LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU


Trao đổi về bài: "Một số vấn đề trao đổi về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung" / Đỗ Văn Đạitải về 3.22 Mb.
trang13/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23
Trao đổi về bài: "Một số vấn đề trao đổi về di chúc của một bên vợ, chồng định đoạt tài sản chung" / Đỗ Văn Đại // Tạp chí Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 15/2010, tr. 31 - 34, 30.

Từ khóa: Di chúc, Luật hôn nhân gia đình, Luật dân sự, Tài sản chung.
149. Đỗ, Văn Đại. Vấn đề bảo hộ người mất năng lực hành vi dân sự / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Thanh Thư // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 5/2011, tr. 56 - 64.

Từ khóa: Bảo hộ, Năng lực hành vi dân sự, Người giám hộ, Người mất năng lực hành vi dân sự, Luật dân sự.
150. Đỗ, Văn Đại. Vấn đề huỷ bỏ hợp đồng do có vi phạm ở Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 1/2009, tr. 29 - 34.

Từ khóa: Hợp đồng, Huỷ bỏ hợp đồng, Luật dân sự, iệt Nam.
151. Đỗ, Văn Đại. Về các loại thời hiệu trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 9/2015, tr. 4 - 10.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Thời hiệu, Việt Nam.
152. Đỗ, Văn Đại. Về khái niệm và giảm mức phạt vi phạm hợp đồng / Đỗ Văn Đại, Lê Thị Diễm Phương // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 3/2012, tr. 71 - 80.

Từ khóa: Giảm mức phạt, Khái niệm, Luật dân sự, Vi phạm hợp đồng.
153. Đỗ, Văn Đại. Về sự điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong Bộ luật dân sự / Đỗ Văn Đại // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 1/2005, tr. 21 - 24.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng, Luật dân sự, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam.
154. Đỗ, Văn Đại. Về thời hiệu kiện đòi tài sản trong pháp luật dân sự Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 13/2011, tr. 46 - 49.

Từ khóa: Kiện đòi tài sản, Luật dân sự, Quyền khởi kiện, Thời hiệu khởi kiện.
155. Đỗ, Văn Đại. Về thời hiệu yêu cầu chia di sản / Đỗ Văn Đại // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 11/2015, tr. 1 - 5, 32.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật Dân sự, Thời hiệu.
156. Đỗ, Văn Đại. Vị trí của Bộ luật dân sự trong lĩnh vực hợp đồng / Đỗ Văn Đại // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2008, tr. 12 - 19.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giao kết hợp đồng, Hợp đồng, Thực hiện hợp đồng.
157. Đỗ, Văn Đương. Một số vấn đề cần chú ý trong việc nhận thức về việc bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự / Đỗ Văn Đương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2005, tr. 20 - 21 và 24.

Từ khóa: Án oan sai, Bồi thường thiệt hại, Chấp hành hình phạt, Khởi tố, Luật Dân sự, Luật tố tụng hình sự, Truy tố, Xét xử.
158. Đỗ, Văn Hữu. Bàn về việc bán di sản là hiện vật trong trường hợp thừa kế theo pháp luật / Đỗ Văn Hữu // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 5/2006, tr. 37 - 39.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản thừa kế, Di sản, Luật dân sự, Thừa kế theo pháp luật, Thừa kế.
159. Đỗ, Thị Minh Thủy. Cơ chế giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của Nhật Bản: Gợi mở đối với Việt Nam / Đỗ Thị Minh Thủy // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2015, tr. 79 - 84.

Từ khóa: Cơ chế giải quyết tranh chấp, Luật dân sự, Nhật Bản, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.
160. Đỗ, Thị Minh Thủy. Một số vấn đề về cơ chế giải quyết tranh chấp quyền đối với sáng chế tại Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn của Hoa Kỳ / Đỗ Thị Minh Thủy // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 8/2015, tr. 45 - 55, 84.

Từ khóa: Luật Dân sự, Sáng chế, Cơ chế giải quyết tranh chấp, Việt Nam, Hoa Kỳ.
161. Đoàn, Đức Lương. Áp dụng Điều 651 Bộ luật dân sự về truất quyền hưởng di sản / Đoàn Đức Lương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11/2002, tr. 25.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Điều 651, Hưởng di sản, Truất quyền.
162. Đoàn, Đức Lương. Cần sửa đổi quy định về thời hiệu khởi kiện trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành / Đoàn Đức Lương, Đào Mai Hường // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 19/2013, tr. 37 - 38.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Thời hiệu khởi kiện.
163. Đoàn, Đức Lương. Di sản dùng vào việc thờ cúng (Điều 673 Bộ luật dân sự) cần được hiểu như thế nào? / Đoàn Đức Lương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 8/2001, tr. 23 - 24.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản, Thờ cúng, Thừa kế.
164. Đoàn, Đức Lương. Một số ý kiến về thừa kế theo di chúc trong Bộ luật Dân sự / Đoàn Đức Lương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 1/2001, tr. 15, 17.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Di chúc, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Luật dân sự.
165. Đoàn, Đức Lương. Những khó khăn trong việc xác định chủ thể bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Đoàn Đức Lương // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 20/2014, tr. 27 - 28.

Từ khóa: Luật dân sự, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Chủ thể bồi thường.
166. Đoàn, Đức Lương. Thời hiệu về quyền thừa kế trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Đoàn Đức Lương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2015, tr. 37 - 39, 62.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Thời hiệu.
167. Đoàn, Đức Lương. Về hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng / Đoàn Đức Lương // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 3/2015, tr.  44 - 45, 64.

Từ khóa: Hình thức, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Thời điểm có hiệu lực.
168. Đoàn, Đức Lương. Xác định thời điểm mở thừa kế khi giải quyết các trường hợp thừa kế / Đoàn Đức Lương //

Từ khóa: Thời điểm mở thừa kế, Bộ luật dân sự, Thừa kế, Việt Nam.
169. Doãn, Hồng Nhung. Về bản chất pháp lý của hợp đồng thuê mua tại Việt Nam / Doãn Hồng Nhung // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2009, tr. 29 - 35.     .

Từ khóa: Hoàn thiện pháp luật, Hợp đồng thuê mua, Luật dân sự, Việt Nam.
170. Đoàn, Năng. Về thực trạng và phương hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở nước ta hiện nay / Đoàn Năng // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2000, tr. 19 - 31.

Từ khóa: Bằng sáng chế, Hoàn thiện pháp luật, Luật dân sự, Quyền sở hữu tác giả, Quyền sở hữu tác phẩm, Quyền sử hữu công nghiệp, Việt Nam, Xây dựng pháp luật.

171. Đoàn, Thanh Nô. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay / Đoàn Thanh Nô // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 16/2010, tr. 32 - 34.Từ khóa: Luật dân sự, Quyền sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm văn học nghệ thuật, Việt Nam.
172. Đoàn, Thị Phương Diệp. Bản chất pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản với các thỏa thuận đặc biệt / Đoàn Thị Phương Diệp // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2 + 3/2014, tr. 69 - 73.

Từ khóa: Bản chất pháp lý, Chuộc lại tài sản, Hợp đồng mua bán tài sản, Luật dân sự, Mua trả chậm, Mua trả dần.

173. Đoàn, Thị Phương Diệp. Dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự với các quy định xác lập quyền thừa kế / Đoàn Thị Phương Diệp // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 48 - 54.Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Di chúc chung của vợ chồng, Di sản thờ cúng, Luật Dân sự, Người thừa kế, Quyền thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật.
174. Đoàn, Thị Thùy Trang. Tổng quan về "Tort" trong pháp luật Hoa Kỳ / Đoàn Thị Thùy Trang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2012, tr. 72 - 80.

Từ khóa: Hành vi gây thiệt hại, Mỹ, Luật Dân sự.

175. Đồng, Thanh Quý. Bàn về hộ gia đình với tư cách là chủ thể quan hệ pháp luật dân sự và đại diện của chủ hộ / Đồng Thanh Quý // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2014, tr. 1 - 3.Từ khóa: Luật dân sự, Hộ gia đình, Quan hệ pháp luật dân sự, Chủ thể, Đại diện chủ hộ.
176. Đức Hoài. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo cam kết quốc tế - Một chặng đường gian nan / Đức Hoài // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 4/2010, tr. 20 - 23.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

177. Dương, Anh Sơn. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) / Dương Anh Sơn // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 41 - 47.Từ khóa: Giao dịch dân sự, Hiệu lực, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự.
178. Dương, Anh Sơn. Hình thức văn bản, văn bản có chứng thực là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng / Dương Anh Sơn, Lê Minh Hùng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 18/2010, tr. 28 - 33.

Từ khóa: Hiệu lực, Hình thức hợp đồng, Hình thức văn bản, Hợp đồng, Luật dân sự.
179. Dương, Anh Sơn. Những yêu cầu cần phải được đặt ra khi xây dựng chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự / Dương Anh Sơn // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số đặc san 2/2013, tr. 48 - 53.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định hợp đồng, Hợp đồng, Luật dân sự.
180. Dương, Anh Sơn. Thử bàn về bản chất của hợp đồng từ góc độ kinh tế học / Dương Anh Sơn, Hoàng Vĩnh Long // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2013, tr. 57 - 65.

Từ khóa: Bản chất của hợp đồng, Hợp đồng, Kinh tế học, Luật dân sự.
181. Dương, Anh Sơn. Về bản chất pháp lý của hợp đồng tặng cho tài sản / Dương Anh Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2008, tr. 50 - 55.

Từ khóa: Hợp đồng dân sự, Hợp đồng tặng cho, Luật dân sự.
182. Dương, Đăng Huệ. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam / Dương Đăng Huệ // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 6/2002, tr. 13 - 22.

Từ khóa: Hợp đồng, Pháp luật, Việt Nam, Hợp đồng kinh tế.
183. Dương, Đăng Huệ. Nên sử dụng khái niệm vật quyền trong Bộ luật Dân sự / Dương Đăng Huệ // Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 13/2015, tr. 4 - 9, 54.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Vật quyền.
184. Dương, Quốc Thành. Một số vấn đề về bảo lãnh trong hợp đồng vay tài sản / Dương Quốc Thành // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 12/2004, tr. 12 - 14.

Từ khóa: Bảo lãnh, Hợp đồng vay tài sản, Luật dân sự.
185. Dương, Quốc Thành. Một vài ý kiến về hộ khẩu gia đình / Dương Quốc Thành // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 11/2005, tr. 2 - 5.

Từ khóa: Đăng ký hộ khẩu, Hộ gia đình, Hộ khẩu, Hộ tịch, Luật dân sự, Quản lý hộ khẩu.
186. Dương, Quỳnh Hoa. Một vài góp ý về chế định hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi / Dương Quỳnh Hoa. // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2014, tr. 25 - 32, 49.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Chế định hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Việt Nam.
187. Dương, Quỳnh Hoa. Xác định thiệt hại trong bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm / Dương Quỳnh Hoa // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2006, tr. 25 - 27.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Tính mạng bị xâm hại.
188. Dương, Thanh Minh. Những chướng ngại vật trên hành lang pháp lý về giao dịch bảo đảm / Dương Thanh Minh // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 14/2010, tr. 33 - 42.

Từ khóa: Bất động sản, Cầm cố, Giao dịch bảo đảm, Luật dân sự, Tàu cá, Thế chấp.
189. Dương,  Anh Sơn. Quy định của pháp luật về hợp vô hiệu do nhầm lẫn và vấn đề nâng cao vai trò giải thích pháp luật của thẩm phán / Dương Anh Sơn // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 1/2011, tr. 23 - 30.

Từ khóa: Giải thích pháp luật, Hợp đồng vô hiệu, Hợp đồng, Thẩm phán, Luật dân sự.
190. Duy Kiên. Bàn về lãi suất trong chậm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm do không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền trong dự thảo Bộ luật Dân sự / Duy Kiên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2015, tr. 33 - 40.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Dự thảo Bộ luật Dân dự, Lãi suất, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Nghĩa vụ trả tiền, Trách nhiệm dân sự.
191. Duy Kiên. Có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia trong giao dịch dân sự về nhà ở trường hợp nào thì áp dụng Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27-7-2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, trường hợp nào thì không áp dụng? / Duy Kiên // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 3/2010, tr. 9 - 18.

Từ khóa: Giao dịch dân sự về nhà, Giao dịch dân sự, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
192. Duy Kiên. Giấy uỷ quyền hay là giấy cho tài sản / Duy Kiên // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2/2000, tr. 62.

Từ khóa: Chia thừa kế, Giấy cho tài sản, Giấy uỷ quyền, Luật Dân sự, Quyền thừa kế, Việt Nam.
193. Duy Kiên. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện trong vụ án tranh chấp về thừa kế / Duy Kiên // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 14/2015, tr. 40 - 47.

Từ khóa: Luật Dân sự, Thời hiệu, Thời hiệu khởi kiện, Thừa kế, Bắt đầu lại thời hiệu.
194. Duy Kiên. Việc tranh chấp di sản kéo dài gần 20 năm mà vẫn chưa kết thúc / Duy Kiên // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 24/2010, tr. 1 - 9.

Từ khóa: Di sản thừa kế, Thừa kế, Tranh chấp thừa kế.
195. Duy Lượng. Suy nghĩ về hướng giải quyết tranh chấp di sản thừa kế đã quá mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế (kỳ 1) / Duy Lượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 21/2014, tr. 26 - 29,

Từ khóa: Di sản thừa kế, Luật dân sự, Thời điểm mở thừa kế.
196. Duy Lượng. Suy nghĩ về hướng giải quyết tranh chấp di sản thừa kế đã quá mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế (tiếp theo kỳ trước và hết) / Duy Lượng // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 22/2014, tr. 25 - 29.

Từ khóa: Luật dân sự, Di sản thừa kế, Thời điểm mở thừa kế.
197. Gary, Chan Kok Yew. So sánh pháp luật về trách nhiệm ngoài hợp đồng và lỗi (tort) của Singapore và Việt Nam / Gary Chan Kok Yew // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2011, tr. 45 - 54.

Từ khóa: Lỗi, Luật dân sự, Singapore, Trách nhiệm ngoài hợp đồng, Việt Nam.
198. Hà, Thị Mai Hiên. Bàn về chế định giải thích hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Hà Thị Mai Hiên, Hà Thị Thúy // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 3/2015, tr. 42 - 48.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Giải thích hợp đồng, Luật dân sự, Việt Nam.
199. Hà, Thị Mai Hiên. Bảo đảm và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân ở Việt Nam hiện nay / Hà Thị Mai Hiên // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2011, tr. 73 - 78, 84.

Từ khóa: Công dân, Quyền sở hữu tài sản, Quyền sở hữu, Tài sản, Việt Nam.
200. Hà, Thị Mai Hiên. Hoàn thiện pháp luật về sở hữu / Hà Thị Mai Hiên // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 21/2013, tr. 3 - 11.

Từ khóa: Hình thức sở hữu, Luật dân sự, Sở hữu, Sở hữu chung, Tài sản, Thời điểm chuyển quyền sở hữu, Việt Nam.
201. Hà, Thị Mai Hiên. Pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005: những bất cập và hướng hoàn thiện / Hà Thị Mai Hiên // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 10/2013, tr. 42 - 47.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hộ gia đình, Luật dân sự, Pháp nhân, Tổ hợp tác, Tư cách chủ thể, Việt Nam.
202. Hà, Thị Mai Hiên. Quyền của trẻ em đối với tài sản và thừa kế tài sản: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Hà Thị Mai Hiên // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 5/1998, tr. 26 - 33.

Từ khóa: Quyền trẻ em, Tài sản, Thừa kế tài sản, Thừa kế, Luật dân sự.
203. Hà, Thị Mai Hiên. Vấn đề đền bù trong pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước / Hà Mai Hiên // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 9/2009, tr. 35 - 44.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Luật bồi thường nhà nước, Trách nhiệm bồi thường nhà nước, Việt Nam.
204. Hà, Thái Cơ. Thực tiễn vận dụng Điều 616 Bộ luật dân sự vào các vụ án hình sự / Hà Thái Cơ // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 6/2014, tr. 55 - 61, 76.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Vụ án hình sự, Bồi thường thiệt hại.
205. Hà, Thái Thơ. Những hạn chế trong các quy định hiện hành về giao dịch hụi / Hà Thái Thơ // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2014, tr. 4 - 7.

Từ khóa: Cơ chế giải quyết, Giao dịch dân sự, Giao dịch hụi, Luật dân sự, Quản lý giao dịch hụi, Tranh chấp nợ hụi.
206. Hà, Thị Nguyệt Thu. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong kinh tế thị trường / Hà Thị Nguyệt Thu // Lý luận chính trị. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Số 6/2013, tr. 56 - 61.

Từ khóa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Kinh tế thị trường, Nhãn hiệu, Việt Nam.
207. Hà, Thị Nguyệt Thu. Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Hà Thị Nguyệt Thu // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 14/2013, tr. 47 - 51.

Từ khóa: Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, Kinh tế quôc tế, Luật dân sự, Nhãn hiệu nổi tiếng, Việt Nam.
208. Hà, Thu Hương. Thực trạng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường nhà nước / Hà Thu Hương // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Thực tiễn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/2014, tr. 107 - 115.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Luật dân sự, Luật hành chính, Thủ tục, Trình tự.
209. Hải An. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm / Hải An // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 12/2011, tr. 45 - 47.

Từ khóa: Bồi thường danh dự nhân phẩm, Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự.
210. Hải Yến. Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng / Hải Yến // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/1998, tr. 33 - 37.

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Luật dân sự, Đề nghị giao kết hợp đồng.
211. Hồ, Đức Anh. Nguyễn Văn L có phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự? / Hồ Đức Anh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 9/2009, tr. 40 - 41, 44.

Từ khóa: Bồi thường dân sự, Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự.
212. Hồ, Quang Huy. Bàn về một số quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo / Hồ Quang Huy // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2007, tr. 28 - 33.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Hợp đồng dân sự, Luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Quyền tài sản, Giao dịch đảm bảo.
213. Hồ, Quang Huy. Bàn về pháp luật đăng ký bất động sản của Việt Nam / Hồ Quang Huy // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề tháng 5/2005, tr. 2 - 6.

Từ khóa: Bất động sản, Đăng ký bất động sản, Việt Nam.
214. Hồ, Quang Huy. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong Bộ luật dân sự năm 2005 / Hồ Quang Huy // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 10/2014, tr. 9 - 10.

Từ khóa: Luật dân sự, Bộ luật dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Biện pháp bảo đảm, Việt Nam.

215. Hồ, Quang Huy. Đăng ký bất động sản và vấn đề minh bạch hoá thông tin về tình trạng pháp lý của bất động sản / Hồ Quang Huy // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 9/2007, tr. 22 - 30.Từ khóa: Bất động sản, Bộ luật dân sự, Đăng ký bất động sản, Luật dân sự, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
216. Hồ, Quang Huy. Hoàn thiện các quy định về bảo lãnh trong Bộ luật dân sự Việt Nam / Hồ Quang Huy // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2013, tr. 2 - 5.

Từ khóa: Bảo lãnh, Bộ luật dân sự, Luật dân sự, Việt Nam.
217. Hồ, Quang Huy. Thực trạng pháp luật về đăng ký tài sản và nhu cầu ban hành Luật đăng ký tài sản tại Việt Nam / Hồ Quang Huy // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề 10/2014, tr. 2 - 8.

Từ khóa: Luật dân sự, Đăng ký tài sản, Luật đăng ký tài sản, Việt Nam.
218. Hồ, Thị Thanh Loan. Xác định hợp đồng đặt cọc có hiệu lực hay vô hiệu / Hồ Thị Thanh Loan // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 22/2008, tr. 26 - 27.

Từ khóa: Hợp đồng đặt cọc.
219. Hồ, Thuý Ngọc. Những bất cập trong hoạt động chuyển giao quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam và giải pháp khắc phục / Hồ Thuý Ngọc // Kinh tế đối ngoại. Trường Đại học Ngoại thương, Số 9/2011, tr. 9 - 14.

Từ khóa: Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, Sáng chế, Việt Nam.
220. Hồ, Thúy Ngọc. Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: Những bất cập / Hồ Thúy Ngọc // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2015, tr. 27 - 34, 45.

Từ khóa: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng, Luật Dân sự, Sở hữu công nghiệp, Việt Nam.
221. Hồ, Thị Vân Anh. Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thừa kế theo di chúc / Hồ Thị Vân Anh // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 2/2015, tr. 42 - 47.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Di chúc, Di chúc bằng văn bản, Di tặng, Luật Dân sự, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc.
222. Hồ, Thị Vân Anh. Hoàn thiện quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) / Hồ Thị Vân Anh // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2015, tr. 26 - 30.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, Di sản dùng vào việc thờ cúng, Luật dân sự, Thừa kế.
223. Hồ, Thị Vân Anh. Quan hệ giữa phong tục, tập quán với pháp luật về thừa kế trong thời kỳ phong kiến / Hồ Thị Vân Anh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 18/2013, tr. 30 - 31, 55.

Từ khóa: Luật dân sự, Phong kiến, Phong tục, Tập quán, Thừa kế.

224. Hồ, Thị Vân Anh. Quy định về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai / Hồ Thị Vân Anh // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2015, tr. 13 - 17.Từ khóa: Giao dịch bảo đảm, Luật Dân sự, Nghĩa vụ, Tài sản.
225. Hồ, Thị Vân Anh. Tìm hiểu quy định thừa kế trong pháp luật thời nhà Nguyễn / Hồ Thị Vân Anh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 6/2013, tr. 54 - 57, 64.

Từ khóa: Nhà Nguyễn, Thừa kế.
226. Hồ, Thị Vân Anh. Vướng mắc trong việc thực thi một số quy định về thừa kế theo di chúc theo pháp luật dân sự Việt Nam / Hồ Thị Vân Anh // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 8/2015, tr. 41 - 46, 49.

Từ khóa: Bộ luật Dân sự, Di chúc, Di chúc bằng văn bản, Di chúc miệng, Luật Dân sự, Thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Việt Nam.
227. Hoàng, Công Huấn. Những hướng dẫn mới về bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong Thông tư liên tịch số 04 ngày 22/11/2006 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 / Hoàng Công Huấn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2007, tr. 48 - 52.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Luật dân sự, Nghị quyết số 388, Thông tư liên tịch.
228. Hoàng, Công Huấn. Xác định thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại cho người bị oan theo Nghị định 388 / Hoàng Công Huấn // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 16/2005, tr. 35 - 37.

Từ khóa: Án oan, Bồi thường thiệt hại, Luật Dân sự, Luật tố tụng hình sự, Mức bồi thường, Nghị quyết 388, Người bị oan.
229. Hoàng, Linh. Có thể tuyên bố mất tích đối với người đang có lệnh truy nã / Hoàng Linh // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 9/2009, tr. 41.

Từ khóa: Lệnh truy nã, Ly hôn, Người đang truy nã, Tuyên bố mất tích.
230. Hoàng Long.
Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương