Lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Giô-na chờ dậy và đitải về 106.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích106.27 Kb.
#34728
Giôna Vâng Lời

The Obedience of Jonah

(Giôna 3)www.vietnamesehope.org

Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống! Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước; nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao? Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.” (Then the word of the LORD came to Jonah a second time: "Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you." Jonah obeyed the word of the LORD and went to Nineveh. Now Nineveh was a very important city—a visit required three days. On the first day, Jonah started into the city. He proclaimed: "Forty more days and Nineveh will be overturned." The Ninevites believed God. They declared a fast, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth and sat down in the dust. Then he issued a proclamation in Nineveh: "By the decree of the king and his nobles: Do not let any man or beast, herd or flock, taste anything; do not let them eat or drink. But let man and beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish." When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened.)[PP] * Hai tuần trước đây c/ta đã bắt đầu ~loạt bài giảng… về câu chuyện ĐCT sai tiên tri Giôna đi đến thành Ninive… để giảng về sự đóan phạt, hầu cho dân thành ấy biết ăn năn, từ bỏ ~việc gian ác của họ, mà quay trở về cùng Ngài – (The word of the LORD came to Jonah son of Amittai: "Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me.") “Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta.”

> Sau khi nghe lời của ĐCT phán cùng mình… thì Giôna thay vì đi đến thành Ninive… nhưng ông lại xuống 1 chiếc thuyền đi ngược chiều đến thành Tarêsi (But Jonah ran away from the LORD and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the LORD.) “Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va.”[PP] > Vì tiên tri Giôna chạy trốn Chúa… nên Ngài đã làm cho 1 cơn bão lớn nổi đến – đánh vào chiếc thuyền gần chìm, và cuối cùng Chúa sai 1 con cá lớn – nó nuốt Giôna trong bụng 3 ngày 3 đêm…

> Giôna trong bụng cá lúc đó mới biết ăn năn: ông nhớ đến ĐCT, ông cầu nguyện xưng tội, ông khao khát muốn được thờ phượng Chúa trong đền thánh và dâng của lễ cho Ngài… và ông hứa nguyện sẽ làm lại ~điều mình đã hứa với Chúa trước đây…I. Sự Cứu Rỗi Đến Từ Chúa

[PP] > Câu chuyện này thật ra không phải là câu chuyện về Giôna, hay là về sự mầu nhiệm của con cá lớn… nhưng câu chuyện này giúp c/ta hiểu được ĐCT là ai nữa: Ngài là Đấng quyền năng, là Chúa yêu thương… giàu lòng nhơn từ, và kiên nhẫn, là Đấng ban cho c/ta sự hy vọng… ở giữa thung lũng của bóng sự chết

và cứu linh hồn c/ta ra khỏi âm phủ

> Qua câu chuyện này cho thấy… có khi ĐCT cho phép ~biến cố đau thương xẩy đến trong cuộc đời của c/ta

để c/ta biết ăn năn từ bỏ con đường gian ác và quay trở về cùng Ngài…

> ĐCT cho phép c/ta đối diện với ~con đường cùng, ~bế tắt trong cuộc sống

… để c/ta nhận thức được mục đích của 1 đời sống có ý nghĩa… chính là vâng phục đi theo ý Chúa# Tôi còn nhớ có 1 lần được cơ hội đền giảng bồi linh trong 1 nhà tù nữ… sau khi giảng xong và kêu gọi thì ngay lập tức có đến 12 người nữ tù… đến tin nhận Chúa Giê-su… mà tôi chưa bao giờ kinh nghiệm…

> Đương nhiên việc lạ lùng này là do quyền năng của Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng của ~người nữ tù này… nhưng thiết nghĩ vì ở trong tù… người ta dễ ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-su hơn, phải không?
[PP] > Đôi khi c/ta bị rớt vào thung lũng của tử thần, hay đối diện với ~thất bại… thì lúc đó mình mới ý thức được sự yếu đuối bất toàn của con người… và mình cần đến Chúa giúp đỡ

> Ngày xưa trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm… thì lúc đó Giôna mới ý thức được rằng

"sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va," (Salvation comes from the LORD)…

> Ngày nay, qua ~biến cố đau thương, khó khăn trong cuộc đời, kể cả đối diện với sự chết trước mắt… có lẽ cũng để giúp c/ta cũng mới ý thức được sự cứu rỗi linh hồn của c/ta… đến từ Cứu Chúa Giê-su Christ…

> Con người ai trong c/ta cũng sanh ra trong tội, Kinh Thánh trong Rôma 3:11/12 có chép: (there is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away… there is no one who does good, not even one.) “chẳng có 1 người nào tìm kiếm ĐCT… chẳng có 1 người làm điều lành…”

> Chẳng có 1 ai tìm kiếm Chúa để thờ lạy; ngược lại, lại đi tìm ~vật thọ tạo mà quỳ lạy, xông hương dâng hoa qủa cho các tượng chạm tà thần – và đó là “đại tội” - tội bất ơn vô nghĩa với Đấng Sáng Tạo tối Cao đã dựng nên mình và ban cho mình sức sống mỗi ngày… mà mình lại không thờ lạy

> Là tội nhân, mỗi người c/ta chỉ đáng nhận lãnh hình phạt đời đời trong âm phủ, xứng với tội mình đã phạm

> Nhưng ĐCT là Đấng nhơn từ yêu thương… Ngài giải cứu c/ta ra khỏi bản án của địa ngục

Ngài tha tội lỗi chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su Con Ngài

> Con Ngài là Cứu Chúa Giê-su đã từ trời giáng thế làm người, chịu chết đổ huyết trên cây TTG để trả mọi tội lỗi cho c/ta, hầu c/ta thoát khỏi hình phạt của hồ lửa hỏa ngục, nhưng 1 ngày được sự sống đời đời trên nước Thiên Đàng với Ngài…II. ĐCT Yêu Thương Mọi Người

> Sau khi Giôna ăn năn, kêu cầu Chúa trong bụng cá… thì ĐCT sai con cá lớn đó nhả ông lên trên đất khô… và lần thứ hai Ngài lại sai Giôna đi đến thành Ninive… để giảng về sự đoán phạt sẽ đến cho dân thành này, nếu họ không ăn năn, từ bỏ ~việc gian ác của mình…[PP] > ĐCT yêu thương mọi người và ý muốn của Ngài là không muốn 1 ai bị hư mất trong hồ lửa địa ngục

# Giăng 3:16 – “Vì ĐCT yêu thương thế gian… nên đã ban Con một của Ngài…’

> Ngài không phải chỉ cứu ~người tốt lành trên qủa điạ cầu này mà thôi

… nhưng kể cả ~kẻ dữ… đang làm việc ác, làm hại chính dân chọn riêng của Ngài

# II Phiêrơ 3:9 – (The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.) “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

> Ý muốn của ĐCT không phải chỉ cứu ~người Hoakỳ, hay việt kiều mà thôi… nhưng kể cả ~kẻ ác… như bọn khủng bố phá hoại bên Iraq - xem việc giết người là 1 ân huệ, hay là ~tay cầm quyền độc ác như cộng sản nữa

> Vì thế ĐCT lại sai Giôna đi đến thành Ninive, cảnh cáo họ… không khẻo họ sẽ bị diệt mất
[PP] > Trong câu chuyện này c/ta cũng học được ĐCT là Chúa của sự kiên nhẫn – Chúa của sự ban cho cơ hội lần thứ hai… “The God of the second chance” - cho nên Ngài lại sai Giôna lần thứ hai đi đến thành Ninive…

> Tuy Giôna đã có thái độ bướng bỉnh, chống nghịch lại ý Chúa, và đã 1 lần thất bại trong chức vụ của mình;

nhưng ĐCT không từ bỏ ông… mà lại ban cho cơ hội lần nữa…

> ĐCT là Đấng thành tín… Ngài không bỏ c/ta được, không đối xử với c/ta theo lẽ công bằng mà thôi

nhưng với lòng nhơn từ và kiên nhẫn… cho dù có biết bao nhiêu lần c/ta đã chống nghịch lại Ngài

# Rôma 8:38-39 - sứ đồ Phaolô tuyên bố gì? "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." (For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.)# Tỉ dụ khi Giôna lên đất khô… lại tìm xuống 1 chiếc thuyền khác đi Têrasi nữa… thì ĐCT sẽ làm gì?

> Ngài sẽ lại làm 1 cơn bão lớn nữa nổi lên, 1 con cá lớn nữa lại nuốt Giôna vào bụng, để rồi ông lại ăn năn mà quay trở về cùng Chúa… và Ngài sẽ lại sai Giôna đi đến Ninive vì không muốn họ bị diệt mất?

III. Giôna Vâng Lời

> Sau khi lên lại đất khô… Giôna tỉnh thức… và lần này ông vâng lời, chịu đi đến thành Ninive, y như lời ĐCT phán dậy tuy rằng dân thành Ninive chính là kẻ thù của dân tộc ông lúc đó… (Then the word of the LORD came to Jonah a second time: "Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you." Jonah obeyed the word of the LORD and went to Nineveh) “Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va.”[PP] > Bây giờ khi lên được đất khô, Giôna mới ý thức được rằng cái gía phải trả khi vâng lời Chúa

chẳng so sánh chi với cái hậu qủa ông phải lãnh… nếu không vâng phục Ngài


[PP] 1) Một lẽ thật nữa c/ta học được ở đây về sự ăn năn

đó là “trái/kết qủa” của 1 tấm lòng ăn năn thật… theo sau là sự vâng lời# Hình ảnh trồng 1 cây ăn trái là để làm gì? Nếu cây ăn trái chỉ ra toàn là lá thôi thì sao?

# Đem 1 cây tranh từ Florida về trồng… chỉ ra lá và ~gai nhọn… bây giờ chỉ còn cái gốc mà thôi!

> Nếu cây ăn trái mà ngeo ngeo chỉ có vài trái và ăn chua lét, chát đắng… thì cây ăn trái đó chẳng có gía trị?

> Nhưng trồng cây ăn trái thì điều tự nhiên phải ra trái, sai trái và trái đó phải ăn ngon miệng?

> ĐCT cho phép ~biến cố đau thương để c/ta phải dừng bước lại, biết ăn năn

và quay trở về đầu phục, vâng lời Chúa – đó là “trái ngọt” của 1 tấm lòng ăn năn thật…

> C/ta nói mình ăn năn thống hối… mà chưa vâng lời, làm theo ~lời Chúa dậy trong Kinh Thánh

thì tấm lòng ăn năn của c/ta có gía trị gì không?

# Con cái c/ta, c/nó nói yêu thương cha mẹ lắm… nhưng lại không vâng lời làm theo ~lời khuyên răn của cha mẹ mình… thì ~lới nói yêu thương đó có gía trị gì không?
[PP] > Chúa Giê-su có lần dùng 1 ẩn dụ… để nói lên sự vâng phục làm theo lời Chúa

… quan trọng hơn là chỉ ~lời nói xuông mà thôi

# Mathiơ 21:28-32("What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, 'Son, go and work today in the vineyard.' " 'I will not,' he answered, but later he changed his mind and went. "Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, 'I will, sir,' but he did not go. "Which of the two did what his father wanted?" "The first," they answered. Jesus said to them, "I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him.) “Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhất, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.”

> 1 Người nhận được sự cứu rỗi linh hồn không phải chỉ bằng lời nói xuông: “Ồ! Tôi tin có Chúa!”

nhưng là bằng sự vâng lời… chịu mở lòng mình mà tiếp nhận lấy Con Ngài… y như lời ĐCT đã phán
[PP] > Vâng lời Chúa là làm y theo ~gì Chúa đã phán dạy… chứ không đi theo sự suy luận riêng của mình

mà muốn như vậy thì phải ham mến học lời Kinh Thánh… vì Kinh Thánh là lời hằng sống của ĐCT

> Có biết bao nhiêu người nói mình tin Chúa, trên cổ họ có đeo TTG, xe họ có gắn tượng Chúa Giê-su… nhưng lại đang đi theo ý riêng mình… thay vì làm theo y như ~lời Chúa đã phán dạy trong Thánh Kinh

> Có biết bao nhiêu người đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, nghe lời Chúa gỉảng rất rõ… nhưng vừa ra khỏi cửa là chạy theo ý riêng mình: vẫn còn tin theo ~điều dị đoan – xem ngày tốt ngày xấu, thờ lạy ~tượng chạm là điều ĐCT rất ghét, chơi bùa phép, làm ~chuyện mờ ám vì thấy mọi người xung quanh ai cũng làm, sống theo ~triết lý của đời này…# Làm chứng về 1 người – ông nói mình có đức tin đến nỗi ai kê súng vào đầu cũng không bỏ Chúa được

> Ông chia sẻ 1 ngày nằm mơ thấy Chúa Giê-su hiện ra và nói với ông là không có hỏa ngục

> Khi c/tôi đi thăm viếng, ông chia xẻ giấc mơ này và hỏi ý kiến tôi là vị mục sư

và như gài tôi phải “đồng ý” với ông là không có địa ngục, để ông được yên lòng

> Nhưng tôi không thể đồng ý với giấc mơ như ông đã có được… vì trong Kinh Thánh chính Chúa Giê-su có nói rất nhiều và rất rõ về địa ngục có thật… và kinh khủng như thế nào…

> Nếu tôi đồng ý với ông là không có địa ngục

thì tôi gián tiếp tuyên bố với mọi người Chúa Giê-su là người đã nói láo rồi?

> C/ta phải vâng lời Chúa y theo lời Chúa đã dạy

… chứ không phải theo ý riêng của mình hay đến bởi ~khải tượng, qua ~giấc mơ được

> Chúa ban cho và duy trì lới Kinh Thánh mầu nhiệm cho c/ta để làm gì?

…để làm 1 tiêu chuẩn tuyệt đối cho c/ta đi theo, và để ý của con người không xen vào ý của Chúa được

> Tôi không nói là tất cả ~giấc mơ đều không có gía trị… nhưng không phải tất cả ~giấc mơ nào cũng đến từ Chúa hết, phải không? Nhưng lời Kinh Thánh mầu nhiệm đến từ Chúa, không thay đổi, không sai lầm… thì điều bảo đảm hơn hết là mình nên đi theo sát lời Chúa, đã được chép lại và duy trì trên giấy trắng mực đen, chứ không cần thiết phải đi theo ~giấc mơ…

# II Phiêrơ 1:20-21 – (Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. ) “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”# Nếu ACE muốn tìm 1 nhà bank để quản lý tiền bạc mình: 1 chỗ chỉ có bảo đảm 50% thôi, còn chỗ kia 100%

thì nếu mình là 1 người khôn… thì sẽ bỏ tiền vào chỗ nào?

> Giôna thật sự ăn năn sau khi lên đất khô… và bây giờ ông vâng lịnh của Chúa đi ngay và đi thẳng đến thành Ninive… y như lời Chúa phán dạy… chứ không có để chờ đợi xem mình có nằm mơ thấy 1 khải tượng mới nào nữa không?


2) ĐCT hành động 1 cách lạ lùng… qua sự vâng lời của c/ta

> Đừng hiểu lầm đây có nghĩa là Chúa cần đến c/ta… thì c/trình của Ngài mới thành được

# Lúc ban đầu khi ĐCT dựng nên trời và đất, con người ở đâu?

hay là Ngài chỉ phán 1 điều thì mọi sự đều đã hiện hữu…

> “Con người” là gì mà ĐCT phải đóan và cần đến?
> Nếu ĐCT có thể làm cho giông bão nổi lên, và lặng yên xuống; nếu Ngài làm cho con cá lớn nuốt 1 người trong bụng 3 ngày 3 đêm còn sống… thì có chuyện gì Chúa làm 1 mình không được mà đâu cần c/ta

[PP] > Nhưng điều kỳ lạ là ĐCT thường chọn hành động sự rao giảng công cuộc cứu chuộc của Ngài qua c/ta, qua con cái của Ngài, qua H/T của Ngài ở trên đất

# I Phiêrơ 2:9 - nhắc c/ta là “… dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài“ (… you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.)

> Chúa chọn H/T của Ngài và ban cho ơn và chức năng “thầy tế lễ” để rao giảng Tin lành - sự cứu chuộc của Ngài đến khắp thế gian… để cho mọi người thóat được hình phạt hỏa ngục, mà vào được nước thiên đàng của Ngài, qua đức tin trong Con Ngài là Cứu Chúa Giê-su Christ

> ĐCT chọn và lại sai Giôna đi đến thành Ninive… để cảnh cáo về sự đóan xét sẽ đến cho thành này


> Ninive là 1 thành rất lớn đông người… vì là thủ đô/kinh đô của đế quốc Asiri lúc đó

ước lượng có thể đến trên nửa triệu người sống ở đó… đến nỗi Giôna phải đi 3 ngày đường mới xong# Sách Giôna được viết vào khoảng 760 năm trước Chúa Giáng sanh… với khoa khảo cổ học ngày nay, người ta tìm thấy những dinh thự lâu đài nguy nga ở Ninive và ước lượng có khoảng 600,000 người sống tại đó vào thời Giôna… như vậy đây là 1 thành thật là lớn.

> Bài giảng của Giôna thật là ngắn - dịch ra tiếng Việt thì chỉ có 10 chữ mà thôi… ("Forty more days and Nineveh will be overturned.") “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!”

vậy mà có sự tác động rất lớn… đến nỗi mọi người và kể cả vua Ninive đều ăn năn

# Giôna khi đến thành chắc thân hình trông kỳ quái lắm chăng… làm nhiều người chú ý chăng?

Đầu trọc lóc, da dẻ trắng toát… vì bị acid trong bụng cá ăn trong 3 ngày 3 đêm trước đó

# Lịch sử vào năm 1952… Dr. Harry Rimmens phỏng vấn 1 người bị cá ông
[PP] > Khi thấy Giôna, chắc người lấy làm lạ và hỏi ông: “Chuyện gì xẩy đến cho y vậy?” thì chắc Giôna trả lời: “Tôi từ âm phủ sống lại và nếu các quí vị không ăn năn… thì âm phủ cũng sẵn sàng chờ đợi quí vị” chăng?

> Người ta ai nấy nghe lời làm chứng của Giôna thì ăn năn…

> Kể cả vua của thành cũng ra lệnh mọi người và thú vật cũng không chừa, phải mặc áo gai, không uống nước mà ăn năn từ bỏ ~việc làm hung dữ của mình… để thoát chết

# Hình ảnh của sự ăn năn thật: 1) Hành động “mặc aó gai, ngồi trong tro” là thái độ tự hạ mình… vì thứ thấp hèn nhất trên đời này chính là bụi đất, mà từ đó con người c/ta được ĐCT nắn lên,

2) Họ kêu cầu ĐCT… vì biết chng còn có 1 thần nào có thể cứu giúp họ ra khỏi cơn thạnh nộ của ĐCT sắp sửa gíang xuống, và

3) họ từ bỏ con đường gian ác… mà quay trở về cùng Chúa

(Hạ mình, kêu cầu Chúa, và từ bỏ con đường tà…)


[PP] > Ước gì 3 điều này cũng sẽ xẩy ra ngay tại thành phố Baton Rouge này… mà mọi người Việt của c/ta… biết ăn năn: hạ mình, kêu cầu và từ bỏ con đường gian ác, các tượng chạm - để quay trở về đầu phục Chúa

> Ước gì sự phục hưng lớn này xẩy ra trong chính quyền của nước Hoakỳ ngày nay… để họ biết ăn năn mà từ bỏ ~điều ác đang chống nghịch lại Chúa: như cấm không cho cầu nguyện trong các trường học công cộng, cấm không được treo 10 điều răn ĐCT trong các tòa án, cấm không cho học Kinh Thánh mà lại cho phép dùng ~tài liệu về “Đồng tính luyến ái” trong các trường học… mà gọi là sự tự do cá nhân

> Nhưng sự phục hưng này sẽ không thể xẩy đến… cho đến khi H/T Chúa có lòng ăn năn, sẵn sàng vâng lời Chúa… đi làm ~điều Chúa sai bảo c/ta làm, như Giôna đã vâng lời đi rao giảng tại thành Ninive

> Thiên hạ xung quanh c/ta đang chìm đắm trong bùn lầy của tội lỗi, họ đang đi tới 1 vực sâu của cõi chết đời đời… đang khi đó c/ta là ~sứ gỉa của sự cứu chuộc… cứ thong thả lo việc riêng của mình, hưởng thụ, thâu lượm của cải ở đời này thôi sao?


[PP] 3) C/ta thấy khi dân thành Ninive ăn năn.. ĐCT cũng ăn năn không giáng hình phạt đến họ nữa

> Hành động ăn năn của ĐCT khác với sự ăn năn của Giôna và người thành Ninive

> Sự ăn năn của con người là quyết định từ bỏ ~điều gian ác của mình, mà quay đầu trở lại cùng Chúa
[PP] > Nhưng sự ăn năn của ĐCT nghĩa là Ngài đổi ý không đóan phạt họ nữa

vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu…

> Nhớ rằng khi ĐCT quyết định không phạt thành Ninive nữa có nghĩa là ý muốn của ĐCT về sự cứu chuộc mọi người vẫn không thay đổi – Ngài đổi ý không đóan phạt nữa… vì họ đã ăn năn thống hối việc ác mình đã làm
------------

[PP] > Là con cái của Chúa, c/ta có đang đi theo ý Chúa chưa? có đang Làm theo ~điều răn Chúa dạy trong Kinh Thánh chưa? hay c/ta đang sống theo sự suy luận riêng của mình, theo ~triết lý của thế gian hư vong này?

> Hãy tự xét xem thì giờ, của cải và tài năng của mình… đang sống cho ai? và vì ai?

> Nhiều người còn hư mất… chưa được cứu rỗi linh hồn… là bởi vì c/ta chưa vâng lời Chúa… đi ra nói cho họ biết về hình phạt của địa ngục, và tình yêu thương của Chúa thể nào… qua sự hy sinh của Con Ngài là Cứu Chúa Giê-su Christ, để cứu mọi người

> Có lẽ là bởi vì mỗi người c/ta còn quá bận rộn… với ~bon chen tạm bợ ở đời này chăng?

> C/ta cần ăn năn và quay trở lại vâng phục Chúa… và làm theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh
[PP] > Bước đầu tiên có thể là phải bắt đầu dự học các lớp Thánh Kinh

> Bắt đầu có thì giờ tĩnh tâm lời Chúa mỗi ngày…

vì nếu không có lời Chúa, c/ta chưa có thể suy nghĩ và làm theo ý Chúa được?

> Nếu chưa ý thức được sự thiếu xót của mình… qua sự soi sáng của lời Chúa

con người sẽ không biết ăn năn, quay trở về cùng Chúa, để thoát sự chết mà được sự sống đời đời!

> Chớ có lời nói xuông rằng mình tin Chúa… nhưng phải vâng lời làm y theo lời Chúa dậy trong Thánh Kinh để rồi c/trình cứu rỗi của Chúa được thành toại – “Nước Cha được mau đến; ý Cha được nên ở đất như trời…”


-----------------------

Lời Mời Gọi

> Có ai không đối diện với ~thất bại hay sự chán nản trong cuộc sống không?

# Gia đình tan vỡ, hạnh phúc vượt khỏi tầm tay, con cái hư hỏng, ACE xích mích gây gỗ nhau, bệnh tật…

> C/ta gặt hái thất bại đau thương… là vì mình đang đi nghịch với ý Chúa mà thôi


> Những ~qúa khứ đau thương giúp c/ta phải “dừng bước lại” để tự hỏi

mục đích của đời sống” này là để làm gì? Thâu lượm, ăn uống hưởng thụ rồi chết mất chăng?

> Tại sao tôi ở đây? Rồi khi cuộc đời này kết thúc tôi sẽ đi đâu?

> Con người bất toàn, đời người là ngắn ngủi phù du… “3 vạn sáu ngày ngày là mấy?”

> Lý do là vì con người đã phạm tội nghịch cùng ĐCT từ lúc ban đầu

> Hậu qủa là con người sẽ không bao giờ tìm được sự thỏa lòng bình an thật và lâu dài


> Chỉ khi nào con người trở lại và tìm kiếm ĐCT là Đấng đã sáng tạo nên c/ta

và biết rõ điều gì sẽ làm c/ta thật thỏa lòng và vui mừng…

> ĐCT biết c/ta phải được sạch khỏi tội… nên Ngài ban cho Con Ngài là Cứu Chúa Giê-su Christ

đến thế gian để qua huyết của Ngài c/ta được sự tha tội và có lại mối tương giao với ĐCT

> Trong câu chuyện Giôna trốn tránh Chúa… khi trên chiếc thuyền - ông tưởng rằng đời mình bây giờ sẽ được bình yên, nào ngờ bị quăng vào trong bụng cá lớn… như là trong âm phủ vậy…

> Nhưng khi ăn năn… ĐCT ban phước lại cho Giôna thành công trong chức vụ

và dùng chính ông để cứu biết bao nhiêu ngàn người tránh khỏi sự diệt vong
> Mỗi người c/ta cần ăn năn trở lại với Chúa… 1) hạ mình, 2) kêu cầu Chúa, và 3) từ bỏ ~điều gian ác

> Vâng phục Chúa, làm theo ~điều Chúa đã phán dậy… để tìm được phước thật


> Là con cái của Chúa, c/ta có đang đi nghịch chiều với Chúa không?

> C/ta có đang thờ ơ với tiếng Chúa gọi mình

> Hãy quay trở lại… tìm kiếm vâng lời Chúa hết lòng….

> Chúa không cần tài hùng biện của c/ta, không cần kiến thức của c/ta, không cần bằng cấp của c/ta

ĐCT chỉ muốn c/ta vâng lời Ngài mà thôi, qua đó Chúa làm ~việc lạ lùng ở trên đất…

-----------The Obedience of Jonah (Jonah 3)

Have you ran into a “dead-end”? What did Jonah get when he ran away from God? God is wise and allows crisis in our life so that we remember our purpose is to obey His will. In brokenness, we realize our weakness and the need for God’s salvation. The story of Jonah helps us to know that God loves everyone – even the cruelest people. Our God is also the God of second, third, fourth… chance. Through Jonah’s prayer, we learn that the fruit of true repentance is obedience. Jonah learned that the cost of obedience is nothing compared with the cost of disobedience. Obedience is not just full of words, but by keeping His commandments. The Bible is our absolute standards to follow. God chooses to accomplish His plan of salvation through His “priests.” Because Jonah obeyed, the Holy Spirit convicted the Ninevites to repent. Revival can only come to Baton Rouge until VHBC obeys God’s commission. God repented after seeing the changes in the Ninevites’ heart. God’s repentance did not change His will not wanting anyone to perish. Are you obeying God? How much time are you studying God’s word each day? There is no other duty for Christians than to study God’s words and obey them.Каталог: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung

tải về 106.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương