Lưu trữ Góp ý


Điều 2. Đối tượng áp dụngtải về 1.49 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/69
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích1.49 Mb.
#55637
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Nghị định 452022NĐ-CP quy định về xử phạt vi ph…

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước
ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong
phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu
biển mang cờ quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp điều
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên có quy định khác đều bị xử phạt theo
các quy định tại Nghị định này hoặc các Nghị định có liên
quan.
2. Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm
các quy định của Nghị định này bị xử phạt như đối với cá
nhân vi phạm.
3. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường theo Nghị định này bao gồm:
a) Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc
doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh) được thành lập theo quy định của Luật Doanh
nghiệp;
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo
quy định của Luật Hợp tác xã;
c) Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, tổ chức kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện
của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư; pháp nhân
nước ngoài hoạt động trên vùng biển Việt Nam;
d) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó
không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
đ) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
e) Các đơn vị sự nghiệp;
g) Tổ hợp tác;
h) Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của
pháp luật.
4. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính;
người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường; các cơ quan, tổ chức, cá
nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường
tại Nghị định này.

tải về 1.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương