LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦUtải về 3.22 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.22 Mb.
#1462
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
Thư mục chuyên đề

LUẬT DÂN SỰ

HÀ NỘI, 9/2015

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm cung cấp thông tin thư mục phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn Luật Dân sự cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm thông tin “Thư mục chuyên đề Luật Dân sự”.

Ấn phẩm tập hợp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên quan tới chuyên ngành Luật Dân sự. Tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi dạng được sắp xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Giáo trình (20 tên), Sách tham khảo (505 tên), Luận án/luận văn (371 tên), Đề tài khoa học (24 đề tài), Tài liệu hội thảo (18 tên), Bài viết tạp chí (1024 bài).

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

NỘI DUNG

Giáo trình 1

Văn bản pháp luật, sách tham khảo, sách chuyên khảo 4

Tiếng Việt 4

Tiếng Anh 28

Tiếng Pháp 44

Tiếng Đức 65

Luận án, luận văn 68

Đề tài khoa học 121

Hội thảo 125Bài trích tạp chí 128

1. GIÁO TRÌNH


1. Giáo trình Luật Dân sự  Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc,... [et.al.] . - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2002 . - 611 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004717-4718; MSVGT 43119
2. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam  : phần chung / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Bùi Thị Thanh Hằng chủ biên ; Trần Đình Hảo, Chu Đức Nhuận . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 . - 243 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Đại diện, Giao dịch dân sự, Giáo trình, Luật Dân sự, Thời hạn, Thời hiệu, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DTCGT 005361-69,371-410
3. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Lê Đình Nghị chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.] . - Hà Nội : Giáo dục, 2009 . - 2 tập ; 24 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001961-2037,2039-2060
4. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1993 . - 406tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT541-42
5. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội . - H. : Công an nhân dân, 2001 . - 609 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Luật Dân sự.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT0666-68; MSVGT025877,6207,31223; DTCGT02068
6. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc,... [et al.]. . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2003 . - 610 tr. ; 22 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004713
7. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1997 . - 279 tr. ; 21cm.

Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT461,64-65
8. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 1997 . - 336 tr. ; 21 cm

Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT466-68
9. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Văn Tuấn, ... [et al.] . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2006 . - 423 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Giáo trình, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Sở hữu trí tuệ, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGTL 000953-0962; MSVGT 070060-87129; MSVGTL 054737 – 5926; DTCGTL 004501 – 95
10. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al] . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2006 . - 351 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Giao dịch dân sự, Giáo trình, Luật Dân sự, Quyền sở hữu, Quyền thừa kế, Tài sản, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGTL 000943-0952; MSVGT 069964-87123; MSVGTL 053547-4637; DTCGTL 004402-500
11. Giáo trình Luật Lamã / Chủ biên: ThS. Nguyễn Minh Tuấn ; Biên tập: Phạm Công Lạc.Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2001 . - 198 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Lamã.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT712-13
12. Giáo trình Luật Lamã / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Phạm Công Lạc biên tập ; Phùng Trung Tập, Nguyễn Thanh Trì . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2003 . - 198 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Luật La Mã.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 002371-2420; MSVGT 080292-392,394-441
13. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Chủ biên: Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang ; Biên soạn: Nguyễn Thị Hải Vân,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2012 . - 394 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004218-37
14. Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.]. - Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2009 . - 271 tr. ; 20,5 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 001911-60,23-24; MSVGT 078442-696,698-713,8715-9391
15. Giáo trình Những quy định chung về Luật Dân sự / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Chủ biên: Phạm Kim Anh, Chế Mỹ Phương Đài ; Biên soạn: Dương Tuấn Lộc,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 380 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Dân sự, Giáo trình, Luật Dân sự, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003978-97

16. Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ / Đại học Huế. Khoa Luật ; Đoàn Đức Lương chủ biên ; Nguyễn Thị Hà, Hồ Nhân Ái . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 324 tr. ; 21 cm.Từ khóa: Bảo hộ giống cây trồng, Bảo hộ quyền tác giả, Giáo trình, Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp, Quyền tác giả, Sở hữu trí tuệ, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003739-88
17. Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật Dân sự ; Đỗ Văn Đại chủ biên ; Biên soạn: Chế Mỹ Phương Đài,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 611 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, Giáo trình, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Trách nhiệm dân sự, Việt Nam, Hợp đồng.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004278-97
18. Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Lê Minh Hùng chủ biên ; Biên soạn: Phạm Kim Anh,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2013 . - 423 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Giáo trình, Luật Dân sự, Phân chia tài sản, Quyền sở hữu, Quyền thừa kế, Thừa kế theo di chúc, Thừa kế theo pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 004038-57
19. Nguyễn, Minh Tuấn. Tập bài giảng Sở hữu trí tuệ  / Nguyễn Minh Tuấn. Trường Đại học Luật Hà Nội . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2001 . - 178 tr. ; 20 cm.

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, Tập bài giảng.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT733,35; MSVGT 075705
20. Tập bài giảng Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ biên ; Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hiền, Nguyễn Như Quỳnh . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2011 . - 262 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bồi thường nhà nước, Luật Dân sự, Tập bài giảng, Trách nhiệm bồi thường.

Địa chỉ tài liệu: DSVGT 003159,161-208,835-836; MSVGT 085685-884

Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
fckeditor -> LỊch tuần từ 06/6 ĐẾN 10/6/2016

tải về 3.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương