LớP 9 chuyêN ĐỀ BỒi dưỠng học sinh giỏi têN chuyêN ĐỀ: phân tích cái hay của một số biện pháp nghệ thuật tu từ trong thơ VĂn trữ TÌNH


Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũtải về 38.13 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích38.13 Kb.
#53240
1   2   3   4   5   6   7
CHUYÊN ĐỀ BDHSG

Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ


Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.
(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)
Xác định và phân tích giá trị biểu cảm của biện pháp tu từ được nhà thơ Chế Lan Viên sử dụng trong đoạn thơ trên.
Gợiý
- Xác định được biện pháp tu từ so sánh:
Đối tượng so sánh : con gặp lại nhân dân
Hình ảnh so sánh : nai về suối cũ, cỏ đón giêng hai, chim ém gặp mùa, đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa, chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa
(Một đối tượng được so sánh với rất nhiều hình ảnh)
- Phân tích được giá trị biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng: Với các hình ảnh so sánh cụ thể đã gợi được không gian, thời gian của sự gặp gỡ và còn khẳng định được sự gặp lại nầy là hợp với qui luật tự nhiên, xã hội; là cần thiết, đúng lúc, đúng thời cơ.
* Học sinh phải biết phân tích các hình ảnh so sánh để thấy được hiệu quả thẩm mỹ được tạo ra bởi biện pháp tu từ này. Tuỳ theo mức độ phân tích mà định điểm sao cho phù hợp.
Câu 15: Cho câu ca dao sau:
Còn trời, còn đất, còn mây
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.
Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng ở câu ca dao trên.
Phân tích cái hay của các biện pháp tu từ đó.
Gợi ý
a: phép điệp từ và chơi chữ.
b. Thể hiện tình cảm của anh thanh niên với cô bán rượu ( say có 2 nghĩa) là say rượu và say tình.
Câu 16:
" Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ"
( Viếng lăng Bác-Viễn Phương)
Hãy cho biết từ "Mặt trời" trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo biện pháp tu từ từ vựng nào? Phân tích tác dụng của nó?
Gợi ý
"Mặt trời" trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo biện pháp tu từ từ ẩn dụ chỉ Bác Hồ.
- Tác dụng: Nghệ thuật tu từ ẩn dụ chỉ sự vĩ đại, phẩm chất cao quý nơi Bác. Bác là mặt trời cách mạng soi đường, chỉ lối cho dân tộc Việt Nam. Thoát khỏi đêm đen để thấy được bình minh trong sáng.
Câu 17:
Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau và phân tích cái hay của việc sử dụng biện pháp tu từ đó?
” Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự thưở nào”.
(
tải về 38.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương