LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 3.22 Mb.
trang6/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

3. LUẬN ÁN, LUẬN VĂN


1. Bùi, Kim Hiếu. Hợp đồng vay tài sản trong luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Kim Hiếu ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 80 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng vay tài sản, Luật Dân sự, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002064-65
2. Bùi, Nguyễn Hà Anh. Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Nguyễn Hà Anh ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Xuất bản, Quyền tác giả.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004559
3. Bùi, Thị Liên. Đăng ký bất động sản một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Thị Liên ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 56 tr. ; 28 cm. + file điện tử.

Từ khóa: Bất động sản, Đăng ký bất động sản, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003557
4. Bùi, Thị Phượng. Người không được quyền hưởng di sản : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Thị Phượng ; ThS. Vũ Thị Hồng Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 63 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản, Luật Dân sự, Người thừa kế, Quyền hưởng di sản, Việt Nam, Hưởng di sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004561
5. Bùi, Thị Thu Huyền. Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về ý chí chủ thể : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Thị Thu Huyền ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 73 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự vô hiệu, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng vô hiệu, Luật Dân sự, Việt Nam, Ý chí chủ thể.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003953-54
6. Bùi, Văn Bằng. Bảo hộ nhãn hiệu tập thể ở Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Văn Bằng ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 55 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu tập thể, Bảo hộ, Luật Dân sự, Nhãn hiệu tập thể, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004557
7. Bùi, Văn Lợi. Vấn đề di chúc chung của vợ, chồng : luận văn thạc sĩ luật học / Bùi Văn Lợi ; PGS.TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 66 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di chúc, Luật Dân sự, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006354-55
8. Cầm, Thuỳ Linh. Bảo hộ nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền theo pháp luật Việt Nam hiện hành : khoá luận tốt nghiệp / Cầm Thuỳ Linh ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 89 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004554
9. Cầm, Thuỳ Linh. Hợp đồng vay tài sản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Cầm Thuỳ Linh ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 73 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng, Hợp đồng vay tài sản, Lãi suất, Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Tài sản, Trả nợ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006700-01
10. Cao, Thị Bích Thuỷ. Trách nhiệm pháp lý của người vận chuyển đối với khách bị lỡ chuyến trong hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường bộ : luận văn thạc sĩ luật học / Cao Thị Bích Thuỷ ; PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên hướng dẫn . - Hà Nội, 2003 . - 107 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng vận chuyển hành khách, Luật Dân sự, Vận chuyển hàng không, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002868
11. Châu, Thị Vân. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Châu Thị Vân ; TS. Nguyễn Thị Quế Anh hướng dẫn . - Hà Nội, 2007 . - 72 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bí mật kinh doanh, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001968-69
12. Chu, Nam Sơn. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng : khoá luận tốt nghiệp / Chu Nam Sơn . - Hà Nội, 1997 . - 40 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA738-39
13. Chu, Thị Thu Hương. Đánh giá yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của hàng giả trong hoạt động của quản lý thị trường : luận văn thạc sĩ luật học / Chu Thị Thu Hương ; TS. Trần Lê Hồng hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 64 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hàng giả, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001937,1976-1977

GVLA 000784


14. Chu, Bích Diệp. Bảo hộ quyền của người biểu diễn - Cơ sở pháp lý, tình hình thực hiện và phương hướng nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật : khoá luận tốt nghiệp / Chu Bích Diệp ; ThS. Quản Tuấn An hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 61 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ quyền người biểu diễn, Luật Dân sự, Người biểu diễn, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005464
15. Cù, Tuấn Hiến. Quyền sở hữu nhà ở của công dân : luận văn tốt nghiệp / Cù Tuấn Hiến ; Phạm Công Lạc hướng dẫn . - Hà Nội, 1989 . - 82 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Nhà ở, Quyền sở hữu nhà ở, Thừa kế nhà ở, Xây dựng cơ bản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA110
16. Cù, Ngô Ngọc Thịnh. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid và một số đề xuất nhằm phát huy những ưu điểm của hệ thống này tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Cù Ngô Ngọc Thịnh ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 57 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đăng ký nhãn hiệu, Luật Dân sự, Madrid, Nhãn hiệu quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005499
17. Cung, Văn Tám. Thừa kế theo pháp luật : khoá luận tốt nghiệp / Cung Văn Tám . - Hà Nội, 1997 . - 61 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA744-45
18. Đặng, Mạnh Tiến. Hợp đồng mua bán nhà ở một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Đặng Mạnh Tiến ; PTS. Đinh Ngọc Hiên hướng dẫn . - Hà Nội, 1997 . - 86 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng, Luật Dân sự, Mua bán, Nhà ở, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA666

DGVLA0068


19. Đặng, Thị Dạ Lan. Quyền nhân thân đối với hình ảnh của cá nhân theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Dạ Lan ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 67 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hình ảnh cá nhân, Luật Dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004602
20. Đặng, Thị Hoài Thu. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam trước những yêu cầu hội nhập WTO  : luận văn thạc sĩ luật học / Đặng Thị Hoài Thu ; TS. Lê Mai Anh hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001784

GVLA 000736


21. Đặng, Thị Hương Dung. Một số vấn đề về người thừa kế theo pháp luật : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Hương Dung ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 56 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Người thừa kế, Thừa kế, Việt Nam, Quyền thừa kế.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004608
22. Đặng, Thị Thắm. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân trong Bộ luật Dân sự năm 2005 : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Thắm ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 64 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hành vi dân sự, Luật Dân sự, Năng lực hành vi, Năng lực pháp luật, Pháp luật dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004565
23. Đặng, Thị Thu Hiền. Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đặng Thị Thu Hiền ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 61 tr. ; 28 cm. + file điện tử.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam, Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003594
24. Dang, Thi Thu Huyen. Le droit des marques Vietnamien dans le processus d'intergration economique et l'experience du droit Français en la matiere : mémoire du llm en droit / Dang Thi Thu Huyen ; Sous la diection: Dr. Dinh Trung Tung, Prof. Dr. Julien Canlobe . - Hanoi, 2004 . - 79 p. ; 27 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Pháp, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001661

GVLA 000621


25. Đặng, Thị Thu Huyền. Pháp luật về nhãn hiệu hàng hoá theo quy định của Việt Nam và cộng hoà Pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Đặng Thị Thu Huyền ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Trung Tụng, GS. Julien Canlorbe . - Hà Nội, 2004 . - 131 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Pháp, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001603

GVLA 000543


26. Đặng, Trường Sơn. Một số vấn đề về đăng ký bất động sản trong luật dân sự - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện : luận văn thạc sĩ luật học / Đặng Trường Sơn ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2009 . - 70 tr. ; 28 cm. + tóm tắt luận văn.

Từ khóa: Bất động sản, Dân sự, Luật Dân sự, Quan hệ pháp luật dân sự, Quyền tài sản, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003014-15
27. Đặng, Thị Hồng Tuyến. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực SHCN - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Đặng Thị Hồng Tuyến ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 69 tr. ; 28 cm + file tóm tắt.

Từ khóa: Cạnh tranh, Hành vi cạnh tranh, Luật Dân sự, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006130-31
28. Đặng, Thị Tâm. Bán đấu giá tài sản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Đặng Thị Tâm ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 71 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bán đấu giá, Hợp đồng, Luật Dân sự, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006538-39
29. Đặng, Thị Vân Anh. Bảo hộ sáng chế dược phẩm ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Đặng Thị Vân Anh; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 100 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế, Dược phẩm, Luật Dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006311-12
30. Đào, Hoàng Thắng. Hợp đồng vay tiền của hộ gia đình tại ngân hàng thương mại : luận văn thạc sĩ luật học / Đào Hoàng Thắng ; PGS. TS. Đinh Văn Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hộ gia đình, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng vay tiền, Luật Dân sự, Ngân hàng thương mại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001930; GVLA 000777
31. Đào, Thị Nhuận. Người lập di chúc và quyền của người lập di chúc : khoá luận tốt nghiệp / Đào Thị Nhuận ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 61 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di chúc, Luật Dân sự, Quyền của người lập di chúc, Việt Nam, Người lập di chúc.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004604
32. Đào, Thị Phương. Bảo hộ slogan - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Đào Thị Phương ; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Bảo hộ Slogan, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Thương hiệu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005537-38

33. Đào, Thị Phương. Hợp đồng thuê nhà ở : khoá luận tốt nghiệp / Đào Thị Phương ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2010 . - 56 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thuê nhà ở, Luật Dân sự, Việt Nam, Thuê nhà.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 003547
34. Đào, Thị Thảo. Di tặng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Đào Thị Thảo ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 91 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Di chúc, Di tặng, Luật Dân sự, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004807-08

35. Đào, Thị Thu An. Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ : luận văn tốt nghiệp / Đào Thị Thu An . - Hà Nội, 1996 . - 69 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Chủ phương tiện, Cơ quan bảo hiểm nhà nước, Tai nạn giao thông, Thiệt hại gián tiếp, Thiệt hại.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA261
36. Đào, Thị Thu Hồng. Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển đối với hành khách, hành lý và hàng hoá trong vận tải hàng không trên các đường bay nội địa Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Đào Thị Thu Hồng ; TS. Lê Mai Anh hướng dẫn . - Hà Nội, 2005 . - 78 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đường bay nội địa, Hàng hoá, Hành khách, Hành lý, Luật Dân sự, Người vận chuyển, Trách nhiệm dân sự, Vận tải hàng không, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001752; GVLA 000651
37. Đào, Hoàng Phương. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đào Hoàng Phương ; TS. Vương Thanh Thuý hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 51 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005478
38. Đèo, Thị Thuỷ. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng bảo hiểm tài sản : khoá luận tốt nghiệp / Đèo Thị Thuỷ ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 54 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hiểm tài sản, Hợp đồng bảo hiểm tài sản, Hợp đồng, Luật Dân sự, Việt Nam, Tài sản.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004619
39. Đèo, Thị Lan Hương. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thừa kế thế vị : luận văn thạc sĩ luật học / Đèo Thị Lan Hương; TS. Phạm Văn Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 70 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thừa kế, Luật Tố tụng dân sự, Thừa kế thế vị.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006351-52
40. Điêu, Ngọc Tuấn. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế theo pháp luật Việt Nam và cộng hoà Pháp : luận văn thạc sĩ luật học / Điêu Ngọc Tuấn ; Người hướng dẫn: TS. Phạm Công Lạc, GS. Olivier Bustin . - Hà Nội, 2004 . - 67 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế, Luật Dân sự, Pháp, Quyền sở hữu công nghiệp, Sáng chế, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001604; GVLA 000544
41. Dieu, Ngoc Tuan. Brevet d'invention selon le droit Vietnamien et Français : mémoire du llm en droit / Dieu Ngoc Tuan ; Sous la diection: Dr. Pham Cong Lac, Prof. Dr. Oliver Bustin . - Hanoi, 2004 . - 60 p. ; 27 cm.

Từ khóa: Bảo hộ sáng chế, Luật Dân sự, Pháp, Quyền sở hữu công nghiệp, Sáng chế, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001667; GVLA 000615
42. Đinh, Đồng Vang. Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Đinh, Đồng Vang ; TS. Vũ Thị Hải Yến hướng dẫn . - Hà Nội, 2013 . - 72 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Chủ sở hữu nhãn hiệu, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006208-09
43. Đinh, Hồng Ngân. Trách nhiệm dân sự trong hợp đồng : luận văn thạc sĩ luật học / Đinh Hồng Ngân ; TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2006 . - 83 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Luật Dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001992-93
44. Đinh, Thị An. Thực trạng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam hiện nay : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị An ; TS. Lê Ngọc Lâm hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 53 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Kiểu dáng công nghiệp, Luật Dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005471
45. Đinh, Thị Lan. Quyền chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và cơ chế pháp lý đảm bảo cho việc thực hiện quyền này : khóa luận tốt nghiệp / Đinh Thị Lan . - Hà Nội, 1997 . - 38 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng đất, Cơ chế pháp lý, Hộ gia đình, Hợp đồng, Quyền sử dụng đất, Thế chấp quyền sử dụng đất, Thừa kế quyền sử dụng đất.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA290
46. Đinh, Thị Tâm. Kiện đòi lại tài sản - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Đinh Thị Tâm ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 76 tr. ; 28 cm. + file tóm tắt.

Từ khóa: Kiện đòi lại tài sản, Luật Dân sự, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005658-59
47. Đinh, Thị Thuý Vân. Bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Đinh Thị Thuý Vân ; ThS. Kiều Thị Thanh hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 59 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004546
48. Đinh, Trọng Nghĩa. Bước đầu tìm hiểu các quy định của các Bộ luật Dân sự Việt Nam 1995 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài : khóa luận tốt nghiệp / Đinh Trọng Nghĩa ; Hà Hùng Cường hướng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 72 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Điều ước quốc tế, Hợp đồng, Pháp nhân, Quan hệ dân sự, Quyền sở hữu tài sản, Quyền tác giả, Tập quán quốc tế, Tư pháp quốc tế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA245
49. Đỗ, Ngọc Thanh. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá theo hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa kỳ : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Ngọc Thanh ; Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Văn Thanh, Prof. Hans Henrik Lidgard . - Hà Nội, 2004 . - 75 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, Bảo hộ, Hàng hóa, Hiệp định thưuơng mại, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 001628; GVLA 000586
50. Do, Ngoc Thanh. Protection of trademark under agreement between US - Vietnam on trade relations : master of law thesis / Do Ngoc Thanh ; Supervisors: Dr. Dinh Van Thanh, Prof. Hans Henrik Lidgard . - Hanoi, 2004 . - 52 p. ; 27 cm.

Từ khóa: Bảo hộ, Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: GVLA 000589
51. Đỗ, Thị Hằng. Cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Thị Hằng ; TS. Nguyễn Văn Quyền hướng dẫn . - Hà Nội, 2004 . - 115 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Bảo hộ, Hàng hoá.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002813
52. Đỗ, Thị Hồng. Xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Thị Hồng ; TS Trần Lê Hồng hướng dẫn . - Hà Nội, 2008 . - 85 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật Dân sự, Nhãn hiệu, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 002070-71
53. Đỗ, Văn Điệp. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng vay tài sản : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Văn Điệp ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 50 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng vay tài sản, Luật Dân sự, Tài sản, Vay tài sản, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004609
54. Đỗ, Xuân Hoà. Một số vấn đề công chứng giao dịch về tài sản ở Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Xuân Hoà ; PTS. Hoàng Thế Liên Hướng dẫn . - Hà Nội, 1998 . - 89 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Chứng cứ, Giao dịch, Tài sản, Thế chấp, Trách nhiệm công chứng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA634; DGVLA0020
55. Đỗ, Ngọc Sơn. Thừa kế quyền sử dụng đất  thực tiễn giải quyết các vụ án về thừa kế quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ luật học / Đỗ Ngọc Sơn ; PGS.TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2014 . - 69 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thừa kế, Quyền sử dụng đất, Hà Nội, Thừa kế quyền sử dụng đất.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 006370-71
56. Do, Thi Huong Nhu. Du nantissement a la sûreté de parts sociales et d'actions en droit vietnamien (Approche comparative, critiques et propositions) : thèse pour le doctorat de droit / Do Thi Huong Nhu ; Directeur de recherches: Christian Larroumet, Blandine Mallet-Bricout, Marie-Pierre Dumont . - Paris, 2005 . - 553 p. ; 28 cm.

Từ khóa: Biện pháp bảo đảm, Cầm cố, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005866
57. Đỗ, Trường Giang. Quyền xác định lại giới tính - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đỗ Trường Giang ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 63 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Giới tính, Luật Dân sự, Quyền xác định lại giới tính, Thay đổi giới tính, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005521
58. Đoàn, Hải Yến. Một số vấn đề về người thừa kế theo pháp luật : khoá luận tốt nghiệp / Đoàn Hải Yến ; TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Luật Dân sự, Người thừa kế, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004567
59. Đoàn, Thị Hằng. Huỷ bỏ hợp đồng dân sự và hậu quả pháp lý của hợp đồng bị huỷ bỏ : khoá luận tốt nghiệp / Đoàn Thị Hằng ; TS. Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 53 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Hợp đồng bị huỷ bỏ, Hợp đồng dân sự, Hủy bỏ hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004612
60. Đoàn, Thị Vân Anh. Phân chia di sản thừa kế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp / Đoàn Thị Vân Anh ; TS. Trần Thị Huệ hướng dẫn . - Hà Nội, 2012 . - 62 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Phân chia di sản thừa kế, Thừa kế, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 005520

61. Dương, Thị Cẩm Vân. Thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Dương Thị Cẩm Vân ; ThS. Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn . - Hà Nội, 2011 . - 82 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu công nghiệp, Việt Nam, Sở hữu trí tụê, Sở hữu công nghiệp.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA 004547

62. Dương, Thị Định. Một số vấn đề cơ bản về đối tượng điều chỉnh của luật dân sự Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Dương Thị Định ; PTS. Đinh Ngọc Hiên huớng dẫn . - Hà Nội, 1996 . - 77 tr. ; 28 cm.Từ khóa: Đối tượng điều chỉnh, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLA679; DGVLA0077

63. Dương, Thị Mai Hoa


Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương