LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc công an nhân dân gây ra / Nguyễn Viết Sáchtải về 3.22 Mb.
trang19/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc công an nhân dân gây ra / Nguyễn Viết Sách // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2005, tr. 25 - 27.

Từ khóa: Án oan, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 388, Người bị oan.
633. Nguyễn, Viết Tùng. Tính thời hạn kháng cáo dân sự theo cách nào / Nguyễn Viết Tùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/1999, tr. 29.

Từ khóa: Việt Nam, Kháng cáo dân sự, Luật tố tụng dân sự, Thời hạn kháng cáo.
634. Nguyễn, Vũ Hoàng. Chế định đại diện trong pháp luật Việt Nam và vấn đề đặt ra trong thực tiễn áp dụng / Nguyễn Vũ Hoàng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2 /2013, tr. 22 - 31 0686 – 3522.

Từ khóa: Chế định đại diện, Đại diện, Luật dân sự.

635. Nguyễn, Xuân Anh. Một số vấn đề đặt ra đối với quy định hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự / Nguyễn Xuân Anh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2004, tr. 8 - 10.Từ khóa: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, Luật dân sự.

636. Nguyễn, Xuân Anh. Một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam / Nguyễn Xuân Anh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2005, tr. 4 - 8.Từ khóa: Luật dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm dân sự, Bảo vệ môi trường.

637. Nguyễn, Xuân Bang. Bàn về thế chấp và bảo lãnh theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Xuân Bang // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 5/2012, tr. 29 - 30.Từ khóa: Bảo lãnh, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Thế chấp.

638. Nguyễn, Xuân Quang. Một số vấn đề pháp lý về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra / Nguyễn Xuân Quang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2011, tr. 34 - 38.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Nguồn nguy hiểm cao độ, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Luật dân sự.
639. Nguyễn, Xuân Quang. Một số vấn đề về tuyên bố cá nhân chết theo quy định của Bộ luật dân sự / Nguyễn Xuân Quang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2000, tr. 46 - 47.

Từ khóa: Luật Dân sự, Tuyên bố chết, Việt Nam.
640. Nguyễn, Xuân Quang. Tăng cường bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Xuân Quang // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2011, tr. 34 - 38.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Bộ luật dân sự, Việt Nam, Luật dân sự.
641. Nguyễn,  Văn Hợi. Những hạn chế và bất cập trong việc xác định thiệt hại khi sức khoẻ bị xâm phạm theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành / Nguyễn Văn Hợi // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 14/2011, tr. 24 - 30.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền nhân thân, Thiệt hại về vật chất, Tổn thất về tinh thần, Xác định thiệt hại.
642. Nguyễn, Ánh Dương. Bàn về việc xác định di sản là tài sản trên đất / Nguyễn Ánh Dương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2014, tr. 13 - 15.

Từ khóa: Luật dân sự, Di sản, Thừa kế, Tài sản.
643. Nguyễn, Ánh Dương. Một số vướng mắc trong giải quyết tranh chấp chia thừa kế theo pháp luật mà có một phần di sản thừa kế là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đã hết thời hiệu / Nguyễn Ánh Dương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 24/2013, tr. 35 - 36, 40.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế, Di sản thừa kế, Quyền sử dụng đất, Tranh chấp chia thừa kế.
644. Nguyễn, Chí Tùng. Bảo hộ bản quyền phần mền kỹ thuật số theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Chí Tùng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2014, tr. 13 - 18.

Từ khóa: Bảo hộ bản quyền, Bí mật kinh doanh, Luật dân sự, Phần mền kỹ thuật số, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Việt Nam.
645. Nguyễn, Chí Tùng. Pháp luật về bản quyền chương trình máy tính ở Việt Nam, một số kiến nghị hoàn thiện / Nguyễn Chí Tùng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 18/2014, tr. 32 - 34.

Từ khóa: Bản quyền, Chương trình máy tính, Luật dân sự, Việt Nam.
646. Nguyễn, Đăng Vương. Thực tiễn áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất / Nguyễn Đăng Vương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2014, tr. 11 - 12.

Từ khóa: Luật dân sự, Thời hiệu khởi kiện, Thừa kế, Quyền sử dụng đất.

647. Nguyễn, Doãn Phương. Bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra theo Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi / Nguyễn Doãn Phương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2015, tr. 17 - 18, 64.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Cơ quan tiến hành tố tụng, Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự.
648. Nguyễn, Đức Lịch. Tháo gỡ những vướng mắc khi nhận thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai / Nguyễn Đức Lịch // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2014, tr. 31 - 35.

Từ khóa: Luật dân sự, Thế chấp nhà ở.
649. Nguyễn, Duy Phương. Giải quyết yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán trong hợp đồng dân sự và thương mại ở Việt Nam / Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thanh Tùng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2013, tr. 44 - 48.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng thương mại, Luật dân sự, Yêu cầu trả tiền lãi.
650. Nguyễn, Hồ Bích Hằng. Quy định về chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng đối với sáng chế và nhập khẩu song song dược phẩm theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ / Nguyễn Hồ Bích Hằng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 3/2013, tr. 74 - 80.

Từ khóa: Chuyển giao bắt buộc, Dược phẩm, Luật dân sự, Mỹ, Sáng chế.
651. Nguyễn, Hoàng Long. Góp ý các quy định về pháp nhân trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Hoàng Long // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2015, tr. 22 - 27.

Từ khóa: Luật Dân sự, Bộ luật dân sự, Pháp nhân.
652. Nguyễn, Khắc Cường. Hoàn thiện chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Khắc Cường // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2013, tr. 21 - 26.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định hợp đồng, Hợp đồng, Luật dân sự, Việt Nam.
653. Nguyễn, Khắc Cường. Hoàn thiện quy định về vi phạm hợp đồng và quyền hủy bỏ hợp đồng trong Bộ luật dân sự / Nguyễn Khắc Cường // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/2013, tr. 21 - 27.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Hủy bỏ hợp đồng, Luật dân sự, Quyền hủy bỏ hợp đồng, Vi phạm hợp đồng.
654. Nguyễn, Ngọc Hải. Sự cần thiết quy định về điều kiện chuyển hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng / Nguyễn Ngọc Hải // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2013, tr. 49 - 50.

Từ khóa: Di chúc, Hiệu lực di chúc, Luật dân sự, Thừa kế, Việt Nam.
655. Nguyễn, Nhật Thanh. Một số vấn đề pháp lý của tài sản ảo trong trò chơi trực tuyến - thực tiễn và kiến nghị / Nguyễn Nhật Thanh, Nguyễn Thanh Thư // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 5/2012, tr. 27 - 33, 41.

Từ khóa: Luật dân sự, Tài sản ảo, Trò chơi trực tuyến.
656. Nguyễn, Quang Hương Trà. Quá trình xử lý tài sản bảo đảm và kiến nghị hoàn thiện pháp luật / Nguyễn Quang Hương Trà // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 8/2012, tr. 4 - 7.

Từ khóa: Luật dân sự, Tài sản bảo đảm, Xử lý tài sản bảo đảm.
657. Nguyễn, Quang Hương Trà. Tiếp cận đăng ký giao dịch bảo đảm dưới giác độ quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 / Nguyễn Quang Hương Trà // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2015, tr. 9 - 14.

Từ khóa: Đăng ký giao dịch bảo đảm, Hiến pháp, Luật dân sự, Luật hiến pháp, Quyền công dân.
658. Nguyễn, Quốc Thuỳ. Những ai phải bồi thường thiệt hại cho dân khi ra quyết định trái pháp luật / Nguyễn Quốc Thuỳ // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/1997, tr. 18 - 19.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Hành vi trái pháp luật, Quyết định trái pháp luật, Luật dân sự, Tố tụng hình sự, Việt Nam.
659. Nguyễn, Sơn Hải. Thống nhất nhận thức, quy định và áp dụng pháp luật về thời hiệu khởi kiện để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án dân sự tại tòa án nhân dân / Nguyễn Sơn Hải // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2014, tr. 9 - 15, 22.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Thời hiệu khởi kiện, Vụ án dân sự.
660. Nguyễn, Tấn Chinh. Kỹ năng giải quyết vụ án "Tranh chấp về thừa kế tài sản" và một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung / Nguyễn Tấn Chinh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 3/2015, tr. 46 - 50.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế, Thừa kế tài sản, Tranh chấp thừa kế.
661. Nguyễn, Thanh Như. Địa vị pháp lý của pháp nhân với tư cách là bên bảo lãnh khi tham gia quan hệ bảo lãnh / Nguyễn Thanh Như // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 22/2013, tr. 51 - 54.

Từ khóa: Bảo lãnh, Luật dân sự, Pháp nhân, Quan hệ bảo lãnh, Việt Nam.
662. Nguyễn, Thị Bảo Nga. Các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra: thực trạng và kiến nghị / Nguyễn Thị Bảo Nga // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2013, tr. 62 - 69.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Luật môi trường, Ô nhiễm môi trường, Sức khỏe, Tính mạng, Việt Nam.

663. Nguyễn, Thị Hạnh Lê. Điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng Lixăng nhãn hiệu / Nguyễn Thị Hạnh Lê // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 23/2014, tr. 20 - 28.Từ khóa: Hợp đồng Lixăng, Kiểm soát chất lượng, Nhãn hiệu hàng hóa, Luật dân sự.

664. Nguyễn, Thị Hoàng Hạnh. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong bảo hộ nhãn hiệu đơn sắc / Nguyễn Thị Hoàng Hạnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2015, tr. 62 - 72.Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu đơn sắc, Mỹ, Luật Dân sự.

665. Nguyễn, Thị Mân. Chế định trách nhiệm liên đới dưới góc nhìn thực tiễn / Nguyễn Thị Mân // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề tháng 8/2013, tr. 27 - 32.Từ khóa: Luật dân sự, Trách nhiệm liên đới.

666. Nguyễn, Thị Mân. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề thực trạng áp dụng pháp luật và hướng hoàn thiện / Nguyễn Thị Mân // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 7/2012, tr. 28 - 32.Từ khóa: Bất động sản liền kề, Lối đi, Luật dân sự, Quyền.
667. Nguyễn, Thị Minh Phượng. Bàn về chủ thể được quyền yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu theo quy định tại Điều 141 Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi / Nguyễn Thị Minh Phượng // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2015, tr. 57 - 59.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng vô hiệu, Luật Dân sự.
668. Nguyễn, Thị  Minh Phượng. Bàn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo Điều 627 Bộ luật dân sự 2005 / Nguyễn Thị  Minh Phượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 15/2013, tr. 11 - 13, 34.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
669. Nguyễn, Thị Minh Phượng. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu theo quy định tại Điều 138 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 / Nguyễn Thị Minh Phượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 21/2013, tr. 23 - 27.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng vô hiệu, Luật dân sự, Người thứ ba ngay tình, Việt Nam.
670. Nguyễn, Thị Minh Phượng. Chế độ pháp lý đối với địa dịch trong pháp luật Việt Nam và kiến nghị hướng hoàn thiện / Nguyễn Thị Minh Phượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 24/2012, tr. 8 - 19.

Từ khóa: Chế độ pháp lý, Địa dịch, Luật dân sự, Việt Nam.
671. Nguyễn, Thị Minh Phượng. Hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu do vi phạm về hình thức theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam 2005 và hướng hoàn thiện / Nguyễn Thị Minh Phượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 10/2013, tr. 33 - 36 1859-4875.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng vô hiệu.
672. Nguyễn, Thị Triển. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thi Triển // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2014, tr. 5 - 10, 18.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền tác giả, Bảo hộ quyền tác giả, Tác phẩm văn học dân gian, Việt Nam.
673. Nguyễn, Thị Triển. Hợp đồng mua bán nhà và hợp đồng thế chấp có hợp pháp không? / Nguyễn Thị Triển // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2014, tr. 47 - 49.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng thế chấp.
674. Nguyễn, Thị Tươi. Thiệt hại được bồi thường trong quan hệ pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Nguyễn Thị Tươi // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 137.128 -

Từ khóa: Luật dân sự, Nhà nước, Thiệt hại, Trách nhiệm bồi thường.

675. Nguyễn, Tử Duy. Trao đổi về bài "xác định thời hạn chậm thực hiện nghĩa vụ đối với hợp đồng vay tài sản"/ Nguyễn Tử Duy // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 21/2012, tr. 34 - 35.Từ khóa: Hợp đồng vay tài sản, Luật dân sự, Nghĩa vụ, Thực hiện nghĩa vụ, Việt Nam.
676. Nguyễn, Văn Đông. Bàn về giao dịch dân sự vô hiệu khi công chứng không có người làm chứng / Nguyễn Văn Đông // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2015, tr. 57 - 60.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật hành chính, Giao dịch dân sự, Giao dịch dân sự vô hiệu, Công chứng, Người làm chứng.
677. Nguyễn, Văn Đông. Cần sửa đổi một số quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế theo pháp luật / Nguyễn Văn Đông // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 22/2013, tr. 23 - 24.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Thừa kế, Thừa kế theo pháp luật.
678. Nguyễn, Văn Đông. Kiến nghị sửa đổi pháp luật về dân sự đảm bảo việc xét xử sơ thẩm các vụ án thừa kế theo pháp luật được tuân thủ đúng pháp luật / Nguyễn Văn Đông // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2013, tr. 34 - 37, 64 0866 – 7357.

Từ khóa: Luật dân sự, Xét xử sơ thẩm, Thừa kế, Vụ án thừa kế.
679. Nguyễn, Văn Hội. Một số vấn đề cầm giữ tài sản trong Bộ luật Dân sự 2005 / Nguyễn Văn Hội // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2014, tr. 38 - 45.

Từ khóa: Cầm giữ tài sản, Luật Dân sự, Tài sản, Việt Nam.
680. Nguyễn, Văn Nguyện. Cần quy định về chuyển đổi giới tính trong Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Văn Nguyện // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2014, tr. 38 - 39, 44.

Từ khóa: Luật dân sự, Chuyển đổi giới tính, Bộ luật dân sự.
681. Nguyễn, Thị Tâm. Quảng cáo bắt chước trong sự điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ / Nguyễn Thị Tâm // Thanh tra. Thanh tra chính phủ, Số 8/2014, tr. 21 - 23.

Từ khóa: Luật quảng cáo, Pháp luật cạnh tranh, Pháp luật sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
682. Nguyễn, Văn Phái. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự / Nguyễn Văn Phái // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 24/2010, tr. 36 - 43.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao kết hợp đồng, Việt Nam.
683. Nguyễn, Văn Phái. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Văn Phái // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 9/2011, tr. 34 - 43.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chấp nhận, Giao kết hợp đồng, Ký kết hợp đồng.

684. Những vướng mắc khi xác định thời điểm của một người bị tuyên bố là đã chết theo điểm A khoản 1 điều 81 Bộ luật dân sự / Ban biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2010, tr. 25 - 28.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Tuyên bố mất tích.

685. Nông, Thanh Điệp. Ý kiến về bài "Có thể tuyên bố mất tích đối với người đang có lệnh truy nã" / Nông Thanh Điệp // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2009, tr. 32 - 33.Từ khóa: Lệnh truy nã, Tuyên bố mất tích.
686. Nông, Xuân Trường. Công tác giải quyết các yêu cầu bồi thường oan, sai của ngành kiểm sát / Nông Xuân Trường // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 62 - 72.

Từ khóa: Bồi thường oan sai, Luật dân sự, Ngành kiểm sát.
687. Phạm, Công Bảy. Một số vấn đề về thực tiễn lập pháp Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực nhãn hiệu (Kỳ I) / Phạm Công Bảy // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 8/2014, tr. 27 - 32.

Từ khóa: Hàn Quốc, Lập pháp, Luật dân sự, Nhãn hiệu, Tư pháp, Việt Nam.
688. Phạm, Công Bảy. Một số vấn đề về thực tiễn lập pháp Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực nhãn hiệu (tiếp theo kỳ trước đến hết) / Phạm Công Bảy // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 9/2014, tr. 36 - 40.

Từ khóa: Hàn Quốc, Lập pháp, Luật dân sự, Nhãn hiệu, Tư pháp, Việt Nam.
689. Phạm, Công Lạc. Bản chất các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự / Phạm Công Lạc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 31 - 34.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự.
690. Phạm, Công Lạc. Chế định quyền sở hữu trong Luật dân sự năm 1995 / Phạm Công Lạc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 26 - 34.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu, Việt Nam, Chế định quyền sở hữu.
691. Phạm, Công Lạc. Góp ý cho Dự thảo Bộ luật dân sự về giao dịch dân sự có điều kiện / Phạm Công Lạc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1995, tr. Số 2/1995, tr. 52 - 53.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự có điều kiện, Hiệu lực giao dịch, Luật dân sự, Quyền tự định đoạt.
692. Phạm, Công Lạc. Nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác / Phạm Công Lạc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2008, tr. 19 - 23.

Từ khóa: Cơ thể người, Ghép mô, Hiến xác, Luật dân sự, Việt Nam.
693. Phạm, Công Lạc. Quy chế pháp lý về ranh giới giữa các bất động sản liền kề / Phạm Công Lạc // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2001, tr. 17 - 23.

Từ khóa: Bất động sản liền kề, Luật đất đai, Quy chế pháp lý, Ranh giới.
694. Phạm, Công Lạc. Sáu mươi năm hình thành và phát triển Luật dân sự Việt Nam / Phạm Công Lạc // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2005, tr. 74 - 83.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hiến pháp, Luật dân sự.
695. Phạm, Công Lạc. Về "Điều kiện" trong các hợp đồng có điều kiện / Phạm Công Lạc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/1995, tr. 29 - 32.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng có điều kiện, Hợp đồng có điều kiện, Luật dân sự, Tính hợp pháp.
696. Phạm, Công Lạc. Về đối tượng cầm cố / Phạm Công Lạc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 35 - 37.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Cầm cố, Động sản, Luật dân sự, Tài sản cầm cố, Tài sản.
697. Phạm, Công Lạc. Ý chí giao dịch dân sự / Phạm Công Lạc // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/1998, tr. 6 - 9, 24.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự, Hành lang pháp lý, Hành vi pháp lý đơn phương, Hợp đồng, Khung pháp lý, Luật dân sự, Quy phạm pháp luật, Tự do ý chí, Việt Nam, Ý chí chủ thể.
698. Phạm, Duy Nghĩa. Kinh nghiệm khuyến khích phát triển sở hữu trí tuệ trong trường đại học ở nước ngoài / Phạm Duy Nghĩa // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 18/2013, tr. 57 - 60.

Từ khóa: Chính sách sở hữu trí tuệ, Luật dân sự, Phát triển sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
699. Phạm, Duy Nghĩa. Luật về mua bán doanh nghiệp: bình luận ngắn từ góc nhìn quản trị công ty / Phạm Duy Nghĩa // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 10/2010, tr. 46 - 49.

Từ khóa: Cổ đông, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng quản trị, Luật về mua bán doanh nghiệp, Quản trị công ty, Việt Nam.
700. Phạm, Duy Nghĩa. Tổng quan về pháp luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ trong tương quan so sánh với pháp luật Việt Nam / Phạm Duy Nghĩa // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2001, tr. 34 - 42.

Từ khóa: Mỹ, Luật sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
701. Phạm, Hoàng Giang. Ảnh hưởng của điều kiện hình thức hợp đồng đến hiệu lực hợp đồng / Phạm Hoàng Giang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2007, tr. 47 - 51.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hình thức hợp đồng, Luật dân sự, Nội dung hợp đồng.
702. Phạm, Hoàng Giang. Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng / Phạm Hoàng Giang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2006, tr. 28 - 31.

Từ khóa: Nguyên tắc công bằng, Hợp đồng, Luật dân sự, Nguyên tắc giao kết hợp đồng, Pháp luật hợp đồng, Tự do giao kết hợp đồng.
703. Phạm, Hùng Cường. Bàn về các nguyên tắc của Bộ luật dân sự trong mối tương quan với nguyên tắc của các luật chuyên ngành / Phạm Hùng Cường // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2013, tr. 14 - 21.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật chuyên ngành, Luật dân sự, Nguyên tắc.
704. Phạm, Hữu Nghị. Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) với vấn đề cải cách pháp luật hợp đồng / Phạm Hữu Nghị // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2005, tr. 22 - 27.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng, Luật dân sự, Luật thương mại, Việt Nam.
705. Phạm, Kim Anh. Trách nhiệm dân sự và chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự 2005 thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Phạm Kim Anh // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2009, tr. 3 - 13.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm dân sự.
706. Phạm, Quang Huy. Bình luận về hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai / Phạm Quang Huy // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 6/2014, tr. 24 - 37.

Từ khóa: Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, Hợp đồng, Luật dân sự.
707. Phạm, Quang Tú. Xã hội dân sự: khái niệm, nghiên cứu và hướng tiếp cận trong bối cảnh Việt Nam / Phạm Quang Tú, Đặng Hoàng Giang // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2010, tr. 24 - 29.

Từ khóa: Đời sống dân sự, Khái niệm, Luật dân sự, Quyền tư hữu, Xã hội dân sự.
708. Phạm, Quang Vinh. Một số ý kiến trao đổi thêm về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung / Phạm Quang Vinh // Tạp chí Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 15/2010, tr. 35 - 38.

Từ khóa: Di chúc, Luật hôn nhân gia đình, Luật dân sự, Tài sản chung.
709. Phạm, Quý Đạt. Hình thức hợp đồng kinh nghiệm pháp luật các nước và bài học cho Việt Nam / Phạm Quý Đạt // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2015, tr. 45 - 49.

Từ khóa: Anh, Đức, Hình thức hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Pháp, Việt Nam, Mỹ.
710. Phạm, Thái Quý. Có thể tuyên bố mất tích đối với người đang có lệnh truy nã / Phạm Thái Quý // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2009, tr. 39 - 40, 36.

Từ khóa: Người đang truy nã, Tuyên bố mất tích, Lệnh truy nã.
711. Phạm, Thị Giang Thu.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương