LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Quyền thay đổi họ, tên - Từ pháp luật đến thực tiễn / Hoàng Longtải về 3.22 Mb.
trang14/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Quyền thay đổi họ, tên - Từ pháp luật đến thực tiễn / Hoàng Long // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 3/2008, tr. 23 - 24.

Từ khóa: Quyền nhân thân, Quyền thay đổi họ tên, Luật dân sự.
231. Hoàng, Mạnh Hùng. Những vướng mắc khi xác định thời điểm của một người bị tuyên bố là đã chết (theo điểm a khoản 1 điều 81 Bộ luật dân sự) / Hoàng Mạnh Hùng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 7/2009, tr. 34, 40.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Mất tích, Thời điểm chết.
232. Hoàng, Minh Tâm. Vấn đề tính lãi theo quy định của Bộ luật dân sự / Hoàng Minh Tâm // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2008, tr. 31 - 32, 36.

Từ khóa: Nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm dân sự.
233. Hoàng, Minh Thái. Một số quy định về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả trong Bộ luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ / Hoàng Minh Thái // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2006, tr. 50 - 55.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Bộ luật dân sự, Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Tác giả, Tác phẩm.
234. Hoàng, Minh Thắng. Những quy định về bảo hộ quyền tác giả trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và thực thi tại Việt Nam / Hoàng Minh Thắng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/2002, tr. 12 - 18.

Từ khóa: Bảo hộ quyền tác giả, Hiệp định thương mại, Mỹ, Việt Nam.
235. Hoàng, Minh Tuấn. Khoản tiền bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ, tổn thất tinh thần theo Điều 613 Bộ luật dân sự được hiểu như thế nào? / Hoàng Minh Tuấn // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2002, tr. 22 - 24.

Từ khóa: Tiền bồi dưỡng, Phục hồi sức khoẻ, Tổn thất tinh thần, Bộ luật dân sự, Luật dân sự.
236. Hoàng, Ngọc Thành. Một số vấn đề về giải quyết bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng gây ra / Hoàng Ngọc Thành // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3 + 5/2002, tr. 17 - 20, tr. 13 - 16.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Tố tụng tiến hành tố tụng, Luật dân sự.
237. Hoàng, Ngọc Thành. Về trách nhiệm của toà án nhân dân đối với việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan / Hoàng Ngọc Thành // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2005, tr. 30 - 32.

Từ khóa: Án oan, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 388, Người bị oan.

238. Hoàng, Ngọc Thỉnh. Phương thức bảo vệ quyền sở hữu cá nhân / Hoàng Ngọc Thỉnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2000, tr. 42 - 47.Từ khóa: Phương thức bảo vệ, Sở hữu cá nhân, Quyền sở hữu cá nhân, Quyền sở hữu, Luật dân sự.

239. Hoàng, Ngọc Thỉnh. Sự phát triển của chế định sở hữu tư nhân qua các bản Hiến pháp của Việt Nam / Hoàng Ngọc Thỉnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/1999, tr. 43 - 42.Từ khóa: Chế định sở hữu tư nhân, Hiến pháp, Việt Nam, Luật hiến pháp, Sở hữu tư nhân.
240. Hoàng, Ngọc Tùng. Vấn đề lãi suất trong họ, hụi, biêu, phường / Hoàng Ngọc Tùng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2010, tr. 26 - 28, 20.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng vay tài sản, Lãi suất.

241. Hoàng, Phước Hiệp. Một số ý kiến góp ý cho các quy định tại phần thứ năm của Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Hoàng Phước Hiệp // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2014, tr. 30 - 41, 49.Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
242. Hoàng, Quảng Lực. Bàn về giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu / Hoàng Quảng Lực // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 21/2011, tr. 22 - 24.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch dân sự, Hợp đồng vô hiệu.

243. Hoàng, Quảng Lực. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khoẻ bị xâm phạm khi người bị thiệt hại có hành vi trái pháp luật / Hoàng Quảng Lực // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2008, tr. 19-20.Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Trách nhiệm dân sự.
244. Hoàng, Sáng. Lại bàn về tiêu chí để phân biệt hợp đồng dân sự với hợp đồng kinh tế / Hoàng Sáng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2000, tr. 27 - 28, 35.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Luật kinh tế, ợp đồng kinh tế.
245. Hoàng, Sáng. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tài sản / Hoàng Sáng // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 8/1998, tr. 16 - 18.

Từ khóa: Hợp đồng vay tài sản, Nghĩa vụ trả nợ, Luật dân sự.
246. Hoàng, Thế Anh. Về bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra / Hoàng Thế Anh, Trần Thái Dương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/1998, tr. 26 - 30.

Từ khóa: Luật Dân sự, Bồi thường thiệt hại, Cơ quan tố tụng, Công chức, Viên chức
247. Hoàng, Thị Hải Yến. Bàn về khái niệm lỗi trong trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng / Hoàng Thị Hải Yến // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2012, tr. 31 - 40.

Từ khóa: Lỗi, Luật dân sự, Trách nhiệm dân sự, Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng.
248. Hoàng, Thị Hải Yến. Trách nhiệm dân sự trong trường hợp nhiều người cùng gây một thiệt hại theo pháp luật cộng hòa Pháp / Hoàng Thị Hải Yến // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 1/2013, tr. 35 - 39.

Từ khóa: Luật dân sự, Trách nhiệm dân sự.
249. Hoàng, Thị Hải Yến. Trách nhiệm dân sự trong trường hợp nhiều người cùng gây một thiệt hại theo pháp luật cộng hòa Pháp : tiếp theo kỳ trước và hết / Hoàng Thị Hải Yến // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2013, tr. 38 - 43.

Từ khóa: Luật dân sự, Pháp, Thiệt hại, Trách nhiệm dân sự.
250. Hoàng, Thị Loan. Góp ý Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) về phần thừa kế theo di chúc / Hoàng Thị Loan // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 149 - 156.

Từ khóa: Luật Dân sự, Dự thảo Bộ luật dân sự, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc.
251. Hoàng, Thị Sơn. Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự / Hoàng Thị Sơn // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/1998, tr. 20 - 29.

Từ khóa: Việt Nam, Dân sự trong án hình sự, Hành vi nguy hiểm, Hậu quả nghiêm trọng, Thiệt hại vật chất, Tố tụng dân sự, Tố tụng hình sự.
252. Hoàng, Thị Thanh. Quy định "giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân theo thủ tục quy định về hình thức" những vướng mắc và kiến nghị / Hoàng Thị Thanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2001, tr. 14 - 16.

Từ khóa: Giao dịch dân sự vô hiệu, Giao dịch dân sự, Luật dân sự.
253. Hoàng, Thị Thúy Hằng. Chế định vật quyền và vấn đề sửa đổi phần "tài sản và quyền sở hữu" trong Bộ luật dân sự năm 2005 của Việt Nam / Hoàng Thị Thúy Hằng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2013, tr. 15 - 23 0686 - 3522.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền sở hữu, Vật quyền.
254. Hoàng, Thị Thuỳ. Trao đổi về việc "Huỷ giao dịch dân sự trái pháp luật" trong một vụ án cụ thể / Hoàng Thị Thuỳ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số Xuân/2012, tr. 56 - 57, 63.

Từ khóa: Hợp đồng vô hiệu, Huỷ giao dịch dân sự, Vụ án dân sự.
255. Hoàng, Thị Việt Anh. Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự có phải xác định người đại diện theo pháp luật? / Hoàng Thị Việt Anh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2013, tr. 26 - 28.

Từ khóa: Giám hộ đương nhiên, Luật dân sự, Mất năng lực hành vi dân sự, Năng lực hành vi dân sự, Người đại diện theo pháp luật, Việt Nam.
256. Hoàng, Tố Như. Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ: Những bất cập và kiến nghị / Hoàng Tố Như // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2009, tr. 13 - 18.

Từ khóa: Luật Sở hữu trí tuệ, Quản lý nhà nước, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
257. Hoàng, Tuấn Trọng. Một số vấn đề trao đổi về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung / Hoàng Tuấn Trọng, Nguyễn Thị Thuý Hương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 5/2010, tr. 17 - 20.

Từ khóa: , Di chúc, Tài sản chung, Thừa kế theo di chúc.
258. Hoàng, Đạo. Yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra / Hoàng Đạo, Vũ Thị Lan Hương // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 13/2013, tr. 34 - 40.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Lỗi, Luật dân sự, Nguồn nguy hiểm cao độ, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
259. Huyền Trang. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước nạn hàng giả, hàng nhái / Huyền Trang // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 1/2014, tr. 12 - 15.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Hàng giả, Hàng nhái, Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ.
260. Huỳnh, Văn Út. Một số vướng mắc khi xác định trách nhiệm bồi thường của toà án / Huỳnh Văn Út // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2011, tr. 27 - 28.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Toà án, Trách nhiệm bồi thường nhà nước, Trách nhiệm hình sự.

261. Jaensch, Michael. Bảo vệ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật Cộng hoà Liên bang Đức - so sánh với quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam / Michael Jaensch ; Nguyễn Văn Quang dịch // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2014, tr. 64 - 76.Từ khóa: Bảo vệ quyền nhân thân, Bộ luật dân sự, Đức, Luật dân sự, Quyền nhân thân, Việt Nam.
262. Kiều Dương. Một số xu hướng chủ yếu về điều chỉnh pháp luật đối với thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ trên thế giới / Kiều Dương // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2014, tr. 21 - 25.

Từ khóa: Điều chỉnh pháp luật, Luật dân sự, Luật thương mại, Thế giới, Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ, Việt Nam.
263. Kiều, Thanh. Người làm chứng cho việc lập di chúc / Kiều Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/1999, tr. 21 - 23.

Từ khóa: Lập di chúc, Luật dân sự, Người làm chứng, Thừa kế theo di chúc.
264. Kiều, Thanh. Những khác biệt cơ bản giữa hai lĩnh vực của sở hữu trí tuệ / Kiều Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 2/2001, tr. 48 - 52, 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
265. Kiều, Thanh. Qui định của pháp luật về di sản thừa kế qua các thời kì / Kiều Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/1996, tr. 49 - 52.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản thừa kế, Luật dân sự, Tài sản, Thừa kế.
266. Kiều, Thanh. Quyền sở hữu tài sản vật chất và quyền sở hữu tài sản trí tuệ - Những khác biệt cơ bản / Kiều Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/1999, tr. 46 - 47, 53.

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu tài sản, Quyền sở hữu trí tuệ.
267. Kiều, Thanh. Quyền tự định đoạt của người lập di chúc / Kiều Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 57 - 59.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc, Di sản, Luật dân sự, Thừa kế.
268. Kiều, Thị Thanh. Báo cáo chuyên đề 301 và chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của chính phủ Hoa Kỳ / Kiều Thị Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 12/2010, tr. 44 - 50.

Từ khóa: Chính sách bảo hộ, Đạo luật thương mại, Hoa Kỳ, Quyền sở hữu trí tuệ.
269. Kiều, Thị Thanh. Các luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bộ luật chuẩn quốc gia Hoa Kỳ / Kiều Thị Thanh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 1/2011, tr. 54 - 59.

Từ khóa: Luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Mỹ.
270. Kiều, Thị Thanh. Hình thức và cơ cấu của văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ / Kiều Thị Thanh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san 11/2003, tr. 61 - 67.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Hình thức văn bản pháp luật, Cơ cấu văn bản pháp luật.

271. Kiều, Thị Thanh. Một số ý kiến về di tặng theo quy định của Bộ luật dân sự / Kiều Thị Thanh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2004, tr. 11 - 13.Từ khóa: Di chúc, Di tặng, Luật dân sự, Bộ luật dân sự.
272. Kiều, Thị Thanh. Pháp luật về bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay / Kiều Thị Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2008, tr. 38 - 49.

Từ khóa: Pháp luật bảo hộ, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
273. Kiều, Thị Thùy Linh. Hợp đồng dịch vụ vì lợi ích của người thứ ba theo pháp luật dân sự Việt Nam / Kiều Thị Thùy Linh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2014, tr. 21 - 26.

Từ khóa: Luật dân sự, Hợp đồng dịch vụ, Người thứ ba.
274. Kiều, Thị Thùy Linh. Nghĩa vụ tiền hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi trong bối cảnh sửa đổi Bộ luật dân sự / Kiều Thị Thùy Linh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số đặc biệt: Góp ý hoàn thiện Dự thảo BLDS (sửa đổi)/2015, tr. 111 - 122.

Từ khóa: Luật Dân sự, Bộ luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Nghĩa vụ tiền hợp đồng, Hợp đồng dân sự.
275. Lại, Anh Tuấn. Những trường hợp được bồi thường và không được bồi thường thiệt hại trong dự thảo luật bồi thường nhà nước / Lại Anh Tuấn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2009, tr. 16 - 18.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật bồi thường nhà nước, Nghị quyết 388.
276. Lại, Thị Bích Ngà. Trách nhiệm dân sự của công chứng viên ở Pháp và các đảm bảo đối với khách hàng / Lại Thị Bích Ngà // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 5/2012, tr. 47 - 52, 30.

Từ khóa: Công chứng viên, Luật dân sự, Pháp, Trách nhiệm dân sự.
277. Lê, Anh Tuấn. Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế / Lê Anh Tuấn // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2001, tr. 31 - 32.

Từ khóa: Luật dân sự, Thời hiệu khởi kiện, Thừa kế.
278. Lê, Đình Nghị. Các quy định về cá nhân trong Bộ luật dân sự / Lê Đình Nghị // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số Đặc san về sửa đổi, bổ sung BLDS/2003, tr. 35 - 38.

Từ khóa: Cá nhân, Luật dân sự, Quy định về cá nhân, Việt Nam.
279. Lê, Đình Nghị. Một số vấn đề bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp / Lê Đình Nghị // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2004, tr. 9 - 12.

Từ khóa: Chống cạnh tranh, Độc quyền, Luật dân sự, Quyền sở hữu công nghiệp.
280. Lê, Đình Nghị. Một số ý kiến xung quanh các quy định về thừa kế trong Bộ luật dân sự / Lê Đình Nghị // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2004, tr. 9 - 11.

Từ khóa: Luật dân sự, Thừa kế.
281. Lê, Đình Nghị. Quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm 2005 - những bất cập và hướng hoàn thiện / Lê Đình Nghị // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/2014, tr. 30 - 36, 61.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Quyền nhân thân, Cá nhân.
282. Lê, Đình Nghị. Vài nét về kí cược, kí quĩ và phạt vi phạm / Lê Đình Nghị // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 38 - 43.

Từ khóa: Kí cược, Bảo lãnh, Bộ luật dân sự, Cầm cố, Đặt cọc, Giao dịch dân sự, Kí quĩ, Luật dân sự, Phạt vi phạm, Thế chấp.
283. Lê, Hoài Dương. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam / Lê Hoài Dương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, gSố 11/2003, tr. 11 - 14.

Từ khóa: Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Kiểu dáng công nghiệp, Việt Nam, Luật dân sự.
284. Lê, Hoài Dương. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam / Lê Hoài Dương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 10/2003, tr. 5 - 9.

Từ khóa: Luật dân sự, Việt Nam, Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, Nhãn hiệu hàng hoá.
285. Lê, Hoài Dương. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam (có bổ sung) / Lê Hoài Dương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2004, tr. 3 - 9.

Từ khóa: Luật dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Việt Nam, Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.
286. Lê, Hoài Dương. Đánh giá sự tương tự có khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu / Lê Hoài Dương // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 2/2004, tr. 16 - 18.

Từ khóa: Luật dân sự, Việt Nam, Nhãn hiệu hàng hóa.
287. Lê, Hồng Hải. Xác định thời điểm chết trong trường hợp tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật dân sự / Lê Hồng Hải // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2004, tr. 21 - 23.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thời điểm chết, Chết sinh học, Chết pháp lý, Tuyên bố chết.
288. Lê, Hồng Hạnh. Bộ luật dân sự nhìn dưới góc độ nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN / Lê Hồng Hạnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số chuyên đề về BLDS/1996, tr. 20 - 27.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch, Kinh tế thị trường, Luật dân sự, Sở hữu.
289. Lê, Hồng Hạnh. Các khái niệm chuẩn xác - điều kiện tiên quyết cho việc giải quyết có hiệu quả tranh chấp sở hữu công nghiệp / Lê Hồng Hạnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2004, tr. 43 - 49.

Từ khóa: Luật Dân sự, Sở hữu công nghiệp, Tranh chấp sở hữu công nghiệp.
290. Lê, Hồng Hạnh. Mục đích chính sách của Bộ luật dân sự và ảnh hưởng của nó tới những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự / Lê Hồng Hạnh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 9/2014, tr. 16 - 24.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Nguyên tắc cơ bản, Chính sách.

291. Lê, Hồng Hạnh. Những nguyên tắc cơ bản trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) nhìn từ kỹ thuật lập pháp / Lê Hồng Hạnh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2014, tr. 15 - 24.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Kỹ thuật lập pháp, Luật dân sự.
292. Lê, Hồng Hạnh. Sử dụng khái niệm quyền tài sản thay cho vật quyền trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Lê Hồng Hạnh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2015, tr. 3 - 10.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Quyền tài sản, Vật quyền.
293. Lê, Huy. Về việc kiện đòi di sản thừa kế quyền sử dụng đất / Lê Huy // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2009, tr. 45 - 47.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật dân sự, Quyền sử dụng đất, Thừa kế.
294. Lê, Mai Anh. Cơ sở xác định trách nhiệm nhà nước đối với tổn thất do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra / Lê Mai Anh // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 6/2002, tr. 3 - 5, 28.

Từ khóa: Cơ quan tiến hành tố tụng, Người có thẩm quyền, Trách nhiệm nhà nước, Cơ sở lý luận, Cơ sở pháp lý.
295. Lê, Mai Anh. Tìm hiểu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra / Lê Mai Anh // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 3/1998, tr. 3 - 5.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Cơ quan tiến hành tố tụng, Người có thẩm quyền, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Luật dân sự.
296. Lê, Mai Thanh. Bàn về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở Bộ luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ / Lê Mai Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2005, tr. 33 - 35, 66.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Bảo hộ, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
297. Lê, Mai Thanh. Bảo vệ “Thương hiệu” – thực trạng pháp luật và nhu cầu hoàn thiện / Lê Mai Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2012, tr. 68 - 74, 85.

Từ khóa: Bảo vệ thương hiệu, Luật dân sự, Thương hiệu, Việt Nam.
298. Lê, Mai Thanh. Cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp: tiếp cận từ điều ước quốc tế / Lê Mai Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số12/2009, tr. 59 - 63.

Từ khóa: Cạnh tranh, Điều ước quốc tế, Luật quốc tế, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.
299. Lê, Mai Thanh. Mô hình pháp luật sở hữu trí tuệ các nước và gợi mở đối với Việt Nam / Lê Mai Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2014, tr. 25 - 30.

Từ khóa: Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Mô hình pháp luật.

300. Lê, Mai Thanh. Nghĩa vụ điều ước quốc tế của Việt Nam liên quan đến chuyển dịch quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá / Lê Mai Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2004, tr. 52 - 59.Từ khóa: Điều ước quốc tế, Luật Dân sự, Nhãn hiệu hàng hoá, Quyền sở hữu trí tuệ.
301. Lê, Mai Thanh. Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý / Lê Mai Thanh, Đinh Thị Quỳnh Trang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2008, tr. 33 - 38.

Từ khóa: Chỉ dẫn địa lý, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp.
302. Lê, Mai Thanh. Việt Nam và vấn đề hợp tác quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ / Lê Mai Thanh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/1999, tr. 51 - 58.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu, Hiệp định Marrakesh, Hợp tác quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam, Luật dân sự, Tư pháp quốc tế.
303. Lê, Mạnh Hùng. Một số vướng mắc trong giải quyết bồi thường do cơ quan thi hành án dân sự gây ra theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Lê Mạnh Hùng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 158 - 163.

Từ khóa: Cơ quan thi hành án dân sự, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
304. Lê, Minh Hùng. Hoàn thiện các quy định chung về giao dịch bảo đảm trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Lê Minh Hùng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 1/2015, tr. 66 - 75.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao dịch bảo đảm, Luật dân sự.
305. Lê, Minh Hùng. Kiến nghị sửa đổi các quy định chung về hợp đồng trong Bộ luật dân sự / Lê Minh Hùng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 38 - 47.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao kết hợp đồng, Hợp đồng, Luật dân sự.
306. Lê, Minh Hùng. Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về hình thức hợp đồng / Lê Minh Hùng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 1/2013, tr. 25 - 32.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hình thức hợp đồng, Luật dân sự.
307. Lê, Minh Hùng. Một số vấn đề về giao kết hợp đồng trong pháp luật của cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Minh Hùng, Trần Lê Đăng Phương // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 54 - 67.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hợp đồng, Luật dân sự, Pháp, Việt Nam.
308. Lê, Minh Hùng. Quyền từ chối nhận di sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 / Lê Minh Hùng // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2009, tr. 14 - 23.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Quyền thừa kế, Từ chối nhận di sản, Bộ luật Dân sự.

309. Lê, Minh Hùng. Thời điểm có hiệu lực của di chúc chung của vợ, chồng / Lê Minh Hùng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 20/2009, tr. 43 - 51.Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di chúc chung, Hiệu lực pháp luật, Pháp luật thừa kế, Việt Nam.
310. Lê, Minh Hùng. Về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản và lãi suất quá hạn trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự 2005 / Lê Minh Hùng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 6/2008, tr. 26 - 36.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng vay tài sản, Lãi suất quá hạn, Lãi suất.
311. Lê, Minh Toàn.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương