LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 3.22 Mb.
trang20/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Thực thi pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại - một số vướng mắc pháp lí và đề xuất hoàn thiện / Phạm Thị Giang Thu, Nguyễn Ngọc Lương // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2011, tr. 48 - 54, 68.

Từ khóa: Giao dịch bảo đảm, Góp vốn, Hoạt động tín dụng, Ngân hàng thương mại, Tài sản bảo đảm.
712. Phạm, Thị Hằng. Bản án không quyết định về việc người chiếm hữu, sử dụng, quản lý phần di sản hết thời hiệu được tiếp tục quản lý di sản đó / Phạm Thị Hằng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2015, tr. 29 - 31, 36.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật dân sự, Người chiếm hữu, Người quản lý, Người sử dụng.
713. Phạm, Thị Phượng. Vài nét về quá trình phát triển của pháp luật về quyền sở hữu của người nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay / Phạm Thị Phượng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2004, tr. 60 - 64.

Từ khóa: Luật Dân sự, Quyền sở hữu của người nước ngoài, Quyền sở hữu.
714. Phạm, Thị Trang. Nguyên cứu so sánh về hình thức di chúc theo quy định của pháp luật dân sự Nhật Bản và pháp luật dân sự Việt Nam / Phạm Thị Trang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2014, tr. 39 - 44, 64.

Từ khóa: Di chúc, Hình thức di chúc, Luật dân sự, Nhật Bản, Việt Nam.
715. Phạm, Thu Hằng. Bồi thường oan sai cần quyết liệt hơn / Phạm Thu Hằng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/2014, tr. 53 - 56.

Từ khóa: Bồi thường oan sai, Bồi thường, Luật dân sự.
716. Phạm, Trí Hùng. Hoàn thiện hơn nữa các quy định trong dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá / Phạm Trí Hùng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 6/2012, tr. 34 - 36.

Từ khóa: Biện pháp cấm quảng cáo, Biện pháp cấm tài trợ, Biện pháp ngăn ngừa, Luật hành chính, Thuốc lá, Xúc tiến thương mại.
717. Phạm, Văn Bằng. Những vấn đề đặt ra về chế định thừa kế khi sửa đổi Bộ luật dân sự / Phạm Văn Bằng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 5/2014, tr. 32 - 44.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Người thừa kế, Quan hệ thừa kế, Thừa kế.
718. Phạm, Văn Bằng. Tổ hợp tác - những vấn đề đặt ra khi sửa đỏi Bộ luật dân sự năm 2005 / Phạm Văn Bằng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 11/2012, tr. 44 - 49.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Tổ hợp tác, Việt Nam.
719. Phạm, Văn Đàm. Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng và những vướng mắc khi công chứng hợp đồng bảo đảm / Phạm Văn Đàm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2012, tr. 29 - 32.

Từ khóa: Công chứng, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng tín dụng, Việt Nam.
720. Phạm, Văn Hiểu. Những bất cập về thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành / Phạm Văn Hiểu // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 8/2007,  tr. 19 - 22.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Quyền sở hữu, Thời hiệu khởi kiện, Thừa kế, Luật dân sự.
721. Phạm, Văn Hiểu. Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế trong pháp luật dân sự hiện hành một số bất cập / Phạm Văn Hiểu // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2007, tr. 49 - 50, 52.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Thời hiệu khởi kiện, Thời hiệu, Thừa kế, Luật dân sự.
722. Phạm, Văn Lợi. Bản chất của bản lãnh bằng quyền sử dụng đất / Phạm Văn Lợi // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2013, tr. 32 - 35.

Từ khóa: Bảo lãnh, Luật dân sự, Quyền sử dụng đất.

723. Phạm, Văn Thiện. Trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong các vụ án hình sự / Phạm Văn Thiện // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2001, tr. 69 - 73.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường, Luật dân sự, Trách nhiệm liên đới, Vụ án hình sự.
724. Phạm, Văn Thiệu. Cần sửa đổi, bổ sung điều 658 Bộ luật dân sự / Phạm Văn Thiệu // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2002, tr. 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc, Định đoạt tài sản, Quyền lập di chúc.
725. Phạm, Văn Thiệu. Vấn đề xác định thẩm quyền giải quyết bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra / Phạm Văn Thiệu // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2002, tr. 5 - 7.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Quyết định hành chính, Luật dân sự.
726. Phạm, Văn Thiệu. Về những quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 2005 / Phạm Văn Thiệu // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 23/2005, tr. 14 - 22.

Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng đất, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Quyền sở hữu, Tài sản, Thừa kế.
727. Phạm, Văn Tuyết. Bàn về biện pháp bảo lãnh / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/1999, tr. 30 - 33.

Từ khóa: Bảo lãnh dân sự, Bảo lãnh nghĩa vụ, Bảo lãnh quyền, Bảo lãnh, Biện pháp bảo lãnh, Việt Nam.
728. Phạm, Văn Tuyết. Bàn về khái niệm thừa kế / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2002, tr. 45 - 47.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế.
729. Phạm, Văn Tuyết. Bàn về việc bảo lãnh / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số1/1999, tr. 30 - 33.

Từ khóa: Bảo lãnh, Luật dân sự, Thời hạn bảo lãnh, Thời điểm bảo lãnh, Hình thức bảo lãnh, Đối tượng bảo lãnh, Phạm vi bảo lãnh.
730. Phạm, Văn Tuyết. Các thời điểm trong hợp đồng dân sự / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2011, tr. 50 - 54.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hiệu lực hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Nghĩa vụ hợp đồng, Thời điểm.
731. Phạm, Văn Tuyết. Cần xác định nội dung cụm từ "Những người có quyền thừa kế di sản của nhau" trong Điều 644 Bộ luật dân sự / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2005, tr. 42 - 45.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản, Luật dân sự, Người có quyền thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế di sản.
732. Phạm, Văn Tuyết. Di chúc và vấn đề hiệu lực của di chúc / Phạm Văn tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6 /1995, tr. 41 - 47.

Từ khóa: Di chúc bất hợp pháp, Di chúc hợp pháp, Di chúc miệng, Di chúc, Hiệu lực di chúc, Luật dân sự, Thừa kế.
733. Phạm, Văn Tuyết. Góp ý về chế định thừa kế trong Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi / Phạm Văn Tuyết // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2015, tr. 12 - 16.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Thừa kế.
734. Phạm, Văn Tuyết. Hoàn thiện quy định về thừa kế trong Bộ luật dân sự / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 76 - 82.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế, Việt Nam, Bộ luật dân sự.
735. Phạm, Văn Tuyết. Hợp đồng mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá (hợp đồng giao dịch) nhìn từ góc độ Luật dân sự / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2006, tr. 67 - 70.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật thương mại, Mua bán hàng hoá, Sở giao dịch hàng hoá.
736. Phạm, Văn Tuyết. Một số kiến  nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự về cá nhân / Phạm Văn Tuyết // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề tháng 8/2013, tr. 11 - 16.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Cá nhân, Luật dân sự.
737. Phạm, Văn Tuyết. Những vướng mắc của Bộ luật dân sự về giao dịch, hợp đồng và nghĩa vụ có điều kiện / Phạm Văn Tuyết // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2011, tr. 19 - 22.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch có điều kiện, Hợp đồng có điều kiện, Nghĩa vụ có điều kiện, Luật dân sự.
738. Phạm, Văn Tuyết. Phân biệt các cơ chế bảo hiểm ở Việt Nam / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2007, tr. 63 - 70.

Từ khóa: Bảo hiểm dân sự, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bộ luật dân sự, Hợp đồng bảo hiểm.
739. Phạm, Văn Tuyết. Quyền sở hữu và các vật quyền khác trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 92 - 96.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Vật quyền.
740. Phạm, Văn Tuyết. Tư cách chủ thể của cá nhân khi tham gia giao dịch dân sự / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2004, tr. 55 - 58.

Từ khóa: Cá nhân, Giao dịch dân sự, Luật dân sự, Năng lực hành vi dân sự, Việt Nam.
741. Phạm, Văn Tuyết. Tuyên bố chết đối với cá nhân và giải quyết hậu quả khi họ còn sống trở về / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2000, tr. 52 - 58.

Từ khóa: Cá nhân, Luật dân sự, Năng lực pháp luật, Tuyên bố chết.

742. Phạm, Văn Tuyết. Vấn đề người được hưởng di sản không phụ thuộp vào nội dung của di chúc / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/1995, tr. 43 - 45, 48.Từ khóa: Di chúc theo pháp luật, Di chúc theo thừa kế, Luật dân sự, Nghĩa vụ nuôi dưỡng, Pháp lệnh thừa kế, Thừa kế.
743. Phạm, Văn Tuyết. Về khái niệm tác giả và đồng tác giả của tác phẩm / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2009, tr. 43 - 47.

Từ khóa: Đồng tác giả, Tác giả, Tác phẩm, Việt Nam.
744. Phạm, Văn Tuyết. Về sự tương đồng và khác biệt giữa nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2006, tr. 55 - 59.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm dân sự.
745. Phạm, Văn Tuyết. Xung quanh việc xác định “hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật” / Phạm Văn Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1996, tr. 45 - 48.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc, Di sản, Luật dân sự, Thừa kế, Truất quyền hưởng di sản, Thừa kế theo pháp luật.
746. Phạm, Vũ Ngọc Quang. Cần áp dụng đúng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng về lãi suất / Phạm Vũ Ngọc Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2014, tr. 33 - 41.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng tín dụng, Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, Lãi suất.
747. Phạm, Vũ Ngọc Quang. Cần có thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra / Phạm Vũ Ngọc Quang // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2012, tr. 45 - 53.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hướng dẫn thi hành, Luật dân sự, Nguồn nguy hiểm cao độ, Thông tư liên tịch.
748. Phạm, Ngọc Kim Long. Cơ chế tự bảo vệ quyền dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Phạm Ngọc Kim Long // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 55 - 59.

Từ khóa: Bảo vệ, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Quyền dân sự.
749. Phạm, Quang Hùng. Bàn về việc yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước / Phạm Quang Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2015, tr. 33 - 36, 47.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Nhà nước, Trách nhiệm bồi thường.
750. Phạm, Thị Bích Phượng. Một số vấn đề về thừa kế thế vị trong trường hợp con riêng với bộ dượng, mẹ kế / Phạm Thị Bích Phượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 15/2014, tr. 20 - 22.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế, Thừa kế thế vị, Con riêng, Bố dượng, Mẹ kế.
751. Phạm, Thị Thanh Phước. Tòa án thụ lý, giải quyết yêu cầu tuyên bố bà Đặng Thị L. mất năng lực hành vi dân sự là đúng quy định của pháp luật / Phạm Thị Thanh Phước, Bùi Thị Tố Nga // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2014, tr. 21 - 24.

Từ khóa: Luật dân sự, Mất năng lực hành vi dân sự, Năng lực hành vi dân sự.
752. Phạm, Thị Thúy Liễu. Một số vấn đề pháp lý khi sử dụng tên thương mại và chỉ dẫn thương mại / Phạm Thị Thúy Liễu // Thanh tra. Thanh tra Chính phủ, Số 2/2015, tr. 33 - 34.

Từ khóa: Luật dân sự, Tên thương mại, Chỉ dẫn thương mại.
753. Phạm, Văng Bằng. Chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng những vấn đề đặt ra khi sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005 / Phạm Văng Bằng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2013, tr. 9 - 15 9866 – 7535.

Từ khóa: Luật dân sự, Bồi thường thiệt hại, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bộ luật dân sự.
754. Phan, Hữu Thư. Bồi thường thiệt hại dân sự trong vụ án kinh tế / Phan Hữu Thư // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/1999, tr. 8 - 11, 26.

Từ khóa: Vụ án kinh tế, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Thiệt hại dân sự, Tố tụng dân sự, Việt Nam.
755. Phan, Hữu Thư. Các vấn đề dân sự trong Quốc triều hình luật / Phan Hữu Thư // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/1996, tr. 59 - 63.

Từ khóa: Hương hoả, Luật dân sự, Quốc triều hình luật, Tài sản riêng vợ chồng, Thừa kế.
756. Phan, Hữu Thức. Một số ý kiến về Hình sự hoá (HSH) Dân sự hoá (DSH) và Hành chính hoá (HCH: nguyên nhân và giải pháp phòng, chống / Phan Hữu Thức // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/1999, tr. 58 - 63.

Từ khóa: Dân sự hoá, Hành chính hoá, Hình sự hoá, Kinh tế xã hội, Việt Nam.
757. Phan, Hữu Thư. Một số vấn đề xử lý tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh / Phan Hữu Thư // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/1997, tr. 25 - 28.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Tài sản cầm cố, Tài sản được bảo lãnh, Tài sản thế chấp, Xử lý tài sản bằng thế chấp, Luật dân sự.
758. Phan, Hữu Thư. Tài sản trong Luật dân sự / Phan Hữu Thư // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/1995, tr. 51 - 53.

Từ khóa: Bất động sản, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền tài sản, Tài sản.
759. Phan, Huy Hồng. Bàn về đổi mới chế định pháp nhân trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Phan Huy Hồng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 28 - 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định pháp nhân, Luật dân sự, Pháp nhân.
760. Phan, Huy Hồng. Bảo lãnh trong Bộ luật dân sự của CHLB Đức và một số liên hệ với bảo lãnh trong Bộ luật dân sự của CHXHCN Việt Nam / Phan Huy Hồng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 1/2015, tr. 48 - 56.

Từ khóa: Bảo lãnh, Bộ luật dân sự, Cộng hòa liên bang Đức, Luật dân sự, Việt Nam.

761. Phan, Như Hương. Về hợp đồng vay tài sản / Phan Như Hương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2000, tr. 25 - 26.Từ khóa: Chứng cứ cho vay, Hợp đồng vay có lãi, Hợp đồng vay không lãi, Hợp đồng vay mượn, Luật dân sự, Việt Nam, Hợp đồng vay tài sản.
762. Phan, Tấn Pháp. Giao dịch dân sự vô hiệu và hiệu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức / Phan Tấn Pháp // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 6/2002, tr. 29 - 30.

Từ khóa: Giao dịch dân sự vô hiệu, Hình thức giao dịch, Luật dân sự, Hậu quả pháp lý.
763. Phan, Tấn Pháp. Mối quan hệ giữa di tặng với di sản thừa kế / Phan Tấn Pháp, Nguyễn Nho Hoàng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2012, tr. 29 - 35.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Di tặng, Luật dân sự, Thừa kế, Việt Nam.
764. Phan, Tấn Pháp. Quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian / Phan Tấn Pháp, Nguyễn Nho Hoàng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/2012, tr. 28 - 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Nghệ thuật dân gian, Quyền sở hữu trí tuệ, Tác phẩm văn học, Việt Nam.
765. Phan, Thị Hải Anh. Vấn đề xác định thiệt hại trong bồi thường thiệt hai do tính mạng, sức khoẻ bị xâm hại / Phan Thị Hải Anh, Điêu Ngọc Tuấn // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2004, tr. 5 - 11.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Thiệt hại, Việt Nam, Xác định thiệt hại.
766. Phan, Thị Vân Hương. Những ý kiến khác nhau về giải quyết một vụ tranh chấp hợp đồng thuê nhà / Phan Thị Vân Hương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2011, tr. 48 - 50.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng thuê nhà.
767. Phan, Thông Anh. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng ở Việt Nam / Phan Thông Anh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2013, tr. 103 - 110 1859 – 2953.

Từ khóa: Hợp đồng, Luật dân sự, Pháp luật hợp đồng, Việt Nam.
768. Phan, Vũ Linh. Một số vấn đề bàn về điều 642 của Bộ luật dân sự năm 2005 / Phan Vũ Linh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 19/2012, tr. 13 - 16.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Từ chối nhận di sản.
769. Phan, Vũ Linh. Một số vấn đề bàn về lãi suất của hợp đồng vay tài sản / Phan Vũ Linh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2014, tr. 51 - 54.

Từ khóa: Hợp đồng vay tài sản, Lãi suất, Luật dân sự.
770. Phan, Ngọc Tâm. Học thuyết về sự lu mờ nhãn hiệu và sự vận dụng của học thuyết này trong pháp luật liên minh châu Âu và pháp luật Việt Nam / Phan Ngọc Tâm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2011, tr. 32 - 36, 49.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Luật dân sự, Nhãn hiệu.

771. Phan, Ngọc Tâm. Một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng / Phan Ngọc Tâm // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2011, tr. 55 - 64.Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, Luật dân sự, Nguyên tắc pháp quyền, Việt Nam.
772. Phan, Ngọc Tâm. Quản lý và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong thương mại toàn cầu - Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam / Phan Ngọc Tâm // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 11/2011, tr. 14 - 17.

Từ khóa: Luật sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Thế giới, Toàn cầu hoá, Việt Nam.
773. Phan, Thị Hồng. Người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 / Phan Thị Hồng // Nghề luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2014, tr. 35 - 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hành vi dân sự, Mất năng lực, Năm 2005, Việt Nam.
774. Phan, Thị Hồng. Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo Bộ luật dân sự năm 2015 / Phan Thị Hồng // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 1/2015, tr. 35 - 39.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc, Luật dân sự, Thừa kế.
775. Phùng, Bích Ngọc. Các biện pháp bảo vệ quyền nhân thân đối với hình ảnh của cá nhân / Phùng Bích Ngọc // Dân chủ và pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2014, tr. 17 - 21.

Từ khóa: Bảo vệ, Luật dân sự, Pháp luật, Quyền con người.
776. Phùng, Bích Ngọc. Luận bàn về quyền nhân thân đối với hình ảnh của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 / Phùng Bích Ngọc // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2012, tr. 37 - 42.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hình ảnh, Luật dân sự, Quyền nhân thân.
777. Phùng, Thị Phong Lan. Những bất cập trong hoạt động chứng thực hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp xã / Phùng Thị Phong Lan // Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính Quốc gia, Số 8/2013, tr. 65 - 68.

Từ khóa: Chứng thực hộ tịch, Giải pháp, Hộ tịch, Thực trạng, Ủy ban nhân dân cấp xã, Việt Nam.
778. Phùng, Trung Tập. Bàn thêm về các quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Phùng Trung Tập // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 17/2013, tr. 36 - 38, 35.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Cá nhân, Luật dân sự, Quyền nhân thân.
779. Phùng, Trung Tập. Bảo đảm sự nhất thể hoá về hình thức, cơ cấu và nội dung một số điều luật tại phần quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật dân sự / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 49 - 52.

Từ khóa: Luật dân sự, Quan hệ dân sự, Việt Nam, Yếu tố nước ngoài, Nhất thể hóa hình thức, Nhất thể hóa nội dung, Nhất thể hóa cơ cấu, Bộ luật dân sự.

780. Phùng, Trung Tập. Bí mật đời tư bất khả xâm phạm / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/1996,  tr. 41 - 46.Từ khóa: Bí mật đời tư, Bộ luật dân sự, Luật hiến pháp, Nguyên tắc đạo đức, Nguyên tắc pháp luật.

781. Phùng, Trung Tập. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm các quyền nhân thân / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2014, tr. 41 - 47.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Quyền nhân thân.
782. Phùng, Trung Tập. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể / Phùng Trung Tập // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2009, tr. 45 - 48.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Quyền nhân thân, Xâm phạm thi thể.
783. Phùng, Trung Tập. Cần hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Phùng Trung Tập // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2005, tr. 28 - 35.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự.
784. Phùng, Trung Tập. Hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về thời hạn, thời hiệu trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 10/2013, tr. 38 - 42.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Thời hạn, Thời hiệu, Việt Nam.
785. Phùng, Trung Tập. Khi nào một hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2004, tr. 51 - 54.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Hành vi pháp lý đơn phương, Luật dân sự.
786. Phùng, Trung Tập. Không nên quy định hộ gia đình là chủ thể khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự năm 2005 / Phùng Trung Tập // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 24/2013, tr. 21 - 24.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chủ thể, Hộ gia đình, Luật dân sự, Việt Nam.
787. Phùng, Trung Tập. Lỗi và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Phùng Trung Tập // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2004, tr. 2 - 5.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự, Lỗi.

788. Phùng, Trung Tập. Một số vấn đền lý luận về đăng ký tài sản tại Việt Nam / Phùng Trung Tập // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 10/2014, tr. 9 - 13.Từ khóa: Luật dân sự, Đăng ký tài sản, Việt Nam, Bất động sản, Động sản.

789. Phùng, Trung Tập. Nghĩa vụ của người thực hiện công việc không có uỷ quyền / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1996, tr. 41 - 44.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Không ủy quyền, Luật dân sự, Uỷ quyền, Nghĩa vụ.

790. Phùng, Trung Tập. Nguyên tắc của pháp luật dân sự cần được quy định trong Luật bồi thường nhà nước / Phùng Trung Tập // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/2007, tr. 10 - 15.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Chủ thể đặc biệt, Luật dân sự, Trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật bồi thường nhà nước.
791. Phùng, Trung Tập. Những hạn chế và bất cập của các quy định về thừa kế trong BLDS 1995 / Phùng Trung Tập // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2004, tr. 16 - 19.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế.

792. Phùng, Trung Tập. Những qui định của Bộ luật dân sự (Dự thảo) về sự sửa đổi, bổ sung, thay thế di chúc và hiệu lực của di chúc / Phùng Trung Tập // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1995, tr. 46 - 51.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc, Luật dân sự, Nghĩa vụ người thừa kế, Quyền người thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật.
793. Phùng, Trung Tập. Những quy định mới về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Phùng Trung Tập // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 02/2006, tr. 26 - 30.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chuyển giao công nghệ, Luật dân sự, Quyền chuyển giao công nghệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.
794. Phùng, Trung Tập.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương