Mô hình nứt nẻ liên tục (cfm) cho các vỉa nứt nẻ và áp dụng cho tầng móng mỏ Bạch Hổtải về 3.62 Mb.
trang33/34
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích3.62 Mb.
#39014
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Hình 12. Trường độ thấm mô phỏng từ DISTANCE, REFLECTINTENSITY

Hình 13. Trường độ thấm mô phỏng từ thông số REFLECTINTENSITY

5. Áp dụng mô phỏng quá trình khai thác

Việc tính toán mô phỏng khai thác vỉa phải giải quyết nhiều phương trình vi phân phức tạp, các lưới tính toán của chương trình mô phỏng thường có kích thước không lớn và thưa hơn lưới địa chất nhiều lần. Vì vậy, độ thấm được tính toán từ lưới địa chất sang lưới mô phỏng bằng phương pháp thô hóa. Hình 14 dưới đây thể hiện kết quả tính toán thô hóa cho độ thấm thu được cho một lưới mô phỏng có kích thước 88x232x44 ô lưới từ lưới địa chất có kích thước 207x538x44 ô lưới.

Hình 15-17 thể hiện so sánh giữa kết quả mô phỏng và các dữ liệu quan sát ở một số giếng tại mỏ Bạch Hổ bằng việc sử dụng phần mềm ECLIPSE.

Các đường biểu diễn kết quả mô phỏng trong hình 15-17 phù hợp với các điểm dữ liệu quan sát tại các giếng cho thấy hiệu quả của phương pháp tính toán trong nghiên cứu.

Каталог: eprints

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương