LớP: lit1054 ĐỀ BÀI: Câu 1


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOtải về 0.64 Mb.
Chế độ xem pdf
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2023
Kích0.64 Mb.
#54748
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
NỘI DUNG TIỂU LUẬN TƯ DUY SÁNG TẠO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
I. 
Tiếng Anh 
1. Bardwick Judith M. (1995),  Danger in the Comfort Zone: From Boardroom 
to Mailroom--how to Break the Entitlement Habit That's Killing American 
Business, AMACOM Div American Mgmt Assn. 
2. T
ugend, Alina (2011). 
"Tiptoeing Out of One's Comfort Zone (and of Course, 
Back In)". 
The New York Times <
 
https://www.nytimes.com/2011/02/12/your-
money/12shortcuts.html
 >, [Ngày truy cập: 16/05/2023]
 
II. 
Tiếng Việt 
1. Vân Anh ( Lavender Nguyễn) (2020), Một cách tiếp cận khác về vùng an toàn: 
Đừng 
thoát 
ra 
khỏi 
nó, 
Form 
Your 
Soul

https://www.formyoursoul.com/vung-an-toan-comfort-zone/
>, [Ngày truy 
cập: 13/05/2023] 

tải về 0.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương