LẬp nhiệm vụ khảo sát thiết kếtải về 82.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích82.42 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 533

QUI ĐỊNH

LẬP NHIỆM VỤ KHẢO SÁT THIẾT KẾ


MÃ SỐ : QĐ-73-01

LẦN BAN HÀNH : 03

NGÀY : 20/11/2012

TRANG : 1/10

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI DUYỆT


(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

VÕ VĂN MINH VÕ TRỌNG VINH HUỲNH TRUNG NHÂN


NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

05/3/03

Ban hành lần đầu

01

18/10/2011

Bổ sung một số nội dung cho phù hợp Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ & Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 18/4/2008; Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ & Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009.

02

20/11/2012

Cập nhật các Tiêu chuẩn quốc gia mới công bố theo Quyết định số 3737/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2011 và Quyết định số 3473/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

03

1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này dùng để quy định cách lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế công trình cầu, cống, kè, bến bãi đỗ xe, sân bay và đường ôtô.2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho tất cả các giai đoạn của công tác khảo sát thiết kế công trình.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Stt

Tên phần mềm/Qui trình, qui phạm

Ký hiệu

Mục đích sử dụng

1

Qui trình khảo sát đường ôtô

22TCN 263-2000

Cho công tác khảo sát tuyến, địa hình, thuỷ văn, địa chất.

2

Qui phạm đo vẽ địa hình

96TCN43-90

Khảo sát địa hình

3

Qui trình khoan thăm dò địa chất

22TCN 259-2000

Khảo sát điạ chất

4

Qui trình khảo sát thiết kế đường ôtô đắp trên đất yếu

22TCN 262-2000

Khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu.

5

Quy trình khoan địa chất công trình các công trình đường thuỷ

22 TCN 260-2000

Khoan địa chất công trình

6

Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

22 TCN 171-87

Khảo sát điạ chất

7

Quy trình thử nghiệm và xác định mođun đàn hồi chung của áo đường bằng cần Benkelman

TCVN 8867-2011

Khảo sát đo mođun mặt đường

8

Qui trình thí nghiệm 4195- 4202
Khảo sát điạ chất

9

Quy trình đất xây dựng, phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

TCVN 2683-1991

Khảo sát điạ chất

10

Đường ôtô-Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4054-2005

Thiết kế tuyến và các công trình trên tuyến

11

Đường ôtô cao tốc-Yêu cầu thiết kế

TCVN 5729-2012

Thiết kế đường cao tốc

12

Tiêu chuẩn thiết kế cầu

22 TCN 272 - 05

Thiết kế cầu.

13

Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

22 TCN 18 - 79

Thiết kế cống.

14

Tiêu chuẩn thiết kế

AASHTO 98

Thiết kế cầu và đường ôtô.

15

Tiêu chuẩn thiết kế

22TCN 220 - 95

Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ

16

Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô

22 TCN -273 -01

Thiết kế đường ôtô (áp dụng thiết kế nút).

17

Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm

22 TCN -274 -01

Thiết kế mặt đường ôtô.

18

Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị

TCXDVN 104 - 2007

Thiết kế đường đô thị

19

Điều lệ báo hiệu đường bộ

Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộTCN 237-01

QCVN 41:2012Thiết kế đường

20

Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 7957: 2008.

Thiết kế đường

21

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng
Thiết kế đường

22

Cọc khoan nhồi - Thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCXDVN 326-2004

Thiết kế cầu

23

Gối cao su cốt bản thép

22TCN217-94

AASHTO M 251-06Thiết kế cầu

24

Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

20TCN 21-86

TCXDVN 205-98Thiết kế cầu

25

Neo bê tông DƯL T13; T15 & D13; D15

22 TCN 267-2000

Thiết kế cầu

26

Neo cáp

ASTM A416

Thiết kế cầu

27

QT thiết lập tổ chức xây dựng và TK thi công

TCVN 4252-88

Thiết kế tổ chức thi công

28

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và BTCT

TCXDVN 356-2005

Thiết kế cầu

29

Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ô tô- Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TCVN 8859: 2011

Thiết kế đường

30

Mặt đường bê tông nhựa nóng - yêu cầu thi công và nghiệm thu.

TCVN 8819: 2011

Thiết kế mặt đường

31

Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước - Qui trình thi công và nghiệm thu

TCVN 8788-2011

Thiết kế tổ chức thi công

32

Lớp kết cấu áo đường ôtô bằng cấp phối thiên nhiên- Vật liệu thi công và nghiệm thu

TCVN 8857 : 2011

Thiết kế đường

33

Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ

TCVN 7887 : 2008

Thiết kế tổ chức thi công

4. ĐỊNH NGHĨA: Không có định nghĩa

5. NỘI DUNG

5.1. Những căn cứ, cơ sở pháp lý lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế

Cần nêu rõ:

- Các văn bản Nghị định của Nhà nước có liên quan.

- Văn bản của người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép đầu tư.

- Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và bên B.

- Các văn bản khác liên quan.5.2. Giới thiệu chung

- Giới thiệu chung về tuyến, phạm vi địa điểm nghiên cứu của dự án.

- Nêu các mục tiêu chính của dự án, nhiệm vụ nghiên cứu cũng như quy mô dự kiến của dự án hoặc nhóm dự án.

5.3. Phạm vi thực hiện và hệ thống quy trình quy phạm áp dụng

5.3.1. Phạm vi thực hiện dự án

- Nêu điểm đầu, điểm cuối hoặc khu vực có liên quan của dự án.5.3.2. Hệ thống quy trình quy phạm áp dụng

- Nêu rõ hệ thống các quy trình, quy phạm áp dụng cho công tác khảo sát, địa hình địa chất và thuỷ văn, các tiêu chuẩn thiết kế cầu, đường và các công trình trên tuyến.5.4. Tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình

5.4.1. Tuyến

- Nêu cấp hạng của tuyến.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Vận tốc thiết kế.

+ Tải trọng thiết kế.

+ Tần suất thiết kế.

+ Bề rộng nền đường.

+ Bề rộng mặt đường.

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu.

+ Bán kính đường cong đứng tối thiểu.

+ Độ dốc dọc lớn nhất.

+ Môduyn đàn hồi Eyc.5.4.2. Công trình:

- Công trình thay mới hay tận dụng:

+ Nêu quy mô của công trình.

+ Tải trọng thiết kế.

+ Tần suất thiết kế.

+ Khổ công trình.5.5. Nội dung thực hiện:

5.5.1. Phần tuyến

* Công tác khảo sát địa hình

- Tuỳ theo quy mô công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án mà áp dụng tiêu chuẩn khảo sát khác nhau. Tuỳ theo từng giai đoạn thiết kế nêu rõ các nội dung cần phải thực hiện.5.1.1.1. Vị trí tuyến.

- Cần nêu rõ vị trí của công trình:

+ Điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, đối với tuyến.

+ Tên công trình, lý trình nào, thuộc quốc lộ nào.5.1.1.2. Khảo sát địa hình

5.1.1.2.1 Hệ thống mốc đo đạc khống chế mặt bằng

- Nêu lưới toạ độ hoặc mốc cao độ, thuỷ chuẩn kỹ thuật.

- Thiết bị và nêu rõ chủng loại để phục vụ công tác đo đạc.

- Khối lượng dự kiến cần phải thực hiện.5.1.1.2.2. Bình đồ

- Bình đồ cần nêu rõ.

+ Tỉ lệ bình đồ, đường đồng mức.

+ Phạm vi lập bình đồ, các nội dung cần thể hiện trên bình đồ (như các điểm toạ độ, lưới cao độ, đường điện, nhà cửa, cáp quang.... )

+ Khối lượng dự kiến cần phải thực hiện.

5.1.1.2.3. Trắc dọc:

- Cắt dọc nêu rõ các cọc cần đóng (cọc đường cong, cọc H, cọc công trình, các điểm khống chế, cọc chi tiết...), khoảng cách giữa các cọc, tỉ lệ mặt cắt dọc (tỉ lệ đứng, tỉ lệ ngang; được quy định trong quy trình khảo sát đường ôtô 22TCN 263- 2000).

- Khối lượng dự kiến cần phải thực hiện.

5.1.1.2.4. Trắc ngang:

- Cắt ngang nêu rõ phạm vi đo vẽ, thiết bị đo vẽ, tỉ lệ bản vẽ.

- Thiết bị và chủng loại để phục vụ công tác đo đạc.

- Khối lượng dự kiến cần phải thực hiện.5.1.1.2.5.Hệ thống thoát nước

- Cần nêu rõ vị trí công trình, các chi tiết cần phải đo vẽ, điều tra và thu thập.

- Khối lượng dự kiến cần phải thực hiện.

5.1.2. Khảo sát giao cắt:

- Dựa vào các tuyến giao cắt với tuyến hiện có và các quy hoạch cho tương lai phải xác định được vị trí các nút giao.

- Xác định tên đường, vị trí đường ngang, vị trí công trình giao với tuyến thiết kế.

- Xác định góc giao, hướng rẽ, bán kính, khả năng cải tạo.

- Xác định quy mô, chiều rộng đường giao cắt với tuyến thiết kế.

- Lập bình đồ (tương tự mục khảo sát địa hình).5.1.3. Khảo sát đánh giá hiện trạng đường cũ (nếu có) và địa chất tuyến

- Thu thập các tài liệu về hiện trạng đường cũ ( quá trình khai thác sửa chữa).

- Tình trạng và kết cấu mặt đường cũ.

- Các hư hỏng chủ yếu và nguyên nhân.

- Xác định môduyn mặt đường cũ (nếu cần), phương pháp xác định, khoảng cách đo, số điểm đo...

- Phương pháp xác định chiều dày kết cấu áo đường cũ, tình trạng cũng như chất lượng của chúng. Các chỉ tiêu cơ lý của đất nền cần phải xác định ( như: lực dính, góc ma sát, độ ẩm...).

- Khối lượng dự kiến cần phải thu thập.

5.1.4. Khảo sát và điều tra thuỷ văn

- Được nêu rõ trong quy trình khảo sát đường ôtô 22TCN 263-2000.5.1.5. Điều tra đền bù giải toả

- Điều tra thống kê diện tích nhà đất, cây cối, dất trồng trọt...trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi đường và công trình.5.2. Phần cầu, cống, kè

5.2.1. Vị trí và số lượng công trình:

- Sơ bộ xác định số lượng, vị trí các công trình trên tuyến như: cầu, Cống, kè...và khẩu độ thoát nước của chúng (đối với công trình thoát nước).5.2.2. Khảo sát địa hình công trình

- Đo vẽ bình đồ công trình: phạm vi, tỉ lệ đo vẽ.

- Đo vẽ cắt dọc (cắt dọc dòng chảy, cắt dọc công trình): phạm vi, vị trí, tỉ lệ...

- Cắt ngang (cắt ngang cọc chi tiết, cắt ngang thượng hạ lưu): phạm vi, vị trí, tỉ lệ...

- Đo vẽ hiện trạng công trình cũ (như: cầu, kè, cống...)

- Xác định góc xiên của công trình so với tim tuyến.

- Đo vẽ cắt dọc, cắt ngang tuyến tránh (nếu có).

- Xác định bãi đúc dầm, đúc cọc hoặc đúc các cấu kiện đúc sẵn khác;

- Bãi tập kết vật liệu, các bãi đỗ xe (nếu có).

- Đường công vụ phục vụ công tác thi công công trình.

- Khối lượng dự kiến thực hiện.

5.2.3. Khảo sát thuỷ văn công trình

- Được nêu rõ trong quy trình khảo sát đường ôtô 22TCN 263-2000.5.2.4. Khảo sát địa chất công trình

Được nêu rõ trong:

- Quy trình khảo sát đường ôtô 22TCN 263-2000.

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 259 - 2000.5.3. Điều tra nguồn cung cấp vật liệu:

- Điều tra các nguồn cung cấp vật liệu phục vụ xây dựng công trình, xác định rõ vị trí, cự ly vận chuyển và cấp đường vận chuyển...

- Nêu rõ phạm vi đo vẽ, tỉ lệ bình đồ mỏ.

- Phương pháp thăm dò địa chất để xác định trữ lượng mỏ.

- Các thí nghiệm cần thiết để xác định chất lượng của vật liệu mỏ.

- Các thí nghiệm trong phòng tuân theo quy trình QT-75-07.5.4. Các tài liệu cần phải thu thập thêm

Tuỳ theo từng giai đoạn thiết kế mà các tài liệu cần phải thu thập như sau:

- Tình hình dân số trong khu vực (hiện tại và tương lai).

- Tình hình kinh tế xã hội văn hoá trong khu vực.

- Mạng lưới giao thông vận tải trong khu vực.

- Các số liệu về mặt tài chính cho dự án: nguồn gốc vốn, thu thập các đơn giá, giá đất, dịch vụ có liên quan đến dự án.

- Hồ sơ KSTK của các giai đoạn trước.

- Các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực có liên quan đến dự án.

- Bản đồ địa hình.

5.5. Các hồ sơ khảo sát cần phải giao nộp

- Nhiêm vụ khảo sát cần nêu rõ các hồ sơ cần phải giao nộp:

- Hồ sơ khảo sát địa hình:

+ Báo cáo khảo sát địa hình.

+ Bản vẽ bình đồ, trắc dọc, trắc ngang.

- Hồ sơ khảo sát địa chất:

+ Báo cáo địa chất, cắt dọc địa chất khu vực khảo sát.

+ Các kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường.

+ Tài liệu về nguồn cung cấp vật liệu.

- Hồ sơ thuỷ văn:

+ Báo cáo thuỷ văn.

+ Bản vẽ trắc dọc lòng sông, trắc ngang thượng hạ lưu sông.

+ Phiếu điều tra thuỷ văn.

- Hồ sơ khảo sát công trình:

+ Bản vẽ hiện trạng công trình.

+ Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang.

+ Cắt dọc cắt ngang tuyến tránh (nếu có).

+ Bãi đúc dầm, cọc, các cấu kiện đúc sẵn, bãi tập kết vật liệu.

- Các tài liệu khác liên quan:

+ Tài liệu về đền bù, giải toả.

+ Bản đồ địa hình...

5.6. Nội dung hồ sơ thiết kế phải giao nộp

Cần nêu rõ các loại hồ sơ cần phải giao nộp:

- Thuyết minh chung.

- Hồ sơ thiết kế tuyến, nút giao thông.

- Hồ sơ thiết kế cầu, cống, kè...

- Hồ sơ dự toán công trình.5.7. Tiến độ công trình

- Trong đề cương cần nêu rõ tiến độ thực hiện:

Với công tác khảo sát:

+ Thời gian bắt đầu thực hiện công tác khảo sát:

+ Thời gian hoàn thành hồ sơ khảo sát:

Với công tác thiết kế:

+ Thời gian bắt đầu thực hiện công tác thiết kế:

+ Thời gian hoàn thành hồ sơ thiết kế:6. LƯU TRỮ

- Mọi biểu mẫu và văn bản liên quan.7. PHỤ LỤC

Không áp dụng.
: doc -> Iso -> doc
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
doc -> Quy đỊnh khảo sáT ĐỊa hình -thủy văn mã SỐ : QĐ-75-01 LẦn ban hành : 05 ngàY : 15/ 10 /2011 trang : 1/12
doc -> Quy trình thí nghiệm mã SỐ : qt-75-07 LẦn ban hành : 02 ngàY : 29/7/2010 trang : 1/16 ngưỜi viếT ngưỜi kiểM TRA ngưỜi duyệT
doc -> Quy đỊnh lập báo cáO ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trìNH; LẬp báo cáo kinh tế-KỸ thuật xây dựng công trình mã SỐ : QĐ-73-02 LẦn ban hành : 06 ngàY : 22/11/2012 trang : 1/27
doc -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình đỂ ĐƯa vào sử DỤNG
doc -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ngày tháng năm biên bản số nghiệm thu hoàn thành giai đOẠn xây lắP
doc -> MỤc tiêu chất lưỢng năM 2011
doc -> MỤc tiêu chất lưỢng năM 2010
doc -> Mã số: qt-74-02 Lần ban hành: 4
doc -> KIỂm soát tài liệU
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương