Mô hình nứt nẻ liên tục (cfm) cho các vỉa nứt nẻ và áp dụng cho tầng móng mỏ Bạch Hổ


Áp dụng kiểm tra tính toán tham số nứt nẻ với mỏ Teapot dometải về 3.62 Mb.
trang23/34
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích3.62 Mb.
#39014
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34

3. Áp dụng kiểm tra tính toán tham số nứt nẻ với mỏ Teapot dome


Mô hình xây dựng đặc trưng nứt nẻ xây dựng với ngôn ngữ lập trình Fortran, gồm 2 mô đun: Xếp hạng tham số sử dụng phương pháp logic mờ và tính toán thác triển toàn vỉa sự dụng mạng thần kinh nhân tạo. Chương trình sử dụng các dữ liệu đầu vào gồm thông tin lưới, các thông số thuộc tính ảnh hưởng đến nứt nẻ theo định dạng Eclipse. Dữ liệu kết quả được xuất ra theo định dạng Eclipse phù hợp với các phần mềm tính toán dầu khí hiện nay.

Để kiểm tra khả năng xây dựng đặc trưng nứt nẻ theo của chương trình máy tính, nghiên cứu tiến hành xây dựng một hệ thông nứt nẻ giả định trên toàn vỉa của mỏ Teapot Dome từ các thông số đầu vào Khoảng cách tới đứt gãy (A1), chỉ số phân đới (A2), góc cắm (A3), phương vị (A4), độ cong Gauss (A5).Thông số cường độ nứt nẻ được sử dụng làm dữ liệu đầu ra của mô hình và được xây dựng giả định từ thông số đã nêu dựa trên biểu thức (21):

(21)

Trong đó βi|i≠1=1;  β1=0.001

Vùng nghiên cứu thử nghiệm có 5 giếng trong đó 4 giếng có dữ liệu, một giếng đang xây dựng. Cả 4 giếng này đi qua 70 ô lưới, dữ liệu trong 70 ô lưới này sẽ được chia ngẫu nhiên thành 3 phần: Luyện tập sử dụng 80% số mẫu, Kiểm tra hội tụ 10% số mẫu, Tính toán xác nhận độ chính xác mô hình 10% mẫu. Một dữ liệu tại giếng được xây dựng bằng cách lấy ra từ bộ dư liệu giả định toàn vỉa để phục vụ cho tính toán của mô hình. Kết quả tính toán của mô hình được so sánh với bộ dữ liệu giải định toàn vỉa ban đầu và từ công cụ tính toán xây dựng đặc trưng nứt nẻ module train estimation model của phần mềm thương mại Petrel để đánh giá độ chính xác của mô hình.Hình 3 thể hiện các kết quả cường độ nứt nẻ giả định ban đầu xây dựng từ biểu thức (21) (hình bên trên), cường độ nứt nẻ xây dựng lại bằng phần mềm Petrel (hình phía dưới bên phải) và phần mềm tự viết (hình dưới bên trái). Về mặt định tính xu hướng phân bố cường độ nứt nẻ xây dựng từ phần mềm thương mại Petrel và phần mềm tự viết đều tương đối tương đồng với cường độ nứt nẻ gốc ban đầu.


Каталог: eprints

tải về 3.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   34
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương