Lưu trữ Góp ý


Điều 10. Vi phạm các quy định về đánh giá tác độngtải về 1.49 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/69
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích1.49 Mb.
#55637
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   69
Nghị định 452022NĐ-CP quy định về xử phạt vi ph…

Điều 10. Vi phạm các quy định về đánh giá tác động
môi trường
1. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện quyết định phê
duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh hoặc thực hiện quyết định phê duyệt kết quả
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc
thẩm quyền phê duyệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
đối với dự án có tiêu chí về môi trường tương đương với
dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh thì xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối
với hành vi không có văn bản thông báo kết quả hoàn
thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định cho cơ
quan đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính
thức đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối
tượng phải có giấy phép môi trường;
b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với hành vi không công khai báo cáo đánh giá tác động
môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo
quy định;
c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối
với hành vi không điều chỉnh, bổ sung nội dung của dự án
đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường cho phù
hợp với nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường được nêu
trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường;
d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối
với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong
các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo
cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, trừ các
trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi
trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và quy định
tại điểm đ, e, g khoản này;
đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối
với hành vi không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt
kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
theo quy định, trừ các trường hợp: vi phạm quy định về
quan trắc, giám sát môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự
cố chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm e, g khoản
này;
e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối
với hành vi không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm
quyền theo quy định để được xem xét, chấp thuận trong
quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư
thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường trong
trường hợp có thay đổi theo quy định tại điểm b khoản 4
Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường;
g) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối
với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các
đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi
trường; không vận hành hoặc vận hành không thường
xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công
trình xử lý chất thải; không xây lắp hoặc xây lắp không
đúng công trình xử lý chất thải, công trình, biện pháp giảm
thiểu tiếng ồn, độ rung, kiểm soát ánh sáng, bức xạ nhiệt
theo quy định trong giai đoạn thi công, triển khai xây dựng
dự án có phát sinh chất thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng,
bức xạ nhiệt.
Đăng nhập
 / 
Đăng ký
Tìm văn bản pháp luật bằng từ khóa...
"
Thuộc tính
Nội dung
Tiếng anh
Lược đồ
3
3
3
3
 

tải về 1.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   69
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương