LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Một số bất cập cần được sửa đổi, bổ sung trong Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác / Trần Thị Huệtải về 3.22 Mb.
trang22/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Một số bất cập cần được sửa đổi, bổ sung trong Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác / Trần Thị Huệ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2013, tr. 18 - 22 0686 – 3522.

Từ khóa: Cơ thể người, Ghép mô, Hiến mô, Hiến xác, Lấy mô, Lấy xác, Luật dân sự.
876. Trần, Thị Huệ. Một số bất cập của chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Trần Thị Huệ // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2013, tr. 18 - 23 9866 – 7535.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định hợp đồng, Luật dân sự, Việt Nam.
877. Trần, Thị Huệ. Một số bất cập trong quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở / Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Hợi // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2012, tr. 19 - 24.

Từ khóa: Hợp đồng mua bán nhà ở, Luật dân sự, Việt Nam.
878. Trần, Thị Huệ. Một số điểm bất cập về chế định thừa kế cần được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Trần Thị Huệ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2013, tr. 34 - 38 1859-4875.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định thừa kế, Luật dân sự, Thừa kế.
879. Trần, Thị Huệ. Một số vấn đề về áp dụng quy định tương tự của pháp luật / Trần Thị Huệ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 23/2014, tr. 28 - 32.

Từ khóa: Áp dụng quy định tương tự, Luật dân sự, Pháp luật, Việt Nam.
880. Trần, Thị Huệ. Một số vấn đề xác định di sản thừa kế / Trần Thị Huệ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/1999, tr. 29 - 32, 52.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật dân sự, Thừa kế, Xác định di sản thừa kế.
881. Trần, Thị Huệ. Một số vấn đề xác định di sản thừa kế / Trần Thị Huệ // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2006, tr. 2 - 7.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Tài sản chung, Thừa kế, Xác định di sản thừa kế.
882. Trần, Thị Huệ. Những nguyên tắc căn bản về thanh toán di sản trong Bộ luật dân sự / Trần Thị Huệ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2005, tr. 12 - 16.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản, Luật dân sự, Thanh toán di sản.
883. Trần, Thị Huệ. Thừa kế thế vị có được đặt ra theo quy định tại điều 644 và điều 646 Bộ luật dân sự hay không? / Trần Thị Huệ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/1997, tr. 35 - 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Thừa kế thế vị, Thừa kế, Luật dân sự.
884. Trần, Thị Hương. Chuyển giao hợp đồng / Trần Thị Hương // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2013, tr. 37 - 43.

Từ khóa: Chuyển giao hợp đồng, Hợp đồng, Luật dân sự.
885. Trần, Thị Ngân. Xác định hợp đồng đặt cọc có hiệu lực hay vô hiệu ? / Trần Thị Ngân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 14/2009, tr. 31 - 32.

Từ khóa: Hợp đồng có hiệu lực, Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng vô hiệu, Luật dân sự.
886. Trần, Thị Thu Hà. Về hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức / Trần Thị Thu Hà // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2014, tr. 1 - 3, 7.

Từ khóa: Điều kiện hình thức, Hợp đồng, Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng vô hiệu, Luật dân sự.
887. Trần, Thị Thu Hiền. Bàn về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay / Trần Thị Thu Hiền // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2012, tr. 56 - 57, 64.

Từ khóa: Hợp đồng chuyển nhượng, Luật dân sự, Quyền sử dụng đất, Tranh chấp hợp đồng.
888. Trần, Thị Thu Phương. Đề nghị giao kết hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt Nam / Trần Thị Thu Phương // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2012, tr. 44 - 54.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Giao kết hợp đồng.
889. Trần, Thị Thu Phương. Rà soát việc thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ chức thương mại thế giới về quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam từ một vụ kiện / Trần Thị Thu Phương // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2013, tr. 42 - 52.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam, WTO.
890. Trần, Tiến Cường. Quan hệ sở hữu và cơ chế bảo đảm quyền sở hữu trong tập đoàn kinh tế nhà nước - những tồn tại và hướng hoàn thiện / Trần Tiến Cường // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Pháp luật về Doanh nghiệp/2012, tr. 33 - 48.

Từ khóa: Luật dân sự, Quan hệ sở hữu, Quyền sở hữu, Kinh tế nhà nước.
891. Trần, Trung Kiên. Bảo hộ giống cây trồng theo Luật sở hữu trí tuệ khi Việt Nam là thành viên WTO / Trần Trung Kiên // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1/2007, tr. 45 - 47, 62.

Từ khóa: Bảo hộ độc quyền sáng chế, Bảo hộ giống cây trồng, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, WTO.
892. Trần, Văn Biên. Hình thức hoạt động theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 / Trần Văn Biền // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2006, tr. 14 - 19.

Từ khóa: Hình thức hợp đồng dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự.
893. Trần, Văn Biên. Pháp luật và vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường internet / Trần Văn Biên // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2009, tr. 45 - 51.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Internet, Luật công nghệ thông tin, Luật giao dịch điện tử, Thông tin cá nhân, Việt Nam.
894. Trần, Văn Biên. Vấn đề hụi, họ, biêu, phường trong pháp luật dân sự Việt Nam / Trần Văn Biên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 1/2007, tr. 39 - 41.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chủ họ, Họ có lãi, Họ không có lãi, Họ, Quyền chủ thể, Hụi, Biêu, Phường, Luật dân sự, Nghĩa vụ chủ thể.
895. Trần, Văn Duy. Thực hiện pháp luật về bảo hộ giống cây trồng / Trần Văn Duy // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 11/2013, tr. 57 - 61, 56 1859 – 2953.

Từ khóa: Bảo hộ giống cây trồng, Giống cây trồng, Luật dân sự.
896. Trần, Văn Duy. Vướng mắc trong giải quyết tranh chấp Hợp đồng vay tài sản và một số kiến nghị / Trần Văn Duy, Nguyễn Hương Lan // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 24/2011, tr. 33 - 39.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng vay tài sản, Tranh chấp hợp đồng, Việt Nam.
897. Trần, Văn Hải. Bảo hộ chương trình máy tính như đối tượng độc lập của quyền sở hữu trí tuệ / Trần Văn Hải // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2012, tr. 33 - 41.

Từ khóa: Luật Dân sự, Chương trình máy tính, Quyền sở hữu trí tuệ, Bảo hộ.
898. Trần, Văn Hải. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh / Trần Văn Hải // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2012, tr. 18 - 23, 27.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Luật dân sự, Quyền tác giả, Tác phẩm phái sinh, Việt Nam.
899. Trần, Văn Hải. Những bất cập trong quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan / Trần Văn Hải // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2010, tr. 13 - 18.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền nhân thân, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ.
900. Trần, Văn Thuân. Vấn đề xâm phạm quyền tác giả trong Bộ luật hình sự và Luật sở hữu trí truệ / Trần Văn Thuân // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2007, tr. 35 - 37, 55.

Từ khóa: Bộ luật hình sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Xâm phạm quyền tác giả, Luật hình sự, Luật dân sự.
901. Trần, Văn Trung. Một số quy định mới về tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Trần Văn Trung // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 02/2006, tr. 31 - 33.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền sở hữu, Quyền tài sản.
902. Trần, Văn Trung. Xác định hợp đồng đặt cọc có hiệu lực hay vô hiệu / Trần Văn Trung // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2009, tr. 36, 48.

Từ khóa: Hợp đồng có hiệu lực, Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng vô hiệu, Luật dân sự.
903. Trần, Văn Tuân. Một số ý kiến về việc giải quyết yêu cầu chia tài sản chung đối với di sản thừa kế đã hết thời hiệu kiện về thừa kế / Trần Văn Tuân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 14/2010, tr. 18 - 20, 23.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật dân sự, Phân chia di sản thừa kế, Tài sản chung, Thừa kế.
904. Trần, Văn Tuân. Một số ý kiến về việc xác định phần vô hiệu của di chúc / Trần Văn Tuân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/1999, tr. 12 - 14.

Từ khóa: Bản di chúc, Luật dân sự, Quyền thừa kế, Việt Nam, Di chúc vô hiệu.
905. Trần Văn Tuân. Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp hợp đồng dân sự / Trần Văn Tuân // Toà án, Số 11/1999.

Từ khóa: Luật dân sự, Tố tụng dân sự, Tranh chấp hợp đồng dân sự, Ký kết hợp đồng, Khởi kiện trước toà, Việt Nam.
906. Trần, Văn Tuân. Tuyên bố một người là đã chết với việc chia di sản thừa kế của người đó trong cùng một vụ án / Trần Văn Tuân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/1998, tr. 10 - 12.

Từ khóa: Chia di sản thừa kế, Tuyên bố chết, Thừa kế, Luật dân sự.
907. Trần, Việt Anh. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm dân sự trong hợp đồng / Trần Việt Anh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 13/2011, tr. 34 - 38.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng, Miễn trừ trách nhiệm dân sự, Trách nhiệm dân sự, Vi phạm hợp đồng.
908. Trần, Việt Anh. So sánh trách nhiệm dân sự trong hợp đồng và trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng / Trần Việt Anh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2011, tr. 38 - 41, 50.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng, Trách nhiệm dân sự.
909. Trần, Đình Chi. Các quy định về đối tượng nhận ủy quyền trong Bộ luật dân sự / Trần Đình Chi // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2014, tr. 25 - 26.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Đối tượng nhận ủy quyền.
910. Trần, Đông Tùng. Kinh nghiệm khi ngân hàng nhận thế chấp tài sản là hàng hóa lưu kho / Trần Đông Tùng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 8/2012, tr. 8 - 10.

Từ khóa: Hàng hóa lưu kho, Ngân hàng, Thế chấp tài sản.
911. Trần, Dương Công. Trao đổi bài viết: "Hủy giao dịch dân sự tái pháp luật trong một vụ án cụ thể" / Trần Dương Công // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 10/2012, tr. 55 - 56.

Từ khóa: Hủy giao dịch dân sự, Luật dân sự, Vụ án.
912. Trần, Việt Hưng. Hoàn thiện thủ tục giải quyết bồi thường theo quy định Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Trần Việt Hưng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2015, tr. 47 - 51.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Việt Nam.
913. Trần, Việt Hưng. Quản lý nhà nước về công tác bồi thường và kiến nghị hoàn thiện / Trần Việt Hưng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 49 - 61.

Từ khóa: Công tác bồi thường, Luật dân sự, Luật hành chính, Quản lý nhà nước.
914. Trần, Viết Long. Pháp luật thừa kế Việt Nam - Lào dưới góc nhìn luật so sánh / Trần Viết Long // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2014, tr. 54 - 58, 64.

Từ khóa: Lào, Luật dân sự, Thừa kế, Việt Nam.
915. Trịnh, Đức Thảo. Hai lý thuyết và hai loại trách nhiệm bồi thường nhà nước / Trịnh Đức Thảo // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1/2008, tr. 32 - 36.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm đền bù tổn thất, Trách nhiệm thay thế.
916. Trịnh, Duy Tám. Xác định thời hiện khởi kiện trong pháp luật dân sự / Trịnh Duy Tám // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 15/2013, tr. 31 - 35.

Từ khóa: Luật dân sự, Thời hiện khởi kiện, Xác định thời hiện khởi kiện.
917. Trịnh, Tiến Việt. Trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng trong vụ án tai nạn giai thông / Trịnh Tiến Việt // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2000, tr. 20 - 21.

Từ khóa: Việt Nam, Bồi thường ngoài hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Luật giao thông, Tai nạn giao thông.
918. Trịnh, Thị Thu Phương. Bàn về quy định "Di chúc của vợ chồng" trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Trịnh Thị Thu Phương // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2014, tr. 27 - 29.

Từ khóa: Luật dân sự, Di chúc, Bộ luật dân sự, Thừa kế.
919. Trịnh, Tuấn Anh. Hướng hoàn thiện khái niệm tài sản khi sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005 / Trịnh Tuấn Anh // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 10/2015, tr. 32 - 37, 31.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Tài sản, Khái niệm.
920. Trương, Hồng Quang. Các quy định về quyền nhân thân trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Trương Hồng Quang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2015, tr. 12 - 20.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam.
921. Trương, Hồng Quang. Góp ý các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Trương Hồng Quang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2015, tr. 16 - 19.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự.
922. Trương, Hồng Quang. Góp ý Điều 40 về quyền xác định lại giới tính của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Trương Hồng Quang // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2015, tr. 36 - 41.

Từ khóa: Chuyển đổi giới tính, Chuyển giới, Dự thảo Bộ luật Dân sự, Giới tính, Luật Dân sự, Xác định lại giới tính.
923. Trương, Hồng Quang. Quyền dân sự của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới trong phần những quy định chung của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Trương Hồng Quang // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 20/2014, tr. 42 - 49.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền dân sự, Người đồng tính, Người song tính, Bộ luật dân sự.
924. Trương, Hồng Quang. Về quyền xác định giới tính và quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính tại Việt Nam / Trương Hồng Quang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2014, tr. 32 - 39.

Từ khóa: Luật hiến pháp, Luật dân sự, Quyền xác định giới tính, Quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính, Giới tính, Việt Nam.
925. Trương, Thanh Đức. Những điều không thể về giao dịch bảo đảm / Trương Thanh Đức // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 24/2009, tr. 28 - 32.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch  bảo đảm, Hợp đồng bảo đảm, Việt Nam.
926. Trương, Thanh Đức. Pháp luật đăng ký tài sản tại Việt Nam nhìn từ góc độ của người dân, doanh nghiệp / Trương Thanh Đức // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 10/2014, tr. 26 - 28, 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Đăng ký tài sản, Doanh nghiệp, Việt Nam.
927. Trương, Thị Mỹ Hạnh. Quy định về chuyển giao quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự trong Bộ luật Dân sự / Trương Thị Mỹ Hạnh // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 14/2015, tr. 25 - 29.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Chuyển giao quyền, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự.
928. Trương, Thị Mỹ Hạnh. Trở thành người thế quyền khi đã thực hiện thay nghĩa vụ trong quan hệ dân sự / Trương Thị Mỹ Hạnh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2015, tr. 8 - 10.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Người thế quyền, Quan hệ dân sự.
929. Từ Ninh. Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường nhà nước / Từ Ninh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề: Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2011, tr. 3 - 17.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Trách nhiệm bồi thường nhà nước, Trách nhiệm bồi thường, Luật dân sự.
930. Tuấn, Đạo Thanh. Bàn về điều kiện trong hợp đồng tặng cho tài sản / Tuấn Đạo Thanh, Phạm Thu Hằng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2014, tr. 45 - 49.

Từ khóa: Điều kiện, Hợp đồng tặng cho tài sản, Luật dân sự.
931. Tuấn, Đạo Thanh. Bàn về tài sản hình thành trong tương lai trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm / Tuấn Đạo Thanh, Phạm Thu Hằng // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 1/2014, tr. 16 - 20.

Từ khóa: Giao dịch bảo đảm, Luật dân sự, Tài sản.
932. Tuấn, Đạo Thanh. Một số vấn đề về chủ thể là người dưới mười tám tuổi trong hoạt động công chứng / Tuấn Đạo Thanh, Đặng Trung Kiên // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2014, tr. 40 - 46.

Từ khóa: Chủ thể, Công chứng, Hoạt động công chứng, Luật hành chính.
933. Tuấn, Đạo Thanh. Trách nhiệm dân sự của công chứng viên và người có thẩm quyền chứng thực / Tuấn Đạo Thanh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2004, tr. 10 - 15.

Từ khóa: Công chứng viên, Luật dân sự, Thẩm quyền chứng thực, Trách nhiệm dân sự.
934. Tuấn, Đạo Thanh. Vai trò của hợp đồng uỷ quyền đối với giao dịch có liên quan tới bất động sản / Tuấn Đạo Thanh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2011, tr. 35 - 39.

Từ khóa: Bất động sản, Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự, Hợp đồng uỷ quyền, Việt Nam.
935. Tưởng, Bằng Lượng. Đất "công" có coi là di sản? / Tưởng Bằng Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2001, tr. 19 - 22.

Từ khóa: Đất công, Di sản, Thừa kế, Luật dân sự.
936. Tưởng, Bằng Lượng. Di chúc bằng văn bản hay di chúc bằng miệng có giá trị pháp lý? / Tưởng Bằng Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2002, tr. 22 - 24.

Từ khóa: Di chúc bằng miệng, Di chúc bằng văn bản, Di chúc, Luật dân sự.
937. Tưởng, Bằng Lượng. Khi nào giao dịch đặt cọc có hiệu lực pháp luật và khi nào thì vô hiệu / Tưởng Bằng Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2002, tr. 1 - 3.

Từ khóa: Hiệu lực giao dịch, Giao dịch đặt cọc, Giao dịch vô hiệu, Luật dân sự.
938. Tưởng, Bằng Lượng. Một hợp đồng mua bán nhà không hợp pháp / Tưởng Bằng Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/1999, tr. 9 - 11.

Từ khóa: Hợp đồng, Hợp đồng giản đơn, Hợp đồng không hợp lệ, Hợp đồng mua bán nhà, Luật đất đai, Việt Nam, Luật dân sự.
939. Tưởng Bằng Lượng. Một số ý kiến về chương thừa kế quyền sử dụng đất / Tưởng Bằng Lượng // Toà án, Số 12/1999.

Từ khóa: Luật đất đai, Luật dân sự, Tài sản thừa kế, Người lập di chúc, Việt Nam.
940. Tưởng, Bằng Lượng. Sở hữu chung theo phần hay sở hữu chung hợp nhất / Tưởng Bằng Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/1999, tr. 20 - 21.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu theo phần, Sở hữu chung hợp nhất, Sở hữu chung, Việt Nam.
941. Tưởng, Duy Lượng. "Thừa kế theo di chúc" trong Bộ luật dân sự (tiếp theo Tạp chí dân chủ và Pháp luật số 1/2000)  / Tưởng Duy Lượng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2000, tr. 18 - 20.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc, Luật dân sự, Thừa kế.
942. Tưởng, Duy Lượng. Có được thỏa thuận phạt nhiều lần về một vi phạm, thỏa thuận lãi chồng lãi trong hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tín dụng không? (kỳ I) / Tưởng Duy Lượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 24/2013, tr. 27 - 33.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng vay tài sản, Hợp đồng tín dụng.
943. Tưởng, Duy Lượng. Có được thỏa thuận phạt nhiều lần về một vi phạm, thỏa thuận lãi chồng lãi trong hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tín dụng không? (tiếp theo kỳ trước và hết) / Tưởng Duy Lượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 1/2014, tr. 24 - 33.

Từ khóa: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay tài sản, Luật dân sự, Luật ngân hàng.
944. Tưởng, Duy Lượng. Hướng xử lý việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà, đất nhưng nhờ người khác đứng tên hộ / Tưởng Duy Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2008, tr. 17 - 23.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Giao dịch vô hiệu, Quyền sở hữu.
945. Tưởng, Duy Lượng. Một số vấn đề về hụi, họ, biêu, phường / Tưởng Duy Lượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 9/2007, tr. 20 - 23.

Từ khóa: Biêu, Bộ luật dân sự, Họ, Hụi, Phường, Luật dân sự.
946. Tưởng, Duy Lượng. Một vài suy nghĩ về những quy định chung trong phần chuyển quyền sử dụng đất, thẩm quyền giải quyết và hướng xử lý một vài tranh chấp chuyển quyền sử dụng đất được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 (tiếp theo và hết) / Tưởng Duy Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2006, tr. 16 - 27.

Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Luật dân sự, Luật đất đai, Quyền sử dụng đất.
947. Tưởng, Duy Lượng. Một vài suy nghĩ về những quy định chung trong phần chuyển quyền sử dụng đất, thẩm quyền giải quyết và hướng xử lý một vài tranh chấp chuyển quyền sử dụng đất được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Tưởng Duy Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2006, tr. 29 - 37.

Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Luật dân sự, Luật đất đai, Quyền sử dụng đất.
948. Tưởng, Duy Lượng. Một vài vấn đề giám hộ / Tưởng Duy Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2006, tr. 38 - 41.

Từ khóa: Giám hộ, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự.
949. Tưởng, Duy Lượng. Nguyên tắc tính mức bồi thường do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm hại / Tưởng Duy Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2003, tr. 5 - 10.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Việt Nam.
950. Tưởng, Duy Lượng. Nguyên tắc tính mức bồi thường do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm / Tưởng Duy Lượng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2003, tr. 8 - 12.

Từ khóa: Bồi thường, Nhân phẩm, Danh dự, Uy tín, Nguyên tắc bồi thường, Luật dân sự.
951. Tưởng, Duy Lượng. Thử giải thích điều 247 Bộ luật dân sự / Tưởng Duy Lượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2007, tr. 28 - 32.

Từ khóa: Bất động sản, Bộ luật dân sự, Quyền sở hữu bất động sản, Quyền tài sản,, Thời hiệu hưởng quyền dân sự, Luật dân sự.
952. Tưởng, Duy Lượng. Về khái niệm sự kiện bất khả kháng và trở ngại khách quan / Tưởng Duy Lượng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2015, tr. 18 - 21, 44.

Từ khóa: Luật Dân sự, Sự kiện bất khả kháng, Trở ngại khách quan.
953. Tưởng, Duy Lượng. Về thời hiệu hưởng quyền dân sự được quy định tại điều 255 Bộ luật dân sự năm1995 / Tưởng Duy Lượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 24/2007, tr. 23 - 26.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Thời hiệu, Quyền dân sự, Thời hiệu khởi kiện, Nghĩa vụ dân sự.
954. Vài khía cạnh về bản quyền // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2000, tr. 57.

Từ khóa: Hiệu lực bản quyền, Luật bảo vệ bản quyền, Sáng tác thuê.
955. Văn bản pháp luật: Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25-1-1999 hướng dẫn một số quy định tại nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 của uỷ ban thường vụ Quốc hội // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/1999, tr. 42 - 47.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Quy định, Quyết định, Thông tư liên tịch số 01, Thường vụ Quốc hội, Việt Nam.
956. Văn, Danh Hồng. Một số vấn đề cần lưu ý để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 388 trong năm 2006 / Văn Danh Hồng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 03/2006, tr. 36 - 38.

Từ khóa: Án oan sai, Bồi thường thiệt hại, Hoạt động tố tụng hình sự, Luật dân sự, Nghị quyết 388.
957. Vân Hà.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương