MÃ ngành : 05115 ĐỀ TÀI : TÌm hiểu cms joomlatải về 4.39 Mb.
trang1/36
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích4.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tel. (84-511)3 736 949, Fax. (84-511) 842 771Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ NGÀNH : 05115

ĐỀ TÀI :

TÌM HIỂU CMS JOOMLA

ỨNG DỤNG XÂY DỰNG SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN

Mã số : 03T1-039

Ngày bảo vệ : 10 - 11/06/2008


SINH VIÊN : TRẦN VĂN VẼ

LỚP : 03T1

CBHD : Ks. TRỊNH CÔNG DUY

ĐÀ NẴNG, 05/2008

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin cũng như các thầy cô giảng dạy trong trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong những năm học vừa qua.

Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Trịnh Công Duy đã trực tiếp, tận tình giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt thời gian làm đồ án tốt nghiệp.

Và để có được kết quả như ngày hôm nay, tôi rất biết ơn gia đình đã động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập cũng như quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp này.

Một lần nữa xin chân thành cám ơn!

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2008

Sinh viên thực hiện:

Trần Văn Vẽ

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan :


    1. Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của của thầy giáo Ks.Trịnh Công Duy.

    2. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.

    3. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Sinh viên thực hiện:

Trần Văn Vẽ
MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 8

.I Bối cảnh của đề tài 8

.II Lý do chọn đề tài 9

.III Mục tiêu cụ thể 9

.IV Giải pháp công nghệ 10

.V Kết quả mong đợi 10

.V.1. Cập nhật thông tin hàng hóa trực tuyến nhanh chóng và chính xác. 11

.V.2. Đặt hàng trực tuyến 11

.V.3. Quản lý các đơn đặt hàng trực tuyến, hóa đơn, báo cáo 11

.V.4. Quản lý khách hàng 11

.VI Nội dung tóm tắt các chương tiếp theo 12

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13

.I Tổng quan về CMS 13

.I.1. Giới thiệu CMS 13

.I.2. Tính hướng đối tượng trong CMS 13

.I.3. Mô hình/cấu trúc CMS 13

.I.4. Mô hình MVC 14.I.4.1. Tầng lấy dữ liệu 14

.I.4.2. Tầng hiển thị 14

.I.4.3. Tầng điều khiển 15

.I.4.4. Nhân sự cho mô hình này 15

.II Giới thiệu về Joomla 16

.II.1. Khái niệm Joomla 16

.II.2. Vài nét về lịch sử phát triển Joomla 16

.II.3. Các dòng phiên bản của Joomla 17

.II.4. Kiến trúc của Joomla 18

.II.5. Đối với người sử dụng cuối 18

.II.6. Ứng dụng của Joomla 19

.III Một số khái niệm trong Joomla. 19

.III.1. Front-end và Back-end 20.III.1.1. Front-end 20

.III.1.2. Back-end 20

.III.2. Các thành phần mở rộng (Extension) 20.III.2.1. Module 20

.III.2.2. Component 22

.III.2.3. Mambot 24

.III.2.4. Menu 26

.III.3. Quản lý nội dung site 27

.III.4. Template 28

.IV Quản trị trong Joomla 29

.IV.1. Tổng quan về phần quản trị 29

.IV.2. Tạo một chủ đề mới (Section) 34

.IV.3. Tạo một chuyên mục mới (Category) 34

.IV.4. Thêm một bài viết (Content Item) 34

.IV.5. Cài đặt Component 35

.IV.6. Cài đặt Mambot 35

.IV.7. Cài đặt Module 35

.IV.8. Cài đặt Templates 35

.IV.9. Vị trí các module trong template 36

.IV.10. Thêm một vị trí module vào template 38

.IV.11. Quản lý hình ảnh 39

.IV.12. Quản lý người dùng (Users) 39

.IV.13. Thêm một liên hệ 40

.IV.14. Thêm một module HTML 40

.V Một số thủ thuật để tối ưu và bảo mật Joomla 40

.V.1. Tăng tốc cho Joomla 40

.V.2. Cải thiện các truy vấn SQL 41

.V.3. Bảo vệ file Configuration.php khỏi các truy cập trái phép 43

.V.4. Bảo mật trang quản trị bằng mật khẩu 44

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN TRÊN CMS JOOMLA 46

.I Môi trường và công cụ để phát triển ứng dụng 46

.II Cài đặt Joomla 48

.III Việt hóa Joomla 53

.III.1. Tiến hành Việt hóa Joomla 53

.III.2. Cài đặt gói ngôn ngữ cho Joomla 55

.III.3. Sử dụng JoomFish để xây dựng Website đa ngôn ngữ 55

.IV Thiết kế Template 64

.IV.1. Vị trí các module và component 64

.IV.2. Cấu trúc Template 67

.IV.3. templateDetails.xml 68

.IV.4. index.php 70

.IV.5. template_css.css 72

.IV.6. Cài đặt Template 79

.V Component 81

.V.1. Cấu trúc chung của một component 81

.V.2. yourcom.php và yourcom.html.php 82

.V.3. admin.yourcom.php và file admin.yourcom.html.php 83

.V.4. toolbar.yourcom.php và toolbar.yourcom.html.php 84

.V.5. file.xml 85

.VI Thiết kế Modules danh mục sản phẩm 86

.VI.1. mod_list_product.xml 87

.VI.2. mod_list_product.php 89

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 92

.I Cài đặt website trên web host 92

.II Kết quả demo 95

.II.1. Trang chủ 95

.II.2. Đăng nhập 95

.II.3. Lựa chọn mục sản phẩm 96

.II.4. Chọn sản phẩm vào giỏ hàng 96

.II.5. Gửi đơn hàng 97KẾT LUẬN 98

.I Kết quả thu được 98

.II Nhận xét 98

.II.1. Ưu điểm 98

.II.2. Nhược điểm 99

.III Phạm vi ứng dụng 99

.IV Hướng phát triển 99
DANH MỤC HÌNH


Hình 1: Cấu trúc nội dung website Joomla 27

Hình 2:Nhóm người dùng và điều khiển truy cập 34

Hình 3 : Vị trí của các Module 36

Hình 4 : Vị trí của các module mặc định trên Joomla 37

Hình 5: Xem nhanh vị trí các module 38

Hình 6 : Các gói cài đặt XAMPP 47

Hình 7 : Các phiên bản Joomla 47

Hình 8 : Các gói phiên bản Joomla 1.0 47

Hình 9 :Khởi động XAMPP 48

Hình 10 : Vào phpMyAdmin 48

Hình 11 : Trang mặc định của phpMyAdmin 49

Hình 12 : Tạo cơ sở dữ liệu mới 49

Hình 13 : Bắt đầu cài đặt Joomla 49

Hình 14 : Giấy phép sử dụng Joomla 50

Hình 15 : Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu 50

Hình 16 : Thông báo xác nhận lại thông tin 50

Hình 17 : Đặt tên Site 51

Hình 18 : Cấu hình url, path, thông tin admin 51

Hình 19 : Cài đặt thành công 52

Hình 20 : Cài đặt JoomFish 56

Hình 21 : Màn hình JoomFish 56

Hình 22 : Cài đặt ngôn ngữ 56

Hình 23 : Kiểm tra ngôn ngữ 57

Hình 24 : Danh mục ngôn ngữ 57

Hình 25 : Quản lý ngôn ngữ 57

Hình 26 : Quản lý ngôn ngữ 58

Hình 27 : Kích hoạt ngôn ngữ 59

Hình 28 : Kích hoạt ngôn ngữ 59

Hình 29 : Thứ tự ngôn ngữ 59

Hình 30 : Lưu ngôn ngữ 60

Hình 31 : Điều chỉnh chuẩn ngôn ngữ 61

Hình 32 : Chọn hiển thị module chọn ngôn ngữ 62

Hình 33 : Dịch bài viết và thành phần trong Joomla 63

Hình 34 : Mặc định trong JoomFish 64

Hình 35 : Vị trí module và component mà joomla cung cấp 65

Hình 36 : Danh sách vị trí module và component 65

Hình 37 : Vị trí module và component 66

Hình 38 : Đoạn mã tạo vị trí module và component 67

Hình 39 : Tập các file của template 68

Hình 40 : Thành phần CSS mặc định của Joomla 73

Hình 41 : Cài đặt Front end template 80

Hình 42 : Cài đặt Front end template 1 80

Hình 43 : Danh mục các template 81

Hình 44 : Thanh công cụ của Joomla 84

Hình 45 : Phần quản lý host 92

Hình 46 : Tạo cơ sở dữ liệu mới 92

Hình 47 : Tạo user mới 93

Hình 48 : Add user vào cơ sở dữ liệu 93

Hình 49 : Database ứng với user 93

Hình 50 : Phần quản lý host 94

Hình 51 : Trang chủ website 95

Hình 52 : Thành viên đăng nhập 95

Hình 53 : Danh mục lựa chọn sản phẩm 96

Hình 54 : Giỏ hàng 97

Hình 55 : Nội quy mua hàng 97

Hình 56 : Gửi đơn hàng 97  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương