LUẬn văN ĐỀ TÀI " Mã trải phổ trong cdma"tải về 1.45 Mb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.45 Mb.
#1447
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Bộ tổng hợp tần số

Đồng bộ chuỗi PN

Khôi phục định thời tín hiệu
Hình 1.10 Sơ đồ khối cho máy thu FHSS
Trước hết tín hiệu của máy thu được lọc bởi bộ lọc băng thông BPF
băng rộng có độ rộng băng thông bằng độ rộng băng của tín hiệu FHSS


nghĩa là vào khoảng

f 0 0.5f

(Hz) đến


f 0 ( J 0.5)f

(Hz) .Hình vẽ 1.10


cũng mô tả các hệ thống con thực hiện khôi phục định thời ký hiệu và đồng bộ chuỗi PN, ở đây không cần khôi phục sóng mang vì máy thu sử dụng giải

điều chế không nhất quán, và do ở tốc độ nhảy tần nhanh máy thu rất khó theo dõi được pha của sóng mang khi pha này thay đổi ở mỗi đoạn nhảy. Bộ tạo chuỗi PN địa phương tạo ra một chuỗi PN đồng bộ với chuỗi thu, ở đoạn nhảy, đầu ra của bộ tổng hợp tần số là:g (t)  A cos[2 

( f g i l f )t

] đối với

lTh t(l 1)Th

(1.20)

Bỏ qua tạp âm, đầu vào BPF sẽ là:


g (t)s(t)  A cos[2 


với : lTh t(l 1)Th
( f g  il f )t

 


] .A cos[2 
( f 0  il f
 b)

  ]g (t)s(t)  A {cos 2

2
( f g


 f 0
 2il f
 bf )     ]  cos[2 


( f g

f 0

 bf )t   '   ]}

(1.21)


0 g
Thành phần tần số cao bị bộ lọc BPF băng hẹp loại bỏ và chỉ còn thành phần tần số thấp. Ta ký hiệu f = f + f. Vậy đầu vào bộ giải điều chế FSK sẽ

là:


A

2 cos(2f 't l 'l ), neu bl  0

w(t)

(1.22)

A cos(2 ( f 'ft

 2 l
  'l
), neu bl  1

Đầu này chứa hoặc tần số f (Hz )hoặc f + f (Hz). Vì b không thay


đổi trong thời gian T của một bit, nên trong khoảng thời gian này tín hiệu w(t) có tần số không đổi. Như vậy trong khoảng thời gian T giây bộ giải điều chế FSK tách ra tần số này và tạo ra đầu ra cơ số 2 hoặc là 0 hoặc 1. Một

cách khác ta có thể tách ra tần số chứa trong w(t) cho từng đoạn nhảy để
nhận được T/Th các giá trị cho từng bước nhảy. Từ

T Th giá trị này, sử dụng


nguyên tắc đa số ta có thể quyết định bit dữ liệu là ‘0’ hay ‘1’.


1.2.2 Nhảy tần nhanh với điều chế M- FSK
Dạng tổng quát của FSK cơ hai là FSK M trạng thái trong đó M tần số
được sử dụng để biểu thị log2(M) bit số hiệu. Với trải phổ FH, tần số phát nhảy trên một luợng lớn các tần số, chẳng hạn 2 j M tần số, trong đó j là số bit đưa từ bộ tạo mã PN đến bộ tổng hợp tần số. Có thể sử dụng cùng máy phát và máy thu như ở hình (1.4), trừ trường hợp bộ điều chế và giải điều chế M – FSK khi này sẽ là bộ điều chế và giải điều chế M-FSK. Biểu đồ tần số

được biểu thị ở hình (1.11) với giả thiết là M = 4, nghĩa là ở mỗi thời điểm hai bit số liệu được xét và giả thiết là ba bước nhảy ở mỗi ký hiệu ( một kýhiệu bằng log2(M) bit số liệu), ở đây sử dụng Ts, Ts = log2(M)Tb, để biểu diễn
thời gian của một ký hiệu còn Th để biểu diễn thời gian của một bước nhảy.

2j (M/ Th)


M/Th
Ts


Tần số

ThờiTh


Каталог: file -> downloadfile1
downloadfile1 -> VĂn phòng chính phủ
downloadfile1 -> Đề tài: Sự tập trung hóa báo chí ở các nước tư bản chủ nghĩa Giảng viên hướng dẫn
downloadfile1 -> Chiến dịch đánh Tống 1075
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
downloadfile1 -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 956/QĐ-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
downloadfile1 -> Lời Giới Thiệu Lịch sử Triết học
downloadfile1 -> Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi
downloadfile1 -> 143 NĂm vưƠng triều nguyễN (1802-1945)
downloadfile1 -> Chương I các bộ VI điều khiển 8051 1 các bộ VI điều khiển và các bộ xử lý nhúng
downloadfile1 -> Hợp đồng giấy in báo (bản tiếng Việt) HỢP ĐỒng giấy in báo hợP ĐỒng số 205 tl

tải về 1.45 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương