LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Giấy bán, cho, tặng xe không thể xem là hợp đồng / Nguyễn Thanh Xuântải về 3.22 Mb.
trang18/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Giấy bán, cho, tặng xe không thể xem là hợp đồng / Nguyễn Thanh Xuân // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 8/2012, tr. 31 - 32.

Từ khóa: Giấy bán xe, Giấy cho xe, Giấy tặng xe, Hợp đồng, Luật dân sự.
553. Nguyễn, Thị Hằng Nga. Một số bất cập của pháp luật về đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung / Nguyễn Thị Hằng Nga // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 4/2012, tr. 23 - 26.

Từ khóa: Đăng ký hợp đồng mẫu, Điều kiện giao dịch, Hợp đồng mẫu, Luật dân sự.
554. Nguyễn, Thị Hạnh. Bất cập liên quan đến hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2005 và hướng hoàn thiện / Nguyễn Thị Hạnh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 11/2010, tr. 15 - 19.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại, Giao dịch dân sự, Hợp đồng, Nghĩa vụ dân sự, Luật dân sự.
555. Nguyễn, Thị Hạnh. Có chấp nhận việc không yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước không? / Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương Giang // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 4/2015, tr. 19 - 23.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Sở hữu nhà nước, Tài sản.
556. Nguyễn, Thị Hạnh. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về cử người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên / Nguyễn Thị Hạnh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2013, tr. 33 - 36.

Từ khóa: Luật dân sự, Năng lực hành vi, Năng lực hành vi dân sự, Người giám hộ.
557. Nguyễn, Thị Hạnh. Trao đổi từ thực tiễn giải quyết việc dân sự tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự / Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Lin // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2014, tr. 49 - 54.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Năng lực hành vi dân sự.
558. Nguyễn, Thị Hạnh. Vấn đề xác định lãi suất trong giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền không có lãi / Nguyễn Thị Hạnh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2012,tr. 28 - 30.

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng vay tiền, Lãi suất, Luật dân sự.
559. Nguyễn, Thị Hạnh. Về việc thụ lý, giải quyết yêu cầu tuyên bố bà Đặng Thị L. mất năng lực hành vi dân sự / Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2014, tr. 30 - 34.

Từ khóa: Luật dân sự, Năng lực hành vi dân sự.
560. Nguyễn, Thị Hạnh. Về việc xác định tư cách tham gia tố tụng của người chưa thành niên trong giải quyết vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Nguyễn Thị Hạnh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2011, tr. 26 - 29.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Người chưa thành niên, Tư cách tham gia tố tụng, Vụ án dân sự.
561. Nguyễn, Thị Hạnh. Xác định di sản trong một vụ án thừa kế / Nguyễn Thị Hạnh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 1/2012, tr. 37 - 42.

Từ khóa: Luật dân sự, Vụ án thừa kế, Xác định di sản.
562. Nguyễn, Thị Hạnh. Xác định người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong một vụ án thừa kế / Nguyễn Thị Hạnh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 13/2014, tr. 6 - 8.

Từ khóa: Luật tố tụng dân sự, Luật dân sự, Thừa kế, Vụ án thừa kế, Người có quyền lợi liên quan, Người có nghĩa vụ liên quan.
563. Nguyễn, Thị Hiền. Khái quát về hệ thống đăng ký giao dịch đảm bảo theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thị Hiền // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 4/2011, tr. 28 - 32.

Từ khóa: Đăng ký giao dịch đảm bảo, Luật đăng ký giao dịch đảm bảo, Việt Nam, Luật dân sự.
564. Nguyễn, Thị Hồi. Về các quyền của phụ nữ Cu Ba trong cuộc sống cá nhân và công cộng / Nguyễn Thị Hồi // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san phụ nữ 3/2004, tr. 79 - 86.

Từ khóa: Bình đẳng giới, Cu Ba, Quyền phụ nữ.
565. Nguyễn, Thị Hồng Lụa. Một vài ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định thừa kế trong Bộ luật Dân sự / Nguyễn Thị Hồng Lụa // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2003, tr. 5 - 6.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế, Luật dân sự.
566. Nguyễn, Thị Hương. Về bài viết "Có thể tuyên bố mất tích đối với người đang có lệnh truy nã?" / Nguyễn Thị Hương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2009, tr. 30 - 31.

Từ khóa: Lệnh truy nã, Tuyên bố mất tích.
567. Nguyễn, Thị Hương. Việc tranh chấp hợp đồng vay nợ có đối tượng là ngoại tệ / Nguyễn Thị Hương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2000, tr. 15.

Từ khóa: Đối tượng, Hợp đồng vay mượn, Luật dân sự, Mua bán, Ngoại tệ, Tặng cho, Tranh chấp hợp đồng, Việt Nam.
568. Nguyễn, Thị Khế. Một số ý kiến về chế định "Hợp đồng dân sự" trong Dự thảo Bộ luật dân sự / Nguyễn Thị Khế // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1995, tr. Số 2/1995, tr. 54 - 57, 60.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chấm dứt hợp đồng dân sự, Giao kết hợp đồng dân sự, Hợp đồng dân sự, Huỷ hợp đồng, Luật dân sự.

569. Nguyễn, Thị Kim Vinh. Phân biệt hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự / Nguyễn Thị Kim Vinh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/1999, tr. 21 - 23.Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng kinh tế, Luật dân sự, Luật kinh tế, Việt Nam.

570. Nguyễn, Thị Lài. Bàn về hiệu lực di chúc chung của vợ chồng / Nguyễn Thị Lài // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2010, tr. 36, 44.Từ khóa: Di chúc chung, Di chúc, Thừa kế theo di chúc.
571. Nguyễn, Thị Lan. Xác định cha, mẹ, con dưới góc độ bình đẳng giới / Nguyễn Thị Lan // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2006, tr. 45 - 49.

Từ khóa: Bình đẳng giới, Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Xác định cha.
572. Nguyễn, Thị Long. Chế định tài sản theo quy định của Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Thị Long // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 73 - 81.

Từ khóa: Chế định tài sản, Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự.
573. Nguyễn Thị Mai. Giao dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 - 7 - 91 mà có người Việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân tổ chức nước ngoài tham gia / Nguyễn Thị Mai // Toà an nhân dân, Số 10/1999.

Từ khóa: Luật dân sự, Giao dịch dân sự, Thuê nhà, Mua bán nhà, Sở hữu nhà tư nhân, Việt Nam.
574. Nguyễn, Thị Mai. Những quy định mới, những điểm mới được bổ sung về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Thị Mai // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 02/2006, tr. 42 - 47.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chuyển quyền sử dụng đất, Luật dân sự, Quyền sử dụng đất, Thế chấp quyền sử dụng đất, Thừa kế quyền sử dụng đất, Thuê lại quyền sử dụng đất.
575. Nguyễn, Thị Minh Phương. Xác định lỗi khi hợp đồng bị vô hiệu hoặc bị hủy bỏ / Nguyễn Thị Minh Phương // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2013, tr. 51 - 57.

Từ khóa: Hợp đồng, Hợp đồng vô hiệu, Hủy bỏ, Lỗi, Luật dân sự.
576. Nguyễn, Thị Ngọc Linh. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Ngọc Linh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2012, tr. 40 - 46, 69.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Hợp đồng.
577. Nguyễn Thị Như Hương. Thừa kế thế vị / Nguyễn Thị Như Hương // Toà án, Số 1/2000.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế, thế vị quyền thừa kế, Chúc thư, Quyền lập bản thừa kế, Việt Nam.
578. Nguyễn, Thị Quế Anh. Bảo hộ tên thương mại ở Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo hộ tên thương mại / Nguyễn Thị Quế Anh // Khoa học (kinh tế - luật), Số 4/2002, tr. 21 - 28.

Từ khóa: Bảo hộ tên thương mại, Việt Nam, Hoàn thiện pháp luật.

579. Nguyễn, Thị Quế Anh. Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự và sự ghi nhận quyền nhân thân trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Thị Quế Anh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 31 - 41.Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Quyền nhân thân.

580. Nguyễn, Thị Thanh. Hoàn thiện các quy định về xử lý hậu quả của hợp đồng dân sự vô hiệu / Nguyễn Thị Thanh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 24/2012, tr. 37 - 42 1859 – 2953.Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng dân sự vô hiệu, Luật dân sự, Xử lý hậu quả.
581. Nguyễn, Thị Thanh. Một số điều cần lưu ý khi ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất / Nguyễn Thị Thanh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 12/2012, tr. 31 - 32.

Từ khóa: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, Luật dân sự, Quyền sử dụng đất.
582. Nguyễn, Thị Thu Hương. Góp ý một số quy định của Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Thị Thu Hương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2015, tr. 41 - 47.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Quyền dân sự, Quyền nhân thân, Chủ thể quan hệ pháp luật, Quyền sở hữu, Hợp đồng dân sự, Thời hiệu.
583. Nguyễn, Thị Thu Trà. Kinh nghiệm của một số nước về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ / Nguyễn Thị Thu Trà // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 8/2008, tr. 57 - 60.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ.
584. Nguyễn, Thị Thu Vân. Hợp đồng Repo chứng khoán và việc sửa đổi chế định hợp đồng chuộc lại tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Thị Thu Vân, Trần Thị Thu Hà // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 12/2011, tr. 30 - 38, 43.

Từ khóa: Cầm cố, Chứng khoán, Hợp đồng chuộc lại tài sản, Hợp đồng Repo, Repo bất động sản, Repo chứng khoán, Thế chấp.
585. Nguyễn, Thị Thục. Một số điểm mới về hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2005 / Nguyễn Thị Thục // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2006, tr. 28 - 30.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự.
586. Nguyễn, Thị Thương Huyền. Thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của hải quan Việt Nam đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu / Nguyễn Thị Thương Huyền // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2008, tr. 35 - 42.

Từ khóa: Cơ quan hải quan, Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Hàng hóa xuất khẩu, Hàng hóa nhập khẩu, Việt Nam, Xuất nhập khẩu.
587. Nguyễn, Thị Thúy Hằng. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân có năng lực hành vi dân sự / Nguyễn Thị Thúy Hằng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 9/2013, tr.  28 - 31.

Từ khóa: Luật dân sự, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Năng lực hành vi dân sự.
588. Nguyễn, Thị Thuỷ. Một số vấn đề cơ bản về Luật Bồi thường thiệt hại của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa / Nguyễn Thị Thuỷ // Tạp chí Kiểm sát. Số 5/2003, tr. 53 - 55.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Trung Quốc.
589. Nguyễn, Thị Tố Hằng. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong quản lý hành chính / Nguyễn Thị Tố Hằng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 26 - 41.

Từ khóa: Luật dân sự, Nhà nước, Quản lý hành chính, Trách nhiệm bồi thường.
590. Nguyễn, Thị Tố Uyên. Pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực y học ở Việt Nam / Nguyễn Thị Tố Uyên // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2005, tr. 25 - 28.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Pháp luật, Đạo đức, Việt Nam.
591. Nguyễn, Thị Tú Anh. Bảo hộ nhãn hiệu theo luật Cộng hoà Pháp / Nguyễn Thị Tú Anh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2008, tr. 47 - 53.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu, Cộng hòa Pháp, Nhãn hiệu hàng hoá, Nhãn hiệu.
592. Nguyễn, Thị Tuyết Mai. Cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tập quán trong lĩnh vực dân sự / Nguyễn Thị Tuyết Mai // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 13/2013, tr. 53 - 57.

Từ khóa: Áp dụng tập quán, Luật dân sự, Tập quán.
593. Nguyễn, Thị Tuyết Mai. Tập quán pháp và việc thực hiện nguyên tắc áp dụng tập quán trong bộ luật dân sự năm 2005/ Nguyễn Thị Tuyết Mai // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 5/2009, tr. 48 - 51.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Tập quán pháp, Việt Nam.
594. Nguyễn, Thị Tuyết Mai. Trao đổi bài viết có hoàn trả toàn bộ số tiền bảo lãnh không / Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Phương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2014, tr. 34 - 35, 42.

Từ khóa: Luật dân sự, Tiền bão lãnh.
595. Nguyễn, Thị Tuyết. Chia sẻ dữ liệu trong môi trường Internet và vấn đề liên quan đến quyền tác giả / Nguyễn Thị Tuyết // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2010, tr. 51 - 57.

Từ khóa: Luật sở hữu trí tuệ, Mạng đồng đẳng, Quyền tác giả.
596. Nguyễn, Thu Quỳ. Tìm hiểu về bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới / Nguyễn Thu Quỳ, Trần Đại Thắng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2005, tr. 47 - 48, 32.

Từ khóa: Án oan, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Luật tố tụng hình sự, Người bị oan, Thế giới, Việt Nam.
597. Nguyễn, Thuý Hiền. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Thuý Hiền // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 5/2005, tr. 4 - 8.

Từ khóa: Bảo lãnh, Bảo lưu quyền sở hữu, Biện pháp bảo đảm, Cầm cố tài sản, Giao dịch bảo đảm, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Tài sản bảo đảm, Thế chấp tài sản.

598. Nguyễn, Thuý Hiền. Một số suy nghĩ về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự / Nguyễn Thuý Hiền // Dân chủ và Pháp luật, BộTư pháp, Số 3/2001, tr. 2 - 4.Từ khóa: Bổ sung luật, Luật dân sự, Sửa đổi luật, Việt Nam.

599. Nguyễn, Thùy Trang. Các quy định về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Thùy Trang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2015, tr. 20 - 25, 30.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, Luật dân sự, Luật đất đai.
600. Nguyễn, Thùy Trang. Hợp đồng vay tài sản - một số vấn đề pháp lí và thực tiễn áp dụng / Nguyễn Thùy Trang, Đặng Nhật Minh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2013, tr. 51 - 57, 22 0686 – 3522.

Từ khóa: Luật Dân sự, Hợp đồng vay tài sản, Hợp đồng dân sự
601. Nguyễn, Tiến Lực. Một vài vấn đề xung quanh việc xác định phần vô hiệu của di chúc / Nguyễn Tiến Lực // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/1998, tr. 18 - 20.

Từ khóa: Di chúc, Vô hiệu, Luật dân sự.
602. Nguyễn, Tiến Vinh. Bàn về việc hoàn thiện các quy định trong phần VII "Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài" của Bộ luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Tiến Vinh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2003, tr. 45 - 52.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quan hệ dân sự, Việt Nam, Yếu tố nước ngoài.
603. Nguyễn, Trung Tín. Những quy định mới, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Trung Tín // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 02/2006, tr. 34 - 38.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Quan hệ dân sự, Yếu tố nước ngoài.
604. Nguyễn, Trung Tín. Trách nhiệm bồi thường của cha, mẹ trong trường hợp người chưa thành niên cùng người khác gây thiệt hại / Nguyễn Trung Tín // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 4/2014, tr. 16 - 17.

Từ khóa: Luật dân sự, Người chưa thành niên, Trách nhiệm bồi thường.
605. Nguyễn, Trung Tín. Về việc xác định các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài trong pháp luật Việt Nam / Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Ngọc Lâm // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2004, tr. 72 - 76.

Từ khóa: Luật dân sự, Quan hệ dân sự, Yếu tố nước ngoài, Tư pháp quốc tế.
606. Nguyễn, Tuyến. Vấn đề thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng theo qui định của Bộ luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Tuyến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 69 - 72.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Luật ngân hàng, Ngân hàng, Quyền sử dụng đất, Thế chấp, Thế chấp quyền sử dụng đất.
607. Nguyễn, Văn Bường. Hợp đồng uỷ quyền những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật / Nguyễn Văn Bường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2010, tr. 32 - 33.

Từ khóa: Hợp đồng uỷ quyền, Luật dân sự.

608. Nguyễn, Văn Chiến. Thực tiễn công tác tổ chức đăng lý đất đai ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Văn Chiến // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 10/2014, tr. 11 - 20.Từ khóa: Luật dân sự, Luật đất đai, Đăng lý đất đai, Việt Nam.
609. Nguyễn, Văn Cừ. Một số qui định của Bộ luật Dân sự về hôn nhân gia đình / Nguyễn Văn Cừ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 14 - 16.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giám hộ, Hộ tich, Luật hôn nhân gia đình, Luật dân sự.
610. Nguyễn, Văn Cường. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ các quy định về hình thức / Nguyễn Văn Cường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2002, tr. 29 - 31.

Từ khóa: Giao dịch dân sự vô hiệu, Hình thức giao dịch, Việt Nam, Luật dân sự.
611. Nguyễn, Văn Cường. Khuyến nghị sửa đổi một số điều về giao dịch dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Nguyễn Văn Cường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 6 - 8.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự, Luật dân sự.
612. Nguyễn, Văn Cường. Một số khuyến nghị sửa đổi Bộ luật dân sự về vấn đề trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng dân sự / Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Thu Hồng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2010, tr. 1 - 8.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Trách nhiệm dân sự.
613. Nguyễn, Văn Cường. Một số vướng mắc trong việc áp dụng các văn bản pháp luật về việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu / ThS. Nguyễn Văn Cường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2004, tr. 19 - 23.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng vô hiệu, Luật dân sự.
614. Nguyễn, Văn Cường. Một vài ý kiến về những quy định trong Bộ luật dân sự liên quan đến hợp đồng thuê tài sản / Nguyễn Văn Cường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2002, tr. 17 - 18.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng thuê tài sản, Luật dân sự.
615. Nguyễn, Văn Cường. Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong ngành tòa án / Nguyễn Văn Cường // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 42 - 48.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Ngành tòa án.
616. Nguyễn, Văn Cừ. Về việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài / Nguyễn Văn Cừ // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2006, tr. 3 - 6.

Từ khóa: Điều kiện nhận cha, Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Thẩm quyền giải quyết, Việt Nam.
617. Nguyễn, Văn Dũng. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra / Nguyễn Văn Dũng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 18/2008, tr. 24 - 28.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

618. Nguyễn, Văn Hợi. Bồi thường thiệt hại do tài sản của nhà nước gây ra / Nguyễn Văn Hợi // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 116 - 127.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Nhà nước, Tài sản.
619. Nguyễn, Văn Hợi. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Nguyễn Văn Hợi // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 123 - 136.

Từ khóa: Dự thảo Bộ luật dân sự, Luật Dân sự, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
620. Nguyễn, Văn Hợi. Xác định thiệt hại về tinh thần theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành / Nguyễn Văn Hợi // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề tháng 8/2013, tr. 23 - 26, 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Thiệt hại tinh thần, Việt Nam.
621. Nguyễn, Văn Luật. Một số ý kiến về thu thập, phân tích và sử dụng chứng cứ trong vụ án dân sự bị khiếu nại / Nguyễn Văn Luật // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2005, tr. 40.

Từ khóa: Luật dân sự, Phân tích chứng cứ, Sử dụng chứng cứ, Thu thập chứng cứ, Vụ án dân sự.
622. Nguyễn, Văn Nam. Án lệ trong hệ thống pháp luật dân sự các nước Pháp, Đức và việc sử dụng án lệ ở Việt Nam / Nguyễn Văn Nam // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 6/2011, tr. 55 - 60.

Từ khóa: Án lệ, Đức, Luật dân sự, Luật La Mã, Pháp, Việt Nam.
623. Nguyễn, Văn Phương. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự liên quan đến hoạt động của ngân hàng thương mại / Nguyễn Văn Phương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2005, tr. 2 - 6.

Từ khóa: Cầm cố tài sản, Đăng ký quyền sở hữu, Luật Dân sự, Sở hữu, Thế chấp, Nghĩa vụ dân sự, Ngân hàng thương mại.
624. Nguyễn, Văn Phương. Trình tự thanh toán tiền bán tài sản thế chấp, cầm cố / Nguyễn Văn Phương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/1998, tr. 7 - 8.

Từ khóa: Tài sản cầm cố, Tài sản thế chấp, Trình tự thanh toán.

625. Nguyễn, Văn Thông. Bàn về quy định "Không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế" / Nguyễn Văn Thông // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2009, tr. 33 - 35.Từ khóa: Quyền thừa kế, Thời hiệu khởi kiện, Việt Nam.

626. Nguyễn, Văn Trượng. Một số vướng mắc khi áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế / Nguyễn Văn Trượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 10/2014, tr. 13 - 16, 48.Từ khóa: Luật dân sự, Quyền thừa kế, Thừa kế, Thời hiệu khởi kiện.

627. Nguyễn, Văn Vân. Hợp đồng theo mẫu và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Nguyễn Văn Vân // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2000, tr. 36.Từ khóa: Hợp đồng mua bán, Luật dân sự, Người tiêu dùng, Quan hệ pháp luật, Việt Nam.

628. Nguyễn, Văn Vinh. Chủ nợ đặc quyền và đăng ký giao dịch bảo đảm ở Việt Nam / Nguyễn Văn Vinh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2013, tr. 37 - 43 9866 – 7535.Từ khóa: Chủ nợ đặc quyền, Đăng ký giao dịch bảo đảm, Giao dịch bảo đảm, Luật dân sự, Việt Nam.
629. Nguyễn, Văn Vinh. Mối quan hệ giữa thành viên đầu mối nhận tài sản bảo đảm với giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm / Nguyễn Văn Vinh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 7/2013, tr. 41 - 47.

Từ khóa: Luật dân sự, Tài sản bảo đảm, Giao dịch bảo đảm, Đăng ký giao dịch bảo đảm.
630. Nguyễn, Văn. Vấn đề oan trong tố tụng hình sự và phạm vi trách nhiệm bồi thường / Nguyễn Văn // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước/2011, tr. 65 - 73.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Người bị oan, Oan, Tố tụng hình sự, Trách nhiệm bồi thường.
631. Nguyễn, Viết Giang. Thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Viết Giang, Nguyễn Đình Anh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2014, tr. 23 - 29.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Thừa kế, Thừa kế thế vị.
632. Nguyễn, Viết Sách.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương