LUẬn văN ĐỀ TÀI " Mã trải phổ trong cdma"tải về 1.45 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.45 Mb.
#1447
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

T

x(t ) y(t )dt

a

(2.26)

2.4. Chuỗi Fourier


2.4.1. Chuỗi Fourier dạng phứcn

0
 (t )  e jn0t ; n  Z ;

 2 / T0

;T0

 b  a 

(2.27)


T0= (b-a) là chiều dài khoảng trên đó chuỗi

w(t ) an n (t ) giá trị

Định lí: Bất kì dạng sóng vật lí nào (tức là năng lượng hữu hạn) cũng


có thể biểu diễn trên khoảng a0 bằng chuỗi Fuorier hàm mũ phức:w(t) cn e
jn0 t
; cn

1 aT0

w(t)e
j0t dt

n 


T0 a


trên


Trong đó các hệ số Fourier phức (các Phasor) cn được xác định như

Một vài thuộc tính của chuỗi Fuorier phức:*
+ Nếu w(t) là thực thì cn=cn
+ Nếu w(t) là thực và chẵn (tức là w(t)=w(-t)) thì Im(cn)=0
+ Nếu w(t) là thực lẻ (w(t)=-w(-t)) thì Re(cm)=0

+ Định lí Parseval là


2
cn

n 


1 a T0


T

2
w(t ) dt

0 a

+ Các hệ số chuỗi Fourier của dạng sóng thực có quan hệ với hệ số chuỗi


Fourier dạng toàn phương bởi:1 a

2 n

cn

1 a

j 1 b

2 nj 1 b
; n  0

; n  0

2 n

2 n

+ Các hệ số chuỗi Fourier của dạng sóng thực có quan hệ với hệ số chuỗi


1

2 Dn n ; n  0Fourier dạng cực bởi:

cn D0 ; n  0

1

D n n

2

; n  0

2.4.2. Chuỗi Fourier dạng toàn phương


 

a<t+T0 là:

w(t) an cos n0 t ab sin n0 t

(2.28)


n0

n 01 aT0

T w(t)dt
; n  0

aT

Trong đóan0 a aT

0


2
;
( ) sin
;  0

2 0

T w(t) cos n0 tdt

; n  0


bn w t


T
0 a

n0 tdt n0 a
Có hai dạng tín hiệu nhị phân cơ bản là đơn cực và lưỡng cực ta có
chuỗi Fourier cho hai dạng tín hiệu này là:* Đơn cực:

w(t ) W 2W (cos t 1 cos 3 t 1 cos 5 t .....)

(2.29)


2  0 3 0 5 0* Lưỡng cực:

w(t ) 4W (cos t 1 cos 3 t 1 cos 5 t .....)

(2.30)
2.4.3. Chuỗi Fourier dạng cực0 3 0 5 0
w(t) D0 Dn cos(n0 t n )

n1
(2.31)
a 
D0

n

; n  0
; bn Dn sin n


; n  0

Dn cosn

n  1

=> Dn

a0 ; n  0c0 ; n  0


bn

; n arctg
cn
; n  1


n

n
a 2  b 2 ; n  1

2 cn

; n 1 an

2.5. Phổ vạch của dạng sóng tuần hoàn

Định lý: Nếu dạng sóng w(t) tuần hoàn với chu kì T0 thì phổ của dạng sóng là:

W ( f ) cn ( f

n 
 nf 0 ) ; f 0  1/ T0


(2.32)

{cn} hệ số Fuorier Phức1

cn


T
0

aT0

w(t)e

a
 j0t dtĐịnh lý: Nếu dạng sóng w(t) tuần hoàn với chu kì T0 và được biểu diễnw(t) 

h(t nT0 )

n 
n
c e j0t

n 
(2.33)


Trong đó

w(t) ; t h(t) 

T0

2 ;

0 ; ; t

T0

2


các hệ số Fourier là cn=f0H(nf0) trong đó H(f) = [h(t)]

Định lý: Đối với dạng sóng tuần hoàn công suất chuẩn hoá là:


P  (w 2


(t)) 
2
cn

n 
; {cn} là các hệ số Fourier phức của dạng sóng


2.6. Mật độ phổ công suất của dạng sóng tuần hoàn


Định lý: Đối với dạng sóng tuần hoàn PSD được xác địng bởi:

P( f ) 
cn

n 
2  ( f


 nf 0 )
(2.34)


sóng


T0=1/f0 là chu kì dạng sóng ; cn là hệ số Fourier tương ứng của dạng

2.7. Biến đổi Fuorier rời rạc (DFT- Discrete Fuorier Transform)


Phổ của dạng sóng có thể xác định gần đúng một cách dễ dàng bằng biến đổi
Fourier rời rạc (DFT) Biến đổi (DFT) được định nghĩa bởi:

X (n) 
k  N 1

x(k )e j ( 2 / N ) nk

k 0
(2.35)
n = 0,1,2...,N-1.
Biến đổi Fourier ngược (IDFT- Invese DFT được định nghĩa bởi:


1
x(k ) n  N 1

X (n)e j ( / N ) nk

N n 0
; k = 0,1,2...,N-1

w(t ) w(t) ( t T / 2 ) ;0 t T

ww (t)

T

0 ; t con lai(2.36)

Biến đổi Fourier : Ww


( f ) ww



T

(t)e i 2t dt w(t)e j 2t dt0
(2.37)

Ta lấy xấp xỉ CFT(Continuos Fourier Transform) bằng cách sử dụng một


chuỗi hữu hạn để biểu diễn tích phân trong đó


t  t, f
 1/ T ; dt  t; t  t / N

khi đó: Ww


( f )

f  n / TN 1

w(kt)e j ( 2 / N ) nk t . So sánh phương trình này vi X(n)

k  0ta có mối quan hệ giữa CFT và DFT là: (2.38)

Ww ( f )


f n / T

 t.X (n)


Chương 3


mã trải phổ

3.1 Giới thiệu chung về mã trải phổ


Trong hệ thống thông tin trải phổ việc kết hợp tín hiệu với mã trải phổ sẽ cho ra tín hiệu phát có biểu hiện giống như tạp âm. Như vậy mã trải phổ

đóng vai trò rất quan trọng trong các hệ thống trải phổ, các mã trải phổ được lựa chọn cho các hệ thống thông tin trải phổ phải có tính trực giao cao, giống như tạp âm và cho phép tạo ra nhiều mã cho nhiều người sử dụng khác nhau. Từ lý thuyết xác suất ta biết rằng một chuỗi ngẫu nhiên cơ số hai độc lập là một chuỗi Bernoulli và trong các tài liệu kỹ thuật thường được gọi là chuỗi tung đồng xu với ‘0’ và ‘1’ tương ứng với kết cục ‘ ngửa’ hoặc ‘xấp’ của các thí nghiệm tung đồng xu độc lập. Ngay cả khi sử dụng một chuỗi ngẫu nhiên

đơn giản như vậy ta cũng cần một bộ nhớ rất lớn ở cả máy phát và máy thu. Tuy nhiên ta có thể bắt chiếc các thuộc tính ‘ ngẫu nhiên’ quan trọng của một chuỗi Bernoulli bằng một thao tác tuyến tính đơn giản được đặc tả bởi một số lượng các thông số cơ số hai ( các bit) không lớn ( hàng chục). Như vậy biến ngẫu nhiên duy nhất là điểm khởi đầu của chuỗi. Trước khi nghiên cứu quá trình tạo ra các chuỗi ‘giả ngẫu nhiên’ này ta cần đặc tả các thuộc tính ngẫu nhiên quan trọng mà các chuỗi nhất định phải đạt được. Theo Sol Golomb, ba tính chất quan trọng nhất định phải đạt được là:

Thứ nhất: Tn sut tương đối của ‘0’ ‘1’ 1 .

2

Thứ hai : Độ dài đoạn chạy ( của không hoặc một) giống như kỳ vọng1


có độ dài là 1,

1


có chiều dài là 2,

1

2
4
8trong thí nghiệm tung đồng xu: có

Каталог: file -> downloadfile1
downloadfile1 -> VĂn phòng chính phủ
downloadfile1 -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
downloadfile1 -> Chiến dịch đánh Tống 1075
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 956/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
downloadfile1 -> Lời Giới Thiệu Lịch sử Triết học
downloadfile1 -> Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi
downloadfile1 -> 143 NĂm vưƠng triều nguyễN (1802-1945)
downloadfile1 -> Chương I các bộ VI điều khiển 8051 1 các bộ VI điều khiển và các bộ xử lý nhúng
downloadfile1 -> Hợp đồng giấy in báo (bản tiếng Việt) HỢP ĐỒng giấy in báo hợP ĐỒng số 205 tl

tải về 1.45 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương