Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức Unit187tải về 60.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2018
Kích60.89 Kb.
#39040
Luyện nghe tiếng Anh qua tin tức Unit187
---------------------------------------------------------------------------------------------


Using a Mobile Phone to Improve Mother and Child Health

From VOA Learning English, this is the Health Report in Special English.

Different groups around the world are working to expand the uses for mobile technology in health care. Patricia Mechael is executive director of an organization called the mHealth Alliance.

"In the world, there are six billion mobile phone subscriptions in a population of seven billion people. And the most rapidly growing markets are those in developing countries. Africa, as a continent, you have widespread adoption, where three or four years ago the penetration rates were 20 percent or 30 percent, and now they're getting upwards of 60 percent in some countries."

She says a lot of work is being done to use mobile technology for mother and child health.

"Earlier work had been to look at mobile technologies and HIV and AIDS. And so we have some great evidence on the use of mobile for things like treatment adherence and compliance and care management."

More than 4,000 people from 50 countries have been meeting near Washington this week. The meeting is the fourth annual mHealth Summit. It brings together experts from what the organizers call the mHealth ecosystem. This includes nongovernmental organizations, governments and the technology industry.

In 2011 Secretary of State Hillary Clinton launched a public/private partnership called the Mobile Alliance for Maternal Action, or MAMA. It includes the U.S. Agency for International Development, the Johnson & Johnson company, the United Nations Foundation and the mHealth Alliance. Kirsten Gagnaire is the global director of MAMA.

"There's about 800 women a day globally, and about three million babies every year, that die from pregnancy and childbirth-related causes."

She says the MAMA program sends messages to mobile phones to educate women about their health.

"We have a set of messages that cover pregnancy and the first year of a baby's life."

She says health messages may also be sent to a pregnant woman's husband and mother-in-law, for example. That way they too can understand what needs to be done.

Patricia Mechael of the mHealth Alliance says messages can be text or voicemail.

"For example, you can have a pregnant woman in Bangladesh registered into a system that provides messages that are timed to her pregnancy that can help her know what to do, when to do certain things. And then when to go in for specific treatment issues, or prevention care like immunizations and that sort of thing."

Even simple text messages can be important sources of information to people without Internet access. And Kirsten Gagnaire of the Mobile Alliance for Maternal Health says even online users may not understand all the information available.

"You have to be able to read through thousands of entries that come back to you on Google, for example, and then figure out what that information means to you. And that's not something that someone in a poor, illiterate or semi-literate kind of situation can do."


Sử dụng điện thoại di động nhằm cải thiện sức khỏe của bà mẹ và trẻ em

Đây là bản tin sức khỏe của chương học tiếng Anh qua đài VOA.

Các tổ chức khác nhau trên khắp thế giới đang làm việc để mở rộng việc sử dụng công nghệ di động trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Patricia Mechael là giám đốc điều hành của tổ chức có tên gọi Liên minh Y tế di động.

“Trên thế giới có 6 tỉ thuê bao di động với số dân 7 tỉ người. Và các thị trường đang phát triển nhanh chóng nhất đều ở các quốc gia đang phát triển. Châu Phi là một lục địa, các bạn có phạm vi ứng dụng rộng rãi, nơi này cách đây 3 đến 4 năm, tỉ lệ thâm nhập chỉ đạt 20 – 30% và hiện nay tỉ lệ đó đã lên tới 60% ở một số nước”.

Bà nói việc ứng dụng công nghệ di động cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em đang được triển khai.

“Công việc trước đó là tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ di động để phòng chống căn bệnh HIV/AIDS. Và vì vậy chúng tôi có một số bằng chứng rõ ràng về việc sử dụng di động để tuân thủ điều trị và quản lý chăm sóc.”

Hơn 4.000 người từ 50 quốc gia đã có cuộc họp gần Washington vào tuần này. Cuộc họp này chính là Hội nghị thượng đỉnh  Y tế di động hàng năm lần thứ 4. Hội nghị quy tụ các chuyên gia đến từ hệ sinh thái Y tế di động theo cách gọi của các nhà tổ chức. Hệ sinh thái Y tế di động bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các chính phủ và ngành công nghệ.

Vào năm 2011 Ngoại trưởng Hillary Clinton đã thành lập một hiệp hội Nhà nước/tư nhân có tên Liên minh Di động Hành động vì Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, hay gọi tắt là MAMA. Hiệp hội này bao gồm Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Công ty Johnson & Johnson, Tổ chức Liên Hợp Quốc và Liên minh Y tế Di động. Kirsten Gagnaire là giám đốc toàn cầu của Liên minh Di động Hành động vì Sức khỏe Bà mẹ trẻ em.

“Có khoảng 800 phụ nữ mỗi ngày trên toàn cầu, và khoảng 3 triệu trẻ em mỗi năm tử vong do các nguyên nhân liên quan đến quá trình mang thai và sinh đẻ.”

Bà nói chương trình MAMA đã gửi các tin nhắn điện thoại di động để giáo dục phụ nữ về sức khỏe của họ.

“Chúng tôi có một tập hợp các tin nhắn bao gồm quá trình từ khi mang thai và cho tới tuổi đời đầu tiên của trẻ”.

Bà nói, ví dụ các tin nhắn về sức khỏe cũng có thể được gửi đến chồng của thai phụ và mẹ chồng của cô. Bằng cách đó họ cũng có thể hiểu rõ điều cần làm.

Patricia Mechael của Liên minh Y tế di động nói các tin nhắn có thể là tin nhắn văn bản hoặc thư thoại.

“Ví dụ: một phụ nữ mang thai ở Bangladesh có thể  đăng ký vào một hệ thống cung cấp tin nhắn tính thời gian mang thai của cô ấy, điều này có thể giúp cô ấy biết mình cần làm gì và thời điểm để làm một số việc nhất định. Và sau đó khi phải tham gia vào các vấn đề điều trị cụ thể hay chăm sóc phòng ngừa như tiêm chủng hay tương tự như thế.”

Thậm chí các tin nhắn văn bản đơn giản có thể là các nguồn thông tin quan trọng đến những người không được tiếp cận với Internet. Và Kirsten Gagnaire của Liên minh Di động vì Sức khỏe của Bà mẹ nói thậm chí những người sử dụng mạng trực tuyến có thể còn không hiểu tất cả các thông tin sẵn có.

“Ví dụ: Bạn cần phải đọc kỹ hàng nghìn mục phản hồi đến bạn trên Google và sau đó bạn tìm ra thông tin đó có ý nghĩa gì với bạn. Và đó không phải là điều mà một ai đó trong hoàn cảnh nghèo, mù chữ hoặc nửa mù chữ có thể làm được.”Grammar notes:

  1. Go in for sth: tham gia vào

And then when to go in for specific treatment issues, or prevention care like immunizations and that sort of thing.

  1. Read through sth: đọc kỹ

You have to be able to read through thousands of entries that come back to you on Google, for example, and then figure out what that information means to you.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page |

Каталог: file -> baihoc
file -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
baihoc -> 12. Các trợ động từ hình thái (Modal Auxiliaries)

tải về 60.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương