Lưu trữ Góp ý


Điều 8. Sử dụng kết quả, dữ liệu thu được từ phươngtải về 1.49 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/69
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích1.49 Mb.
#55637
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   69
Nghị định 452022NĐ-CP quy định về xử phạt vi ph…

Điều 8. Sử dụng kết quả, dữ liệu thu được từ phương
tiện, thiết bị kỹ thuật trong việc phát hiện, xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
1. Việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và
dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá
nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được thực hiện theo
Nghị định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử
dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do
cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành
chính. Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị
kỹ thuật được so sánh với nồng độ tối đa cho phép của
các thông số môi trường trong quy chuẩn kỹ thuật hiện
hành để xác định hành vi vi phạm hành chính.
2. Ngoài dữ liệu do cơ quan, người có thẩm quyền trực
tiếp thu thập được từ việc sử dụng phương tiện, thiết bị
kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định, cơ quan, người có thẩm
quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường được sử dụng kết quả thử nghiệm, hiệu
chuẩn, giám định, kiểm định, đo đạc, phân tích mẫu môi
trường và dữ liệu do các cá nhân, tổ chức sau đây cung
cấp để phát hiện, xác định hành vi vi phạm hành chính:
a) Tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt
động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của pháp
luật;
b) Tổ chức giám định, kiểm định, quan trắc môi trường
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, có đủ
năng lực thực hiện và được cơ quan có thẩm quyền chỉ
định theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
c) Kết quả thu được bằng thiết bị, hệ thống quan trắc tự
động, liên tục khí thải, nước thải của cá nhân, tổ chức đã
được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định
của pháp luật đối với các trường hợp phải lắp đặt và
truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường
để kiểm tra, giám sát.
3. Cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm hợp tác
với cơ quan chức năng, người có thẩm quyền trong việc
sử dụng dữ liệu thu thập được từ phương tiện, thiết bị kỹ
thuật để xác định đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

tải về 1.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   69
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương