LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bích Huệ ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫntải về 3.22 Mb.
trang9/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Bích Huệ ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 68 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004555
189. Nguyễn, Thị Dưỡng. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Dưỡng ; ThS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 72 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Vi phạm hợp đồng, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004611
190. Nguyễn, Thị Hà. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hà ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 78 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiêp, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004556
191. Nguyễn, Thị Hà. Tín chấp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hà ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 49 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Tín chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004621
192. Nguyễn, Thị Hiền. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Hiền ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 68 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Năng lực hành vi dân sự, Người chưa thành niên, Việt Nam, Hành vi.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001966-67
193. Nguyễn, Thị Hoàng Điệp. Giấy tờ có giá - Một loại tài sản theo quy định pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hoàng Điệp ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 48 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giấy tờ có giá, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003554
194. Nguyễn, Thị Hồng Nhung. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hồng Nhung ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 51 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Việt Nam, Xâm phạm mồ mả.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004606
195. Nguyễn, Thị Hồng Nhung. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hồng Nhung ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Quyền tác giả.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005486
196. Nguyễn, Thị Hương. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hương ; ThS. Kiều Thị Thuỳ Linh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giao dịch, Giao dịch dân sự vô hiệu, Giao dịch vô hiệu, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004616
197. Nguyễn, Thị Hường. Huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hường ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 59 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chấm dứt hợp đồng, Đơn phương chấm dứt hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Huỷ bỏ hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005517
198. Nguyễn, Thị Hương. Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hương ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 59 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chết, Hiến bộ phận cơ thể, Luật Dân sự, Quyền hiến xác, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004599

199. Nguyễn, Thị Huyền Trang. Một số vấn đề về hụi, họ, biêu, phường theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Huyền Trang ; ThS. Nguyễn Hồng Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 59 tr. ; 28 cm. + file điện tử.Từ khóa: Biêu, Họ, Hụi, Luật Dân sự, Phường, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003595
200. Nguyễn, Thị Huyền. Hợp đồng mượn tài sản một số vấn đề lí luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Huyền ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn. . - Hà Nội, 2006 . - 67 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng mượn tài sản, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001806

GVLA 000698


201. Nguyễn, Thị Lệ Thu. Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Lệ Thu ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 75 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Tác phẩm tái sinh, Tác phẩm, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005696-97
202. Nguyễn, Thị Lý. Hình thức di chúc một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Lý ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm. + file điện tử.

Từ khóa: Di chúc bằng văn bản, Di chúc miệng, Di chúc, Luật Dân sự, Phân chia di sản, Thừa kế, Việt Nam, Di sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003556
203. Nguyễn, Thị Ngân. Giám định sở hữu trí tuệ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ngân ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005489
204. Nguyễn, Thị Ngọc Lan. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các dấu hiệu hình có chức năng phân biệt - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Lan ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 77 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Bảo hộ quyền tác giả, Dấu hiệu hình thức, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005487
205. Nguyễn, Thị Ngọc Oanh. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự theo pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Ngọc Oanh ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 74 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chấm dứt hợp đồng, Đơn phương chấm dứt hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003959-60
206. Nguyễn, Thị Nhàn. Ý chí của chủ thể trong giao dịch dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Nhàn ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 74 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chủ thể, Giao dịch, Giao dịch dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002949-50
207. Nguyễn, Thị Như. Hợp đồng thuê khoán tài sản : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Như ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 52 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Tài sản, Thuê khoán tài sản, Thuê khoán, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004607
208. Nguyễn, Thị Nhung. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Nhung ; TS Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - ầa Nội, 2007 . - 84 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hiểm, Hợp đồng, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002060-61
209. Nguyễn, Thị Oanh. Thời hiệu : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Oanh ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 49 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Quyền dân sự, Thời hiệu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004564
210. Nguyễn, Thị Quế Anh. Правовая охрана оьоэначений, индивидуалирующих товар во вьетнаие в свете соглащения о торговых аслектах лрав на интеллектуальную соьсувенность (TRIPS)     : кандидата Юридических Наук     / Нгуен Тхи Куе Ань ; Научный руководителъ : каидидат юридичееких наук,  доиент Тынкая Т.И . - Москва, 1999 . - 153 c. ; 28 cm. + 1ref.

Từ khóa: Hàng hóa, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001377; GVLA 000486
211. Nguyễn, Thị Sinh. Giám hộ - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Sinh ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 66 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giám hộ, Luật Dân sự, Người giám hộ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003561
212. Nguyễn, Thị Thanh Hảo. Năng lực chủ thể của cá nhân trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Thanh Hảo ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 81 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Giao dịch dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Năng lực chủ thể cá nhân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006248-49

213. Nguyễn, Thị Thanh Tuyên. Di chúc chung của vợ, chồng trong pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Thanh Tuyên . - Hà Nội, 2011 . - 79 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.Từ khóa: Chồng, Di chúc chung, Di chúc, Luật Dân sự, Việt Nam, Vợ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004655-56
214. Nguyễn, Thị Thảo. Bảo lãnh thực hiện nghiã vụ trong hoạt động ngân hàng : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Thảo ; TS. Phạm Công Lạc hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo lãnh, Hoạt động ngân hàng, Luật Dân sự, Ngân hàng, Nghĩa vụ dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001924; GVLA 000771
215. Nguyễn, Thị Thoa. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thoa ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng tặng cho, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005510
216. Nguyễn, Thị Thu Hằng. Pháp luật đăng ký bất động sản của Việt Nam và Nhật Bản - Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Thu Hằng ; TS. Đinh Trung Tụng hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 79 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.

Từ khóa: Bất động sản, Đăng ký bất động sản, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003523-24
217. Nguyễn, Thị Thu Hà. Những vấn đề cơ bản về hợp đồng bảo hiểm theo qui định của Bộ luật Dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Thu Hà ; PTS. Đinh Trung Tụng hướng dẫn . - Hà Nội, 1999 . - 105 tr. ;28 cm.

Từ khóa: Bảo hiểm, Giá trị bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Luật Dân sự, Phí bảo hiểm, Thời gian bảo hiểm.

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0144
218. Nguyễn, Thị Thu Thủy. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện công việc không có ủy quyền : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Thu Thủy ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 63 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Không có ủy quyền, Luật Dân sự, Ủy quyền, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005800-01
219. Nguyễn, Thị Thu Thuỷ. Một số vấn đề về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Thu Thuỷ ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 107 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Chuyển nhượng, Đất đai, Luật Dân sự, Quyền sở hữu đất đai, Quyền sử dụng đất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001612; GVLA 000552
220. Nguyễn, Thị Thu Thuỷ. Xác định di sản thừa kế theo di chúc theo quy định của pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Thuỷ ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 57 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Việt Nam, Di chúc.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003533,52
221. Nguyễn, Thị Thuý Hạnh. Hợp đồng mua bán nhà ở tại Việt Nam có chủ thể là cá nhân, tổ chức nước ngoài : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thuý Hạnh ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 65 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cá nhân, Chủ thể, Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng, Luật Dân sự, Tổ chức nước ngoài, Việt Nam, Mua bán.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004620
222. Nguyễn, Thị Tiễn. Thừa kế quyền sử dụng đất : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tiễn ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Thừa kế quyền sử dụng đất, Thừa kế quyền tài sản, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004563
223. Nguyễn, Thị Trang. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Trang ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 63 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Việt Nam, Nguồn nguy hiểm cao độ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004614
224. Nguyễn, Thị Trang. Hình thức hợp đồng dân sự một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Trang ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 71 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006200-01
225. Nguyễn, Thị Tuyết Nhung. Quyền sử dụng sáng chế và những giới hạn của quyền sử dụng sáng chế theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thhị Tuyết Nhung ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 80 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền sử dụng sáng chế, Sáng chế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006546-47
226. Nguyễn, Thị Tuyết Nhung. Sự chống lấn quyền trong bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Tuyết Nhung ; TS. Lê Ngọc Lâm hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Lấn quyền, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm mỹ thuật, Việt Nam, Bảo hộ, Kiểu dáng công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005463

227. Nguyễn, Thị Vĩnh. Thừa kế theo pháp luật trong Bộ luật Dân sự Việt Nam : luận án thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Vĩnh ; PTS. Đặng Quang Phương hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 101 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Pháp luật thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA684; DGVLA0076
228. Nguyễn, Thị Xuân. Quản lý tập thể quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Xuân ; TS. Trần Văn Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 60 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm âm nhạc, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005465
229. Nguyễn, Thu Thuỷ. Di sản thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thu Thuỷ ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Thừa kế, Việt Nam, Di sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004615
230. Nguyễn, Thu Trang. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thu Trang ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 70 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thế chấp, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005636-37
231. Nguyễn, Thùy Dung. Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thùy Dung ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 79 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bạo lực gia đình, Luật Dân sự, Quyền bình đẳng, Quyền con người, Quyền nhân thân, Quyền trẻ em, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006710-11
232. Nguyễn, Tố Uyên. Mua bán quyền tài sản theo quy định trong bộ luật dân sự 2005 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Tố Uyên ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng mua bán quyền tài sản, Hợp đồng mua bán, Luật Dân sự, Quyền tài sản, Tài sản, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005523
233. Nguyễn, Tuấn An. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Tuấn An ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Bí mật kinh doanh, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005483

234. Nguyễn, Văn Cường. Giao dịch dân sự vô hiệu và việc giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Văn Cường; Người hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Thế Liên, TS. Đinh Ngọc Hiện . - Hà Nội, 2005 . - 195 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.Từ khóa: Giao dịch dân sự vô hiệu, Giao dịch dân sự, Hậu quả pháp lý, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000668,77
235. Nguyễn, Văn Cường. Một số vấn đề về quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Cường ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2000 . - 114 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1091; DGVLA0187
236. Nguyễn, Văn Hiến. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Hiến ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng tặng cho, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Tặng cho quyền sử dụng đất, Tặng cho, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001808; GVLA 000739
237. Nguyễn, Văn Luật. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Văn Luật ; Người hướng dẫn: TS. Đinh Ngọc Hiện, PGS. TS. Đoàn Năng . - Hà Nội, 2005 . - 210 tr. ; 27 cm. + Tóm tắt luận án.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002011; GVLA 000696
238. Nguyễn, Văn Tuấn. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ tài sản ảo trong trò chơi trực tuyến tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Tuấn ; TS. Trần Lê Hồng hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 70 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền tài sản, Tài sản ảo, Trò chơi trực tuyến, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002068-69
239. Nguyễn, Văn Tùng. Hợp đồng mua bán nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo qui định của Bộ luật Dân sự năm 1995 : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Tùng ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 78 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hà Nội, Hợp đồng mua bán nhà ở, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng, Mua bán.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001759; GVLA 000635
240. Nguyễn, Việt Cường. Hợp đồng thuê nhà ở trong pháp luật Dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Việt Cường ; PTS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 91 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng thuê nhà ở, Luật Dân sự, Nghĩa vụ người thuê, Quyền người cho thuê, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA665; DGVLA0067
241. Nguyễn, Viết Tý. Bộ luật Dân sự - Nền tảng pháp lý cho hoạt động kinh doanh ở nước Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Viết Tý ; PTS. Dương đăng Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 83 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hoạt động kinh doanh, Kinh doanh, Luật Dân sự, Luật Kinh tế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA671; DGVLA0013
242. Nguyễn, Viết Tý. Phương hướng hoàn thiện pháp luật kinh tế trong điều kiện có Bộ luật Dân sự : luận án tiến sĩ luật học / Nguyễn Viết Tý ; Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thế Liên, TS. Đinh Trung Tụng . - Hà Nội, 2002 . - 207 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hoàn thiện pháp luật, Hoạt động kinh doanh, Kinh tế thị trường, Luật Dân sự, Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Pháp luật kinh tế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA0297
243. Nguyễn, Vĩnh Diện. Bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Vĩnh Diện ; TS. Hoàng Ngọc Thỉnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bán đấu giá, Hà Nội, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001827; GVLA 000765
244. Nguyễn, Xuân Hách. Hợp đồng mua bán nhà ở và đường lối giải quyết tranh chấp : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Xuân Hách . - Hà Nội, 1997 . - 34 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Dân sự, Nhà ở, Tranh chấp hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA748-49
245. Nguyễn, Xuân Sướng. Thừa kế theo luật - Di sản thừa kế : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Xuân Sướng . - Hà Nội, 1997 . - 50 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Quyền thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA742-43
246. Nguyễn, Xuân Tùng. Một số vấn đề về hợp đồng mua bán căn hộ trong nhà chung cư và phương hướng hoàn thiện : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Xuân Tùng ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 67 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Căn hộ chung cư, Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Luật Dân sự, Nhà chung cư, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005519
247. Nguyễn, Đỗ Diệu Linh. Hợp đồng vay tài sản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Đỗ Diệu Linh ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 66 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng vay tài sản, Hợp đồng, Luật Dân sự, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005515
248. Nguyễn, Hoàng Long. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Hoàng Long ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Nghĩa vụ hợp đồng, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006720-21
249. Nguyễn, Hồng Oanh. Xâm phạm quyền tác giả ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồng Oanh ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005496
250. Nguyễn, Phan Hải. Diện thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Phan Hải ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Diện thừa kế, Luật Dân sự, Người thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005500
251. Nguyen, Thanh Ha. Le cadre juridique de la protection des indications géographiques : mémoire de recherche / Nguyen Thanh Ha ; Sous la direction de : Daniel P. Keller, Quach Minh Tri . - Hanoi, 2004 . - 126 p. ; 28 cm.

Từ khóa: Địa lý, Luật Dân sự, Pháp lý, Quyền sở hữu.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005841
252. Nguyễn, Thanh Vân Hằng. Điều kiện bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Vân Hằng ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ tên thương mại, Chỉ dẫn địa lý, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005477
253. Nguyễn, Thị Định. Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền - Pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Định ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 71 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cạnh tranh không lành mạnh, Luật Dân sự, Sở hữu công nghiệp, Tên miền, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006358-59
254. Nguyễn, Thị Định. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Định ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng, Luật Dân sự, Sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005475

255. Nguyễn, Thị Lam. Nội dung quyền tác giả theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Lam ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005469
256. Nguyen, Thi Le Huong. Le droit des brevets au Vietnam : de la réglementation à la réalité : mémoire de recherche / Nguyen Thi Le Huong ; Sous la direction de : Hoang Ngoc Thiet, Ha Van Rien . - Hanoi, 2002 . - 63 p. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền Dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam, Quyền con người.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005845
257. Nguyễn, Thị Ly Na. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp  : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ly Na ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam, Sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005480
258. Nguyễn, Thị Thơm. Hình thức của hợp đồng dân sự và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vi phạm quy định hình thức : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thơm ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005514
259. Nguyễn, Thị Thu Na. Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Na ; TS. Lê Ngọc Lâm hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Luật Dân sự, Nghệ An, Nhãn hiệu, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005485
260. Nguyễn, Thị Thuỳ Tuấn. Xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý - Những vấn đề lí luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thuỳ Tuấn ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chỉ dẫn địa lý, Luật Dân sự, Sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005494
261. Nguyễn, Thị Vân Trang. Hàng thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Vân Trang ; PGS. TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 80 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hàng thừa kế, Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006698-99
262. Nguyễn, Thị Ngọc Mai. Một số vấn đề về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Mai ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 61 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di chúc, Luật Dân sự, Người thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004605
263. Nguyễn, Thị Ngọc Mai. Những quy định của pháp luật về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc trong BLDS 2005 - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : luận văn thạc sĩ luật học  / Nguyễn Thị Ngọc Mai ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 83 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Luật Dân sự, Người thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006258-59
264. Nông, Thanh Xuyên. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Nông Thanh Xuyên ; TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 71 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.

Từ khóa: Án dân sự, Luật Dân sự, Thời hiệu khởi kiện, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003511-12
265. Nông, Thị Bích Diệp. Thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nông Thị Bích Diệp ; TS. Đinh Trung Tụng hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Thế chấp tài sản, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001809; GVLA 000738
266. Nông, Thị Hợp. Thế chấp tài sản - Một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự : khoá luận tốt nghiệp / Nông Thị Hợp ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 60 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Tài sản, Thế chấp tài sản, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005502
267. Ong, Thị Ngân. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ hành vi xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường : luận văn thạc sĩ luật học / Ong Thị Ngân ; TS. Lê Mai Anh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 74 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Ô nhiễm môi trường, Việt Nam, Xả thải trái phép.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004028-29
268. Phạm, Công Lạc. Cầm cố và thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự : luận án thạc sĩ luật học / Phạm Công Lạc ; PTS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 114 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cầm cố, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0123
269. Phạm, Công Lạc. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề : luận án tiến sĩ luật học / Phạm Công Lạc ; Người hướng dẫn: TS. Đinh Văn Thanh, TS. Đinh Ngọc Hiện . - Hà Nội, 2002 . - 182 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án.

Từ khóa: Bất động sản liền kề, Bất động sản, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA0300
270. Phạm, Hùng Cường. Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005 : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Hùng Cường ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 71 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Phạm vi điều chỉnh, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005780-81
271. Phạm, Kim Anh. Trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự Việt Nam: luận án tiến sĩ Luật học / Phạm Kim Anh ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Luyện, PGS. TS. Đinh Văn Thanh . - Hà Nội, 2008 . - 171 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự liên đới, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam, Bồi thường.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002759-60
272. Phạm, Minh Huyền. Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Minh Huyền ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 70 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Giấy chứng nhận nhãn hiệu, Luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006206-07
273. Phạm, Minh Sơn. Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Minh Sơn ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Phần mềm máy tính, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001810; GVLA 000737
274. Phạm, Ngọc Hiền. Một số vấn đề thừa kế theo di chúc : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Ngọc Hiền . - Hà Nội, 1997 . - 39 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA752-53
275. Phạm, Ngọc Long. Vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Ngọc Long . - Hà Nội, 1997 . - 58 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm bồi thường, Vi phạm hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA778-79
276. Phạm, Thanh Tuấn. Đăng ký, quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Thanh Tuấn ; TS Nguyễn Thị Quế Anh hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 69 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.

Từ khóa: Chỉ dẫn địa lý, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002066-67,5868
277. Phạm, Thanh Tùng. Biện pháp bảo lãnh theo quy định của pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thanh Tùng ; ThS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo lãnh, Biện pháp bảo lãnh, Hợp đồng bảo lãnh, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005526
278. Phạm, Thanh Vân. Giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện về ý chí của chủ thể : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thanh Vân ; Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 68 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chủ thể, Giao dịch dân sự, Luật Dân sự, Vi phạm sự tự nguyện, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003548
279. Phạm, Thị Hương. Tuyên bố cá nhân chết và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân đã chết : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Hương ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 59 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Tuyên bố cá nhân chết, Việt Nam, Tuyên bố chết.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004601
280. Phạm, Thị Kim Hiền. Đăng ký bất động sản - Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Thị Kim Hiền ; TS. Đinh Trung Tụng hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 101 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bất động sản, Đăng ký bất động sản, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1184; GVLA262
281. Phạm, Thị Minh Trang. Tài sản theo quy định của bộ luật dân sự : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Minh Trang ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giấy tờ có giá, Luật Dân sự, Quyền tài sản, Tài sản ảo, Tài sản, Tiền, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003591
282. Phạm, Thị Thu Hương. Các căn cứ xác lập quyền sở hữu của công dân trong Bộ luật Dân sự : khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thu Hương . - Hà Nội, 1996 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Căn cứ xác lập, Gia cầm thất lạc, Gia súc thất lạc, Hoa lợi, Hợp đồng mua bán tài sản, Hợp đồng trao đổi tài sản, Hợp đồng vay tài sản, Lợi tức, Quyền sở hữu, Thu nhập do hoạt động sản xuất, Thu nhập do lao động, Vật vô chủ, Việt Nam, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA264
283. Phạm, Thị Thương. Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Thị Thương ; TS Hoàng Ngọc Thỉnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm sân khấu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002062-63
284. Phạm, Văn Khánh. Hợp đồng li - xăng trong pháp luật dân sự Việt Nam: luận văn thạc sĩ luật học / Phạm Văn khánh ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng li xăng, Li xăng, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001811; GVLA 000735
285. Phạm, Văn Tuyết. Sở hữu nhà nước và thành phần kinh tế quốc doanh : khóa luận tốt nghiệp / Phạm Văn Tuyết ; Lưu Trung Thành hướng dẫn . - Hà Nội, 1985 . - 47 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Kinh tế quốc doanh, Luật Dân sự, Sở hữu nhà nước, Sở hữu tập thể, Sở hữu toàn dân, Sở hữu tư nhân, Thành phần kinh tế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA21
286. Phạm, Văn Tuyết. Thừa kế theo di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự : luận án tiến sĩ luật học / Phạm Văn Tuyết ; Người hướng dẫn: TS. Đinh Văn Thanh, TS. Bùi Xuân Nhự . - ầa Nội, 2003 . - 205 tr. ; 29 cm. + tóm tắt luận án.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Di chúc, Luật Dân sự, Người lập di chúc, Người thừa kế, Pháp luật thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Tranh chấp thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000360
287. Phạm, Viết Sơn. Thừa kế theo di chúc : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Viết Sơn . - Hà Nội, 1997 . - 34 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA740-41
288. Phạm, Phương Hiền. Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan  - Những vấn đề lý luận, thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Phạm Phương Hiền ; ThS. Quản Tuấn An hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chuyển giao quyền tác giả, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Quyền tác giả.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005474
289. Phạm, Thị Hà. Trách nhiệm dân sự do xâm phạm lợi ích người tiêu dùng theo quy định của pháp luật hiện hành : Khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Hà ; Người hướng dẫn: ThS. Kiều Thị Thuỳ Linh . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Người tiêu dùng, Lợi ích người tiêu dùng, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005511
290. Phạm, Thị Thêu. Thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ, chồng : khoá luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thêu ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di chúc chung vợ chồng, Di chúc, Điều kiện di chúc, Hiệu lực di chúc, Lập di chúc, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005507
291. Phan, Quốc Huỳnh. Hợp đồng cho vay và một số vấn đề hụi (họ) hiện nay : khóa luận tốt nghiệp / Phan Quốc Huỳnh ; Phạm Công Lạc hướng dẫn . - Hà Nội, 1990 . - 49 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cầm cố, Cho vay nặng lãi, Cho vay, Hợp đồng, Hụi, Kinh doanh tiền tệ, Kinh doanh trái phép, Lãi suất, Luật Dân sự, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA112
292. Phan, Thị Kim Chi. Diện và hàng thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 : luận văn thạc sĩ luật học / Phan Thị Kim Chi ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 71 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Diện thừa kế, Hàng thừa kế, Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế thế vị, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001780; GVLA 000703
293. Phan, Thị Bảo Ngọc. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : khoá luận tốt nghiệp / Phan Thị Bảo Ngọc ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật Dân sự, Nhãn hiệu nổi tiếng, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005495
294. Phan, Thị Hoài. Truất quyền hưởng di sản thừa kế : khoá luận tốt nghiệp / Phan Thị Hoài ; ThS. Nguyễn Văn Hợi hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Thừa kế, Truất quyền, Việt Nam, Hưởng di sản thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005516
295. Phan, Thị Thu Phương. Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai : luận văn thạc sĩ luật học / Phan Thị Thu Phương ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 68 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thế chấp tài sản, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006238-39

296. Phí, Đình Mạnh. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Phí Đình Mạnh ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 69 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Nhập khẩu, Xuất khẩu, Hàng hóa, Lào Cai, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006368-69
297. Phí, Thị Ngọc Ánh. Kinh nghiệm bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với vải thiều Thanh Hà : khoá luận tốt nghiệp / Phí Thị Ngọc Ánh ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 48 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Thanh Hà, Vải thiều, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005479

298. Phong, Thị Lan. Một số vấn đề về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường internet : khoá luận tốt nghiệp / Phong Thị Lan ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 52 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Internet, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005467
299. Phùng, Bá Đáng. Đăng ký giao dịch bảo đảm và thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm trong pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Phùng Bá Đáng ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 79 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Giao dịch bảo đảm, Luật Dân sự, Tài sản, Việt Nam, Giao dịch.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004641-42
300. Phùng, Bích Ngọc. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh trong pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Phùng Bích Ngọc ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 78 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Cá nhân, Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004647-48
301. Phùng, Thị Tuyết Trinh. Quyền bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể trong pháp luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ / Phùng Thị Tuyết Trinh ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 66 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Sức khoẻ, Thân thể, Tính mạng, Việt Nam, Nhân thân.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005680-81
302. Phùng, Thị Vân Anh. Pháp luật người cao tuổi và vấn đề bảo vệ người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Phùng Thị Vân Anh ; TS. Bùi Minh Hồng hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Người cao tuổi, Bảo vệ người cao tuổi, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006364-65
303. Phùng, Trung Tập. Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay : luận án tiến sĩ luật học / Phùng Trung Tập ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Đình Hảo, TS. Đinh Ngọc Hiện . - Hà Nội, 2002 . - 204 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Diện thừa kế, Hàng thừa kế, Luật Dân sự, Người thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế thế vị, Thừa kế, Tranh chấp thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 0303
304. Quản, Tuấn An. Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học  / Quản Tuấn An ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2009 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Bảo hộ, Kỹ thuật số, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Việt Nam, Tác giả.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003008-09
305. Tăng, Đình Năm. Một số vấn đề thừa kế theo di chúc trong Luật Dân sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Tăng Đình Năm . - Hà Nội, 1997 . - 41 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA754-55
306. Thái, Xuân Sang. Phân biệt hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự, ý nghĩa của sự phân biệt đó : khoá luận tốt nghiệp / Thái Xuân Sang . - Hà Nội, 1997 . - 58 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng kinh tế vô hiệu, Hợp đồng vô hiệu, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Trách nhiệm tài sản, Tranh chấp hợp đồng, Xử lý hợp đồng vô hiệu.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA472
307. Thái, Thị Hải Yến. Thực hiện hợp đồng dân sự những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Thái Thị Hải Yến ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 71 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006198-99
308. Thiệu, Quang Sang. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Thiệu Quang Sáng ; ThS. Nguyễn Hồng Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng mua bán, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng, Mua bán, Chung cư.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003592
309. Trần, Hải Hưng. Đổi mới sự điều chỉnh pháp luật về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2005 : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Hải Hưng ; PGS. TS. Dương Đăng Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001796; GVLA 000719
310. Trần, Kim Chi. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Kim Chi ; PTS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 109 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng vô hiệu, Luật Dân sự, Thực hiện hợp đồng, Vi phạm hợp đồng, Giao kết.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA677; GVLA0069
311. Tran, Lan Huong. Droits d'auteur concernant des ceuvres audiovisuelles en droit Vietnamien et Français : mémoire de llm en droit / Tran Lan Huong ; Sous la diection: Dr. Bui Dang Hiei, Prof. Célia Zolynski . - Hanoi, 2004 . - 112 p. ; 27 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Pháp, Quyền tác giả, Tác phẩm nghe nhìn, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001672; GVLA 000610
312. Trần, Lan Hương. Quyền tác giả đối với loại hình tác phẩm nghe nhìn theo pháp luật Việt Nam và cộng hoà Pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Lan Hương ; GS. TS Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 115 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.

Từ khóa: Luật Dân sự, Pháp, Quyền tác giả, Tác phẩm nghe nhìn, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001598; GVLA 000539
313. Trần, Lê Hồng. Договор купли-продажи по эаконодательству россии и вьетнама : kандидата Юридических Наук / Чан Ле Хонг . - Санкт-Петербург, 2000 . - 299 c. ; 28 cm, + 1ref.

Từ khóa: Hợp đồng mua bán, Hợp đồng, Liên Bang Nga, Luật Dân sự, Mua bán, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001376; GVLA 000485
314. Trần, Minh Châu. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp sức khoẻ và tính mạng bị xâm phạm một số vấn đề về lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Minh Châu ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 72 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Sức khoẻ, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001935; GVLA 000782
315. Trần, Ngọc Thanh. Di chúc chung của vợ chồng : khoá luận tốt nghiệp / Trần Ngọc Thanh ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di chúc chung, Di chúc, Luật Dân sự, Thừa kế theo di chúc, Việt Nam, Thừa kế, Di chúc.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004566
316. Trần, Nguyệt Ánh. Xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý cho hàng nông sản Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Trần Nguyệt Ánh ; ThS. Kiều Thị Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chỉ dẫn địa lý, Luật Dân sự, Nông sản, Quyền sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004558

317. Trần, Thị Hằng. Hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Hằng ; ThS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 50 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Hợp đồng gia công, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005531
318. Trần, Thị Huệ. Di sản thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Trần Thị Huệ ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Văn Thanh, TS. Đinh Ngọc Hiện . - Hà Nội, 2007 . - 209 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Di sản, Luật Dân sự, Pháp luật thừa kế, Tranh chấp thừa kế, Việt Nam, Thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002010; GVLA 000794

319. Trần, Thị Huệ. Xác định di sản và việc thanh toán, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Huệ . - Hà Nội, 1999 . - 124 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Phân chia di sản thừa kế, Thanh toán di sản thừa kế, Thừa kế, Việt Nam, Xác định di sản thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1093; DGVLA0189

320. Trần, Thị Nhường. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Nhường ; ThS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 63 tr. ; 28 cm. + file điện tử.Từ khóa: Chủ thể tham gia hợp đồng, Hiệu lực hợp đồng dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003559
321. Trần, Thị Nhường. Hủy bỏ hợp đồng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Nhường ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 76 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Hợp đồng, Hủy bỏ hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006222-23
322. Trần, Thị Phương Thu. Hợp đồng cho vay giữa ngân hàng và hộ nông dân : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Phương Thu ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 72 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hộ nông dân, Hợp đồng cho vay, Luật Dân sự, Ngân hàng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006366-67
323. Trần, Thị Phương Thu. Quyền của người biểu diễn, quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Phương Thu ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền của người biểu diễn, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004548
324. Trần, Thị Thanh Bình. Quyền tác giả đối với tác phẩm viết trong pháp luật dân sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Thanh Bình ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 78 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Quyền tác giả, Quyền tài sản, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm viết, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001744; GVLA 000639
325. Trần, Thị Thu Hà. Bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân theo phương thức dân sự : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Thu Hà ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 48 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cá nhân, Dân sự, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004618
326. Trần, Thị Thu Hà. Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu và xử lý hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Thu Hà ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 70 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng mua bán vô hiệu, Hợp đồng mua bán, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006242-43
327. Trần, Thị Thu Hiền. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong Luật Dân sự Việt Nam : luận án thạc sĩ luật học / Trần Thị Thu Hiền ; PTS. Đặng Quang Phương hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 106 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường, Luật Dân sự, Nguyên tắc bồi thường, Vi phạm hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA686; DGVLA0059
328. Trần, Thu Hương. Tổn thất tinh thần và phương thức bù đắp tổn thất tinh thần : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thu Hương ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 66 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Luật Dân sự, Tổn thất tinh thần, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006096-97
329. Trần, Thuận An. Đặt cọc - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thuận An ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 59 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cầm cố tài sản, Đặt cọc, Ký cược, Ký quỹ, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Thế chấp tài sản, Tín chấp, Việt Nam, Tài sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003555
330. Trần, Trà Giang. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Trà Giang; Người hướng dẫn: TS. Phùng Trung Tập . - Hà Nội, 2011 . - 76 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nguồn nguy hiểm, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam, Bồi thường.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004653-54
331. Trần, Trọng Hùng. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những vấn đề về lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Trọng Hùng . - Hà Nội, 1998 . - 90 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1043; DGVLA0143
332. Trần, Văn Thanh. Phân biệt hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự, ý nghĩa của việc phân biệt đó : khoá luận tốt nghiệp / Trần Văn Thanh . - Hà Nội, 1997 . - 34 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng kinh tế, Quan hệ pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA471
333. Trần, Việt Anh. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng : khoá luận tốt nghiệp / Trần Việt Anh ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Vi phạm hợp đồng, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003560
334. Trần, Vũ Huyền. Một số vấn đề pháp lý về thực hiện công việc không có uỷ quyền : khoá luận tốt nghiệp / Trần Vũ Huyền ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 48 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Quan hệ tài sản, Ủy quyền, Việt Nam, Tài sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004603

335. Trần, Thị Hà. Phương thức bảo vệ quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Hà ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 69 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bảo vệ quyền nhân thân, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006714-15
336. Trần, Thị Hồng Thắm. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của vợ chồng : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Hồng Thắm ; ThS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 65 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Hôn nhân hợp pháp, Luật Dân sự, Tài sản chung, Giao dịch.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005525
337. Trần, Thị Minh. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Minh ; TS. Trần Thị Minh Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 65 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Tặng cho, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005786-87
338. Trần, Thị Ngà. Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực truyền hình : khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Ngà ; TS. Trần Văn Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 59 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Truyền hình.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005472
339. Trần, Thuỳ Dương. Các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : khoá luận tốt nghiệp / Trần Thuỳ Dương ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 59 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005528
340. Trần, Thùy Dương. Quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân trong môi trường mạng xã hội : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thùy Dương ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Bảo vệ quyền nhân thân, Môi trường mạng xã hội, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006360-61
341. Trần, Văn Khanh. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự - Quy định của pháp luật Việt Nam, thực trạng và giải pháp : khoá luận tốt nghiệp / Trần Văn Khanh ; TS. Phạm Hồng Quất hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Biện pháp hình sự, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo vệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005468
342. Trịnh, Thị Minh Trang. Đặt cọc, ký cược để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Trịnh Thị Minh Trang ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 79 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Biện pháp bảo đảm, Đặt cọc, Ký cược, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Tài sản đặt cọc, Tài sản ký cược, Thực hiện nghĩa vụ dân sự, Nghĩa vụ dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001760; GVLA 000636
343. Trung, Thị Liệu. Tìm hiểu thực tế tạo dựng và sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Trung Thị Liệu ; ThS. Kiều Thị Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Nhãn hiệu, Sở hữu công nghiệp, Tạo dựng nhãn hiệu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004552
344. Trương, Thị Hồng Hà. Trách nhiệm liên đới của nhiều người cùng gây thiệt hại trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng dân sự : khóa luận tốt nghiệp / Trương Thị Hồng Hà ; Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 63 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Trách nhiệm liên đới, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA140
345. Văn, Thanh Phương. Bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Văn Thanh Phương ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu tập thể, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005498
346. Võ, Thị Lan Hương. Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : khoá luận tốt nghiệp / Võ Thị Lan Hương ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm tái sinh, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005497
347. Võ, Yến Thanh. Huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Võ Yến Thanh ; ThS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng, Huỷ bỏ hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005532
348. Vũ, Đức Lịch. Một số vấn đề về giao kết hợp đồng dân sự trong pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ / Vũ Đức Lịch ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 77 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam, Giao kết, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003479-80

349. Vũ, Hồng Thắng. Một số vấn đề thừa kế theo di chúc : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Hồng Thắng . - Hà Nội, 1997 . - 47 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Di chúc, Luật Dân sự, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Việt Nam, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA736-37
350. Vũ, Lê Thu Trang. Thanh toán và phân chia di sản thừa kế : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Lê Thu Trang ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm. + file điện tử.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Phân chia di sản thừa kế, Thanh toán di sản thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003546
351. Vũ, Minh Tuấn. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Minh Tuấn ; TS. Phạm Công Lạc hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 71 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Thế chấp quyền sử dụng đất, Tranh chấp quyền sử dụng đất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001988-89
352. Vũ, Quỳnh Anh. Hợp đồng dịch vụ pháp lý trong hành nghề luật sư một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Quỳnh Anh ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Dịch vụ pháp lý, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001926; GVLA 000773
353. Vũ, Thị Hải Yến. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : luận án tiến sĩ luật học / Vũ Thị Hải Yến ; Người hướng dẫn: TS. Bùi Đăng Hiếu, PGS. TS. Đinh Văn Thanh . - Hà Nội, 2008 . - 198 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.

Từ khóa: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Bảo hộ nhãn hiệu, Bảo hộ, Chỉ dẫn địa lý, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002225-26
354. Vũ, Thị Hải Yến. Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam theo quy định của pháp luật dân sự : luận án thạc sĩ luật học / Vũ Thị Hải Yến ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 100 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1173
355. Vũ, Thị Hoài Phương. Một số vấn đề cơ bản về nghĩa vụ dân sự trong Bộ luật Dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Hoài Phương ; PTS. Đặng Quang Phương hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 103 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chấm dứt nghĩa vụ, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Nghĩa vụ hành chính, Quan hệ sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA685; DGVLA0078
356. Vũ, Thị Hồng Yến. Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành : luận án tiến sĩ Luật học / Vũ Thị Hồng Yến ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiền, TS. Nguyễn Thị Quế Anh . - Hà Nội, 2013 . - 278 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án.

Từ khóa: Luật Dân sự, Tài sản thế chấp, Tài sản, Việt Nam, Thế chấp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005914-15
357. Vũ, Thị Huế. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể theo quy định của pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Huế ; ThS. Nguyễn Văn Hợi hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam, Xâm phạm thi thể, Bồi thường.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005530
358. Vũ, Thị Phương Lan. So sánh pháp luật và bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá của Việt Nam với các điều ước quốc tế và pháp luật một số nước công nghiệp phát triển : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Phương Lan ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 105 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, Điều ước quốc tế, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam, Bảo hộ, Hàng hóa.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1236; GVLA 0320
359. Vũ, Thị Thanh Nga. Giao dịch dân sự do giả tạo một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Thanh Nga ; TS Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 65 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giả tạo, Giao dịch dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Giao dịch.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004859-60
360. Vũ, Thị Thanh Nga. Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo pháp luật trong Bộ luật Dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Thanh Nga ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 82 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Người thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005730-31

361. Vũ, Thị Thu Hằng. Một số vấn đề về thế chấp tài sản tại ngân hàng thương mại : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Thị Thu Hằng ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 68 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.Từ khóa: Luật Dân sự, Ngân hàng thương mại, Nghĩa vụ dân sự, Thế chấp tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003527-28
362. Vũ, Thị Xuân. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Xuân ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 43 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng chuyển giao, Hợp đồng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003551

363. Vũ, Văn Tuyên. Vấn đề công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm vay vốn ngân hàng tại địa bàn thành phố Hải Phòng : luận văn thạc sĩ luật học / Vũ Văn Tuyên ;  PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2009 . - 81 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Thế chấp quyền sử dụng đất, Vay vốn, Việt Nam, Vốn.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002945-46
364. Vũ, Đức Hạnh Quyên. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc - Thực trạng và giải pháp : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Đức Hạnh Quyên ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 65 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm âm nhạc, Việt Nam, Quyền tác giả.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005466
365. Vũ, Hoài Trang. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên thương mại : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Hoài Trang ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005488
366. Vũ, Phương Thảo. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Phương Thảo ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng, Luật Dân sự, Người học nghề, Người làm công, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005504
367. Vũ, Thị Minh Hiếu. Hợp đồng dân sự vô hiệu do nhầm lẫn : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Minh Hiếu ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự vô hiệu, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005508
368. Vũ, Thị Như Hằng. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Như Hằng ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 59 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Dân gian, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm văn học, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005491
369. Vũ, Thị Thơm. Bảo hộ quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình - Pháp luật, thực trạng và giải pháp : khóa luận tốt nghiệp / Vũ Thị Thơm ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Ghi âm, Ghi hình, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ, Tác giả.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005476
370. Vương, Thanh Thuý. Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, châu Âu và Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Vương Thanh Thuý ; Người hướng dẫn: GS. TS. Christina Moell, TS. Phùng Trung Tập . - Hà Nội, 2011 . - 311 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.

Từ khóa: Châu Âu, Hoa kỳ, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004038
371. Vương, Thanh Thuy. The issue of "functionnality" in trademark law - theory and practices in the United States, in the European Union and in Viet Nam : doctoral dissertation of law / Vuong Thanh Thuy ; Supervisors: Prof.Dr. Christina Moell, Dr. Phung Trung Tap . - Ha Noi, 2011 . - 228 tr. ; 28 cm. + Tóm tắt luận án.

Từ khóa: Hoa Kỳ, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004039


Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương