LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 3.22 Mb.
trang7/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
. Vi phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp - Thực trạng và  biện pháp xử lý ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Dương Thị Mai Hoa ; PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Bảo hộ, Kiểu dáng công nghiệp, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001799; GVLA 000717
64. Dương, Thu Hà. Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc chuyển quyền sử dụng đất : luận văn tốt nghiệp / Dương Thu Hà ; Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 77 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng đất, Điều kiện pháp lý, Hậu quả pháp lý, Luật Đất đai, Thế chấp quyền sử dụng đất, Thừa kế quyền sử dụng đất, Thuê quyền sử dụng đất.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA252
65. Dương, Thu Phương. Bảo hộ quyền sở hữu - Thực trạng và xu hướng hoàn thiện pháp luật : luận văn thạc sĩ luật học / Dương Thu Hương ; PGS. TS. Hoàng Thế Liên hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 111 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Bảo hộ, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1252-53; GVLA 0355
66. Dương, Thu Phương. Thực trạng pháp luật về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Dương Thu Phương ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 67 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cạnh tranh không lành mạnh, Luật Dân sự, Quyền chống cạnh tranh, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004550
67. Dương, Văn Lưu. Hiệu lực pháp luật của di chúc : khoá luận tốt nghiệp / Dương Văn Lưu . - Hà Nội, 1997 . - 28 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di chúc, Hiệu lực pháp luật, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA750
68. Dương, Thị Thanh Hà. Những dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Dương Thị Thanh Hà ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005492
69. Dương, Thị Thanh Huyền. Các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra : khoá luận tốt nghiệp / Dương Thị Thanh Huyền ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật Dân sự, Nguy hiểm cao độ, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005529
70. Dương, Thị Thanh Huyền. Quyền xác định lại giới tính một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Dương Thị Thanh Huyền ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 75 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giới tính, Luật Dân sự, Quyền xác định lại giới tính.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006362-63
71. Hà, Thị Mai Hiên. Quyền sở hữu của công dân ở Việt Nam : luận án phó tiến sĩ khoa học luật học / Hà Thị Mai Hiên ; PGS. TS. Đào Trí Úc hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 156 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chế độ sở hữu, Luật Dân sự, Quyền sở hữu của công dân, Quyền sở hữu, Sở hữu, Việt Nam, Công dân.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001348; GVLA 000426
72. Hà, Thị Thanh. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Hà Thị Thanh ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 65 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng, Luật Dân sự, Mua bán, Nhà ở, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001778; GVLA 000728
73. Hà, Văn Tiến. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở : khoá luận tốt nghiệp / Hà Văn Tiến ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 55 tr. ; 28 cm. + file điện tử.

Từ khóa: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất ở, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003553
74. Hà, Văn Tiến. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở : luận văn thạc sĩ luật học / Hà Văn Tiến ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 79 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Đất ở, Hợp đồng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005782-83
75. Hà, Duy Tân. Giám hộ cho người chưa thành niên - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hà Duy Tân ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giám hộ, Luật Dân sự, Người chưa thành niên, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005513
76. Hà, Thị Thanh Hương. Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu : khoá luận tốt nghiệp / Hà Thị Thanh Hương ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Dân sự vô hiệu, Giao dịch dân sự, Giao dịch, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005506
77. Hán, Thị Hồng Vân. Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định của bộ luật dân sự 2005 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hán Thị Hồng Vân ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng dân sự, Giao kết, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005518
78. Hồ, Ngọc Hiển. Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam thực trạng và giải pháp hoàn thiện : luận văn thạc sĩ luật học / Hồ Ngọc Hiển ; PGS. TS. Nguyễn Bá Diến hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 95 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, Bảo hộ, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001617; GVLA 000556
79. Hồ, Nguyên Hồng. Một số vấn đề thừa kế theo luật - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hồ Nguyên Hồng . - Hà Nội, 1997 . - 40 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Tranh chấp thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA746-47
80. Hồ, Thanh Thơ. Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp : khoá luận tốt nghiệp / Hồ Thanh Thơ ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Cạnh tranh, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004549
81. Hồ, Thị Nhàn. Căn cứ miễn trừ trách nhiệm dân sự theo quy định của bộ luật dân sự 2005 : khoá luận tốt nghiệp / Hồ Thị Nhàn ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Miễn trừ trách nhiệm dân sự, Trách nhiệm hình sự, Việt Nam, Bồi thường.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005524
82. Hoàng, Khánh Phương. Giá trị của công chứng đối với hiệu lực của giao dịch dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Khánh Phương ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 78 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Công chứng, Giao dịch dân sự vô hiệu, Giao dịch dân sự, Giao dịch, Hợp đồng, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005798-99
83. Hoàng, Khánh Phương. Một số vấn đề về quyền được chết : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Khánh Phương ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 51 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền con người, Quyền được chết, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003562
84. Hoàng, Minh Thái. Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam hiện nay : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Minh Thái ; PGS. TS. Lê Minh Tâm hướng dẫn . - Hà Nội, 2001 . - 91 tr. ; 28cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1216; GVLA277
85. Hoàng, Ngọc Hưng. Quyền đối với họ, tên - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Ngọc Hưng ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 81 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền đối với họ, Quyền đối với tên, Quyền nhân thân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005826-27
86. Hoàng, Ngọc Thỉnh. Quyền sở hữu của cá nhân và phương thức bảo vệ : luận án tiến sĩ luật học / Hoàng Ngọc Thỉnh ; Người hướng dẫn: TS. Đinh Trung Tụng, PGS. TS. Lê Hồng Hạnh . - Hà Nội, 2001 . - 192 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo vệ quyền sở hữu, Luật Dân sự, Quyền sở hữu cá nhân, Quyền sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DGVLA0200
87. Hoàng, Ngọc Tùng. Một số vấn đề pháp lý về hụi, họ, biêu, phường : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Ngọc Tùng ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 69 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.

Từ khóa: Biêu, Họ, Hụi, Luật Dân sự, Phường, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003445-46
88. Hoàng, Quốc Việt. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Quốc Việt ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 58 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Luật Dân sự, Môi trường, Ô nhiễm môi trường, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005501
89. Hoang, Thi Hai Yen. L'hypothèque conventionnelle en droit civil Vietnamien et Français : mémoire du llm en droit / Hoang Thi Hai Yen ; Lous la directioin" Dr. Hoang Ngoc Thinh, Prof. Dr. Laurent Leveneur . - Hanoi, 2004 . - 51 p. ; 27 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Pháp, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001674; GVLA 000608
90. Hoàng, Thị Hải Yến. Thế chấp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong pháp luật dân sự Việt Nam và cộng hoà Pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Hải Yến ; Người hướng dẫn: TS. Hoàng Ngọc Thỉnh, GS. TS. Laurent Leveneur . - Hà Nội, 2004 . - 81 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Pháp, Thế chấp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001605; GVLA 000545
91. Hoàng, Thị Huế. Một số vấn đề cơ bản về nghĩa vụ dân sự liên đới : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Huế ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự liên đới, Nghĩa vụ dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004617
92. Hoàng, Thị Hưng. Một số vấn đề về ý chí của chủ thể trong giao dịch dân sự : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Hưng ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 60 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chủ thể, Giao dịch dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Giao dịch.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004610
93. Hoàng, Thị Hương Giang. Hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Hương Giang ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng vay tài sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004613
94. Hoàng, Thị Minh Du. Một số khía cạnh pháp lý liên quan đến vấn đề hiến bộ phận cơ thể người : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Thị Minh Du ; TS. Bùi đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 103 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Hiến bộ phận cơ thể người, Luật Dân sự, Máu, Mô, Tế bào, Việt Nam, Bộ phận cơ thể.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002927-28
95. Hoàng, Thị Ngọc. Một số vấn đề lý luận về nguyên tắc cân bằng lợi ích trong việc bảo hộ sáng chế dược phẩm : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Ngọc ; ThS. Phạm Ngọc Hằng hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 66 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế, Dược phẩm, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005493
96. Hoàng, Thị Quỳnh Anh. Giám định sở hữu trí tuệ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thị Quỳnh Anh ; ThS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 50 tr. ; 28 cm. + file điện tử.

Từ khóa: Giám định sở hữu trí tuệ, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Giám định.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003589

97. Hoàng, Thị Thuỳ. Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ chung cư - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ / Hoàng Thị Thuỳ ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 76 tr. ; 28 cm. + óm tắt luận văn.Từ khóa: Căn hộ chung cư, Luật Dân sự, Mua bán căn hộ chung cư, Tranh chấp hợp đồng, Việt Nam, Mua bán.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003503-04
98. Hoàng, Tuấn Anh. Di sản không người thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Tuấn Anh ; ThS. Nguyễn Hồng Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 53 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản không người thừa kế, Di sản thừa kế, Di sản, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003590

99. Hoàng, Hải Lâm. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng ủy quyền định đoạt quyền sử dụng đất, nhà ở, ô tô và thực tiễn áp dụng pháp luật trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc giang : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Hải Lâm ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bắc Giang, Tài sản, Luật Dân sự, Quyền định đoạt tài sản, Uỷ quyền, ợp đồng ủy quyền.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006376-77
100. Hoàng, Quốc Hưng. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Quốc Hưng ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 71 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự, Chấm dứt nghĩa vụ dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Tố tụng dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006042-43
101. Hoàng, Thế Đức. Trách nhiệm dân sự do làm ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thế Đức ; ThS. Kiều Thị Thuỳ Linh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Luật Dân sự, Môi trường, Ô nhiễm môi trường, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005533
102. Hoàng, Thị Vân Anh. Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên trong việc thực hiện các giao dịch dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Thị Vân Anh ; PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 73 tr. ; 29 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Người chưa thành niên, Giao dịch dân sự, Viêt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006372-73
103. Hứa, Thu Hằng. Chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Hứa Thu Hằng ; ThS. Kiều Thị Thuỳ Linh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Quan hệ nghĩa vụ dân sự, Quan hệ nghĩa vụ, Quan hệ pháp luật, Quyền yêu cầu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005505
104. Hứa, Thu Hằng. Yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : luận văn thạc sĩ luật học / Hứa Thu Hằng ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 64 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng, Lỗi, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006356-57

105. Khổng, Công Nhân. Lý luận và thực tiễn về một số căn cứ phát sinh quyền sở hữu của công dân theo Bộ luật Dân sự : khoá luận tốt nghiệp / Khổng Công Nhân . - Hà Nội, 1997 . - 68 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Quyền công dân, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA732-33

106. Khổng, Ngọc Sơn. Tính toán và ấn định mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : khóa luận tốt nghiệp / Khổng Ngọc Sơn ; Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 59 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Thiệt hại sức khoẻ, Thiệt hại tính mạng, Thiệt hại quan hệ nhân thân, Thiệt hại gián tiếp, Thiệt hại tài sản, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA139
107. Khúc, Thị Hoà. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất : khoá luận tốt nghiệp / Khúc Thị Hoà ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, Hợp đồng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Việt Nam, Hợp đồng, Thuê.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004600
108. Kiều, Thanh. Một số vấn đề về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Kiều Thanh ; TS. Hoàng Thế Liên hướng dẫn . - Hà Nội, 1999 . - 103 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền chủ sở hữu, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1095; DGVLA0184
109. Kim, Sao Mai. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng : khoá luận tốt nghiệp / Kim Sao Mai ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 64 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Vi phạm hợp đồng, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005503
110. Lành, Thị Huệ. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Lành Thị Huệ ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 107 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Bảo hiểm, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005828-29
111. Lê, Đình Nghị. Hợp đồng sử dụng tác phẩm theo qui định của Bộ luật Dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Đình Nghị ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2002 . - 109 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hợp đồng sử dụng tác phẩm, Luật Dân sự, Nhuận bút, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Thù lao, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 1220; GVLA 0348
112. Lê, Đình Nghị. Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn trong việc xác định di sản thừa kế : khóa luận tốt nghiệp / Lê Đình Nghị ; Phạm Công Lạc hướng dẫn . - Hà Nội, 1995 . - 77 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản, Di sản thừa kế, Di sản, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Tài sản chung của vợ chồng, Việt Nam, Thờ cúng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA155
113. Lê, Đình Nghị. Quyền bí mật đời tư theo qui định của pháp luật dân sự Việt Nam : luận án tiến sĩ luật học / Lê Đình Nghị ; Người hướng dẫn: TS. Bùi Đăng Hiếu, PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên . - Hà Nội, 2008 . - 181 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bí mật đời tư, Luật Dân sự, Quyền bí mật đời tư, Quyền nhân thân, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002963-64
114. Lê, Đình Quyết. Thời hiệu xác lập quyền sở hữu  - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Lê Đình Quyết ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 43 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Thời hiệu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004560
115. Lê, Đức Bền. Thừa kế theo pháp luật của cháu, chắt theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Đức Bền ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2009 . - 84 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế thế vị, Thừa kế theo hàng, Thừa kế, Việt Nam, Di sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002967-68
116. Lê, Đức Hữu. Правовые формы ликвидации экчплуататорскои соьствтвенности и у становления оьщственной ооьственности на о оновные средуства проиэводства в соцталтстическои респуьдиле Вьетнам : кандидата Юридических Наук / Ле Дык  Хыу . - Москва, 1978 . - 170 с. ; 28 cm. + 1 ref.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Sở hữu cộng đồng, Tư liệu sản xuất, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001387; GVLA 000497
117. Lê, Huy Hùng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng dân sự vô hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Lê Huy Hùng ; ThS. Nguyễn Hồng Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 60 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự vô hiệu, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003549
118. Lê, Khắc Hạnh. Thừa kế nhà ở và quyền sử dụng đất ở từ thực tiễn ở thành phố Hải Phòng : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Khắc Hạnh ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 85 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hải Phòng, Luật Dân sự, Quyền sử dụng đất, Thừa kế nhà ở, Thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003509-10
119. Lê, Mai Anh. Bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra : luận án tiến sĩ luật học / Lê Mai Anh ; Người hướng dẫn: TS. Đinh Ngọc Hiện, TS. Đinh Văn Thanh . - Hà Nội, 2002 . - 228 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận án.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường, Cơ quan tiến hành tố tụng, Hợp đồng, Luật Dân sự, Thiệt hại ngoài hợp đồng, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000673

120. Lê, Mai Anh. Những vấn đề cơ bản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Mai Anh . - Hà Nội, 1997 . - 98 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hình thức bồi thường, Hợp đồng dân sự, Trách nhiệm dân sự, Xác định trách nhiệm.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA670
121. Lê Mai Hương. Tìm hiểu vài nét về bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm : Luận văn / Lê Mai Hương . - Hà Nội: Trường đại học Luật Hà Nội, 1995 . - 57 tr.; 28 cm.

Từ khóa: , Bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Phí bảo hiểm, Sự kiện bảo hiểm.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA154
122. Lê, Thái Phương. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thái Phương ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 71 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Bồi thường, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001996-97
123. Lê, Thị Anh Đào. The implementation of international treaties on patent protection in Vietnam : master of law thesis  / Le Thi Anh Dao ; Supervisors: Dr. Bui Dang Hieu, Prof. Han Henrik Lidgard . - Hà Nội, 2004 . - 49 p. ; 27 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sáng chế, Sở hữu công nhiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001657,2914; GVLA 000593
124. Lê, Thị Anh Đào. Vấn đề thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ sáng chế ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Anh Đào ; Người hướng dẫn: TS. Bùi Đăng Hiếu, Prof. Hans Henrik Ligard . - Hà Nội, 2004 . - 95 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế chế, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sáng chế, Việt Nam, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001630; GVLA 000584
125. Lê, Thị Bích Lan. Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm và uy tín : luận án thạc sĩ luật học / Lê Thị Bích Lan ; TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 1999 . - 120 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA1090; GVLA0186
126. Lê, Thị Châu
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương