LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 2.7 Mb.
trang1/29
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích2.7 Mb.
#3053
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
Thư mục chuyên đề

LUẬT HÌNH SỰ

HÀ NỘI, 11/2015


LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm cung cấp thông tin thư mục phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn Luật Hình sự cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm thông tin “Thư mục chuyên đề Luật Hình sự”.

Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên quan tới chuyên ngành Luật Hình sự. Tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (19 tên), Sách tham khảo (347 tên), Luận án/luận văn (270 tên), Đề tài khoa học (16 đề tài), Tài liệu hội thảo (9 tên), Bài viết tạp chí (1689 bài).

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG

Giáo trình 1

Văn bản pháp luật, sách tham khảo, sách chuyên khảo 4

Tiếng Việt 4

Tiếng Anh 28

Tiếng Pháp 39

Tiếng Đức 46

Luận án, luận văn 47

Đề tài khoa học 83

Hội thảo 86Bài trích tạp chí 88


1. GIÁO TRÌNH


1. Giáo trình luật Hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Lê Cảm,... [et al.].. - In lần thứ 5 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2003 . - 743 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004712
2. Giáo trình luật Hình sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Cảm,... [et.al.] . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2000 . - 739 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT652-54
3. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên, ... [et.al] . - Hà Nội : Công an nhân dân . - 2 tập ; 20.5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 002421,23-30,32-65,467-520,672-673; MSVGT 080442-741
4. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : phần các tội phạm / Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Lê Cảm chủ biên ; Nguyễn Ngọc Chí, ... [et al]. - In lần thứ 2 . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 . - 821 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Định tội danh, Luật hình sự, Tội phá hoại hoà bình, Tội phạm chiến tranh, Tội phạm về chức vụ, Tội phạm về ma tuý, Tội phạm, Tội xâm phạm an ninh quốc gia, Tội xâm phạm an toàn công cộng, Tội xâm phạm quyền tự do, Tội xâm phạm sở hữu, Tội xâm phạm sức khoẻ, Tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Tội xâm phạm về môi trường, Việt Nam, Giáo trình.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001691-740
5. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : phần chung / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Lê Cảm chủ biên ; Nguyễn Ngọc Chí, ... [et al.] . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 . - 440 tr. ; 20, 5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Luật hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DTCGT 005711-30
6. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Phần chung / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Giáo dục, 1997 . - 275 tr. ; 21cm

Từ khóa: Đồng phạm, Giáo trình, Hình sự, Nhiệm vụ, Tội phạm, Việt Nam, Hình phạt.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT440-42
7. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Phần chung / Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh ; Trần Thị Quang Vinh chủ biên ; Biên soạn: Mai Khắc Phúc,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2012 . - 451 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004318-37
8. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội: Công an nhân dân, 1998 . - 278 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Luật Hình sự, Giáo trình, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT106-07,13
9. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội: Công an nhân dân, 1998 . - 302 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT92-94
10. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Phạm Thị Học,... [et al.]. - In lần thứ 11 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2007 . - 467 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Luật hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001033,1035-1042; DTCGT 005511-60; MSVGT 065580-87191
11. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Phạm Thị Học,... [et al.]. - In lần thứ 20 có sửa đổi chương I, XII, XIII, XV, XIX . - Hà Nội  : Công an nhân dân, 2014 . - 480 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004778-97
12. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Phạm Thị Học,... [et al.].. - In lần thứ 21 . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2015 . - 479 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 005117-5126; MSVGT 093438-637
13. Giáo trình Luật hình sự Việt nam. Tập 1, Phần các tội phạm  / Trường Đại học Luật Hà Nội. - In lần thứ 2 có sửa đổi bổ sung . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1994 . - 342 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT453-55
14. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 1, Phần các tội phạm / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1993 . - 248 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT508-10
15. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên ; Lê Cảm, ... [et al.]. - In lần thứ 11 . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2007 . - 463 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Luật hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001043-1052; DTCGT 005561-610; MSVGT 067020-87192
16. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Cảm,... [et al.].. - In lần thứ 20 có sửa đổi Chương XXI, XXII, XXVII, XXVIII . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2015 . - 522 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004798-817,27-36; MSVGT 092738-937
17. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 2, Phần các tội phạm / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1997 . - 251 tr. ; 21cm

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT477,84-85
18. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Tập 3 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội: Công an nhân dân, 1998 . - 287 tr.; 20 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT133,37-38
19. Luật hình sự Việt Nam : Các tội phạm về kinh tế và các tội phạm về chức vụ / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Thống kê, 1996 . - 80 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Giáo trình, Hình sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT561-63


Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 2.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương