phẩm 17

7.1. Quy trình sản xuất nước dứa cô đặc 17

7.2. Thuyết minh quy trình 17

7.3. Yêu cầu sản phẩm 19

KẾT LUẬN 20

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương