Mã trường Tên trường và nghề đào tạotải về 5.68 Mb.
trang35/40
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.68 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

Tổng

680

290

6670

 

 

 

 

 

CĐĐ0206

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật Thiên Trụ
Số 116A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Đt: 08.39046801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐT0207

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải đưởng thủy II
Số 33, đường Đào Trí, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
ét: 08.38750275; Fax: 08.37850285

 

 

Sửa chữa máy tàu thủy

55

40

 

 

X

X

Toàn quốc

Xét tuyển liên tục trong năm

 

Điện công nghiệp

55

40

 

 

X

X

 

Điện tử công nghiệp

40

 

 

 

 

X

 

Kế toán doanh nghiệp

70

40

 

 

X

X

 

Quản trị mạng máy tính

55

40

 

 

X

X

 

Quản trị cơ sở dữ liệu

40

 

 

 

 

X

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

55

40

 

 

X

X

 

Điều khiển tàu biển

40

 

 

 

 

X

 

Xây dựng cầu đường bộ

75

40

 

 

X

X

Tổng

485

 

 

 

 

 

 

 

CĐĐ0208

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin iSPACE
Số 240 Võ Văn Ngầu, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Đt: 08.22610303

 

 

Quản trị mạng máy tính

35

35

 

 

X

X

Toàn
quốc

Xét tuyển liên
tục trong năm

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

35

35

 

 

X

X

 

Kế toán doanh nghiệp

35

35

 

 

X

X

 

Quản trị mạng máy tính

50

 

 

 

 

X

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

35

 

 

 

 

X

 

Kế toán doanh nghiệp

35

 

 

 

 

X

 

Quản trị mạng máy tính

35

 

 

 

 

X

 

Quản trị mạng máy tính

35

35

 

 

X

X

 

Quản trị mạng máy tính

100

 

 

 

 

X

 

Kế toán doanh nghiệp

35

 

 

 

 

X

 

Quản trị mạng máy tính

35

 

 

 

 

X

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

35

 

 

 

 

X

 

Kế toán doanh nghiệp

35

 

 

 

 

X

 

Sữa chữa máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Quản trị hệ thống mạng

 

 

140

 

X

X

 

Sữa chữa máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Quản trị hệ thống mạng

 

 

140

 

X

X

 

Họa viên kiến trúc

 

 

140

 

X

X

 

Sữa chữa máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Quản trị hệ thống mạng

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Quản trị hệ thống mạng

 

 

140

 

X

X

 

Sữa chữa máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Quản trị hệ thống mạng

 

 

140

 

X

X

 

Họa viên kiến trúc

 

 

140

 

X

X

 

Sữa chữa máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Quản trị hệ thống mạng

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Quản trị hệ thống mạng

 

 

140

 

X

X

 

Kỹ thuật phần cứng máy tính

 

 

140

 

X

X

 

Quản trị hệ thống mạng

 

 

140

 

X

X1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương