List of transaction offices of state treasury in vinh phuc provincetải về 18.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích18.94 Kb.
#15217
DANH SÁCH PHÒNG GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

LIST OF TRANSACTION OFFICES OF STATE TREASURY

IN VINH PHUC PROVINCE


STT

No.

Phòng giao dịch KBNN

Transaction offices

Địa chỉ

Address

Điện thoại

TelPhòng giao dịch KBNN Vĩnh Yên

Vinh Yen State Treasury

Số 59 đường Hùng Vương, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

No. 59 Hung Vuong St., Hoi Hop Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province

+84 211 3710 611Phòng giao dịch KBNN Bình Xuyên

Binh Xuyen State Treasury

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quarter No. 1, Huong Canh Town, Binh Xuyen Dist., Vinh Phuc Province

+84 211 3866 436Phòng giao dịch KBNN Lập Thạch

Lap Thach State Treasury

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Lap Thach Town, Lap Thach Dist., Vinh Phuc Province

+84 211 3830 842Phòng giao dịch KBNN Phúc Yên

Phuc Yen State Treasury

Khu 5, xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hamlet No. 5, Tien Chau Commune, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province

+84 211 3873 017Phòng giao dịch KBNN Tam Dương

Tam Duong State Treasury

Quốc lộ 2C, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Highway No. 2C, Hop Hoa town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province

+84 211 3833 632Phòng giao dịch KBNN Tam Đảo

Tam Dao State Treasury

Km10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Km10, Hop Chau Commune, Tam Dao Dist., Vinh Phuc Province

+84 211 3537 250Phòng giao dịch KBNN Sông Lô

Song Lo State Treasury

Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Lap Thach Town, Lap Thach Dist., Vinh Phuc Province

+84 211 3636 507Phòng giao dịch KBNN Vĩnh Tường

Vinh Tuong State Treasury

Khu phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Ho Xuan Huong Quarter, Vinh Tuong Town, Vinh Tuong Dist., Vinh Phuc Province

+84 211 3859 040Phòng giao dịch KBNN Yên Lạc

Yen Lac State Treasury

Khu 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Hamlet No. 3-Doai, Yen Lac Town, Yen Lac Dist., Vinh Phuc Province

+84 211 857 977


tải về 18.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương