Lưu trữ Góp ý


Điều 3. Giải thích từ ngữtải về 1.49 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/69
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích1.49 Mb.
#55637
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Nghị định 452022NĐ-CP quy định về xử phạt vi ph…

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như
sau:
1. Xả nước thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ chức xả
các loại nước thải vào môi trường đất, nước dưới đất,
nước mặt, nước biển bên trong và ngoài cơ sở, khu sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.
2. Thải bụi, khí thải vào môi trường là việc cá nhân, tổ
chức làm phát sinh bụi, khí thải vào môi trường không khí.
3. Thông số môi trường (thông số ô nhiễm) nguy hại trong
nước thải là các thông số môi trường có tên trong quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại, chi
tiết trong Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định này.
4. Thông số môi trường (thông số ô nhiễm) nguy hại trong
khí thải và môi trường không khí là các thông số môi
trường có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số
chất độc hại trong không khí xung quanh và một số thông
số có tên trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải,
chi tiết trong Mục II Phụ lục kèm theo Nghị định này.
5. Thông số môi trường (thông số ô nhiễm) thông thường
là các thông số môi trường có tên trong quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất thải và môi trường xung quanh, trừ
các thông số môi trường quy định tại khoản 3 và khoản 4
Điều này.
6. Khai thác trái phép loài sinh vật là các hành vi săn, bắn,
bẫy, bắt, hái, lượm, thu giữ nhằm lấy các sinh vật (bao
gồm động vật, thực vật, nấm, vi sinh vật), bộ phận hoặc
dẫn xuất của các loài động vật, thực vật mà không được
phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vượt
quá số lượng cho phép trong giấy phép khai thác của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
7. Nơi công cộng là công viên, khu vui chơi, giải trí, khu
kinh doanh, dịch vụ tập trung, chợ, nhà ga, bến xe, bến
tàu, bến cảng, bến phà và những nơi phục vụ chung cho
nhu cầu của nhiều người.
8. Phá hoại di sản thiên nhiên là hành vi làm hủy hoại cảnh
quan, thay đổi cấu trúc của hệ sinh thái tự nhiên, suy giảm
thành phần loài động, thực vật; ngăn cản đường đi, gây
tổn hại đến nơi nuôi dưỡng và bãi đẻ của các loài thủy
sinh; làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành, hư hại các danh
lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn
hóa; gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài
thủy sản, khu bảo tồn biển theo quy định của pháp luật về
thủy sản.
9. Xâm chiếm di sản thiên nhiên là hành vi xây dựng công
trình, nhà ở trái phép; thực hiện các hoạt động bảo quản,
tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh không đúng quy định
của pháp luật về di sản văn hóa; các hoạt động lấn, chiếm
rừng, khai thác trái phép môi trường rừng, tài nguyên
rừng, thực hiện các dịch vụ, kinh doanh trái phép trong
rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

tải về 1.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương